Komentarze finansowe Wojciecha Białka analityka CDM Pekao SA
Archiwum
|
Wojciech Białek
RSS


Kategorie: Wszystkie | Komentarze
RSS
piątek, 04 lutego 2011

Jedna z zabawniejszych przygód związanych z analizą rynków przydarzyła mi się 9 miesięcy temu. Tknięty jakimś impulsem popełniłem wtedy na blogu tekst zatytułowany "Prawdopodobieństwo załamania a maksymalna możliwa nagroda", w którym snułem rozważania na temat perspektyw amerykańskiego rynku akcji. Jednym z czynników - obok dynamiki podaży pieniądza - który analizowałem była wartość wskaźnika ISM Manufacturing określającego poziom koniunktury panującej w przemyśle przetwórczym w USA. Zauważając skrajne - obserwowane w okresie minionego pokolenia jedynie 5-krotnie - "przegrzanie" koniunktury pisałem wtedy tak:

 

"W 4 historycznych przypadkach sygnalizujący skrajnie "rozgrzaną" koniunkturę gospodarczą wzrost ISM Manufacturing do poziomu przynajmniej 60 punktów - 1976, 1978, 1983 i 2004 - nie miał żadnych poważniejszych konsekwencji dla tamtejszego rynku akcji. Natomiast w jednym przypadku po otrzymaniu pierwszego dnia kolejnego miesiąca informacji z ISM o "przegrzaniu" występującym w przemyśle USA inwestorzy mieli jeszcze tylko 4 dni na ucieczkę z rynku akcji zanim popyt na pieniądz w realnej gospodarce "zasysając" środki finansowe z rynków przełożył się na spektakularny krach o prawie jedną trzecią. To oczywiście opis wydarzeń ze znanego nam już października 1987..."

 

Najwyraźniej jednak nie bardzo wtedy wiedziałem, co z takim rezultatem zrobić:

 

"Niestety nie jest jasne jak interpretować te prawidłowości. Czy uznać, że potencjał spadkowy S&P 500 wynosi obecnie ponad 30 proc.? Czy też uznać, że ponieważ oszacowane na podstawie tej ubogiej próbki historycznej "prawdopodobieństwo" krachu wynosi jedynie 20 proc., to "oczekiwane" ryzyko to jedynie nieco ponad 5 proc. (...)?"

 

Skończywszy pisać ten tekst w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku udałem się do domu, a wieczorem wybrałem z żoną - z okazji rocznicy ślubu - na przedstawienie do teatru. Teatr był specyficzny bo rewiowy, więc mocno zafrapowany występami młodych tancerek zareagowałem  wzruszeniem ramion na widok wyświetlającego mi się w telefonie numeru TVN-CNBC. Dopiero w domu zorientowałem się, że telefon ten dzwonił w momencie, gdy Dow Jones notował największy od ... 1987 roku wewnątrzsesyjny spadek o 10 proc. ochrzczony później mianem "Flash Crash"...

Heraklit z Efezu twierdził, że "nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki":

 

"Na tych, którzy wstępują do tej samej rzeki, napływają coraz to nowe wody"
(Diels-Kranz,22 B 12; B.Kupis)

"Do tej samej rzeki (...) nie można wejść dwa razy i nie można dwa razy dotknąć tej samej zniszczalnej substancji w tym samym stanie, gdyż wskutek gwałtowności i szybkości jej przemiany rozprasza się znowu się łączy, zbliża się i oddala."
(Diels-Kranz,22 B 91; K.Leśniak)

"Do tej samej rzeki wstępujemy i nie wstępujemy, jesteśmy i nie jesteśmy"
(Diels-Kranz,22 B 49a; B.Kupis)

 

Proponuję sprawdzić tezę Heraklita. Tak się bowiem składa, że według - może nie wszelkich, ale wielu - "znaków na niebie i ziemi" na rynki obecnie "napłynęły te same wody" co 9 miesięcy wcześniej. Tak się bowiem składa, że we wtorek 1 lutego dowiedzieliśmy się, że ISM Manufacturing ponownie osiągnął poziom 60 punktów. Całe rozumowanie sprzed 9 miesięcy na temat wpływu "przegrzania" koniunktury w realnej gospodarce na rynek akcji można więc powtórzyć. Na poniższym rysunku przedstawiono ścieżki S&P 500 w okresach bezpośrednio po publikacji informacji ISM analogicznych do tej z wtorku ("ISM Manufacturing po raz pierwszy od dłuższego czasu na poziomie przynajmniej 60 pkt."):

 

 

Jak widać w analogicznych - z punktu widzenia zachowania ISM Manufacturing - do obecnej sytuacjach z przeszłości zarobić można było na amerykańskich akcjach - w 9 miesięcznej perspektywie - maksymalnie 10 proc. (przypadek z 1978 roku), a prawdopodobieństwo jakiegoś poważniejszego załamania, które dorabiało się później miana "krachu" można oszacować na 1/3 (dwa przypadki - 1987 i 2010 - na sześć). Uśrednijmy sobie te ścieżki S&P 500 i odnieśmy je do dzisiejszych wartości indeksu:

 

 

Czarnym kolorem zaznaczono wykres wartości S&P 500 w okresie minionych 180 sesji (nieco mniej niż 9 miesięcy), zaś czerwonym kolorem oznaczono wartość "projekcji" wartości S&P 500 uzyskanej przez uśrednienie 6 ścieżek indeksu przed i po wystąpieniem omawianych sygnałów ("ISM Manufactring osiąga 60 pkt."). Jak widać zachowaniem S&P 500, z którym należy się liczyć w okresie miesiąca od osiągnięcia obserwowanego poziomu koniunktury w przemyśle przetwórczym w USA, jest spadek do poziomu nieco ponad 3-miesięcznego minimum. W dzisiejszych realiach oznaczałoby to zejście do strefy listopadowej korekty (1178,3-1223,2; realizacji zysków po oficjalnym ogłoszeniu przez FED QE2 - "Noli turbare, Ben, noli turbare"), a zarazem do poziomu szczytu sprzed 9 miesięcy (1217,3 23 kwietnia). Co ciekawe podobne zachowanie WIG-20 oznaczałoby stosunkowo niewielki spadek do okolic poziomu 2600 (szczyt z kwietnia 2010, dołek z końca listopada 2010).

Przedstawiona analogia makroekonomiczna wzmacniana jest przez fakt, że poprzedni tydzień był na Wall Street pierwszym spadkowym po serii 8 kolejnych wzrostów średniej przemysłowej Dow Jonesa. Tego typu rzadki epizod po raz ostatni zdarzył się pomiędzy lutym a kwietniem 2010 roku. Na poniższym rysunku można zobaczyć co działo się po kilku poprzednich tego typu epizodach uporczywego wzrostu cen akcji na Wall Street. Wygląda to raczej jednoznacznie, choć trzeba pamiętać, że gdyby cofnąć się w czasie jeszcze bardziej, to otrzymane wnioski nie byłyby aż tak skrajne:

 

 

Jak to się ma do GPW? No cóż, w okresie istnienia WIG-u 20 takie sekwencje kolejnych przynajmniej 8 tygodni wzrostowych Dow Jonesa wystąpiły 5-krotnie. Tylko w jednym przypadku (2004) kupno wtedy akcji nie zakończyło się - w kilkutygodniowej perspektywie - kilkunastoprocentowymi spadkami.

 

 

Powyższe wnioski wspierane są zachowaniem wskaźników sentymentu takich jak Bullish Consensus Sentiment Index dla akcji czy też Put/Call Ratio (CBOE), które notowały ostatnio najwyższe wartości od kwietnia 2010.

Na razie - piszę te słowa w piątkowe popołudnie - nic nie wskazuje na to, by rynek akcji miał w najbliższych tygodniach zachować się tak jak 9 miesięcy temu. Być może Heraklit miał jednak rację twierdząc, że "wszystko płynie", a zatem przekonanie o podobieństwie obecnej sytuacji do tej z początku maja ub. r. okaże się iluzją? Myślę, że wątpię.

Również w zachowaniu rynku obligacji nie widać jakiejkolwiek zainteresowania ucieczką od ryzyka. Można takie zachowanie zrozumieć w kontekście informacji o  nowych rekordach ustanawianych przez ceny surowców rolnych, ale przyglądnięcie się przedstawionym poniżej ścieżkom rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych w okresach po publikacji wartości ISM Manufacturing sięgających poziomu 60 punktów dosyć jednoznacznie świadczy jednak, że ostatni wzrost rentowności okaże się w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy dobrą okazją do zakupów obligacji rządu USA:

 

13:16, bialek.wojciech
Link Komentarze (384) »
wtorek, 01 lutego 2011

Dla nastawionego "kontrariańsko" spekulanta wskaźniki sentymentu to jedno z podstawowych narzędzi analizy rynku. Osobiście również przywiązuję do ich zachowania bardzo dużą wagę. W mentalnym modelu rynku, na którym się opieram średnioterminowe trendy cen na giełdzie - liczone w miesiącach okresy trwałego wzrostu lub spadku cen akcji nazywane cyklicznymi hossami i bessami - determinowane są zjawiskami zachodzącymi w realnej gospodarce. Te ruchy cen powodowane są rzeczywistymi zmianami zachodzącymi w STANIE FAKTYCZNYM gospodarki. Wokół tych średnioterminowych trendów cen uzasadnionych zachowaniem się realnej sfery gospodarki oplatają się natomiast krótkoterminowe ruchy rynku, których czas trwania mierzymy zwykle w dniach czy tygodniach. Powodem tych krótkoterminowych oscylacji wokół średnioterminowego trendu nie są zmiany w rzeczywistej sytuacji gospodarczej, lecz zmiana PERCEPCJI tej sytuacji, czy też inaczej mówiąc relatywna zmiana stosunku poziomu OCZEKIWAŃ do stanu faktycznego. Wskaźniki sentymentu są jednym z narzędzi, które pozwalają ocenić skalę wychylenia się - in plus albo in minus - takiego krótkoterminowego ruchu wahadłowego wokół średnioterminowego trendu.

To podejście pozwala czasami uzyskać spektakularne rezultaty. Ktoś kto "kontrariańsko" podszedł do rekordowo słabych nastrojów indywidualnych inwestorów w USA z marca 2009 czy lipca 2010 i zdecydował się wtedy na zakup akcji z pewnością nie żałował później swojej decyzji.

Niestety od września ub. r. podobne próby wykorzystania bardzo dobrych nastrojów indywidualnych inwestorów w USA do prognozowania rynkowych korekt kończyły się raczej porażką - ceny akcji stopniowo pięły się w górę pomimo utrzymywania się najwyższego od lat sentymentu. W pewnym sensie nie powinno to być aż takim zaskoczeniem. Wiadomo nie od dziś, że najlepsze rezultaty uzyskuje się reagując "kontrariańsko" na ekstrema sentymentu pojawiające się po ruchu cen przeciwnym do głównego trendu. Innymi słowy zwykle sens ma kupowanie znajdujących się w trendzie wzrostowym akcji, gdy sentyment znalazł się na istotnym minimum po korekcyjnym spadku kursów (lipiec 2009 był tego idealną ilustracją), czy też - odwrotnie - sprzedaż znajdujących się w tredzie spadkowym akcji, gdy sentyment znalazł się na istotnym maksimum po korekcyjnym wzroście kursów. Natomiast w trendzie spadkowym sentyment może utrzymywać się na niskim poziomie a w trendzie wzrostowym na wysokim poziomie relatywnie długo bez pojawiania się korekcyjnego ruchu. Ewidentnie z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia od września.

Co ciekawe z tak długim okresem przewagi "byków" nad "niedźwiedziami" w sondażu Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (AAII) nie mieliśmy do czynienia od dokładnie 6 lat. Po raz ostatni takie zjawisko wystąpiło pomiędzy końcem sierpnia 2004 a początkiem stycznia 2005. Wtedy przewaga optymistów nad pesymistami utrzymała się przez kolejne 20 tygodni. Obecnie analogicznym okres przewagi "byków" rozpoczął się w pierwszej połowie września i trwa już również 20 tygodni (w czwartek dowiemy się, czy ta passa została przerwana).

 

 

Oczywiście w przeszłości zdarzały się epizody tego typu dłuższe niż 20 tygodni. Na przykład po gładkim zwycięstwie wojsk USA w drugiej Wojnie nad Zatoką Perską wiosną 2003 roku euforia indywidualnych inwestorów w USA utrzymywała się przez cały rok. Przypadek z drugiej połowy 2004 roku wyróżniłem nie tylko dlatego, że był on ostatnim do czasu trwającego obecnie, ale również dlatego, że idealnie wpasowuje się w - monitorowaną przeze mnie od dawna - uderzającą analogię utrzymującą się pomiędzy zachowaniem rynków akcji w okresie minionych 2 lat i w latach 2003-2004 czyli po zakończenie poprzedniego globalnego kryzysu. To podobieństwo zilustrowane zostało na przykładzie zachowania cen akcji w Niemczech i Polsce na poniższym rysunku:

 

 

Z analizy nastrojów indywidualnych inwestorów w USA wynikało, że w styczniu 2005 po raz ostatni mieliśmy do czynienia z sytuacją podobną do obecnej, to znaczy z 20-tym tygodniem z rzędu przewagi "byków" nad "niedźwiedziami" w sondażu AAII. Przedstawiona powyżej analogia pomiędzy zachowaniem indeksów w latach 2003-2004 i latach 2009-2010 sugeruje, że obecną sytuację należy porównywać również do tej z początku 2005 roku. Proponuję zrobić sobie przegląd kilku ważnych indeksów porównując ich zachowanie obecnie i 6 lat temu:

 

Polska:

 

Niemcy:

 

USA:

 

Japonia:

Indie:

 

Wnioski? 6 lat temu poszczególne indeksy po kolei ustanawiały dołki stosunkowo łagodnych korekt dopiero pomiędzy połową kwietnia a połową maja po czym wchodziły w bardzo silne trendy wzrostowe trwające przez następne 12-13 miesięcy. Powtórka takiego scenariusza idealnie wpasowywałaby się w projekcje wartości WIG-u 20 uzyskane zupełnie innymi metodami, które przedstawiałem w poprzednim komentarzu ("Różne wersje przyszłości").

Jeśli zaakceptujemy taką optymistyczną wersję rozwoju koniunktury na rynkach akcji do końca tego roku, to pozostanie nam - kto wie czy nie trudniejszy problem - "obstawienia" krótkoterminowego scenariusza oraz wyboru miejsca i czasu optymalnego do zajęcia długich pozycji na rynku akcji.

14:52, bialek.wojciech
Link Komentarze (324) »
poniedziałek, 24 stycznia 2011

W poprzednim tygodniu przedstawiłem "projekcje" wartości WIG-u 20 oparte na założeniu, że zachowanie rynku akcji w obecnym cyklu będzie zbliżone do uśrednionej ścieżki indeksu w okresach po pierwszych - w kolejnych cyklach koniunkturalnych - podwyżkach oficjalnych stóp procentowych banku centralnego.  Poniżej jedna z tych "projekcji" oparta na przebiegu 4 ostatnich cykli. Jak widać przyjęcie założenia o "typowości" obecnego cyklu prowadzi do wniosku, że kresu trwającej od lutego 2009 hossy na GPW trzeba poszukiwać za mniej więcej 7-8 miesięcy (na poziomej osi zaznaczono liczbę sesji) na poziomie nieco powyżej 3500 punktów dla WIG-u 20. Tak więc restrykcje monetarne, które RPP rozpoczęła wprowadzać 19 stycznia podnosząc po raz pierwszy od 2,5 roku stopy procentowe, powinny zacząć być odczuwane na rynku akcji - w postaci początku cyklicznej bessy - w sierpniu-wrześniu tego roku, czyli tuż przed wyborami do Sejmu.

  

  

Oczywiście cały czas należy pamiętać, że jest to wniosek oparty na założeniu materializacji "uśrednionej" wersji przeszłości. Bieżący cykl może jednak odchylić się od tej wersji in plus jak i in minus zarówno pod względem czasu trwania końcówki hossy jak i jej zasięgu. To odchylenie zależeć będzie od oddziaływania innych niż terminarz podwyżek stóp NBP czynników, takich choćby jak globalna koniunktura giełdowa, których przedstawiona metoda oczywiście nie może uwzględnić.

Warto jednak zwrócić uwagę, że powyższa "projekcja" oparta na "synchronizacji" obecnego cyklu giełdowego z poprzednimi w momentach pierwszych w każdym cyklu podwyżek stóp procentowych dała wnioski nieco bardziej pesymistyczne dla rynku akcji niż analogiczne "projekcje" robione w ostatnich miesiącach w oparciu o inne czynniki. Proponuję zrobić dziś przegląd tych "projekcji", by mieć na jakiś czas z głowy kwestię oceny średnioterminowych perspektyw rynku akcji z punktu widzenia pozycji w ramach cyklu koniunkturalnego krajowej gospodarki.

Skrajnym przypadkiem wśród tych "projekcji" jest poniższa "synchronizacja" oparty na idei 4-letniego "cyklu prezydenckiego". Co prawda pojęcie "cyklu prezydenckiego" odnosi się do amerykańskiego rynku akcji, ale ze względu na globalne skutki działań FED założenie, że 4-letni rytm wybijany przez amerykański bank centralny jest słyszany również na GPW, nie wydaje się jakoś szczególnie nieracjonalne. "Synchronizację" tę przygotowałem w październiku 2010, co oznacza, że oparta była ona na zachowania WIG-u 20 w okresach następujących po październiku 2006, październiku 2002, październiku 1998 oraz październiku 1994. Przyjęcie założenia, że w najbliższym czasie WIG-20 zachowa się podobnie jak - średnio - 4, 8, 12 i 16 lat temu, prowadzi do skrajnie optymistycznego wniosku, że hossa dotrwa do marca 2012 a skończy się dopiero, gdy WIG-u 20 osiągnie poziom 4000 punktów, czyli historyczny szczyt z października 2007 roku (ta metoda dopuszcza słabszy początek roku, które osobiście oczekuję również z innych względów). Jak widać mamy tu zdecydowanie bardziej optymistyczny wariant przyszłości: 4000 pkt. zamiast 3500 pkt. i I kw. 2012 zamiast III kw. 2011.

 

 

 

 

Kolejna "projekcja" oparta jest z kolei na pomyśle "zsynchronizowania" poszczególnych cykli w momentach wyznaczanych przez minima tempa inflacji mierzonego przez roczną dynamikę CPI. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w sierpniu ub. r. minęliśmy taki cykliczny dołek tempa inflacji, można więc zadać sobie pytanie o to, co - średnio - robił WIG-20 po takich minimach rocznej dynamiki CPI. Odpowiedź znalazła się na rysunku poniżej. W tej wersji przyszłości WIG-20 osiąga szczyt hossy za 8-9 miesięcy a więc we wrześniu-październiku po przekroczeniu poziomu 3800 pkt. Można zauważyć, że po 5 miesiącach od dołka tempa inflacji WIG-20 pozostaje "w tyle" za przedstawioną "projekcją". Jak zwykle oczywiście nie wiadomo, czy jest to świadectwo słabości obecnego cyklu, czy też raczej miara potencjału wzrostowego skumulowanego w rynku.

  

 

Następna metoda - synchronizacja cykli w momentach, w których roczna dynamika OECD-owskiego indeksu wskaźników wyprzedzających - zakręca w dół sygnalizując z wyprzedzeniem pojawienie się na horyzoncie fazy spowolnienia gospodarczego - dała niejednoznaczny wniosek, co do oczekiwanego terminu początku bessy. "Podwójny szczyt" widoczny na przedstawionej poniżej projekcji sugeruje dwa równorzędne szczyty hossy w okolicach poziomu 3500 albo w okolicach czerwca albo 5 miesięcy później w okolicach listopada tego roku.

 

 

Co wynika z tych 4 różnych wersji najbliższej przyszłości cen akcji największych spółek notowanych na GPW? Ich częścią wspólną jest kontynuacja hossy przynajmniej do połowy roku, czy też brak trwałych spadków przed końcem lata. Wszystkie one wskazują również poziom przynajmniej 3500 pkt. jako cel dla obecnej hossy. Z dzisiejszej perspektywy - WIG-20 na 2733 24 stycznia - są to wnioski mocno optymistyczne.

O tym jak ta metodologia "synchronizacji" cykli rynkowo-gospodarczych, którą z takim upodobaniem ostatnio stosuję do prognozowania średnioterminowych ruchów rynku, może sprawdzać się w praktyce mogą świadczyć losy "projekcji", którą można było zrobić sobie w listopadzie 2008 roku, kiedy to RPP po raz pierwszy w ówczesnym cyklu obniżyła stopy procentowe (sytuacja dokładnie odwrotna do obecnej). Ktoś, kto zadałby sobie wtedy pytanie, co "zwykle" dzieje się na rynku akcji po pierwszej redukcji stóp, uzyskałby zaskakująco optymistyczny wniosek, że - jeśli uśrednić przebieg indeksu z poprzednich cykli - bessa powinna skończyć się już w mniej więcej 5 miesięcy później, a w ciągu następnych ponad 2 lat WIG-20 powinien wzrosnąć o ok. 80 proc. Co prawda cykliczna hossa rozpoczęła się wcześniej, bo już w 3 miesiące po pierwszej obniżce stóp (ale za to z wyraźnie niższego poziomu niż to sugerowałaby ówczesna projekcja"), ale pewne wrażenie robi fakt, że w ciągu następnych prawie 2 lat WIG-20 rzeczywiście wzrósł dokładnie do poziomu, który można było wyliczyć już w listopadzie 2008 roku.

 

 

Co ciekawe taka "projekcja" sprzed ponad 2 lat sugerowałaby początek cyklicznej bessy na GPW już za ok. 2 miesiące i to z obecnych poziomów WIG-u 20. Tymczasem przedstawione powyżej "projekcje" robione w ostatnich miesiącach wyznaczały kres hossy od 2 do 4 kwartałów później. Skąd ta różnica? Jak sądzę wynika ona z nieco odmiennej w obecnym cyklu ścieżki inflacji - od dna spowolnienia gospodarczego do dołka tempa inflacji minęło aż 1,5 roku. Ta specyfika przełożyła się na wyjątkowo długi okres utrzymywania przez RPP rekordowo niskich stóp procentowych. W poprzednich cyklach czas pomiędzy ostatnią obniżką stóp a pierwszą podwyżką wynosił kolejno 12, 10, 12 i 14 miesięcy (średnio rok). Teraz ten okres bezczynności trwał aż prawie 19 miesięcy. Jeśli wierzymy we wpływ działań polskiego banku centralnego na sytuację na krajowym rynku finansowym i w krajowej gospodarce, to ta 6-7 miesięczna różnica powinna przekładać się na późniejszy - o właśnie nieco ponad pół roku - niż to można było prognozować jesienią 2008 roku termin szczytu cyklicznej hossy.

01:03, bialek.wojciech
Link Komentarze (519) »
wtorek, 18 stycznia 2011

Zgodnie z ukształtowanym pod wpływem danych napływających z gospodarki oraz ostatnich wypowiedzi członków RPP consensusem w środę Rada podnosząc oficjalne stopy procentowe rozpocznie fazę zaostrzania polityki pieniężnej. Oczywiście nasuwa się pytanie jak taka decyzja - pierwsza podwyżka stóp procentowych po okresie utrzymywania stóp na cyklicznym minimum - wpłynie na koniunkturę w poszczególnych klasach aktywów. Ten wątek pojawił się w tym miejscu już raz prawie rok temu. W lutym 2010 pretekstem do ówczesnych spekulacji na temat ewentualnej zmiany w polityce RPP była wypowiedź - tragicznie zmarłego niecałe 2 miesiące później - poprzedniego prezesa NBP:

 "Trzeba zastanowić się, czy nie należy podnosić stóp procentowych".

Spadek tempa inflacji do 2 proc. r/r, który później nastąpił odsunął perspektywę zaostrzania polityki pieniężnej i w efekcie stopy procentowe Rady leżą na cyklicznym minimum rekordowo długo. W przeszłości najdłuższy tego typu okres bezczynności trwał 14 miesięcy. Obecnie od ostatniej obniżki stóp z czerwca 2009 minęło już ponad 1,5 roku. 

Pierwsza podwyżka stóp RPP stanowi fajny punkt orientacyjny w ramach cyklu koniunkturalnego, który "zawsze" powinien pojawiać się po cyklicznym dołku tempa inflacji. Proponuję więc założyć, że Rada rzeczywiście w środę podniesie stopy procentowe i stosując metodologię zaprezentowaną w grudniowym "Raporcie na temat alokacji aktywów" obliczyć projekcję wartości WIG-u 20 opartą na założeniu, że zachowanie krajowego rynku akcji w najbliższej przyszłości będzie wypadkową ruchów tego indeksu, które następowały po poprzednich pierwszych w kolejnych cyklach podwyżkach stóp procentowych banku centralnego.

Do analizy wezmę wartość stopy lombardowej NBP, dla której istnieje dłuższa niż w przypadku stopy referencyjnej historia. Jak widać na poniższym rysunku NBP rozpoczynał podnoszenie stóp procentowych po serii obniżek stóp już 5-krotnie. Takie pierwsze podwyżki następowały kolejno 20 lutego 1995, 1 sierpnia 1997, 18 listopada 1999, 1 lipca 2004 oraz 26 kwietnia 2007.

 

 

Od razu nasuwa się tu pytanie, czy epizody z tak zamierzchłej przeszłości jak 1995 roku powinny być uwzględniane w tej analizie. Powrócę do tego problemu później.

Stosując standardową procedurę "puśćmy sobie w ruch" WIG-20 startując zawsze dzień przed pierwszą w danym cyklu podwyżką stóp (czyli w momentach odpowiadających być może - jeśli w środę Rada podniesie stopy - wtorkowi 18 stycznia 2011). Na poniższym rysunku przedstawiono 5 takich ścieżek WIG-20 (start z poziomu 100) w okresie mniej więcej roku od momentu pierwszej podwyżki stóp (na osi poziomej są numery sesji).

 

 

Jak widać w dwu najbardziej optymistycznych przypadkach - 1995 i 1999 - pomimo wejścia cyklu koniunkturalnego w fazę zaostrzania polityki pieniężnej kupując akcje wchodzące w skład WIG-u 20 w przeddzień pierwszej podwyżki mogliśmy zarobić w ciągu następnego roku ponad 70 proc. W najgorszym przypadku - 2007 - kupując akcje w przeddzień pierwszej podwyżki stóp ryzykowaliśmy w ciągu roku stratę nieco ponad 20 proc. zainwestowanego kapitału (a maksymalny zysk możliwy do osiągnięcia po drodze sięgał jedynie 10 proc.).

Uśrednijmy sobie 5 powyższych ścieżek przeliczając uzyskany wzorzec na dzisiejsze wartości WIG-u 20 uzyskując w ten sposób "projekcję" wartości WIG-u 20 w okresie najbliższego roku. Rezultat widać poniżej:

 

 

Efekt tego uśrednienia może wydawać się trochę szokujący. Na podstawie przebiegu 5 poprzednich cykli można bowiem dojść do nieoczekiwanego wniosku, że rozpoczęcie przez bank centralny zaostrzania polityki pieniężnej nie stanowi - przynajmniej przez pierwszy rok - jakiegoś istotnego zagrożenia dla rynku akcji. A dokładnie takie zagrożenie pojawia się w postaci zatrzymania cyklicznych wzrostów cen akcji średnio w 3 miesiące po pierwszej podwyżce stóp banku centralnego, oraz w postaci początku cyklicznego spadku cen akcji w mniej więcej 8 miesięcy od pierwszej podwyżki stóp, ale to zatrzymanie i ten początek spadków następuje średnio na poziomie wyższym niż na sesji przed pierwszą podwyżką aż o 25 proc.

Innymi słowy być może rozpoczęcie przez bank centralny zaostrzania polityki pieniężnej oznacza wyrok dla hossy na rynku akcji, ale w przeszłości wykonanie tego wyroku rozpoczynało się z opóźnieniem wynoszącym 3 miesiące (lub 8 miesięcy w zależności na który ze szczytów powyższej projekcji patrzymy) i to na poziomach znacznie wyższych niż te notowane w przeddzień wydania wyroku.

Wróćmy jednak do zasygnalizowanego wcześniej problemu reprezentatywności historycznych epizodów przyjętych do analizy. Przede wszystkim można przyczepić się do przypadku podwyżki stóp z lutego 1995 roku. Nastąpiła ona w apogeum kryzysu maksykańskiego i w momencie upadku banku Baringsa, który wyznaczył dno ówczesnej bessy na rynkach wschodzących. Jak się okazało była to jedyna w tamtym cyklu podwyżka stóp, a kilka miesięcy później NBP - RPP jeszcze wtedy nie było - wrócił do obniżek stóp. Ponieważ było to dawno, a ówczesny cykl był nietypowy, wyeliminujmy sobie więc ten epizod z rozważań. Poniżej analogiczna do powyższej "projekcja" wartości WIG-u 20, ale oparta na uśrednieniu tylko 4 ostatnich epizodów przystępowania banku centralnego do zaostrzania polityki pieniężnej.

 

 

Jak widać usunięcie przypadku z 1995 roku nie wpłynęło w jakiś zdecydowany sposób na przebieg tej projekcji: ponownie szczyt hossy wypada mniej więcej 8 miesięcy po pierwszej podwyżce przy poziomie indeksu o prawie 25 proc. wyższym niż w przedzień decyzji.

Czepiajmy się jednak nadal. Na drugim z powyższym wykresów widać, że najlepszy wynik można było uzyskać kupując akcje bezpośrednio po podwyżce stóp z listopada 1999 roku. Szczęśliwy spekulant nadziewał się bowiem wtedy na ostatnie spektakularne 4 miesiące hossy wywołane dotarciem na GPW manii związanej z inwestycjami na rynku technologii informatycznych. Spekulacyjna "bańka" na rynku Nasdaq pękła już w marcu 2000, ale do tego czasu WIG-20 zyskał ponad 70 proc. Ten przypadek również wydaje się nietypowy, wyeliminujmy go więc z analizy. W ten sposób zostały nam już tylko 3 historyczne epizody, które mogą stać się dla nas inspiracją, czyli lata 1997, 2004 i 2007.  Stosowne uśrednienie ścieżek WIG-u 20 poniżej.

 

 

Negatywny wpływ eliminacji epizodu z 1999 roku jest tu już zauważalny. Co prawda hossa nadal kończy się dopiero za ok. 8 miesięcy, ale tym razem robi to już na niższym niż poprzednio poziomie w okolicach 3150 punktów, a dodatkowo w ciągu najbliższego roku pojawiają się dwukrotnie przejściowe kilkuprocentowe straty.

Dalsza eliminacja nie ma chyba sensu. Zostalibyśmy wtedy z najgorszym z punktu widzenia posiadacza akcji przypadkiem poprzedniego - zakończonego globalna katastrofą -  cyklu koniunkturalnego. "Zasada zmienności" sugeruje, że powtórzenie się scenariusza z poprzedniej hossy jest mało prawdopodobne, ale dla porządku ostatnia już "projekcja" oparta na założeniu, że obecna sytuacjia WIG-u 20 jest kopią tej z 26 kwietnia 2007 roku, kiedy to RPP rozpoczynała poprzedni cykl podwyżek stóp.

 

13:57, bialek.wojciech
Link Komentarze (278) »
środa, 12 stycznia 2011

Tuż przed Bożym Narodzeniem umieściłem w sieci nowy typ raportu, który od tej pory mam zamiar produkować w kwartalnym rytmie. Jest to "Raport na temat alokacji aktywów", w którym stosując niezwykle użyteczny schemat rotacji klas aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego w gospodarce próbuję dojść do takiej proporcji 4 klas aktywów (akcji, surowców, gotówki i obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu), która w danym środowisku makroekonomicznym da możliwie optymalną - z punktu widzenia rozliczającego się w złotych średnioterminowego spekulanta - stopę zwrotu.

 

 

Schematem analizy, na którym oparty jest wspomniany Raport, a który zilustrowany został na powyższym rysunku, posługuję się od bardzo dawna. Już w pierwszym Raporcie tygodniowym napisanym w marcu 2009 tu po rozpoczęciu pracy w CDM Pekao odwołałem się do niego próbując uzasadnić tezę o zbliżaniu się optymalnego momentu na zakup akcji:

 

"Zgodnie ze wskazaniami modelu następnym krokiem powinna być sprzedaż obligacji skarbowych i lokata na rynku akcji, ostro przecenionym podczas trwającego już 2 lata – tyle co spowolnienie pomiędzy IV kw. 1999 a IV kw. 2001, a o 1 kwartał krócej niż spowolnienie z okresu IV kw. 1996-I kw. 1999 - spowolnienia gospodarczego. Taką decyzję należy podjąć w momencie mijania przez polską gospodarkę dna recesji."

  

Ta ocena sprzed dwóch lat była okazała się niezwykle trafna (II kw. 2009 był pierwszym z serii kwartałem wzrostu cen akcji, który nadszedł po 7 kolejnych kwartałach spadkowych), choć pisząc te słowa 13 marca nie zdawałem sobie sprawy, że dno recesji i dno bessy ustanowione zostało już w lutym:

 

"Ze strony tego czynnika pozytywnego wpływu na koniunkturę w przemyśle należy oczekiwać począwszy od maja-lipca. Z racji wyprzedzenia ze strony rynku akcji w stosunku do gospodarki wzrosty cen akcji związane z materializacją się tych mniej pesymistycznych niż obowiązujący konsensus scenariuszy gospodarczych powinny pojawić się w już w II kw. bieżącego roku."

 

Po minięciu dna recesji i wejściu w - zwykle najkorzystniejszą dla akcji - dezinflacyjną fazę ożywienia gospodarczego następnym punktem orientacyjnym, którego pojawienia się na horyzoncie należało wypatrywać było minimum tempa inflacji. Spadając w marcu ub. r. do nowych cyklicznych dołków dynamika krajowego CPI potwierdziła - co było dla mnie pewnym zaskoczeniem - znajdowanie się cyklu gospodarczego nadal w dezinflacyjnej fazie. Pisałem w wtedy:

 

"Jak widać pozycja strzałki sugerującej położenie w ramach cyklu jest obecnie - moim zdaniem - dokładnie odwrotna do tej z wiosny 2008. Wtedy zbliżaliśmy do się do końca inflacyjnej fazy spowolnienia gospodarczego. Obecnie - po 11 kwartałach spadku tempa inflacji - powinniśmy zbliżać się do końca dezinflacyjnej fazy ożywienia gospodarczego. Zgodnie z przedstawionym schematem minięcie tego punktu będzie sygnałem do przeniesienia w portfelach inwestycyjnych głównego punktu ciężkości z rynku akcji na rynek surowców. Na razie chyba na to za wcześnie, bo brak jest sygnałów zapowiadających wzrost dynamiki wskaźników inflacji już teraz. Nie należy tu postępować pochopnie, bo decyzja o przedwczesnej - lub zbyt gwałtownej - migracji np. z funduszy akcyjnych na fundusze surowcowe może spowodować utratę części zysków z rynku akcji przy braku adekwatnej rekompensaty w postaci wzrostu cen surowców (tak się stało w okresie marzec 2006-styczeń 2007, czyli pomiędzy poprzednim cyklicznym dołkiem tempa inflacji a poprzednim szczytem dynamiki wzrostu gospodarczego)." 

 

Wszystko wskazuje, że dno tempa inflacji osiągnęliśmy 4 miesiące po napisaniu tych słów w sierpniu 2010, gdy dynamika roczna cen detalicznych spadła do poziomu +2 proc. W każdym razie ostatnie prognozy Ministerstwa Finansów mówiące o wzroście w grudniu dynamiki CPI do najwyższego od 10 miesięcy poziomu +3,1 proc. i dalszego przyspieszenia tempa wzrostu cen w styczniu bardzo uwiarygodniają to założenie.

Z przyjęcia założenia o wejściu polskiej gospodarki w inflacyjną fazę ożywienia po zastosowaniu opisanego powyżej modelu rotacji aktywów wynika wniosek, że w sierpniu tego roku aktywny średnioterminowy spekulant powinien był przenieść się z rynku akcji na rynek surowców. Czy taka decyzja okazałaby się zyskowna? Odpukać, ale na razie wszystko na to wskazuje. Jakkolwiek przenosiny z rynku akcji na rynek surowców nie były wcale konieczne - WIG jest minimalnie ponad 10 proc. powyżej poziomu z końca sierpnia - to jednak liczona w złotych stopa zwrotu z reprezentującego szeroki koszyk surowców indeksu Goldman Sachs Commodity Index wyniosła w tym czasie już 20 proc., a więc prawie dwukrotnie więcej:

 

Czyżby przedstawiony schemat alokacji aktywów znowu zadziałał prawidłowo?

Czy ta przewaga surowców nad akcjami nadal będzie się utrzymywać?

Czy rzeczywiście czeka nas teraz dalsze przyspieszanie tempa inflacji?

Jak taka ewentualna dalsza akceleracja tempa inflacji wpłynie na rynek obligacji skarbowych i poziom stóp procentowych?

Czy sprzedaż wszystkich akcji i przeniesienie ich na rynek surowców jest rzeczywiście wskazane?

Kiedy osiągnięty zostanie kolejny punkt zwrotny, czyli apogeum ożywienia gospodarczego, w którym przedstawiony model rotacji aktywów zalecać będzie przenosiny oszczędności na rynek pieniężny?

Jakie są perspektywy wzrostu gospodarczego?

Czy fakt, że dynamika roczna liczonego dla Polski przez OECD indeksu wskaźników wyprzedzających koniunktury gospodarczej już zakręciła w dół jest dla rynku akcji poważnym zagrożeniem?

Jak radzą sobie akcje na GPW w inflacyjnej fazie ożywienia?

Jakie ryzyka związane są z zaproponowaną alokacją aktywów?

Na te i inne pytania próbowałem odpowiedzieć w wyprodukowanym w grudniu pierwszym "Raporcie kwartalnym na temat alokacji aktywów". Zachęcam do lektury i dzielenia się krytycznymi uwagami.

11:52, bialek.wojciech
Link Komentarze (360) »
czwartek, 23 grudnia 2010

W dyskusji na temat tego jak zostaną rozegrane na GPW ostatnie sesje tego roku i pierwsze sesje roku nowego chciałbym oddać głos koledze z CDM-u Piotrowi Kaźmierkiewiczowi, którego już raz gościłem w tym miejscu:

 

"Niewielka zmienność ostatniej przedświątecznej sesji skłania do kilku refleksji na temat hipotetycznego zakończenia obecnego roku. Analizując przełomy poszczególnych lat w okresie od 1997 do 2010 roku dochodzimy do wniosku, że przed nami szykuje się stosunkowo atrakcyjny czas dla inwestycji, szczególnie pod względem relacji oczekiwanego zysku do potencjalnej straty. Okazuje się bowiem, że w ciągu tych ostatnich 14 przełomów poszczególnych lat kupując portfel akcji w postaci indeksu WIG na zamknięciu szóstej sesji przed nowym rokiem (w tym roku wypada to dziś, 23. grudnia), i sprzedając ten sam portfel na zakończeniu trzeciej sesji Nowego Roku (w przyszłym roku będzie to dzień przed świętem Trzech Króli, czyli 5 stycznia 2011) możemy średnio oczekiwać 4,0% wzrostu wartości indeksu WIG w tym czasie (mediana wynosi 3,9%). Co ciekawe maksymalny zarobek na przestrzeni tych 8 sesji został osiągnięty w 1999 roku i wyniósł 12,6%. Należy jednak podkreślić, że w analizowanym okresie jedynie dwukrotnie inwestorzy ponosili stratę: -0,4% w 2005 i -0,5% w 2008 roku. Dla odważniejszych inwestorów okazalsza może okazać się strategia zakładająca wstrzymanie się z zakupami do zamknięcia piątej sesji przed Nowym rokiem (czyli w obecnym przypadku do poniedziałku) i przetrzymanie akcji jeszcze jeden dzień po Trzech Króli (oznaczałoby to sprzedaż w piątek 7. stycznia na zamknięciu). W tej konfiguracji nasz średni zarobek rośnie do 4,2%, zaś mediana wynosi już wtedy 5,0%. Niestety zgodnie z teorią wraz ze wzrostem oczekiwanego zysku rośnie też potencjalna strata, która wynosi -2,4% (rok 2008). Oprócz tego w takim okresie występują jeszcze dwie obserwacje przynoszące stratę: -1,3% w 2007 i -1,2% w 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Kończąc rozważania pozostaje nam jedynie życzyć Państwu, by nadchodzące dni wpasowały się w powyższe statystyczne rozważania, a okres poświąteczny przyniósł realizację jedynie optymistycznego scenariusza.

 

Spokojnych Świąt!"

 

Przedstawiony na ostatnim rysunku stosunek mediany "okołonoworocznego" zysku do maksymalnej straty przy zakupie akcji dokonanym na 4 do 7 sesji przed końcem roku i ich sprzedaży  na jednej z pierwszych sesji roku wydaje się być atrakcyjny. Mnie zatem pozostaje tylko dołączyć się do życzeń Piotrka.  Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i samych udanych pomysłów inwestycyjnych w Nowym Roku!

 

 

 

15:01, bialek.wojciech
Link Komentarze (670) »
poniedziałek, 20 grudnia 2010

 

 

 

Zastanawiając się na perspektywami ostatniej prognozy dla WIG-20 przedstawionej w  Raporcie Tygodniowym z 10 grudnia zrobiłem sobie przegląd podobnych przewidywań z okresu ostatnich kilkunastu miesięcy. Ta zamieszczona w Raporcie Tygodniowym z 20 listopada 2009 widoczna jest poniżej wraz ze zaktualizowanym przebiegiem wartości WIG-u 20. Jak widać prognoza sprzed ponad roku dosyć trafnie wyznaczyła kolejne punkty zwrotne na rynku, natomiast wyraźnie przeszacowana została prognozowana zmienność cen akcji. Późniejsza rynkowa rzeczywistość okazała się wyraźnie mniej dramatyczna.    

 

 

Inaczej nieco sprawa przedstawiała się z prognozą, którą znaleźć można było w Raporcie Tygodniowym z 9 kwietnia. Zakładałem wtedy, że po wyrównaniu rekordu liczby kolejnych wzrostowych tygodni WIG-20 wejdzie w korektę, która do przełomu II i III kw. sprowadzi indeks do poziomu lutowego dołka. Korekta rzeczywiście nadeszła, ale dopiero tydzień później, czyli po ustanowieniu nowego historycznego rekordu długości sekwencji wzrostowych tygodni. Spadek miał zupełnie inną stukturę niż ta prognozowana i zakończył się nico wyżej niż to zakładała przedstawiona prognoza. Zgodził się natomiast z dokładnością do paru dni termin zakończenia spadków i rozpoczęcia "letniej zwyżki". Co ciekawe zasięg późniejszych wzrostów twających do grudnia odpowiadał dokładnie temu prognozowanemu 9 kwietnia.

 

 

 

Inną prognozę dotyczącą tego samego okresu znaleźć można w Raporcie Tygodniowym z 28 maja. W tym przypadku z kolei krótkoterminowe ruchy rynku zostały zaprognowane z prawie 100 proc. dokładnością natomiast wyraźnie widać wpływ spadków, które nastąpiły, na zwiększenie dynamiki prognozowanych ruchów. Spadek, który na początku kwietnia miał - zgodnie z ówczesną prognozą - sięgnąć poziomu lutowego dołka, tym razem schodzi wyraźnie niżej. Pojawienie się w hipotetycznym dołku z połowy roku zaznaczonym na wykresie znaku pytajnika świadczy też wyraźnie o wzroście niepewności, który nastąpił wskutek "flash crash" z 6 maja i ujawnienia skali problemów Grecji. Co ciekawe wzrost pesymizmu odnośnie skali spadku rekompensowany był wzrostem rozmiarów i dynamiki prognozowanej "letniej zwyżki".

 

 

 

Powyższe projekcje wartości WIG-u 20 można generelnie ocenić pozytywnie. W gruncie rzeczy poprawnie przewidziały one 5 kolejnych krótkoterminowych ruchów rynku: wzrost do stycznia 2010, spadek do przełomu lutego/marca, ponowny wzrost do kwietnia, późniejsze spadki kulminujące dokładnie w połowie roku i wreszcie "letnią zwyżkę", która po nich nastąpiła.

W Raportach Tygodniowych z tego roku można było znaleźć również przykład prognozy kompletnie nieudanej. Rozbieżność pomiędzy zaznaczonymi na poniższym rysunku kolorem czerwonym prognozami dla indeksu S&P 500 a tym, co się później na rynku wydarzyło dobrze pokazuje, co można zdziałać, gdy się dysponuje sumką 600 mld dolarów (a przynajmniej możliwością wydrukowania takiej sumy). "Don't fight the FED"?

  

 

Niektóre z prognoz czekają jeszcze na ostateczną weryfikację, tak jak ta dla EUR/USD widoczna poniżej. W tym przypadku zaburzenie wywołane przez listopadową interwencję FED było nieco mniejsze niż na rynku akcji i ciagle jest jeszcze nadzieja, że ewentualna ponowna eskalacja kryzysu peryferiów strefy euro rzeczywiście w I kw. 2010 doprowadzi do przetestowania przez EUR/USD czerwcowych minimów (ok. 1,18). Oczywiście należy być ostożnym, bo i tym razem Amerykanie mogą wymyślić jakiś sposób na - choćby tymczasowe - osłabienie dolara.

 

 

Najnowsza prognoza dla WIG-u 20 oparta w praktyce na założeniu, że I kw. 2011 będzie przypominał II kw. 2010, a wygląda tak:

 

  

 

Za nieco ponad 3 miesiące pod koniec marca przyszłego roku można będzie dokonać jej - oraz prognozy dla EUR/USD - ostatecznej oceny. Trochę dodatkowych rozważań na ten temat umieściłem w ostatnim raporcie tygodniowym z minionego piątku.

00:05, bialek.wojciech
Link Komentarze (197) »
piątek, 10 grudnia 2010

W - poprzednim komentarzu - omawiałem aktualną pozycję rynków w ramach 4-letniego "cyklu prezydenckiego".  Zwracałem tam uwagę na bardzo optymistyczny dla posiadaczy akcji fakt, że od 76 lat nikt kto kupił akcje wchodzące w skład indeksu S&P 500 w sytuacji - z punktu widzenia pozycji w ramach tego cyklu - analogicznej do tej z końca września tego roku i sprzedał je 5 kwartałów później pod koniec następnego roku, nie stracił. Jeśli ta reguła sprawdzi się po raz 20-ty z rzędu, to indeks S&P 500 będzie miał pod koniec 2011 roku wartość nie niższą niż 1141,2 pkt., a najprawdopodobniej znacznie wyższą. 30 września wartość WIG-u 20 wynosiła 2615,2 pkt., gdyby więc mechanicznie przenieść ten wniosek dotyczący giełdy nowojorskiej na realia GPW uzyskalibyśmy wstępne (dokładniej tą kwestią zajmę się kiedy indziej) oszacowanie poziomu, poniżej którego indeks ten nie powinien się znaleźć na koniec przyszłego roku.

Niestety rynkowa rzeczywistość nie jest taka prosta. W praktyce na rynku mamy do czynienia z interakcją wielu cyklicznych zjawisk o różnej naturze, których interferencja czasami prowadzi do wzajemnego wzmocnienia trendu a czasami do jego wygaszenia. 48-miesięczny "cykl prezydencki" jest pochodną cyklu politycznego wyznaczanego przez bardzo stabilny kalendarz wyborczy w USA oraz konsekwencją istnienia łatwo poddającego się manipulacji papierowego pieniądza oraz banku centralnego podatnego na naciski ze strony rządu. Dziś chciałbym poruszyć temat innego cyklu o chyba jeszcze bardziej fundamentalnym charakterze. Mam na myśli tzw. "krótki cykl" gospodarczy odkryty przez żyjącego w latach 1861-1932 brytyjskiego statystyka Josepha Kitchina i noszący jego imię.  "Cykl Kitchina" ma ok. 40 miesięcy a jego odkrycie przypada na lata dwudzieste ubiegłego stulecia. Poniżej zreprodukowałem pierwszą stronę wydanej przez "MIT Press" pracki Kitchina z 1923 roku zatytułowanej "Cycles and Trends in Economic Factors", gdzie opisuje on swoje odkrycie:

 

 

Według autora hasła na temat "cyklu Kitchina" zamieszczonego w angielskiej wersji Wikipedii

 "Uznaje się, że za cyklem tym stoją opóźnienia czasowe w przepływie informacji wpływające na podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach."

... i trudno się z tą skrótową charakterystyką nie zgodzić.

Ktoś jednak może zadać pytanie o to, cóż nas może obchodzić jakiś cykl obserwowany w XIX i na początku XX wieku w gospodarkach Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Otóż wydaje się, że może. Tak się bowiem składa, że w całkiem innych realiach geograficznych i historycznych czyli w Polsce przełomu XX i XXI wieku gospodarką zdaje się rządzić dokładnie taka sama 40-miesięczna cykliczność. Spójrzmy na poniższy wykres rocznej dynamiki PKB w naszym kraju:

 

 

Obejmuje on 3 pełne cykle gospodarcze: pomiędzy IV kw. 1996 a I kw. 2007, jeśli liczyć "po szczytach" i pomiędzy I kw. 1999 a I kw. 2009, jeśli liczyć "po dołkach". Jak łatwo zauważyć średnia długość podstawowego cyklu gospodarczego wynosiła w Polsce w okresie minionych kilkunastu lat 41 miesięcy licząc odległość pomiędzy szczytami gospodarczych boomów, czy też dokładnie kitchinowskie 40 miesięcy, jeśli uwzględnić odległości pomiędzy dołkami kolejnych spowolnień. Czyż to nie piękne, że to zjawisko gospodarcze odkryte prawie 100 lat temu ma tak uniwersalny charakter?

Czy ten uniwersalny charakter "cyklu Kitchina" można wykorzystać w praktyce do średnioterminowej spekulacji giełdowej? Oczywiście a to ze względu na łączące gospodarkę i rynek akcji intymne więzi. Ten temat pojawił się już w tym miejscu w sierpniu:

 "Pomiędzy początkiem pierwszej bessy na GPW a początkiem  ostatniej upłynęło 16 lat i 2 miesiące. W tym czasie rozegrało się 5 pełnych cykli bessa-hossa.  To daje 3 lata i 3 miesiące na pełny cykl."

"3 lata i 3 miesiące" średniej długości pełnego cyklu hossa-bessa na GPW to 39 miesięcy o 1 miesiąc mniej niż 40 miesięcy Kitchina (pamiętajmy, że ani gospodarka ani rynek akcji to jednak nie są zegary z kukułką).

 Warto zapamiętać tę prawidłowość, bo wynika z niej, że kolejnego szczytu hossy należy oczekiwać w mniej więcej 40 miesięcy po szczycie poprzedniego "rynku byka", a kolejnego dna bessy mniej więcej w 40 miesięcy po dnie poprzedniego "rynku niedźwiedzia". Ostatni szczyt hossy wypadł w lipcu 2007 roku, dno ostatniej bessy w lutym 2009. Stosują "regułę 40 miesięcy" otrzymujemy listopad 2010 jako "orientacyjny" szczyt obecnej hossy i czerwiec 2012 jako orientacyjny dołek następnej bessy. Co proszę? Przecież listopada 2010 skończył się 10 dni temu? Jak to się ma do wspomnianej wcześniej treści poprzedniego komentarza sugerującego wysoki poziom cen akcji na koniec przyszłego roku? Jak pogodzić oczekiwania rychłego pojawienia się w szczytu obecnej hossy - a zatem początku cyklicznej bessy -  z przyjmowanym praktycznym założeniem, że ceny akcji nie spadną w istotny sposów lub nawet wzrosną do końca grudnia 2011?

Próbą uzgodnienia tych na pozór sprzecznych oczekiwań zajmę się w jednym z najbliższych komentarzy. Niniejszy zakończę natomiast aktualizacją wzorca dla WIG-u 20 wyznaczonego przez uśrednienie przebiegu 4 ostatnich cyklicznych "rynków byka" na GPW. Te hossy na rynku akcji były oczywiście związane ze wzrostowymi fazami "cykli Kitchina" w gospodarce (lata 1995-1997, 1999, 2001-2004 i 2005-2007 - patrz powyższy wykres). Podobnie jest oczywiście i teraz: cykliczny wzrostu WIG-u 20 trwa od 17 lutego 2009 i czyli dokładnie od dna gospodarczego spowolnienia z lat 2007-2009 wywołanego globalnym kryzysem finansowym.  

 

  

Z przedstawionego powyżej wzorca wynika, że jeśli obecna cykliczna hossa miałaby okazać się typowym średniakiem, to powinna zakończyć się za ok. 35 sesji, gdy WIG-20 osiągnie okolice poziomu 2903 pkt. Takimi wypracowanymi na postawie historii wzorcami nie trzeba się aż tak bardzo przejmować, bo przebieg każdego kolejnego cyklu może się od wzorca w mniejszym lub większym zakresie odchylać, ale z pewnością nie należy lekceważyć tego, że dwie oparte pośrednio na "cyklu Kitchina" metody szacowania terminu szczytu obecnej hossy dały  niepokojąco nieodległe daty: listopad 2010 i styczeń 2011...

 

17:47, bialek.wojciech
Link Komentarze (361) »
środa, 01 grudnia 2010

Nawrót kryzysowych tendencji w strefie euro oraz pojawienie się wątpliwości co do zdolności polskiego rządu poradzenia sobie w racjonalny i elegancki sposób z narastającymi napięciami fiskalnymi ponownie pogorszył w okresie minionych kilku tygodni nastroje uczestników rynku. Trudno się temu specjalnie dziwić. Analogia obecnego kryzysu strefy euro do kryzysu azjatyckiego sprzed 13 lat zarysowana pół roku temu nadal zachowuje swoją ważność. Jedną z konsekwencji z niej wynikających miał być "letnia zwyżka" cen akcji. Ta rzeczywiście nastąpiła wskutek interwencji FED przeciągając się aż do początku listopada. Kolejnym zjawiskiem z tej analogii wynikającym miał być jednak nawrót kryzysu po mniej więcej pół roku od ujawnienia problemów Grecji. I dokładnie z początkiem takiego nawrotu mamy najwyraźniej od jakiegoś czasu do czynienia. Analogia do sytuacji rynkowej z czasu kryzysu na rynkach wschodzących z lat 1997-1998 sugeruje, że kulminacja kryzysu strefy euro nastąpi dopiero za kilka miesięcy w środowisku inwestycyjnym być może przypominającym to z lata i jesieni 1998 roku czyli z okresu bankructwa Rosji i upadku gigantycznego funduszu spekulacyjnego Long-Term Capital Management.

Kilka przesłanek sugeruje, że taka ewentualna kulminacja kryzysu będzie dobrym momentem do zakupów akcji. Jedną z tych przesłanek chciałbym opisać dziś.

Na rynkach finansowych funkcjonuje wiele reguł inwestycyjnych (typu "sell in May, go away on holiday"), zwykle mają one jednak charakter probabilistyczny, to znaczy sprawdzają się "zwykle" ale nie zawsze. Jest jednak jedna reguła, która nie zawiodła nigdy od 76 lat. Co prawda daje ona sygnał kupna jedynie raz na 4 lata, ale 19 ostatnich tego typu sygnałów przyniosło zyski i żaden nie przyniósł straty.

Z 19 sygnałów kupna na przestrzeni minionych 76 lat 19 zakończyło się sprzedażą z zyskiem.

Oto stopy zwrotu uzyskane w tych transakcjach:

+9,9 proc.

 +36,4 proc. 

+44,5 proc.

+33,1 proc.

+36,3 proc.

+6,8 proc.

+37,0 proc.

+5,3 proc.

+41,9 proc.

+21,2 proc.

+26 proc.

+33,3 proc.

+19,6 proc.

+40,8 proc.

+22,2 proc.

 +2,3 proc.

+31,9 proc.

+1,8 proc.

+47,9 proc.

Średnia z tych 19 stóp zwrotu to +26,2 proc., mediana +31,9 proc. Najniższy zysk to +1,8 proc., najwyższy to +47,9 proc.

Najnowszy sygnał tego typu został wygenerowany nie tak dawno bo raptem  pod koniec września tego roku. Ówczesny zakup dał do 5 listopada zysk w wysokości 7,4 proc. Potem te zyski zaczęły topnieć i na koniec listopada wynosiły już jedynie 3,5 proc. Do momentu pojawienia się - za 13 miesięcy - sygnału sprzedaży wielkość tej bieżącej stopy zwrotu będzie się jeszcze wielokrotnie zmieniać.

Pora już chyba zdradzić jakieś szczegóły owej "niezawodnej" od prawie 80 lat strategii spekulacyjnej. Oczywiście oparta ona jest na występujacym na amerykańskim rynku akcji zjawisku tak zwanego "cyklu prezydenckiego", czyli  tendencji do oscylowania stóp zwrotu z lokat w akcje w ramach 4-letniego cyklu politycznego wyznaczanego przez kalendarz wyborów prezydenckich w USA. W ramach tej narzucanej przez 4-letni rytm wyborów cykliczności występuje silna tendencja to pojawiania się wysokich stóp zwrotu w roku poprzedzającym rok, w którym odbywają się wybory prezydenckie w USA (czyli trzecim roku cyklu):

  

 

Przedstawione powyżej stopy zwrotu były zyskami z obejmujących 5 kwartałów lokat w indeks S&P 500 inicjowanymi pod koniec III kw. drugiego roku po wyborach i zamykanymi na koniec trzeciego roku po wyborach. W poprzednim cyklu oznaczało to zakup akcji wchodzących w skład indeksu S&P 500 po koniec września 2006 (czyli pod koniec III kw. drugiego roku po wyborach prezydenckich z 2004 roku) i ich sprzedaż na koniec 2007 roku. Czyli kupno, gdy S&P 500 miał wartości 1335,8 pkt. i sprzedaż gdy miał wartości 1468,4 pkt. Dało to  zysk właśnie 9,9 proc. (nie licząc dywidend!) "zgarnięty" w ostatnich chwili przed ostatecznym załamaniem cen akcji spowodowanym wybuchem kryzysu kredytowego.

Stosowanie tej strategii pozwoliłoby w okresie od 1934 roku na pomnożenie początkowego kapitału ponad 73-krotnie (a wyliczenie to nie uwzględnia dywidend uzyskiwanych podczas 5-kwartalnego okresu trzymania akcji).

Oczywiście źródłem tej zadziwiającej regularności jest zdolność zależnej od Białego Domu Rezerwy Federalnej do manipulowania przebiegiem cyklu koniunkturalnego w gospodarce w taki sposób by maksymalizować szanse reelekcji urzędującego prezydenta czy też innego kandydata  aktualnie rządzącej partii. Dlaczego jednak najlepszym rokiem na giełdzie nie jest rok wyborów tylko rok poprzedni? No cóż. O wynikach demokratycznych wyborów decydują w mniejszym stopniu głosy inwestorów a w większy pracobiorców (których jest zdecydowanie najwięcej). Innymi słowy celem manipulującego w celach politycznych koniunkturą gospodarczą banku centralnego jest maksymalizacja liczby miejsc pracy w gospodarcze w przeddzień wyborów. Jak wiemy poziom zatrudnienia sam jest wskaźnikiem opóźnionym w stosunku do koniunktury gospodarczej, a tą ostatnią z kolei o średnio ok. 5 miesięcy wyprzedzają zmiany cen na rynku akcji. To skumulowane wyprzedzenie rynku akcji w stosunku do koniunktury gospodarczej, i koniunktury gospodarczej w stosunku do rynku pracy powoduje, że skutki manipulacji FED zaczynają być widoczne na rynku akcji już na 2 lata przed wyborami.

Jest dosyć jasne, że ostatnia interwencja Rezerwy Federalnej, która wywołała tyle emocji miesiąc temu, jest elementem właśnie takiej wielkoskalowej manipulacji, której celem jest wpłynięcie na wynik wyborów prezydenckich z listopada 2012 roku.

Warto zauważyć, że ostatnim przypadkiem, w którym opisana strategia sromotnie zawiodła przynoszą stratę w wysokości 50 proc. były lata 1930-31. Był to ostatni okres, w którym w USA ciągle jeszcze obowiązywał - zniesiony w 1933 roku przez rozporządzenie prezydenta Roosevelta - standard złota. Innymi słowy był to ostatni okres, w którym amerykańscy obywatele mieli prawo i możliwość zamiany "zielonych papierków z portretami martwych prezydentów" na złote monety i sztabki, z którego to prawa i możliwości mogli korzystać, jeśli na przykład nie przypadły im do gustu  manipulacje wartością pieniądza w wykonaniu banku centralnego.

Przyszły rok - rok 2011 - jest właśnie takim najlepszym z punktu widzenia giełdy nowojorskiej trzecim rokiem "cyklu prezydenckiego", to znaczy rokiem poprzedzającym rok wyborów prezydenckich w USA. 

  

 

 

Na powyższym wykresie zaznaczyłem kolorowymi liniami 3 trendy wokół których indeks S&P 500 musiałby się zapewne oplatać, gdyby chciał zakończyć przyszły rok na poziomach oznaczających wzrost w stosunku do poziomu z końca września (1141,2) o odpowiednio +1,8 proc. (cel 1161,7 pkt. na zielono), +31,9 proc. (cel 1505,2 pkt. na niebiesko) oraz +47,9 proc. (cel 1687,8 pkt. na czerwono). Ta pierwsza liczba - +1,8 proc. - to najniższy zysk z opisanej powyżej strategii opartej na "cyklu prezydenckim", ta ostatnia - +47,9 proc. - do najwyższy zysk. +31,9 proc. to mediana - "wartość oczekiwana" - z tych 19 dodatnich stóp zwrotu.

W ciągu następnych 13 miesięcy będę najprawdopodobniej często wracał do powyższego wykresu traktując każdy wzrost powyżej czerwonej linii jako sygnał lokalnego "przegrzania" rynku i spadku dalszego potencjału wzrostowego. Równocześnie każdy spadek indeksu poniżej zielonej linii będą skłonny traktować jako sygnał pojawienia się cen "gwarantujących" - na podstawie statystyki od 1934 roku - zysk z inwestycji w amerykańskie akcje.

Oczywiście wersja najbardziej optymistyczna (linia czerwona) a nawet wersja zgodna ze medianą (linia niebieska) są zapewne - w obecnych warunkach - nieco mniej prawdopodobne (choć oczywiście nie można być tego pewnym). Wcześniejsze rozważania - patrz "Wall Street: stracone 2 lata?" oraz "Prawdopodobieństwo załamania a maksymalna możliwa nagroda" sugerowały, że bardziej realistyczne są oczekiwania zakończenia przyszłorocznych notowań na Wall Street przy poziomie S&P 500 wyższym niż owe minimalne 1161,7 pkt. ale jednak niższym niż oczekiwany na podstawie mediany poziom 1505,2 pkt.

16:43, bialek.wojciech
Link Komentarze (799) »
wtorek, 16 listopada 2010

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat tempa zmian cen detalicznych okazały się minimalnie lepsze niż wcześniejsza prognoza Ministerstwa Finansów. Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w październiku do poziomu 2,8 proc. wyższego niż rok wcześniej, a więc o 0,1 pkt. proc. mniej niż oczekiwania MF. To niewielka różnica, choć gdyby prognoza MF się sprawdziła to można by się było pokusić o dosyć radykalną tezę. Tak się bowiem składa, że wzrost dynamiki rocznej CPI z 2 proc. w sierpniu do 2,9 proc. w październiku oznaczałby przyspieszenie tempa wzrostu CPI o przynajmniej 46 proc. następujące z 2-letniego minimum tempa inflacji. Ważne jest to, że w minionej dekadzie powyższe kryterium - "2-miesięczne przyspieszenie rocznej dynamiki CPI o przynajmniej 46 proc. następujące z 2-letniego minimum tempa inflacji" - spełnione było jedynie dwukrotnie:

 

Jak widać w obu przypadkach - tym z wiosny 2003 i tym z wiosny 2006 - takie zjawisko pojawiała się dokładnie przy wychodzeniu z cyklicznego dołka inflacji. Tym co później następowało był silny trwający rok-dwa cykliczny wzrost dynamiki cen o ponad 4 punkty procentowe.

W tym miejscu chciałbym skopiować schemat analizowany w tym miejscu w kwietniu tego roku:

 

ówczesnym komentarzu pisałem tak:

"Jak widać pozycja strzałki sugerującej położenie w ramach cyklu jest obecnie - moim zdaniem - dokładnie odwrotna do tej z wiosny 2008. Wtedy zbliżaliśmy do się do końca inflacyjnej fazy spowolnienia gospodarczego. Obecnie - po 11 kwartałach spadku tempa inflacji - powinniśmy zbliżać się do końca dezinflacyjnej fazy ożywienia gospodarczego. Zgodnie z przedstawionym schematem minięcie tego punktu będzie sygnałem do przeniesienia w portfelach inwestycyjnych głównego punktu ciężkości z rynku akcji na rynek surowców. Na razie chyba na to za wcześnie, bo brak jest sygnałów zapowiadających wzrost dynamiki wskaźników inflacji już teraz. Nie należy tu postępować pochopnie, bo decyzja o przedwczesnej - lub zbyt gwałtownej - migracji np. z funduszy akcyjnych na fundusze surowcowe może spowodować utratę części zysków z rynku akcji przy braku adekwatnej rekompensaty w postaci wzrostu cen surowców (tak się stało w okresie marzec 2006-styczeń 2007, czyli pomiędzy poprzednim cyklicznym dołkiem tempa inflacji a poprzednim szczytem dynamiki wzrostu gospodarczego)."

 

Perspektywy tendencji inflacyjnych mają oczywiście kluczowe znaczenie dla posiadaczy obligacji. Już dotychczasowy wzrost tempa inflacji spowodował zwyżkę rentowności krajowych 10-letnich obligacji skarbowych o prawie pół punktu procentowego, a więc największą od czasu niepokojów związanych z losami Grecji (teraz ważą się losy kolejnego kraju z peryferiów strefy euro):

 

 

O ile dokładne wyznaczanie optymalnego momentu migracji z akcji na surowce jest bardzo trudne, o tyle dosyć łatwo jest ocenić, że w powyższym schemacie zbliżamy się - albo już wkroczyliśmy - do fazy znajdującej się po dokładnie odwrotnej stronie tego "kółka" rotacji aktywów niż ta, której osiągnięcie przez cykl koniunkturalny zwykle sygnalizuje początek okresu najbardziej sprzyjającego długoterminowym obligacjom skarbowym.

Jest to sprawa nieobojętna również rynkowi walutowemu. Ewentualny wzrost oczekiwań inflacyjnych sprzyjałby nie tylko spadkowi cen obligacji skarbowych (wzrostowi ich rentowności), ale również osłabieniu złotego. 

 

 

Z pewnością ewentualnemu rozwojowi tendencji inflacyjnych może sprzyjać fakt rekordowo długiego utrzymywania przez RPP  podstawowych stóp procentowych na historycznie minimalnym poziomie. Stopy leżą na dnie już prawie 17 miesięcy, gdy w przeszłości najdłuższy tego typu okres wyniósł 14 miesięcy.

Wracając do ostatnich danych GUS na temat cen detalicznych: gdyby dynamika roczna CPI sięgnęła w październiku 2,9 proc., to mielibyśmy prawo porównać obecną sytuację do tej z wiosny 2003 i wiosny 2006, co dawałoby następujące 2 wersje "projekcji" przyszłej dynamiki CPI:

  

 

... a po ich uśrednieniu następującą ścieżkę rozwoju sytuacji do końca 2013 roku:

 

 

W tym scenariuszu opartym na analogii obecnej sytuacji do tych z 2003 i 2006 roku w II kw. 2012 roku dynamika roczna CPI przekroczyłaby w naszym kraju 5,5 proc. osiągając 11-letnie maksimum. Być może nie jest to nierealne: w końcu tym razem w inflacyjną fazę cyklu wchodzimy startując z poziomu 2 proc. r/r, a nie 0,3 proc. jak w kwietniu 2003 czy też 0,4 proc. jak w marca 2006. W szczycie cyklu z roku 2004 roku mieliśmy tak inflacyjne wydarzenie jak zrównanie poziomów cen po wejściu do UE (dynamika CPI z 1,7 proc. do 4,6 proc. w ciągu 4 miesięcy). Z kolei szczyt z 2008 to moment, w którym w apogeum globalnego boomu inwestycyjnego cena ropy naftowej na świecie zbliżała się do 150 dolarów za baryłkę. Tym razem na 2012 rok zapowiada się również potencjalnie sprzyjające wzrostowi cen detalicznych wydarzenie czyli letnie Mistrzostwo Europy w piłce nożnej. Wyjście dynamiki inflacji na 11-letnie maksimum zapewne wymusiłoby paniczne reakcje ze strony Rady Polityki Pieniężnej ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi rok później.

Otrzymany wynik ciekawie kojarzy się z wcześniejszą hipotezą 4-letniej cykliczności tendencji inflacyjnych w naszym kraju, która - tu kolejna hipoteza - mogłaby być konsekwencją 4-letniego rytmu - patrz "cykl prezydencki" -  wybijanego na rynkach finansowych przez amerykańską Rezerwę Federalną realizującą usługową politykę względem kolejnych walczących o reelecję administracji prezydenckich. Hipoteza ta sugeruje poszukiwanie  kolejnego apogeum tendencji inflacyjnych za półtora roku czyli latem 2012 w trakcie trwania Euro 2012:

 

 

Na szczęście podane przez GUS tempo inflacji wyniosło jedynie 2,8 proc. r/r, a nie 2,9 proc., która to ostatnia liczba stała się podstawą do snucia powyższych scenariuszy. Być może zatem przedstawioną powyżej wizją akceleracji tempa inflacji w okresie najbliższego 1,5 roku nie należy się aż tak bardzo przejmować...

 

14:11, bialek.wojciech
Link Komentarze (718) »