Komentarze finansowe Wojciecha Białka analityka CDM Pekao SA
Archiwum
|
Wojciech Białek
RSS


Kategorie: Wszystkie | Komentarze
RSS
środa, 04 października 2017

Począwszy od ostatniego tygodnia sierpnia ceny akcji w USA przestały się trzymać "wzorca dekadowego", więc do poniższego należy podchodzić z duża dozą ostrożności. Z drugiej strony wrześniowy skok wartości ISM Manufacturing oraz ISM Non-Manufacturing do najwyższych poziomów od stycznia 2004 i ISM Manufacturing Prices oraz ISM Non-Manufacturing Prices do najwyższych poziomów od okresu 2010-2011 - przeciwnie - zdecydowanie zwiększa wagę poniższej statystyki.

W okresie minionych 120 lat ktoś kto sprzedał akcje wchodzące w skład średniej przemysłowej Dow Jonesa na sesji 4 października  roku o dacie kończącej się cyfrą "7" (albo sesji wcześniejszej, jeśli 4 października takiego roku akcje nie były w USA notowane) to za każdym razem Dow Jones Industrial Average była niżej niż na zamknięcie 4 października 40 sesji później, 48-52 sesji później 61 sesji później, 71-72 sesji później, 74-78 sesji później, 81 sesji później oraz 84-85 sesji później. 

 

1120latciezki

 

W ciągu tych 4 miesięcy po 4 października roku o dacie z 7-ką na końcu spadek raz przekroczył 30 proc. (1987), raz był większy niż 25 proc. (1937), raz sięgnął ponad 20 proc. (1907), raz przekroczył 15 proc. (1917), 3 razy był większy niż 10 proc. (1897, 1997 i 2007), 4 razy sięgnął ponad 5 proc. (1927, 1957, 1967 oraz 1977) a tylko raz był  mniejszy (-4,7 proc. w 1947 roku; ale jak ktoś poczekał kolejny miesiąc to skala spadku wzrosła do -7,7 proc.).

Maksymalne wzrosty Dow Jones Industrial Average w tym okresie to +3,2 proc. w 1947 roku, +2,2 proc. w 1927 roku +1,4 proc. w 1917 roku, 1997 roku i 2004 roku, +1,3 proc. w 1967 roku oraz +0,5 proc. w 1977 roku. W pozostałych 5 przypadkach DJIA ani razu w ciągu następnych 4 miesięcy nie był wyżej niż 4 października. 

W okresie minionego roku 5 z tych 12 historycznych ścieżek Dow Jonesa wykazywało silną (>0,8) dodatnią korelację z ostatnim zachowaniem indeksu. Były to w kolejności skali podobieństwa lata 1987, 1997, 1967, 1927 oraz 2007):2120lat1987

3120lat19974120lat19674120lat1927

4120lat2007

 

Podsumowując: niezależnie od wątpliwej racjonalności idei "wzorca dekadowego" i odchylenia od "decennial pattern" obserwowanego w okresie minionych 6 tygodni podwyższa  oparta na 12 przypadkach z okresu minionych 120 lat "statystyka" sugeruje, że aktywni spekulanci powinni w najbliższych dniach i tygodniach szukać na rynku akcji w USA okazji do zajmowania krótkoterminowych krótkich pozycji. Pozycja rynku w ramach cyklu dekadowego sugeruje, że w ciągu następnych 4 miesięcy ceny akcji w USA nie powinny zbyt daleko uciec na północ, a w tym okresie szacowany na podstawie historii potencjał spadkowy jest zachęcająco większy niż wzrostowy. 

 

18:06, bialek.wojciech
Link Komentarze (228) »
czwartek, 28 września 2017

Jedną z najważniejszych - przynajmniej  dla mnie - zagadek, które przed spekulantami stawia obecnie rynek, jest kwestia obecnej pozycji dolara w ramach cyklu Kuznetsa. Osobiście "od zawsze" trzymałem się mojej poniższej interpretacji, z której wynika, że tegoroczne spadki dolara to była jedynie korekta, a przed nami jeszcze jedna - ostatnia w ramach rozpoczętej w 2008 roku hossy - fala wzrostu na amerykańskiej walucie. 

 

 

Zgodnie z konkurencyjną koncepcją preferowaną przez niektórych analityków, faza spadkowa w ramach cyklu Kuznetsa już się zaczęła. Ta idea została zilustrowana poniżej:

 

 

Jestem tu gotów do jakiegoś kompromisu, ale na razie moja preferencja dla pierwszej wersji wynika z 1) (w mniejszym stopniu) z obserwowanej dywergencji prowadzonej polityki pieniężnej pomiędzy USA a resztą świata (FED już zacieśnia politykę pieniężną, inni nadal ją luzują, co powinno umacniać dolara) oraz 2) (w większym stopniu) z pozycji dolara w ramach cyklu Kitchina, którego minimum na dolarze można oczekiwać w okolicach października 2017 roku. Cykl ten był w okresie minionego ćwierćwiecza dosyć regularny na rynku dolara. 

 

Prognozowanie zachowania walut na podstawie oczekiwanego zachowania banków centralnych wydaje się być znacznie bardziej racjonalnym podejście od analizy cykli, ale oczywiście w praktyce jest odwrotnie. Na szczęście w obecnej sytuacji pomiędzy tymi dwoma podejściami nie ma rozbieżności. 

W tym kontekście ostatni najsilniejszy od jesieni ub. r. ruch dolara w górę jest oczywiście bardzo interesujący. Banalnie proste kryterium, które Dollar Index spełnił w tym tygodniu, wychwyciło również precyzyjnie 3 ostatnie minima cyklu Kitchina na dolarze. 

 

Mogłoby się wydawać, że to rozstrzyga sprawę, ale niestety tak nie jest. Jeśli rozszerzymy horyzont analizy na okres przed 2008 rokiem, to okaże się, że wspomniane kryterium jest zbyt proste, by działać uniwersalnie w każdych warunkach. Na naprawdę słabych rynkach dolara taki sygnał pojawiał się wielokrotnie podczas korekt wzrostowych i wcale nie zapowiadał dłuższej aprecjacji dolara. 

 

 

Z taką samą sytuacją mamy do czynienia na USD/PLN. Obecny sygnał jednoznacznie identyfikował 3 ostatnie dołki dolara w ramach cyklu Kitchina:

 

 

... ale często zawodził przed 2008 rokiem:

 

 

Oczywiście do październikowego terminu kitchinowego dołka na dolarze i znaczenia ostatniego ruchu dolara w górę nie należy przykładać przesadnie dużej wagi. Sytuacja przypomina mi trochę poszukiwanie dołka cyklu Kitchina na rynku akcji z jesieni 2016. Oczekiwany termin upłynął w październiku 2016 ("Kiedy Kitchinowy dołek WIG-u?"), ale faktyczne dno bessy na WIG-u nadeszło dopiero w styczniu 2017 ("Cykl 6,(66) na WIG-u 20"), a relatywnej pewności, że dołek już za nami można było nabrać dopiero wczesną wiosną ("Nowa projekcja dla WIG-u", "Dołek cyklu Kitchina potwierdzony na WIG-u"). Podobnie może być obecnie z dolarem. 

Niezależnie od tych zastrzeżeń sądzę, że ostatni wzrost to preludium do kitchinowej hossy na dolarze, chociaż - zgodnie ze swoją prognozą z kwietnia - dopuszczam test wrześniowych dołków dolara na początku przyszłego roku. 

Przed dwoma tygodniami starałem się pokazać, jak prawdopodobieństwa przyszłych podwyżek stóp FED "rządzą" rentownością obligacji skarbowych USA. Ten sam mechanizm można zauważyć w przypadku dolara. Na dwu poniższych wykresach widać pozytywną zależność siły dolara od prawdopodobieństwa osiągnięcia przez stopy FED poziomu 2-2,25 proc. po posiedzeniu w sierpniu przyszłego roku, negatywną zależność siły dolara od prawdopodobieństwa pozostania przez stopy FED za 10 miesięcy na obecnym poziomie:

 

Ponieważ rok to długi okres, sprawdźmy te korelacja w okresie ostatnich 3 miesięcy. Tu najwyższa dodatnia wartość współczynnika korelacji z Dollar Index pojawia się dla przypadku wzrostu stóp w sierpniu 2018 do przedziału 1,75-2 proc. (dwie podwyżki z obecnego poziomu), a ujemna korelacja jest nadal najwyższa dla przypadku stabilizacji stóp w okresie następnych 10 miesięcy. 

 


 

Nie jest jasne, czy można w prosty sposób przekładać wysokości tych prawdopodobieństw na poziomu kursu dolara, ale wydaje się, że skala wrześniowych zmian tych prawdopodobieństw była na tyle duża, że dopóki nie zostanie ona w znaczący sposób zredukowana, nadal przemawia ona za umocnieniem dolara w najbliższym czasie (po ewentualnej korekcje w ciągu przyszłego tygodnia-dwóch. Oczywiście na krótkoterminowe zmiany tych prawdopodobieństw będą miały wpływ na bieżąco publikowane dane makroekonomiczne.

W przypadku trudności z uzyskaniem dostępu do bieżących danych na temat prawdopodobieństw decyzji FED inspirować się można w najbliższych tygodniach zachowaniem USD/PLN w cyklach 20-tygodniowych z obecnego cyklu Kitchina:

 

 

Podsumowując: 1) podobnie jak po pierwszej fali wzrostowej dolara z pierwszej połowy września amerykańska waluta może teraz wejść w trwający ponad tydzień okres lekkiej korekty, po zakończeniu której wzrost będzie kontynuowany (do końca października?); 2) ostatnie zachowanie dolara jest spójne z hipotezą minięcia przez kurs tej waluty dołka cyklu Kitchina, chociaż po zakończeniu obecnego wzrostu (w październiku?) możliwy jest (na początku przyszłego roku?) test poziomów wrześniowych dołków; 3) dobrym narzędziem weryfikacji bieżącego kierunku ruchu dolara powinny być nadal prawdopodobieństwa osiągnięcia przez stopy FED danych poziomów na posiedzeniu w sierpniu przyszłego roku. 

16:22, bialek.wojciech
Link Komentarze (163) »
piątek, 22 września 2017

W poprzednim tygodniu przestawiłem scenariusz, w którym słabość dolara trwająca od grudnia ub. r. przekłada się w okresie najbliższego pół roku na wzrost dynamiki wskaźników inflacji w USA, to z kolei wpływa na wzrost prawdopodobieństwa podwyżek stóp FED, co powoduje wzrost rentowności obligacji rządu Stanów Zjednoczonych prowadzący do umocnienia dolara ("Czy słaby dolar wywoła wzrost dynamiki wskaźników inflacji w USA?").

Wszystkie te elementy się zmaterializowały w ciągu następnych 10 dni od publikacji tego komentarza. Roczna dynamika CPI wzrosła w sierpniu do 1,9 proc. z 1,7 proc. w lipcu, prawdopodobieństwo, że FOMC podniesie stopy w grudniu skoczyło w górę z 31 do 71,44 proc., rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 2,05 do 2,28 proc., a Dollar Index zanotował najsilniejszy od kwietnia 8-sesyjny wzrost. Wszystko do wydarzyło się zanim jeszcze FOMC zasiadł we wtorek do obrad. 

Wydaje się, że rynek działa w idealnej zgodzie z przedstawionym scenariuszem, ale oczywiście w jakim stopniu się on zmaterializuje zależy od tego jak dokładnie w najbliższych miesiącach kształtować się na świecie będzie relacja pomiędzy siłami inflacyjnymi i deflacyjnymi. Z pewnością warto w najbliższych miesiącach śledzić wszelkiej maści dane na temat inflacji na świecie a w szczególności w USA, bo jak się wydaje w obecnej fazie cyklu to one mogą odgrywać decydującą rolę. 

Przy okazji postanowiłem wrócić do tematu USD/PLN, który poruszałem to ostatnio na początku sierpnia. Tym razem zastosowałem do USD/PLN RSI(28), który to wskaźnik na początku roku okazał się bardzo użyteczny przy analizie WIG-u. Mierzyłem ilość sesji w trakcie 9-miesięcznego okresu, w trakcie których RSI(28) dla USD/PLN pozostawał poniżej poziomu 60 pkt. i jako sygnały potraktowałem wzrosty ten parametru powyżej określonego poziomu. Uzyskałem 7 sygnałów, które widać na poniższym obrazku:

 

1USDRSI

 

Projekcja dla USD/PLN uzyskana na podstawie tych sygnałów sugeruje początek silnego wzrostu dolara za 2 tygodnie. 

 

2USDRSIProjekcja

 

Oczywiście na przebieg tej projekcji duży wpływ na przypadek silnego umocnienia dolara z 2008/2009 roku, na którego powtórkę pewnie nie ma co liczyć (wymagałoby to pojawienia się "czarnego łabędzia" tej klasy co upadek banku Lehman Brothers 9 lat temu). Ale każda z tych 6 historycznych ścieżek USD/PLN (odniesiona do obecnych poziomów) po pół roku od sygnału (czyli w lutym 2018) przebywa powyżej poziomu 3,76 zł, który to poziom można potraktować jako "historycznie gwarantowany" nawet w przypadku najbardziej niekorzystnego dla dolara rozwoju wydarzeń (żadnego odbicia tempa inflacji w USA i żadnego wzrostu stóp nie będzie). 

 

3USDRSIcieki

 

Generalnie nawet jeśli mamy obecnie do czynienia z sytuacją podobną do tej z początku 2005 roku (wtedy też pojawił się taki jak obecnie sygnał) i w ciągu najbliższych 2 lat żadnego kryzysu, który umocniłby dolara, nie będzie, to i tak na trwałe zejście USD/PLN poniżej obecnych poziomów czekalibyśmy przez 9 kwartałów. 

Najbardziej podobną do ostatniego zachowania USD/PLN jest ścieżka wokół sygnału z listopada 2009:

 

4USDRSIPodobna

 

W październiku upływa 40 miesięcy od ostatniego dołka kursu dolara w ramach cyklu Kitchina. Oczywiście długość cyklu bywa zmienna, więc do październikowego terminu nie ma się co przesadnie przywiązywać, ale akurat zgadza się on ze wskazaniami powyższej projekcji. 

5USDKitchin2 

Oczywiście wydaje się prawdopodobne, że materializacji powyższego scenariusza dla dolara prędzej czy później przełożyłaby się na spadek cen akcji. W ramach "wzorca dekadowego" 10 lat temu spadek S&P 500 zaczął się 9 października (początek "Wielkiej Bessy"), 20 lat temu - 7 października (początek ostrej fazy "kryzysu azjatyckiego") a 30 lat temu - 2 października (2 tygodnie później S&P 500 zanotował największy jednodniowy spadek w historii o ponad 20 proc.). Tak więc w okolicach 6 października zapewne będę robił drugie  - sierpniowym - podejście do tematu korekty na rynkach akcji. Na razie chyba za wcześniej na spadki bo w piątek mamy 36 dzień od dołka WIG-u z 17 sierpnia, a więc gdzieś tutaj powinno znajdować się minimum cyklu 5-tygodniowego. 

Podsumowując: 1) zależność "wyższe tempo inflacji w USA->wyższe prawdopodobieństwo podwyżek stóp FED->wyższe rentowności obligacji skarbowych w USA->mocniejszy dolar" (i odwrotnie) wydaje się aktualna; 2) nowa projekcja dla USD/PLN sugeruje akumulację dolarów przed wielomiesięczną korektą tegorocznych spadków; 3) jeśli obecny cykl Kitchina na dolarze miałby mieć typowe 40 miesięcy, to słabość dolara powinna skończyć się w październiku tego roku. 

13:37, bialek.wojciech
Link Komentarze (189) »
wtorek, 12 września 2017

Tydzień temu zwróciłem uwagę na intrygującą dodatnią korelację pomiędzy zachowaniem sWIG-u a rentownością 10-letnich obligacji rządu USA. Tłumaczyłem tę zależność wspólną wrażliwością obu instrumentów na globalne impulsu inflacyjne/deflacyjne. Dziś chciałbym dorzucić kolejny korelat rentowności amerykańskich 10-latek: kurs dolara. 

Od dwóch lat utrzymuje się silna dodatnia korelacja pomiędzy zachowaniem rentowności obligacji rządu USA a siłą amerykańskiego dolara. 

 

1dolaroblig

 

Wydaje się, że rynek funkcjonuje obecnie w następującym trybie: rentowność obligacji rządu USA spada -> atrakcyjność tej lokaty zostaje oceniona przez inwestorów jako mniejsza -> nie kupują dolarów potrzebnych do zakupu amerykańskich obligacji -> dolar tanieje. I odwrotnie: wyższe rentowności obligacji zwabiają inwestorów powodują zakupy dolara i jego aprecjację. To jest przynajmniej wytłumaczenie, które mnie przyszło do głowy. 

Dla każdego posiedzenia FOMC w najbliższej przyszłości i każdego (w miarę realnego) poziomu stóp FED dostępne są szacowane na podstawie zachowania rynkowych cen instrumentów rynku pieniężnego prawdopodobieństwa osiągnięcia na tym posiedzeniu danego poziomu stóp. Obecnie rynek obligacji "zafiksowany" jest na posiedzeniu w sierpniu przyszłego roku i osiągnięciu na nim poziomu stóp w przedziale 1,5-1,75 proc. Widać to po przekraczającym poziom 0,9 współczynniku korelacji pomiędzy tym prawdopodobieństwem a rentownością 10-latek. 

 

3obligaprawpoziomustopnaposiedzefedsierpien2018

 

Jak widać na razie spadające prawdopodobieństwo tego, że w ciągu następnych 11 miesięcy FED podniesie stopy to przedziału 150-175 (a więc o pół punktu w stosunku do obecnego poziomu) nie potwierdzają wzrostu rentowności z ostatnich dni (związanego ze spadkiem awersji do ryzyka spowodowanym łagodniejszymi niż wcześniejsze obawy konsekwencjami przejścia przez Florydę huraganu Irma).

Na podstawie powyższego można oceniać, że do wzrostu rentowności obligacji dojdzie dopiero, gdy wzrosną prawdopodobieństwa przyszłych podwyżek stóp FED. Czy jest na to szansa w najbliższej przyszłości? Byłoby to możliwe, gdyby w przyszłości przyspieszyło w USA tempo wzrostu gospodarczego lub wzrosła dynamika wskaźników inflacji.

Jeśli chodzi o przyspieszenie wzrostu gospodarczego to wydaje się ono niezbyt prawdopodobne w świetle spadającej wartości wskaźnika ECRI. Był on w tym roku powyżej poziomu 10 pkt., a obecnie spadł poniżej poziomi 1 pkt. W okresie minionego pokolenia takie sygnały pojawiły się 4-krotnie. W 2 przypadkach spowolnienie już trwało (lata 1984 i 2004), w dwu pozostałych jego początek odległy był odpowiednio o 9 miesięcy (1987 rok) lub 4 miesiące (2010 rok). Oczywiście możliwy jest wariant z 1987 roku (szczyt ożywienia dopiero w II kw. 2018), ale uwzględniając te 4 precedensy łącznie raczej nie będziemy mieli zbyt dużych oczekiwań, jeśli chodzi o koniunkturę gospodarzą w USA w najbliższych kwartałach. 

Może są zatem szanse na wzrost dynamiki wskaźników inflacji? Wydaje się, że tak, bo proinflacyjnie powinien zadziałać spadek kursu dolara rozpoczęty w grudniu ub. r. W ciągu 8 miesięcy Dolar Index spadł o ponad 10 proc. 

 

4DollarIndexSpada10proc

 

W przeszłości tak duży 8-miesięczny spadek wartości Dollar Index zwykle poprzedzał wzrost rocznej dynamiki CPI w USA. 

 

5DollarIndexSpada10proc1

 

By ograniczyć wpływ wydarzeń z czasów wysokiej inflacji, zróbmy zbliżenie na okres ostatnich 20 lat. 

 

6DollarIndexSpada10procod1997

 

Mieliśmy w tym okresie wcześniej 4 okresy 8-miesięcznego spadku Dollar Index o ponad 10 proc. i w każdym z tych 4 przypadków konsekwencją było przyspieszenie dynamiki wskaźnika inflacji. Szczyt dynamiki CPI osiągane było odpowiednio w 8 miesięcy, 5 miesięcy, 4 miesiące i 8 miesięcy po takim sygnale na dolarze jak ten z sierpnia tego roku. Tak wyglądają ścieżki dynamiki CPI po tamtych sygnałach (po przeskalowaniu do obecnych wartości) naniesione na obecną dynamikę CPI:

 

7CPIciekipospadkidolara

 

Na poziomej osi mamy sesje (w roku jest ich ok. 261), więc gdyby powyższe traktować poważnie, to otrzymalibyśmy wniosek, że W styczniu 2018 zmiana roczna CPI wyniesie przynajmniej 3 proc. wobec 1,73 proc. w lipcu. 

Projekcja zmiany rocznej CPI uzyskana przez uśrednienie tych 4 precedensów rośnie wręcz do +3,8 proc. już w grudniu tego roku. 

 

8projekcjaCPIpospadkudolara

 

Oczywiście to wpływ gwałtownego obicia w górę tempa inflacji z 2009 roku (z deflacji w trakcie kryzysu do +2,8 proc. na początku 2010 roku). Obecnie tak silne odbicie nie będzie oczywiście możliwe. Ale wydaje się, że w ciągu następnych 7 miesięcy należy oczekiwać w USA jakiejś serii inflacyjnych niespodzianek. Jeśli one nastąpią, to być może wpłyną na rynkowe postrzeganie przyszłej ścieżki stóp FED, co prawdopodobnie spowoduje wzrost rentowności obligacji, który z kolei zapewne spowoduje umocnienie dolara. 

Do idei przyspieszenia dynamiki CPI pasuje mój prosty model dynamiki wskaźnika inflacji bazowej w USA, oparty na dynamice sprzedaży detalicznej który tu już kiedyś przedstawiałem ("Dwa typu inflacji"). Wartość modelu rośnie przez 10 miesięcy do lipca 2018. 

 

9CPIbazowyUSAasprzedadetaliczna

 

Gdyby sprawdziła się koncepcja zachowania cen surowców oparta na analogii z 2010 rokiem ("Pora na surowcową ćwiartkę cyklu Kitchina?"), to również z tej strony otrzymalibyśmy proinflacyjny impuls (w sytuacji z 2010 roku w tej koncepcji podobnej do obecnej szczyt dynamiki CPI był 13 miesięcy później).  

 

10CPIbazowyUSAasprzedadetaliczna

 

Wartość współczynnika korelacji pomiędzy rentownością obligacji skarbowych rządu USA a Dollar Index w okresie poprzednich 2 lat, od którego to tematu zacząłem ten komentarz,  osiągnęła ostatnio najwyższą wartość od 9 lat. Jak widać na poniższym wykresie właściwie nigdy tak wysoka dodatnia korelacja nie utrzymywała się zbyt długo. Prędzej czy później charakter korelacji zmieniał się na dokładnie odwrotny: słabnięciu (umacnianiu) dolara towarzyszył wzrost (spadek) rentowności obligacji i odwrotnie rentowność obligacji spadała (rosła), gdy dolar się umacniał (słabł). Można sądzić, że rynek przechodził wtedy w tryb lęków inflacyjno/deflacyjnych, kiedy to rynek martwił się, że FED stracił kontrolę nad sytuacją i nastąpi dalsze przyspieszenie tempa inflacji czy też - w innych okresach - tempa deflacji. Na razie do tego etapu jednak jeszcze długa droga. 

 

2koreldolaroblig

 

Podsumowując: 1) osłabienie dolara z okresu ostatnich ponad 8 miesięcy powinno wywołać wzrost dynamiki CPI w USA w okresie następnych 3-7 miesięcy; 2) powinno to spowodować wzrost prawdopodobieństw podwyżek stóp FED w 2018 roku i wzrost rentowności obligacji skarbowych; 3) taki wzrost rentowności powinien zacząć działać pozytywnie na dolara; 4) niestety nie wiadomo z jaką siłą i z jakim opóźnieniem zadziałają tym razem przedstawione zależności; 5) warto obserwować dane na temat dynamiki wskaźników inflacji w USA - najbliższe już w środę (PPI) i w czwartek (CPI) o 14:30. 

18:33, bialek.wojciech
Link Komentarze (209) »
piątek, 08 września 2017

Utrzymuje się rozbieżność pomiędzy zachowaniem cen akcji dużych spółek (WIG-20 i WIG w pobliżu cyklicznych szczytów) a cen akcji małych spółek (cenowy najniżej od grudnia, sWIG-80 najniżej od lutego). Chciałbym na tę dywergencję spojrzeć z globalnego punktu widzenia i odnieść ją do przebiegu koniunktury na rynku akcji małych spółek w ramach cyklu Kitchina. 

Akcje małych polskich spółek to klasa aktywów konwencjonalnie zaliczana do aktywów "ryzykownych". Na drugim końcu skali "ryzyko-bezpieczeństwo" konwencjonalnie lokuje się obligacje rządu USA. Można sobie wyobrażać, że w średnioterminowej perspektywie fale wzrostu apetytu na ryzyko powinny podnosić ceny akcji "ryzykownych" małych polskich spółek i równocześnie obniżać ceny (podnosić rentowność) "bezpiecznych" obligacji skarbowych rządu USA. I odwrotnie fale wzrostu awersji do ryzyka powinny owocować spadkiem sWIG-u i wzrostem cen obligacji (spadkiem ich rentowności). Innymi słowy korelacja pomiędzy sWIG-iem a rentownością np. amerykańskich 10-latek powinna być dodatnia. I wydaje się, że coś takiego ostatnio rzeczywiście obserwujemy. 

W okresie ostatniego cyklu 3-krotnie zdarzało się, że do 7-miesięcznego minimum spadały mniej więcej równocześnie i wartość sWIG-u 80 i rentowność 10-latek rządu USA. Miało to miejsce w odpowiednio obecnie (sWIG) i w czerwcu br. (rentowność obligacji), w grudniu 2015 (sWIG) i styczniu 2016 (rentowność obligacji) oraz w maju 2014 (i sWIG i rentowność obligacji). 

 

 

1sWIGa10latkiUSA

 

Formalnie korelacje pomiędzy tymi dwiema seriami nie była w okresie od połowy 2012 roku jakaś bardzo wysoka (+0,44), ale wydaje się, że podobieństwo ich zachowania daje się łatwo uchwycić. 

Z punktu widzenia średnio 40-miesięcznej kitchinowej cykliczności szczyt sWIG-u z kwietnia tego roku wydaje się być odpowiednikiem szczytu indeksy z listopada 2013 (odległość równa 41 miesięcy), podobnie jak szczyt rentowności 10-latek z marca tego roku to odpowiednik podobnego szczytu z grudnia 2013 (odległość 39 miesięcy). 

Sygnały (osiągane po raz pierwszy 7-miesięczne minima) z grudnia 2015-stycznia 2016 można uznać za echo harmonicznej połówki cyku Kitchina czyli cyklu 20-miesięcznego (odległości dla sWIG-u równie 19 miesięcy i 21 miesięcy, a dla rentowności amerykańskich skarbówek 20 miesięcy i 17 miesięcy). 

Gdyby tę obserwację potraktować poważnie to końca obecnej 5-miesięcznej fali spadkowej na sWIG-u będącego odpowiednikiem minimów z sierpnia 2014 i stycznia 2016) można by oczekiwać w 1-3 miesiące po obecnym sygnale. Alternatywnie, gdyby przyjąć, że obecna fala spadkowa będzie podobna do tych, w trakcie których poprzednio pojawiały się takie sygnały odwrotu od ryzyka - listopad 2013-sierpień 2014 oraz maj 2015-styczeń 2016), to można by oczekiwać dołka sWIG-u za 3-4 miesiące. Otrzymujemy w ten sposób przedział od października do stycznia z preferencją dla dołka sWIG-u w grudniu. 

Taka sama zabawa sugeruje, że koniec wzrostu cen obligacji (koniec spadku rentowności) w ramach tej pół-kitchinowej cykliczności nadejdzie w okresie grudzień 2017-kwiecień 2018 (po sygnale do dołka rentowności było 6-8 miesięcy, a obie fale spadkowe rentowności trwały 13-miesięcy, gdy obecna ma dopiero pół roku).

Kitchinową cykliczność związaną z oscylacjami napięć reflacyjnych/inflacyjnych i dezinflacyjnych/deflacyjnych w światowej gospodarce można z łatwością dostrzec na poniższych wykresie rocznej dynamiki sWIG-u. Od szczytu rocznej dynamiki WIG-u z lutego 1997 do szczytu z marca tego roku minęło 20 lat i 1 miesiąc i w tym czasie rozegrało się 6 cykli. Jak widać średnia długość cyklu to prawie dokładnie 40 miesięcy. 

 

2sWIGdynamikarocznaKitchin

 

Jak zaznaczyłem na powyższym obrazku w 5 z tych 6 cykli nominalny szczyt sWIG-u wypadł po szczycie "momentum" (czyli rocznej zmiany indeksu). Tylko w ostatnim cyklu takiej dywergencji nie było. 

Ścieżki sWIG-u w obecnym cyklu i 6-ciu poprzednich zsynchronizowane w kitchinowych szczytach rocznej dynamiki indeksu wyglądają tak:

 

3sWIGdynamikarocznaKitchincieki

 

Projekcja wartość sWIG-u uzyskana przez uśrednienie ścieżek indeksu z 6 poprzednich cykli od kilku miesięcy rozjechała się zdecydowania z rzeczywistością:

 

4sWIGdynamikarocznaKitchincieki

 

Z jednej strony świadczy to o większej niż zwykle o tej porze cyklu awersji do ryzyka/presji dezinflacyjnej, z drugiej daje nadzieję na powrót do poziomu projekcji w przyszłości. 

Największe podobieństwo do przebiegu sWIG-u w obecnym cyklu wykazuje przebieg sWIG-u z lat 1995-1997. Gdyby to potraktować bardzo dosłownie, to otrzymalibyśmy wniosek, że w październiku tego roku znowu wybuchnie jakiś "kryzys azjatycki", a w przyszłym roku zbankrutuje Rosja. 

 

5sWIG20171997

 

Podsumowując: 1) objawy wzrostu awersji do ryzyka/wzrostu presji deflacyjnej (spadek rentowności obligacji i spadek sWIG-u) są silniejsze niż można by wcześniej oczekiwać; 2) końca rozpoczętej w kwietniu fali spadkowej sWIG-u można oczekiwać w okolicach grudnia. 2) okres spadku rentowności amerykańskich 10-latek powinien potrwać kilka miesięcy dłużej. 3) w 5 z 6 ostatnich cykli szczyt sWIG-u wypadał po szczycie rocznej dynamiki indeksu (która już za nami), więc można oczekiwać, że po ustanowieniu hipotetycznego dołka w okolicach grudnia sWIG dokończy hossę rosnąc do nowego maksimum (ale fakt, że w ostatnim cyklu tak się nie stało osłabia siłę tej zależności); 4) analogia z 1997 rokiem wzmacniana jest przez "decennial pattern"

14:44, bialek.wojciech
Link Komentarze (67) »
piątek, 01 września 2017

Zacznę od zamknięcia kwestii poruszonej w tym miejscu na początku czerwca ("Najgorszy od pół roku sentyment krajowych inwestorów indywidualnych"). Ówczesną sytuację scharakteryzowałem wtedy na 5 sposobów: 1) saldo INI SII spada do poziomu przynajmniej +2,2 pkt. proc.; 2) robi to przy WIG-u 20 pozostającym nie niżej niż 6 proc. poniżej 20-tygodniowego maksimum; 3) saldo INI spada do 28-tygodniowego dołka; 4) saldo INI SII odchyla się od 20-tygodniowej średniej o przynajmniej 24 pkt. proc. i 5) 16-tygodniowa zmiana wartości INI SII spada do przynajmniej -33 pkt. proc. Zaproponowałem 5 "systemów" kupujących WIG-20 po sygnałach zdefiniowanych przez powyższe 5 warunków. Każdy z tych systemów wyposażyłem w taki sam sygnał zamknięcia długiej pozycji - wyjście salda INI SII na 15-tygodniowego maksimum.

Cztery z tych pięciu systemów było w okresie swego funkcjonowania lepszych od WIG-u 20 (co zresztą w tym okresie nie było trudno), a jeden nie był gorszy, co na początku czerwca potraktowałem jako argument za zakupami ("na podstawie powyższych ćwiczeń z historii można wysnuć ostrożnie pozytywne wnioski na temat zajmowania obecnie długiej krótkoterminowych pozycji na WIG-u 20.)"

Po 13 tygodniach padł wspomniany sygnał sprzedaży (saldo INI SII na poziomie 15-tygodniowego maksimum), więc można podsumować ówczesny pomysł. Pomimo ówczesnych obaw wynikających ze zbliżania się fazy spadkowej cyklu 40-tygodniowego ówczesne zakupy WIG-u 20 okazały się zyskowne (WIG-20 wzrósł w tym okresie o +7,5 proc.).

 

1syst2syst

3syst

4syst

5syst

 

Z tej 5-tki generalnie najlepiej wygląda system oparty na 16-tygodniowej zmianie salda INI SII. 

Oczywiście jasne jest, że nie są to prawdziwe uniwersalne systemy spekulacyjne odporne na różne warunki rynkowe. W szczególności mało elastyczne kryterium sprzedaży ("15-tygodniowe maksimum INI SII") w hossie może powodować systematycznie przedwczesną sprzedaż (chociaż już w bessie z okresu kwiecień 2015-styczeń 2016 poradziło sobie bardzo dobrze). Z pojawienia się tego sygnału sprzedaży obecnie niewiele więc - poza realizacją zysku - wynika. Można co najwyżej powiedzieć, że argumenty, które na początku czerwca przemawiały za zakupami nie są już aktualne. 

Gdy kiedyś w przeszłości pojawi się sytuacja podobna do tej z początku czerwca i wspomniana 5-tka systemów zacznie generować sygnały kupna, do tematu można będzie powrócić. 

Wracając do kwestii obecnych perspektyw rynku można podać dwa argumenty na poparcie tezy, że dołek cyklu 40-tygodniowego już został minięty, a jego faza spadkowa przyjęła na WIG-u (czy w USA) postać fali pędzącej. Po pierwsze dynamiczne wyjście Nasdaq Composite w górę z ostatnich dni rozpoczęło się 21 sierpnia dokładnie w dołku projekcji dla tego indeksu przedstawionej na początku lipca ("Krótkoterminowy scenariusz dla Nasdaqa"). Nie zgodził się poziom, ale czas jak najbardziej. 

 

6Nasdaqproj

Drugi argument brzmi następująco: w ciągu 7 sesji od dołka z 17 sierpnia WIG wzrósł o ponad 5 proc. wychodząc z 3-tygodniowego minimum. W okresie minionych 7 lat takich sygnałów było wcześniej 10 i 7 z nich sygnalizowały wyjście z dołka cyklu 20-tygodniowego (w 3 przypadkach sygnał pojawiał się poddczas ostatniej korekty wzrostowej poprzedzającej ustanowienie dołka cyklu). 

 

 

8WIGsygnalikiB

 

Jeszcze 8 dni temu niewiele wskazywało na to, że dołek cyklu 40-tygodniowego mógłby wyglądać tak dziwaczenie, ale pojawienie się powyższych sygnałów w okolicy oczekiwanego terminu dołka tego cyklu daje do myślenia. 

 

7cykleWIG

 

Również spojrzenie na indeksy takie jak DAX pozwala uwierzyć, że od wiosny mieliśmy na rynkach akcji do czynienia z elliottowską 4-tką proporcjonalną do przedbrexitowej 2-ki z wiosny ub. r., chociaż akurat w tym przypadku brak jeszcze sygnałów sugerujących zakończenie spadków. 

 

9daxx

 

W ciągu minionych 20 tygodni mWIG poruszał się w przedziale o szerokości mniejszej niż 7 proc., co w przeszłości zdarzyło się jedynie 2-krotnie. Ewentualne wyjście mWIG-u na nowy wieloletni szczyt (brakuje do tego jedynie 0,75 proc.) można będzie potraktować jako potwierdzenie rozpoczęcie fazy wzrostowej cyklu 40-tygodniowego. 

 

10mwig7proc

 

Podsumowując: można w zachowaniu rynków dopatrzyć się sygnałów potwierdzajacych hipotezę minięcia przez rynki dołka cyklu 40-tygodniowego oczekiwanego wcześniej w okolicach sierpnia-września. Siła wykazywana przez nasz rynek podczas fazy spadkowej cyklu może być intereptowana jako zapowiedź kontyuacji dynamicznych zwyżek podczas wzrostowej fazy cyklu (tożsamej z domniemaną ostatnią 5-tą falą rozpoczętej 20 miesięcy temu hossy). Z drugiej strony brak "schładzającej" rynek silniejszej korekty może czynić rynek podatnym na spadki wywoływane zewnętrzynymi wydarzeniami (chociaż strefa 2413-2425 pkt. wyznaczona na WIG-u 20 przez szczyty z maja i sierpnia wydaje się obecnie stanowić solidne wsparcie). Niezależnie od wszystkiego podczas domniemanej 5-tej fali hossy należy zachowawać ostrożność. 

 

 

 

14:03, bialek.wojciech
Link Komentarze (159) »
piątek, 25 sierpnia 2017

Na początku marca podczas webinarium dla klientów CDM-u przedstawiłem prognozę na WIG-u widoczną na poniższym obrazku. Jakkolwiek rzeczywistość okresowo rozjeżdżała się z prognozą, to jednak przy pewnej dozie pobłażliwości można było wiosenno-letni wzrost WIG-u utożsamić z oczekiwaną zgodnie z prognozą 5-tą falą impulsu wzrostowego rozpoczętego w lipcu ub.r. po referendum Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu. Zgodnie z przedstawionym prawie pół roku temu scenariuszem, bo tych wzrostach miała nadejść kulminująca we wrześniu korekta tej klasy to spadki z marca-lipca ub. r. (4-ka hossy w elliottowskiej terminologii). Do środy zakładałem, że ten spadek trochę się opóźnił, ale już się zaczął. Z tego względu czwartkowa sesja, który wyniosła WIG na nowy szczyt hossy była dla mnie całkowitym zaskoczeniem. 

 

1prognozazmarca

 

Również w czwartek MSCI Emerging Markets Index wyszedł na nowy wieloletni szczyt, więc przyczyn niespodziewanej siły naszego rynku należy poszukiwać wśród czynników o charakterze globalnym, chociaż obecnie trudno wskazać powody utrzymywania się tej preferencji inwestorów dla "rynków wschodzących". 

 

2WIGMSCII

 

Utrzymuje się ona od początku obecnej cyklicznej hossy czyli od stycznia ub. r., co widać na wykresie względnej siły MSCI Emerging Markets Index do MSCI World. Od zawsze zakładałem, że ta przewaga rynków wschodzących obserwowana od 19 miesięcy to odpowiednik podobnego zjawiska z okresu wrzesień 1998-luty 2000 i że w latach 2018-2019 trend ten ulegnie zmianie (analogicznej do tej z lat 2000-2001), co zostanie wywołane kryzysem finansowym w Chinach (kryptonim "Chinageddon") spowodowanym przez trwające zaostrzenie polityki pieniężnej w USA. 

 

3EMvsDM

 

Być może trochę obrażony na rynek, który zachował się niezgodnie z moimi oczekiwaniami, chciałbym podzielić się dwiema obserwacjami, które podważają optymistyczną wymowę czwartkowej sesji (chociaż oczywiście po ostatnim pokazie siły rynku nie mam obecnie pewności, że te obserwacje mają obecnie jakąś większą wartość). 

Otóż jednym z objawów niezwykłej siły naszego rynku akcji był brak w okresie minionego roku korekty głębszej niż 5 proc. Coś takiego nie zdarzyło się w ponad 26-letniej historii GPW jeszcze nigdy. Jeśli minimalnie osłabić to kryterium to okaże się, że roczny okres bez głębszej niż 6 proc. korekty zdarzył się jedynie raz. Taki sygnał jak ten generowany od czerwca pojawił się w maju 2011. 

 

4brakkorektywikszejni6procnaWIGu

 

Równocześnie z niezwykłą siłą WIG-20 i WIG-u obserwujemy od lutego-marca wyraźne osłabienie szerokiego rynku. W ostatnich dniach indeks cenowy GPW spadł na 8-miesięczne minimum (podobnie słabo zachowywał się sWIG-80, nieco mocniej mWIG-40). Równocześnie WIG-20 przebywał w pobliżu wieloletniego maksimum. Coś takiego w historii GPW zdarzyły się jedynie raz i to - co ciekawe - również jedynie w maju-czerwcu 2011. Jak wiemy, w niecałe 5 miesięcy po tych sygnałach ceny akcji spadły o ponad 20 proc. 

 

6wig20acenowy

 

Co warte odnotowania podobnie zachowują się liczone przez Stooq indeksy cenowe USA i Wielkiej Brytanii

Coś takiego jak obecnie, gdy WIG-20 wyszedł w 6 sesji z 3-tygodniowego dołka na nowy szczyt, indeks robił w trakcie obecnej hossy dwukrotnie. W obu przypadkach po takim jak czwartkowy sygnale indeks przez 2 tygodnie nie odjeżdżał na północ, dają szansę na zajęcie miejsca w pociągu hossy, tym którzy z niego wysiedli oczekując korekty, która nie nadeszła. 

 

7wig20acenowy

 

Na tej podstawie można mieć nadzieje, że i teraz po ostatnim wyczynie rynek będzie odpoczywał przez co najmniej 10 sesji. W tym czasie można będzie zastanowić się, czy analogie z wiosną 2011 są obecnie wartościowym ostrzeżeniem i obecna siła rynku to pułapka, czy też raczej należy przyjąć ją do wiadomości i za nią podążyć, tak jak to sugeruje np. projekcja oparta na 5 historycznych przypadkach wyjścia RSI(28) powyżej poziomu 82,4 pkt. tak jak to miało miejsce w lutym tego roku

 

8wig20acenowy

 

Podsumowanie: po dwu przypadkach podobnego do obecnego zachowania WIG-u 20 (wyjscie w 6 sesji z 3-tygodniowego dołka na szczyt) z okresu obecnej hossy indeks nie rósł lub spadał przez następne przynajniej 2 tygodnie. Powtórzenie tego schematu daje ok. 10 sesji na ocenę, czy ostatnie wzrosty rynku to pułapka na "byki", czy też niezwykła siła rynku spowodowała, że faza spadkowa cyklu 40-tygodniowego przyjęła jedynie postać relatywnej stabilizacji cen trwającą od maja do sierpnia, a dołek cyklu 40-tygodniowego już za nami. 

 

 

 

 

 

 

 

14:03, bialek.wojciech
Link Komentarze (267) »
piątek, 18 sierpnia 2017

Według szacunków GUS dynamika PKB w naszym kraju w II kwartale była jedynie minimalnie niższa niż w I kw. (+3,9 proc. wobec +4 proc.), ale niektórych obserwatorów rynku niepokoił ostatnio spadek OECD-wskiego indeksu wskaźników wyprzedzających koniunktury gospodarczej dla Polski. Oparty na tym wskaźniku model dynamiki PKB schodzi w grudniu do 3 proc. 

 

 

Można by to zlekceważyć, gdyby nie to, że podobnie zachowuje się mój własny model rocznej dynamiki PKB oparty na zmianach tempa inflacji, zmianach krótkoterminowych stóp procentowych oraz dynamice agregatu pieniężnego M1. Tu skala spadku jest mniejsza - z 4,3 proc. w czerwcu do 3,3 proc. w grudniu. Przyczyną jest wzrost dynamiki CPI (który zmniejsza realną wartość zasobów pieniężnych w gospodarce), stabilizacja krótkoterminowych stóp procentowych (która nie szkodzi gospodarce, ale nie generuje też krótkoterminowych impulsów pro-wzrostowych) oraz spadek dynamiki M1 (oznaczający zmniejszanie się napływania na rynek "gorącego" pieniądza).

 

 

Również to można by uznać za nieistotny sygnał z racji na bardzo dużą ostatnio rozbieżność pomiędzy wskazaniami obu powyższych modeli a raportowaną przez GUS rzeczywistością, ale dochodzi do tego spadek wartości modelu rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w naszym kraju opartego na zmianach krótkoterminowych stóp procentowych oraz na zmianach kursu złotego względem koszyka walut surowcowych. Kursy tych walut względem złotego spadły od grudnia do maja średnio o ok. 10 proc. i - z ok. 7-miesięcznym opóźnieniem - znajduje to wyraz w spadku wartości modelu, którego wartość spada z +7,7 proc. pod koniec lipca do przedziału 3-4 proc. w styczniu-lutym przyszłego roku. 

 

 

Dziwny był również brak spadku stopy bezrobocia w lipcu. Takie zjawisko w przeszłości występowało praktycznie jedynie podczas słabych lat, w których stopa bezrobocia generalnie rosła. Być może to przypadkowa miesięczna fluktuacja, ale przypomniała mi się moja projekcja z października 2015 roku ścieżki stopy bezrobocia, zgodnie z którą ten wskaźnik miał osiągnął cykliczny dołek w marcu 2017 roku na poziomie 7,25. Ze względu na zesonowość stopy bezrobocia prognozę jej dołka przeniosłem wtedy na październik 2017. Gdy tworzyłem tą prognozę stopa bezrobocia właśnie spadła poniżej 10 proc. W czerwcu i lipcu tego roku wyniosła 7,1 proc. 

 

5stopabezrobocianiespadawlipcu

 

Lipcowy spadek wartości PMI dla polskiego przemysłu do najniższego poziomu od listopada również nie świadczy o przyspieszaniu tempa wzrostu, chociaż tego wskaźnika nie można traktować jako wyprzedzającego wydarzenia w polskiej gospodarce (jest to raczej wskaźnik koincydentny), a dzisiejsze dane GUS na temat dynamiki produkcji (+6,2 proc. w lipcu) nie potwierdziły tego słabego odczytu PMI. 

 

4MPInajniejodlistopad2

 

Generalnie lipcowe dane GUS na temat produkcji w przemyśle, budownictwie oraz sprzedażu detalciznej nie potwierdziły jakiejś słabości polskiej gospodarki na początku drugiego półrocza. Oparty o te dane prosty model dynamiki PKB wzrósł w lipcu do poziomu +4,7 proc. 

 

7PKBmodelmies

 

Główna przyczyną tak wysokiego odczytu był lipcowy wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej, która osiągnęła najwyższy poziom od 5,5 roku poziom +19,8 proc. Obecna sytuacja wydaje się kopią tej z I kw 2011 roku. Ostatnie znane wtedy kartalne dane GUS na temat dynamiki nakładów na środki trwałe brutto w gospodarce z III kw. 2010 mówiły o raptem +0,1 proc. dynamice inwestycji. Przypomina to obecną sytuację, w które ostatnie znane kwartalne dane GUS na temat dynamiki nakładów brutto na środki trwałe z I kw. br. mówią o -0,4 proc. zmianie tego parametru w skali roku. Tym czasem w lutym 2011 dynamika produkcji wystrzeliła w górę po raz pierwszy w okolice 20 proc. (tak jak w lipcu br.), co stanowiło potwierdzenie przyspieszenia dynamiki inwestycji (+2,5 proc. w IV kw. 2010, +5,4 proc. w I kw. 2011 oraz +7,8 proc. w II kw. 2011 oraz +10,4 proc. w III kw. 2011. Być może obecnie będzie podobnie. 

 

8inwestycjeproduckabudo

 

Najbardziej sprzeczne z zachowaniem wymienionych wyżej wskaźników wyprzedzających koniunktury gospodarczej było ostatnio to co robił rynek akcji. Roczna dynamika WIG-u - która w przeszłości wyprzedzała dynamikę PKB o średnio 5 miesięsy- sugerowała, że wzrost PKB nadal będzie przyspieszć raczej do okolic 4,5 proc. w III kw. i czu nawet 5 proc. w IV kw. Dynamika rynku akcji jest bardzo dobrym wskaźnikiem wyprzedzajacym koniunktury, więc mamy tu nieprzyjemną sprzeczność w stosunku do zachowania omawianych na początku wskaźków. 

 

6PKBaWIGdyn

 

Podsumowując: zachowanie szerogu wskaźników wyprzedzających koniunktury gospodarczej dla Polski sugeruje spadek tempa wzrostu gospoarczego w II półroczu do strefy 3-3,3 proc., ale lipcowy wzrost dynamiki produkcj przemysłowej sugeruje, że w II półroczu można liczyć się z wyraźnym ożywieniem dynamiki inwestycji (do powiedzmy ok. 2 proc. w II kw., ok. 4,9 proc. w III kw. i ok. 7,3 proc. w IV kw.). Ewentualne rozczarowanie danymi publikowanymi w przyszłości może doprowadzić do pogłębienia korekty na rynku akcji, ale piątkowe dane GUS za lipiec takiego rozczarowania nie przyniosły. 

14:57, bialek.wojciech
Link Komentarze (179) »
czwartek, 10 sierpnia 2017

4 miesiące temu przedstawiłem w tym miejscy projekcję dla S&P 500 opartą na wzorcu dekadowym. Z projekcji wynikało, że indeks ma przed sobą ok. 4 miesiące wzrostu. Ten wzrost nastąpił i obecnie porównanie rzeczywistego przebiegu S&P z ówczesną projekcją widać na poniższym obrazku. Projekcja minęła swój szczyt 7 sesji temu, do listopada spada o ok. 10 proc., testuje jesienny dołek w I kw. 2018 po czym wznawia wzrosty.

 

1decpatt

 

W maju zwróciłem uwagę na spadek zmienności cen akcji na giełdzie nowojorskiej do poziomów obserwowanych wcześniej jedynie dwukrotnie. Oparta na tych dwu historycznych precedensach projekcja wartości S&P 500 minęła swój szczyt 5 sesji temu, spada do września o ok. 5 proc., po czym wznawia wzrosty. 

 

 2vixprojekcja

 

W czerwcu zastanawiałem się na potencjalnymi konsekwencjami spadku stopy bezrobocia w USA do poziomu obserwowanego w okresie minionych 50 lat jedynie po raz trzeci. Projekcja oparta na zachowaniu S&P 500 wokół tych dat z przeszłości rośnie jeszcze przez 6 sesji, następnie spada o ok. 10 proc. do listopada, po czym wznawia wzrosty. 

 

3projstopabezrobniska

 

To co łączy te trzy projekcje to sierpniowy szczyt (w przedziale 2456-2531 pkt.), 5-10 proc. korekta do września-listopada, po czym powrót wzrostów. Wydaje się, że stanowią one wystarczającą podstawę do sierpniowej próby zagrania na krótko, chociaż oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że obecnie rynek akcji w USA zachowa się zgodnie z przedstawionymi histortcznymi prawidłowościami. No i cały czas pozostaje problem braku poważniejszej euforii, wśród indywidualnych inwestorów w USA, która zachęcałaby do gry na krótko. Z tego względu, jeśli starująca z sierpniowego szczczyt korekta na Wall Street się rzeczywiście zmaterializuje, to raczej powinna mieć ograniczony charakter (owe 5-10 proc. sugerowane przez projekcje). 

Średnia długość 6 ostatnich cykli 20-tygodniowych na S&P 500 wyniosła 152 dni, co sugeruje okolice 11 września 2017 jako orientacyjny termin następnego dołka tej klasy. Do tego terminu został miesiąc. 20 września kończy się posiedzenie FED i rosyjskie manewry wojskowe na Białorusi (Zapad 2017). 

 

4SP_500cykl20tyg

 

Podsumowując: przedstawione powyżej projekcje sugerują, że w najbliższych tygodniach ceny akcji w USA powinny przejściowo spaść o 5-10 proc. 

 

13:55, bialek.wojciech
Link Komentarze (106) »
środa, 02 sierpnia 2017

Pora odnieść się do prognozy dla USD/PLN z początku kwietnia. Po początkowym niepowodzeniu wywołanym mniej nerwowym od oczekiwanego przebiegu wyborów prezydenckich we Francji, kurs dolara przyssał się od czerwca do niebieskiej linii prognozy a obecnie zbliżył się kilka groszy i kilka sesji do prognozowanego w kwietniu dołka. 

 

1USDPLNstaraprognoza3

Oczywiście kwestia dalszych losów kursu dolara do złotego będzie jedynie funkcją zachowania pary EUR/USD (którym zajmę się przy innej okazji), ale proponuję zabawę historią USD/PLN w izolacji od globalnych kwestii. W ciągu minionych ponad 7 miesięcy kurs dolara spadł z wieloletniego szczytu o prawie 15 proc. W przeszłości z taką sytuacją mieliśmy do czynienia jedynie dwukrotnie. Dokładnie takie jak wtorkowy sygnały pojawiały się po raz pierwszy 5 czerwca 2001 oraz 10 września 2009 (a więc mniej więcej co 8 lat - patrz "Kiedy kupować funta?"). 

 

2USDPLNsygnayyy

 

Analogia z sytuacją z 2001 (synchronizacja w szczytach USD/PLN z października 2000 i grudnia 2016) roku sugeruje szybkie - kulminujące już we wrześniu powyżej poziomu 3,90 - odbicie w górę z okolic obecnych poziomów. 

 

 3USDPLN200020161

 

Analogia z sytuacją z sytuacją z 2009 roku (synchronizacja w szczytach dolara z lutego 2009 i grudnia 2016) sugeruje raczej męczące osuwanie się kursu dolara przez najbliższe dwa miesiąca do okolice poziomu, 3,55-3,56, a potem raczej słabe odbicie do grudnia w okolice poziomu 3,70. 

 

4USDPLN200920161

 W obu scenariuszach po tym początkowym odbiciu przychodzi wtórne osłabienie trwające do lutego-marca przyszłego roku, a potem druga fala wzrostu (słaba w wersji sprzed 16 lat, silna w wersji sprzed 8 lat) trwająca do okolic maja 2018.

Uśrednienie tych dwu scenariuszy - zrobione przy synchronizacji w momencie generowania wspomnianych wyżej sygnałów czyli dla 1 sierpnia 2017, 10 września 2009 oraz 5 czerwca 2001 daje kompromisową projekcję, która osiąga dołek za 4 sesje na poziomie 3,55, odbija się do strefy 3,77-3,78 we wrześniu i listopadzie, po czym w marcu 2018 testuje domniemany "letni dołek dolara". Dopiero później przychodzi silny wzrost kursu dolara ponownie powyżej 4 zł (to by może pasowało do jakiegoś kolejnego osłabienia w Chinach, który uruchomiłoby ucieczkę do amerykańskiego dolara). 

 

5USDPLNProjekcjaaaa

 

Ponieważ ta mechaniczna projekcja dosyć dobrze pasuje do "ręcznej" prognozy z kwietnia, to osobiście traktuję ją jako użyteczną wskazówkę co do losów dolara w najbliższej przyszłości. 

I do prognozy i do projekcji pasuje idea sierpniowo-wrześniowej korekty na rynkach akcji (zakładając, że takiej korekcie towarzyszyłoby odwrócenie trendu na EUR/USD).

Można to porównać z projekcją dla średniego kursu euro i dolara względem złotego opartą na uśrednionym przebiegu 5 ostatnich cykli Kitchina

 

6USDEURPLNredniprojekcja

 

Podsumowując: wydaje się, że w obecnej sytuacji stosunek potencjalnej nagrody do możliwej straty na USD/PLN zachęca do zakupów dolarów, chociaż należ liczyć się, że po ewentualnym odbiciu cen akcji w górę w najbliższych tygodniach dolar przystąpi w I kw. 2018 do testowania zbliżającego się dołka. 

 

 

 

 

 

 

14:49, bialek.wojciech
Link Komentarze (221) »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 40