Komentarze finansowe Wojciecha Białka analityka CDM Pekao SA
Wojciech Białek
RSS


Kategorie: Wszystkie | Komentarze
RSS
piątek, 27 listopada 2015

Dynamika krajowej produkcji przemysłowej charakteryzowała się w przeszłości wysokimi współczynnikami korelacji z dwoma rynkowymi parametrami - roczną dynamiką krajowych cen akcji oraz roczną dynamiką złotowych cen metali przemysłowych. Te dwie zależności zilustrowane zostały na poniższych rysunkach:

 


Warto dodać, że wartość współczynnika korelacji pomiędzy dynamiką produkcji przemysłowej w Polsce a przeliczonymi na złoty dynamikami różnych indeksów cen surowców jest najwyższa właśnie dla indeksu metali przemysłowych ("miedź ma doktorat z ekonomii"). 

W obu przypadkach historyczne wyprzedzenie rocznych zmian zarówno WIG-u 20 jak i przeliczonej na złote wartości GSCI Industrial Metals Index w stosunku do rocznej dynamiki krajowej produkcji przemysłowej wynosiło średnio 2-2,5 miesiąca. Zachowanie obu wskaźników w ostatnich tygodniach sugeruje, że słabnąca od wiosny dynamika produkcji przemysłowej w naszym kraju raczej nie przyspieszy w najbliższym czasie, a być może nadal będzie zwalniać do przynajmniej stycznia. 

Skoro dynamika krajowej produkcji przemysłowej koreluje ze zmianami cen akcji na GPW i zmianami złotowych cen metali przemysłowych, to należy oczekiwać, że zachowanie cen krajowych akcji będzie wykazywało podobieństwo do zachowania złotowych cen metali przemysłowych. I tak jest w rzeczywistości, co widać na poniższym obrazku:

 

WIG-20 nie składa się z samego KGHM, ale z powyższego wykresu się tego nie dowiemy. Jest jasne, że 6-letnie minima i WIG-u 20 i GSCI Industrial Metals Index mają ze sobą ścisły związek.

Na całe szczęście dla posiadaczy krajowych akcji nie samych WIG-iem 20 GPW żyje: indeks cenowy szerokiego rynku, który w okresie minionych 3 lat zyskał 56 proc., przez minione 2 lata wzrósł o 21 proc., a w ciągu ostatniego roku zwyżkował o 18 proc., a który na początku listopada ustanowił 4-letnie maksimum, był w czwartek o 8,2 proc. wyżej niż w sierpniowym dołku.

Możemy z niego jednak wysnuć dosyć przekonujący wniosek, że do końca bessy i powrotu hossy na WIG-u 20 potrzeba nam jednej jedynej rzeczy - końca spadków i początku wzrostów złotowych cen metali przemysłowych (które w tym przypadku odzwierciedlają generalną relację popytu i podaży w światowej gospodarce). 

Na razie nie widać poważniejszych sygnałów zapowiadających rychłą zmianę trendu na rynku metali przemysłowych. W lipcu próbując prognozować zachowanie cen na tym roku zaproponowałem opartą na mojej interpretacji cyklu Kuznetsa projekcję dla GSCI Industrial Metals Index (USD) sugerującą szukanie dołka w okolicach listopada ("Fabryka świata już nie potrzebuje metali przemysłowych?"). Poniżej uaktualnienie tej projekcji. 

 

 

Czas już minął, spadek okazał się nawet większy od prognozowanego, ale trzeba pamiętać, że to ta projekcja oparta na synchronizacji sygnałami generowanymi przez Dollar Index jest tylko jedną z wielu możliwych. Tak czy siak, jeśli przyjąć moje założenie, że z punktu widzenia cyklu Kuznetsa obecna sytuacja na rynkach towarowych po 4,5 latach spadków cen jest analogiczna do tych z końca drugiej połowy lat 90-tych i końca pierwszej połowy lat 80-tych, to dno obecnej wyprzedaży nie powinno być zbyt odległe. 

 


Zarówno jesienią 1984 jak i jesienią 1998 GSCI Industrial Metals Index (USD) zaliczał - tak jak teraz - wieloletnie minima. Obecnie spadek trwa już 4 lata i 7 miesięcy. W pierwszej połowie lat 80-tych trwał 4 lata i 8 miesięcy. W drugiej połowie lat 90-tych - 4 lata i 1 miesiąc. Do orientacyjnego poziomu wsparcia - na powyższym rysunku zaznaczonego poziomą kreską - zostało jeszcze ok. 10 proc. Od kwietnia 2011 indeks spadł o 52 proc., czyli już więcej niż w latach 1995-1999 (kryzys azjatycki) czy 1989-1993 (pęknięcie bańki w Japonii), ale mniej niż w latach 2008-2009 (-65 proc.) i w latach 1980-1984 (-62 proc.). 

Jak widać z tego ostatniego zestawienia, nawet, jeśli trwające załamanie cen metali odzwierciedla początek pęknięcia bańki inwestycyjnej w Chinach podobnego do wcześniejszych załamań w Japonii z początku lat 90-tych i Azji Południowo-Wschodniej w drugiej połowie lat 90-tych, czyli czegoś co w ostatnich latach nazywałem Chinageddonem, to można spekulować, że wiele z tego jest już w cenach. Z drugiej strony, gdyby skala spadków miała dorównać największym w przeszłości, to czekałaby nas dalsza przecena o kolejne ponad 20 proc. 

13:56, bialek.wojciech
Link Komentarze (6) »
piątek, 20 listopada 2015

Czwartkowy sondaż INI przyniósł kolejną sugestię bliskości przynajmniej krótkoterminowego dołka cen akcji na GPW. Saldo udziału optymistów oczekujących wzrostu cen akcji i pesymistów oczekujących ich zniżki spadło do -11,5 pkt. proc. W 4,5-letniej historii miały miejsce jedynie 4 epizody równie złych lub gorszych nastrojów krajowych inwestorów indywidualnych. Epizody te rozpoczynały się kolejno 15 września 2011, 24 listopada 2011, 16 maja 2012 oraz14 sierpnia 2014. 

 


 

Z daleka wygląda to bardzo optymistycznie, ale sprawy się komplikują po przyjrzeniu się sprawie z bliska. Maksymalna strata jaką ponieślibyśmy w przeszłości kupując WIG na zamknięcie czwartkowej sesji, na której pojawiał się taki sygnał to -6,2 proc. "Gwarantowany" zysk to ledwie +3,2 proc. na 39 sesji po sygnale (w każdej ścieżce WIG był na 39-tej sesji po sygnale przynajmniej 3,2 proc. wyżej niż na zamknięcie sesji, podczas której pojawił się sygnał). W innym ujęciu "gwarantowany" zysk to +7,1 proc. - pomiędzy 23 a 45 sesją po sygnale każda z 4 ścieżek choćby przez chwilę była o przynajmniej 7,1 proc. powyżej poziomu z momentu wygenerowania sygnału. 

 

 

Uśredniając te 4 historyczne ścieżki otrzymujemy sugestię, że najlepszym momentem do zakupu akcji jest 13-ta sesja po sygnale takim jak ten czwartkowy. W naszych realiach oznacza to okolice 8 grudnia. 


 

Powyższy wniosek można skondrontować z zachowaniem krajowego rynku akcji po atakach terrorystycznych z USA z 11 września 2001. WIG ustanowił pierwszy dołek 13 dni po 11 września, przetestował go po następnych 9 dniach, po czym w ciągu 3 miesięcy wzrósł o prawie 50 proc. W naszych realiach oznaczałoby to dołki 13 i 20 dni po paryskim ataku z piątku 13 listopada, czyli 26 listopada i 3 grudnia. Co ciekawe już wcześniej obecna sytuacja na naszym rynku wydawała się podobna do tej z września 2001: wtedy po wyborczej klęsce rządzącej partii (AWS) WIG-20 spadł do 5-letniego minimum poniżej psychologicznego poziomu 1000 pkt, teraz po wyborczej porażce rządzącej koalicji (PO/PSL) WIG-20 spadł do 5-letniego minimum poniżej psychologicznego poziomu 2000 pkt.

13:10, bialek.wojciech
Link Komentarze (177) »
czwartek, 12 listopada 2015

Proponuję dziś zabawę WIG-iem 20. Indeks ten w miniony piątek spadł do najniższego poziomu od 2009 roku. W jego historii 5-letnie minima zdarzyły się w wcześniej 2-krotnie: 16 lutego 2009 czyli na dzień przed dołkiem bessy z lat 2007-2009 oraz 24 września i 3 października 2001 czyli w dołku bessy z lat 2000-2001. Na poniższym obrazku te sygnały zaznaczone zostały czerwonymi trójkątami.

 

 

Tej słabości GPW towarzyszył od końca sierpnia pokaz siły Wall Street. W rezultacie w ciągu 45 sesji do poniedziałku zmiana WIG-u 20 okazała się o ponad 14 pkt. proc. niższa niż zmiana S&P 500. W okresie minionych 14 lat z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia dwukrotnie: w lutym 2009 oraz w maju 2003. 

 

 

Nominalny poziom indeksów jest jednym  z najmniej istotnych elementów przy analizie rynku, ale przy okazji warto zauważyć ciekawostkę jaką jest spadek nominalnej wartości WIG-20 poniżej nominalnej wartości S&P 500. W całej historii WIG-u 20 indeks ten miał mniejszą wartość niż S&P 500 kilkukrotnie w okresie październik 1998-marzec 1999, potem w listopadzie 1999 oraz w okresie lipiec-październik 2001. 

 

 

W kontekście optymistycznej wymowy wpisu sprzed tygodnia trudno nie traktować powyższych sygnałów jako pretekstu do rozważenia hipotezy, że i tym razem mamy do czynienia z podobną do tych z przeszłości zdarzającą się raz na kilka (6-7) lat okazją do tanich zakupów akcji największych polskich spółek. 

Na razie jednak inwestorzy i spekulanci najwyraźniej nadal sparaliżowani są perspektywą nadchodzącej "madziaryzacji" polskiego rynku finansowego, co - gdyby traktować dosłownie węgierskie doświadczenia z lat 2010-2014 - oznaczałoby uporczywą słabość rynku akcji i złotego w trakcie całej kadencji nowego rządu. Z drugiej strony "gumka" wydaje się być skrajnie napięta (pesymiści powiedzą, że już dawno pękła) i jeśli w najbliższych tygodniach nie dojdzie na świecie do poważniejszego pogorszenia koniunktury, to inwestorzy prędzej czy później zaryzykują wrócą na nasz rynek. Na razie trzeba pewnie poczekać na exposé premier nowego rządu i reakcję rynków nań. 

20:42, bialek.wojciech
Link Komentarze (214) »
piątek, 06 listopada 2015

Wielokrotnie w przeszłości postulowałem wywiedzione głównie z mej interpretacji cyklu Kuznetsa podobieństwo sytuacji na rynkach w latach 2014-2015 do tej z lat 1997-1998. Sierpniowe złamanie cen akcji na świecie i październikowe dynamiczne odbicie w górę idealnie wpasowały się w tą koncepcję. Co więcej takie szybkie przejście od panicznej wyprzedaży do panicznych zakupów to bardzo charakterystyczna sygnatura istotnej zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Zdefiniujmy sobie sygnał jako wzrost S&P 500 w trakcie kalendarzowego miesiąca o ponad 8 proc. (w październiku indeks zyskał 8,3 proc.) następujący w przeciągu 3 miesięcy od miesięcznego spadku o ponad 6 proc. (w sierpniu S&P 500 spadł o 6,3 proc.). W okresie minionych kilkudziesięciu lat taka sytuacja zdarzyła się wcześniej jedynie 6-krotnie. Co ważne za każdym razem pojawienie się na wykresie S&P 500 takiej sygnatury wyznaczało początek potężnej fali wzrostu cen akcji w USA. Daty tych 6 wcześniejszych sygnałów to październik 1974, kwiecień 1978, październik 1998, październik 2002, marzec (i kwiecień) 2009 oraz październik 2011. Warto zwrócić uwagę, że 4 z tych 6 sygnałów pojawiły się - tak ja ten z ubiegłego tygodnia - w październiku. 

 


 

Jest jasne, że projekcja uzyskana poprzez uśrednienie ścieżek S&P 500 wokół tych sygnałów może być jedynie skrajnie optymistyczna. Wynika z niej, że trzymanie amerykańskich akcji straci większy sens dopiero gdzieś latem 2017-tego roku, a jeśli ktoś się spóźnił z zakupami, to być może w ciągu najbliższych 6 tygodni zdoła je kupić po zbliżonych do obecnych cenach. 

 


 

Przyglądając się poszczególnym ścieżkom widać, że wszystkie wychodzą na plus w porównaniu do poziomu w momencie wygenerowania sygnału (w naszym przypadku poziomu S&P 500 na koniec października) w 10-tym miesiącu od pojawienia się sygnału i utrzymują się na plusie przez następne 2 lata (a i wtedy tylko jedna z sześciu ścieżek indeksu zaczyna przynosić straty, a pozostałe nadal dają przekraczające 30 proc. zyski). Na krótszą metę sytuacja jest już znacznie mniej jednoznaczna. W połowie przypadków (lata 1974, 2002 i 2011), ktoś kto kupił S&P 500 w momencie generowania sygnału (czyli na koniec tego w silnie wzrostowego miesiąca) mógł po drodze zaliczyć przejściową stratę w przedziale 7,6-12 proc.). Ból był w tych przypadkach chwilowy i strata była trwale wymazywana w ciągu następnych 2 miesięcy. Po sygnałach z 1998 i 2002 roku indeks nie oglądał się do tyłu ani chwilę, a po sygnale z 1978 roku przez następne 10 miesięcy kilkukrotnie zawracał w dół generując małe (maksymalnie -4,5 proc.) straty ale ostatecznie zaczął rosnąć i nigdy później już nie był niżej. 

 


 

Oczywiście dobór parametrów opisanego sygnału zawiera w sobie pewien element manipulacji, a przyszłość może być z jakiegoś powodu odmienna od przeszłości. Na razie wynikający z październikowego sygnału scenariusz dla S&P 500 traktuję jako bazowy, a propozycję jego modyfikacji uzasadnionych specyfiką obecnej sytuacji będę starał się przedstawiać w przyszłości. 


12:31, bialek.wojciech
Link Komentarze (179) »
piątek, 30 października 2015

Pół roku temu we wpisie zatytułowanym "Coś tu nie gra?" przedstawiłem projekcję modelu rocznej dynamiki PKB w naszym kraju opartą na uśrednieniu czterech poprzednich cykli. Wynikało z niej, że gdyby obecny cykl rozpoczęty w dołku z grudnia 2012 miał być "typowy" - to do kwietnia 2016 czekałaby nas fala spowolnienia gospodarczego z dynamiką PKB spadającą w apogeum nawet poniżej poziomu 1 proc. 

Nie przywiązywałem wtedy do tego wniosku, przesadnie dużej wagi, bo obecny cykl z pewnością trudno uznać za typowy, ale pół roku później rzeczywista ścieżka dynamiki PKB, która we wrześniu okazała się najniższa od stycznia, znalazła się dokładnie na poziomie przedstawionej w kwietniu projekcji. Równocześnie pojawienie się takich zjawisk jak krach na giełdach chińskich, dewaluacja juana czy Dieselgate niewątpliwie zwiększyło ryzyko osłabnięcia dynamiki wzrostu gospodarczego na świecie, co miałoby zapewne wpływ na i wyniki naszej gospodarki. 


 

W dalszym ciągu wydaje się mało wiarygodne, by najbliższe pół roku przyniosło tego typu przyspieszenie spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, ale proponuję sprawdzić co dzieje się na wskaźnikach wyprzedzających koniunkturę gospodarczą, które w przeszłości wykazywały największe wyprzedzenie w stosunku do rzeczywistej ścieżki PKB. 

Zacznijmy od OECD-owskich złożonych indeksów wskaźników wyprzedzających koniunktury gospodarczej (Composite Leading Indicators, CLI) dla Polski. Publikowane są dwie wersje - trend restored i amplitude adjusted w przeszłości wyprzedzające dynamikę PKB w naszym kraju o średnio odpowiednio 10 miesięcy i 7 miesięcy. Jak widać poniżej ich ostatnie zachowanie nie poddaje się jednoznacznej ocenie, ale raczej nie sugeruje spowolnienia gospodarczego. 

  

 

 

Gdyby ktoś miał wątpliwości co do skuteczności metodologii OECD, to służę moim modelem dynamiki PKB, którego konstrukcję opisałem tu i tu. Jak widać poniżej zachowanie dynamiki CPI, zmian krótkoterminowych stóp procentowych i dynamiki agregatu pieniężnego M1 raczej zapowiada łagodne przyspieszenie tempa wzrostu w ciągu najbliższych miesięcy. 

  

 

Opierając się na powyższych przesłankach można by postawić tezę, że krajowe czynniki nie potwierdzają hipotezy o wyraźnym pogłębieniu spowolnienia w ciągu najbliższego półrocza. Zerknijmy teraz poza granice naszego kraju. Zacznę od OECD-owskich CLI dla Chin, które jako jedyne wykazują spore - 6-12 miesięcy - wyprzedzenie w stosunku do naszego PKB (chociaż przy niezbyt wysokim poziomie współczynnika korelacji). Tu już sytuacja jest zupełnie odmienna. CLI dla China spadają dynamicznie i nie widać na razie poważniejszych sygnałów zapowiadających zmianę tego trendu (chociaż być może np. obniżki stóp procentowych w Chinach z czasem do takiej zmiany trendu doprowadzą). Podobne co obecnie poziomy tych wskaźników obserwowane były w latach 2009, 2001 i 1998, a więc w okresach silnego spowolnienia gospodarczego również w Polsce. 

 

Ale Chiny to dopiero powiedzmy 1/8 gospodarki światowej w ujęciu nominalnym (1/6 z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej). Zobaczmy więc może, jaki wpływ na koniunkturę gospodarczą w Polsce będzie miał obecny rozwój wydarzeń w krajach rozwiniętych. Jakiś czas temu przedstawiłem dwa wskaźniki mierzące "szerokość" wzrostu gospodarczego w krajach OECD. W przeszłości wskaźniki te wyprzedzały dynamikę PKB w Polsce o średnio 7 miesięcy (jeden) i 9 miesięcy (drugi). Moim zdaniem ich obecne zachowanie należałby zinterpretować jako zapowiedź lekkiego spowolnienia gospodarczego w naszym kraju w najbliższych miesiącach. 

 

 

Spośród krajów rozwiniętych najważniejszym partnerem handlowym Polski są kraje strefy euro wśród których dominują Niemcy. W tym ostatnim kraju ostatnia afera wokół firmy Volkswagen i być może problem napływających uchodźców przełożyły się na załamanie poziomu oczekiwań gospodarczych konsumentów badanego przez formę GfK do najniższego poziomu od ponad 2,5 roku. To z pewnością źle wróży w takim jak Polska kraju, dla którego Niemcy są największym odbiorcą eksportu. Ale nie jednymi Niemcami Unia żyje, więc proponuję zobaczyć, co naszemu wzrostowi PKB w najbliższych miesiącach wróży wskaźnik "szerokości" wzrostu gospodarczego w krajach "starej" Unii Europejskiej, który opisałem tu. Wskaźnik ten "widzi" do lutego 2016 włącznie i gdyby jego wskazania interpretować dosłownie, to należałoby uznać, że w tym okresie polska gospodarka notować będzie lekkie przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. 

 

 

Podsumowując powyższe rozważania można ocenić, że krajowe czynniki będą umiarkowanie wspierać koniunkturę gospodarczą w okresie najbliższego półrocza sugerują lekkie odbicie tempa wzrostu w górę, zaś jeśli chodzi o czynniki zagraniczne, to ich wpływ można uznać per saldo za lekko negatywny. Przydając obu czynnikom równe wagi dochodzę do wniosku, że w IV kw. tego i I kw. następnego roku czekać nas będzie raczej kontynuacja kolebania się dynamiki PKB obserwowanego od początku 2014 roku.

Sugerowanej więc przez przedstawioną na początku projekcję kontynuacji spowolnienia bym nie odrzucał, ale na podstawie powyższego skłaniałbym się do uznania, że nie powinna być jednak zbyt głęboka. W dalszym ciągu trzymam się scenariusza, w którym następna globalna recesja, która być może doprowadzi do podtopienia naszej "zielonej" od 23 lat wyspy rozegra się dopiero po 2017 roku, gdy stopy FED i dolar wzrosną do poziomu, który wywoła regularną recesję. 

13:20, bialek.wojciech
Link Komentarze (139) »
piątek, 23 października 2015

Wczorajsza zapowiedź przewodniczącego EBC, że w grudniu władze banku przeanalizują adekwatność stosowanych do tej pory środków stymulujących odebrana została przez rynki jako zapowiedź rozszerzenia skali prowadzonego w ramach programu QE skupu aktywów (np. z 60 do 80 mld euro miesięcznie). Bezpośrednim efektem był czwartkowy spadek kurs EUR/USD o ponad 2 proc. Ostatni raz euro tak traciło względem dolara 22 stycznia tego roku, gdy Mario Draghi ogłosił rozpoczęcie programu skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny. 

 


 

Gdyby wczorajszą deklaracja szefa ECB miała mieć podobny ciężar gatunkowy, co zapowiedź wprowadzenia "luzowania ilościowego" z 22 stycznia, to mogłoby to mieć poważne znaczenie dla rynku akcji. 9 miesięcy temu akcje na GPW należało zacząć kupować zaraz po zapowiedzi ze strony ECB:


 

Muszę przyznać, że taka wizja niezbyt pasuje do scenariuszy, które raptem w poprzedni piątek sugerowałem w ostatnim Raporcie tygodniowym. Przedstawione tam projekcje dla S&P 500 i WIG-u sugerowały lokalne wyczerpywanie się potencjału wzrostowego cen akcji i bliskość początku korekty, która powinna potrwać do końca listopada. Dopiero potem wzrosty miały ulec wznowieniu. Projekcja dla S&P 500 oparta była na historycznych precedensach zmienności podobnej do obserwowanej ostatnio. 

 


 

Projekcja dla WIG-u oparta była na przypadkach przejścia salda sentymentu w badaniu INI z wartości ujemnych (tak jak pod koniec sierpnia) do ponad 30 pkt. proc. (tak jak w zeszłym tygodniu):

 

 

Te dwa scenariusze są na krótką metę całkiem sprzeczne. Po wczorajszej sesji, na której STOXX Blue Chip 50 Index wyszedł na 2-miesięczne maksimum po wcześniejszym spadku do 9-miesięcznego dołka można zrobić projekcję opartą na podobnych sygnałach z okresu minionych 7 lat. 

 

 

Ścieżki indeksu po takich sygnałów zachowują się różnie na krótką metę, ale za 5 miesięcy każda z nich jest przynajmniej 10 proc. wyżej niż w czwartek. 

 

 

Uśredniając te ścieżki uzyskujemy projekcję, która co prawda przez następne 1,5 miesiąca nigdzie daleko nie odjeżdża, ale też nie za bardzo spada. 

 

 

Niewiele to niestety pomaga w rozstrzygnięciu dylematu, czy obecna sytuacja na rynkach to odpowiednik tej z okolic 23 stycznia czy - jak wcześniej zakładałem - jednak tej z początku grudnia ub. r.

Osobiście ciągle zakładam, że następnych kilka tygodni jednak nie przyniesie jednostajnego wzrostu cen akcji na świecie tak jak w okresie styczeń-kwiecień. Po pierwsze istnieje różnica w ciężarze gatunkowym pomiędzy przełomową jednoznaczną zapowiedzią rozpoczęcia QE ze stycznia a obecną sugestią, że za 2 miesiące skuteczność programu skupu aktywów zostanie przeanalizowana. Po drugie w styczniu zapowiedź QE spowodowała natychmiast wyjście indeksów europejskich na historyczne maksima. Obecnie ceny akcji w strefie euro dopiero weszły do strefy oporu wyznaczonej przez notowania z okresu luty-sierpień i wydaje się mało prawdopodobne, by ceny akcji zdołały się już w tym ruchu bez poważniejszej korekty przedrzeć do nowych szczytów. 

Pozostaje kwestia jak to wszystko się ma do naszego rynku akcji. Ten najwyraźniej sparaliżowany perspektywą wyborów pozostawała w czwartek i piątek relatywnie słaby. Ostatnie dwa minima względnej siły WIG-u do STOXX Blue Chip 50 Index wypadły w marcu i lipcu, więc kolejnego można by się spodziewać w listopadzie. 

15:30, bialek.wojciech
Link Komentarze (147) »
czwartek, 15 października 2015

W maju bazując na zachowaniu krajowego rynku w okolicach poprzednich wyborów prezydenckich sugerowałem, że skrajną negatywną powyborczą reakcję można traktować jako okazję do zakupów akcji i obligacji skarbowych i sprzedaży walut. Z perspektywy czasu można ocenić, że był to bardzo głupi pomysł. Czy to ze względu na bardzo negatywny wpływ zachowania globalnego rynku, czy też poważniejsze niż można było oczekiwać konsekwencje wyniku wyborów prezydenckich jedynie obligacje skarbowe zachowały się w miarę zgodnie z wywiedzionym z historii wzorcem. Zachowanie cen akcji i złotego było dokładnie odwrotne. 

 

 

 

Nie zrażony tą wpadką proponuję powtórzyć tę zabawę (tym razem tylko dla akcji) w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu. Pominąłem wybory z "heroicznego" okresu naszego rynku akcji (czyli z 1991 i 1993 roku) ograniczając się do tych z lat 1997, 2001, 2005, 2007 i 2011. 

 


 

Na powyższym obrazku punkt zero na poziomej osi oznacza moment wyborów i główny wniosek jaki się narzuca, to taki, że w 80 proc. przypadków moment wyborów do Sejmu wyznaczał ważne ekstremum WIG-u. Dwukrotnie wybory okazały się rewelacyjnym momentem do zakupów akcji (wrzesień 2001 i październik 2011). Dwukrotnie dokładnie odwrotnie - doskonałym pretekstem do sprzedaży (wrzesień 1997 i październik 2007). Tylko raz w 2005 roku data wyborów nie wyróżnia na wykresie WIG-u jakiegoś istotnego punktu. 

Zapewne to jedynie przypadek, bo przecież nadrzędnym czynnikiem determinującym trendy na krajowym rynku akcji jest koniunktura panująca na w uniwersum rynków "wschodzących", ale z drugiej strony to ciekawostka warta zapamiętania. 

Z kolei uśredniając te 5 historycznych okołowyborczych ścieżek WIG-u otrzymujemy wniosek, że z rynku akcji należy wyjść na 1,5 roku przed wyborami parlamentarnymi i wrócić dopiero rok po wyborach. 

 

 

Innymi słowy jeśli oddaliliśmy się od ostatnich wyborów do Sejmu i Senatu o przynajmniej rok i przez następne 1,5 roku nie będzie kolejnych (tyle, że nie zawsze to wiadomo!) to możemy bezpiecznie trzymać akcje, które w takiej dużej odległości od kampanii wyborczej radzą sobie bardzo dobrze. 

Wynika z tego, że gdyby ogranizować wybory częściej niż 2,5 roku, to hossa na giełdzie byłaby praktycznie niemożliwa. To brzmi nawet sensownie - w warunkach nieustannej kampanii wyborczej realne rządzenie czyli rozwiązywanie faktycznych problemów nie jest możliwe a prowadzenie sensownej działalności gospodarczej jest mocno utrudnione. Bardziej kontrowersyjny jest wniosek odwrotny - gdyby wyborów w ogóle nie organizować  hossa na rynku akcji trwałaby wiecznie. 

Czy taki "cykl sejmowy" na polskim rynku akcji jest realny przekonamy się za kilkadziesiąt lat mając do dyspozycji wystarczająco wiarygodną statystycznie próbę. 

Pamiętając wpadkę z wyborami prezydenckimi powyższymi wnioskami nie należy się zbytnio przejmować, ale dla porządku ta sama projekcja co wyżej, ale w zbliżeniu, wycentrowana na środowej sesji 14-tego października i uwzględniająca porównanie z zachowaniem WIG-u w ostatnim okresie. Uzyskana projekcja będąca średnią z 5 okołowyborczych ścieżek WIG-u osiąga szczyt za 2 tygodnie (w okolicach 28 października) a potem spada przez mniej więcej 3 miesiące, by później zacząć rosnąć. 

 

 

Oczywiście jest to tylko efekt uśrednienia, bo w 2 z tych 5 przypadków WIG był w 3 miesiące po wyborach wyżej niż - tak jak wczoraj - 11 dni przed nimi. Z pewnością jednak, gdyby ktoś chciał zbić argument, że WIG po wyborach zawsze przez 3 miesiące rośnie, to może posłużyć się powyższym wykresem. 


19:41, bialek.wojciech
Link Komentarze (158) »
środa, 07 października 2015

Według GUS wysokość stopy bezrobocia w naszym kraju spadła we wrześniu do 9,9 proc. Zejście tego wskaźnika poniżej poziomu 10 proc. proponuję potraktować jako pretekst to stworzenia projekcji wysokości stopy bezrobocia opartej na synchronizacji obecnego cyklu stopy bezrobocia z dwoma poprzednimi z okresu minionego ćwierćwiecza. 

Synchronizacji dokonam na 3 sposoby. Najpierw znajdźmy momenty z poprzednich cykli, kiedy stopa bezrobocia spadała - tak jak obecnie - o przynajmniej 4,5 pkt. proc. z poziomu cyklicznego szczytu. Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy w danym cyklu odpowiednio w kwietniu 1997 i czerwcu 2006. 

 

 

Teraz znajdźmy momenty, kiedy stopa spadała - tak ja we wrześniu - po raz pierwszy na 81-miesięczne minimum. Takie sygnały pojawiły się w maju 1998 oraz w kwietniu 2007.

 


 

Jako trzecią metodę synchronizacji przyjmijmy momenty, w których stopa bezrobocia - tak jak obecnie - spada ze swego cyklicznego szczytu od 31 miesięcy. Z tego punktu widzenia odpowiednikami września w poprzednich cyklach są luty 1997 oraz wrzesień 2005. 

 

 

Uzyskaliśmy sześć dat z przeszłości, które można podejrzewać o jakieś tam podobieństwo do września 2015: luty 1997, kwiecień 1997, maj 1998 oraz wrzesień 2005, czerwiec 2006 oraz kwiecień 2007. Jak widać wskazania nie są zbyt precyzyjne - te daty są rozsmarowane na przestrzeni odpowiednio 15 miesięcy i 19 miesięcy. W poprzednich cyklach dołki stopy bezrobocia wypadły odpowiednio w sierpniu 1998 i październiku 2008. W pesymistycznym przypadku stopa bezrobocia osiągnęłaby więc dołek już w grudniu tego roku na poziomie 9,7 proc., a w optymistycznym w październiku 2018 na poziomie 1,1 proc. (raczej mało prawdopodobne).  

 


 

Uśrednienie tych 6 ścieżek i odniesienie tego do obecnych realiów daje projekcję stopy bezrobocia, która osiąga minimum na poziomie 7,25 proc. w marcu 2017 roku. 

 


 

Powyższa projekcja jest prawie na sto procent błędna, albowiem silna sezonowość funkcjonująca na rynku pracy generuje w typowych warunkach sezonowy szczyt stopy bezrobocia w lutym i sezonowy dołek w październiku. Faktyczny dołek stopy bezrobocia wypadnie więc albo w okolicach października 2016 albo października 2017, ale z pewnością nie w marcu 2017. 

Omawiane oscylacje stopy bezrobocia odbywają się w ramach cyklu inwestycji w środki trwałe w gospodarce noszącego nazwę cyklu Juglara. Jego długość jest określana jako "7 do 11 lat" (zapewne oznacza to 2 lub 3 cykle Kitchina). My dysponujemy już 3 punktami zwrotnymi stopy bezrobocia w naszym kraju odległymi od siebie o 103, 120 i 122 miesiące:


 

Uśredniając te 3 liczby otrzymujemy sugestię, że następny dołek stopy bezrobocia odległy będzie od tego z października 2008 o 115 miesięcy czyli 9 lat i 7 miesięcy. To daje maj 2018 roku. 

Ten rezultat sugeruje, że z dwóch dat, nad którymi się wcześniej wahaliśmy (październik 2016 czy październik 2017) bardziej prawdopodobna jest ta druga. 

Czyniąc rytualne zastrzeżenie, że wnioskowanie na podstawie przebiegu zaledwie dwóch cykli w dodatku bez uwzględnienia skutków wszystkich specyficznych czynników oddziałujących na sytuację na rynku pracy obarczone jest wielkim ryzykiem błędu, mogę stwierdzić, że osobiście następnego dołka stopy bezrobocia w naszym kraju oczekiwać będę w okolicach października 2017 roku.

Dokładnie wtedy lub miesiąc wcześniej powinno na świecie dojść do wydarzenia tej klasy co bankructwo Rosji w sierpniu 1998 czy bankructwo Lehman Brothers we wrześniu 2008, które to wydarzenia w poprzednich cyklach inicjowały początek cyklicznego wzrostu stopy bezrobocia w naszym kraju. 

16:10, bialek.wojciech
Link Komentarze (172) »
czwartek, 01 października 2015

W okresie minionych 80 lat 5-kwartalna stopa zwrotu z S&P 500 pomiędzy końcem III kw. drugiego roku po wyborach prezydenckich w USA a końcem roku przedwyborczego była zawsze dodatnia. W obecnym cyklu po pierwszych 12 miesiącach stosowania tej strategii spekulacyjnej jest ujemna. Co więcej 2,6 proc. utrata wartości S&P 500 pomiędzy 30 września 2014 a 30 września 2015 oznacza, że obecny cykl jest - po pierwszych 12 miesiącach od zakupu akcji - najsłabszym wśród 21 ostatnich. 

 

 

Zakładając, że wynikająca z "cyklu prezydenckiego" tendencja nadal jest aktualna, można obecną sytuację traktować jako swego rodzaju historyczną opcję put, czyli "gwarancję", że S&P 500 na koniec grudnia jednak zamknie się powyżej poziomu z końca września ub. r. czyli powyżej 1972,3 pkt. W stosunku do środkowego zamknięcia oznaczałoby to wzrost o przynajmniej 2,7 proc. 

Na 20 ostatnich cykli prezydenckich ostatni kwartał roku przedwyborczego (takiego jak obecny) był wzrostowy 13-krotnie (maksymalnie o 16 proc., średnio +7,3 proc.; mediana +5,3 proc.). W trakcie 7 spadkowych kwartałów S&P 500 średnio tracił 5 proc. (mediana -2,6 proc., raz w IV kw. 1987 spadek był spektakularny -23,2 proc.). W rezultacie stosunek oczekiwanej wartości zysku do oczekiwanej wartości straty w IV kw. wynosi 2,72, czyli całkiem nieźle, chociaż bez rewelacji. 

Średnia zmiana wartości S&P 500 w IV kw. roku przedwyborczego wynosiła w okresie minionych 80 lat +3 proc. (mediana +4 proc.), co dawałoby oczekiwaną na koniec roku wartość S&P 500 w okolicach 1977,5 pkt. 

Szacunek ten jednak można podnieść uwzględniając fakt, że obecny rok to nie tylko - najlepszy z punktu widzenia cyklu prezydenckiego - rok przedwyborczy, ale również rok o dacie kończącej się 5-tką. Podobna konfiguracja - rok przedwyborczy będący zarazem najlepszym dla Wall Street rokiem dekady - zdarza się raz na 20 lat. Stopy zwrotu z S&P 500 w IV kw. 1995, 1975, 1955 i 1935 wyniosły odpowiednio +5,4 proc., +7,5 proc., +4,1 proc. i +16 proc. Średnio było to +8,3 proc. (mediana +6,5 proc.), co dawałoby S&P 500 na koniec roku na poziomie 2078,7 pkt. 

Trzeba jednak przyznać, że przebieg S&P 500 w obecnym cyklu wyraźnie odbiega in minus od tych sprzed 20, 40, 60 i 80 lat i raczej wątpliwe jest by w ciągu następnych 3 miesiący S&P 500 zdołał dorównać do historycznej normy.

 


Oczywiście ktoś ostrożny z faktu rekordowej słabości obecnego cyklu wyciągnie wniosek, że coś z tą prawidłowością jest nie tak. Taki wniosek byłby wzmocniony obserwacją, że wśród 5 cykli, w których stopy zwrotu były najsłabsze po pierwszych 12 miesiącach oprócz obecnego jest również cykl poprzedni. 4 lata temu 30 września 2011 roczna stopa zwrotu S&P 500 również tak jak obecnie była ujemna i wynosiła -0,9 proc. Wtedy "wszystko się dobrze skończyło", bo w IV kw. 2011 S&P 500 zyskał +11,1 proc., co pozwoliło zamknąć całą 15-miesięczną operację zyskiem na poziomie +10,2 proc. Tak to wygląda w porównaniu do obecnego cyklu:

 Słabość poprzedniego i obecnego cyklu można interpretować na przynajmniej dwa sposobny.  Albo „cykl prezydencki” systematycznie słabnie (być może zastosowanie komputerów do giełdowej spekulacji stopniowo powoduje zniszczenie tej statystycznej zależności) albo Barack Obama z jakichś względów „nie leży” amerykańskiemu rynkowi akcji. 

Inne słabe po pierwszych 12 miesiącach tego typu okresy to IV kw. 1938-III kw. 1939, IV kw., IV kw. 1946-III kw. 1947 oraz 1978-III kw. 1979. Nie potrafię wskazać tu jakichś wspólnych cech z obecnym i poprzednim cyklem. Teoretycznie 30 września 1939 można było słabość S&P 500 tłumaczyć faktem wybuchu II wojny światowej. Ale obecna sytuacja różni się od tej sprzed 76 lat zauważalnie - teraz rosyjskie wojska zamiast wschodniej Polski bombardowały we wrześniu Syrię.

W tych 3 nędznych po pierwszych 12 miesiącach cyklach ostatni kwartał był również słaby dając na S&P 500 stopy zwrotu -2,6 proc., +1,3 proc. oraz -1,3 proc. Uwzględniają +11,1 proc. z poprzedniego - również bardzo słabego po pierwszych 12-miesiącach cyklu - dostajemy średnią stopę zwrotu w IV kw. na poziomie +2,1 proc. (mediana równa zero), co nie wystarczyłoby do zapewnienia dodatniej stopy zwrotu z całej 5-kwartalnej operacji. Poniżej obecny cykl na tle tych 4 najsłabszych do tej pory po pierwszych 12 miesiącach:

 Jak widać słabe 4/5 najlepszego z punktu widzenia cyklu prezydenckiego okresu na Wall Street nie musi oznaczać jakiegoś dramatu w przyszłości (powyższy wykres obejmuje mniej więcej 2 lata). Oczywiście pod warunkiem, że Niemcy nie napadną na Francję, bo wtedy nawet na Wall Street robi się nieprzyjemnie. Na szczęście z założenia, że żyjemy w odpowiedniku Belle Epoque wynika, że nie napadną przez jeszcze tak ze ćwierć wieku, więc wydaje się, że generalnie posiadacze amerykańskich akcji mogą raczej spać spokojnie. 


 

 


19:09, bialek.wojciech
Link Komentarze (133) »
czwartek, 24 września 2015

Spadający od ponad 4 lat reprezentujący ceny akcji producentów złota i srebra Philadelphia Gold/Silver Sector Index (XAU) trafił w lipcu i sierpniu na najniższe od kilkunastu lat poziomy. W przeszłości takie sygnały - XAU najniżej od prawie 15 lat - pojawiały się jedynie 2-krotnie: w sierpniu 1998 roku (tuż po ówczesnym bankructwie Federacji Rosyjskiej) oraz jesienią 2000 roku, kiedy to indeks ustanowił swe historyczne minimum. Minima indeksu z ostatnich tygodni jedynie minimalnie przewyższały ten historyczny dołek sprzed 15 lat. 


 

Jeśli spojrzymy na umieszczony na powyższym obrazku wykres Dollar Indeks to zobaczymy, że obecna sytuacja - w rok po wybiciu się dolara w górę z wieloletniego okresu słabości - bardzo przypomina tę z drugiej połowy 1998 roku. 

Wtedy - jeden cykl Kuznetsa temu - FED przymierzający się do podwyżek stóp zaskoczony został konsekwencjami bankructwa Rosji (m.in. groźbą upadku gigantycznego zarządzanego przez noblistów funduszu spekulacyjnego Long-Term Capital Management) i zmuszony jesienią 1998 do dokonania 3 obniżek stóp. Przyczyniło się do gwałtownego osłabienia dolara pomiędzy końcem sierpnia a połową października 1998 (Dollar Index spadł o 10 proc.), a złoto podrożało o 9,7 proc. Na XAU przełożyło się na korekcyjny wzrost aż o 77 proc. w przeciągu 5 tygodni. 

Obecnie na razie nie ma oczywiście sygnałów sugerujących, że zbliża się dramatyczna zmiana planów Rezerwy Federalnej. Ale sam fakt ponownego odroczenia podwyżki stóp w USA (w sumie to FOMC jeszcze nigdy nie rozpoczynał podnoszenia stóp, gdy dynamika CPI była równie niska jak obecnie) i wzrost niepewności co do tego, kiedy taka podwyżka może nastąpić w przyszłości, będzie dla rynku zachętą do kontynuacji rozpoczętej w marcu korekty na dolarze. W takim przypadku złoto wykonałoby kolejną kilkutygodniową korektę o 13-18 proc., który w okresie minionych 4,5 lat było już pięć:

 


 

W takim scenariuszu cena złota dotarłaby w przeciągu najbliższych kilku tygodni do okolic najwyższego od lutego poziomu 1256 dolarów. Ze względu na bardzo silną ostatnio korelację pomiędzy cenami złota i cenami akcji jego producentów oznaczałoby to zapewne również wzrost XAU do najwyższego poziomu od lutego, czyli wzrost o ponad 70 proc. dokładnie tak jak w pomiędzy końcem sieprnia a październikiem 1998 roku. 

 


 

Gdyby ten wysoce spekulatywny scenariusz się zmaterializował, to po realizacji zysków w październiku można by się zainteresować na następne kilka tygodni dewastowanymi właśnie akcjami niemieckich producentów samochodów. Ujawnione właśnie praktyki Volkwagena nie wróżą niemieckim koncernom samochodowym zbyt dobrze na przyszłość, ale w końcu nie mówimy tu o żeniaczce, a jedynie o wykorzystaniu możliwego krótkoterminowego odbicia Automobile Index giełdy we Frankfurcie takiego jak to, które rozpoczęło się 8 października 1998 (+62,3 proc.) czy to, które rozpoczęło się 24 października 2008 (+148 proc.). 

 


 


19:23, bialek.wojciech
Link Komentarze (184) »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 29