Menu

Blog Wojciecha Białka

Komentarze na temat koniunktury na rynkach finansowych i w gospodarce

Obrazki z gospodarki (2).

bialek.wojciech

Minął już ponad rok od kiedy przy okazji rekonstrukcji rządu robiłem na blogu szybki przegląd podstawowych parametrów gospodarczych naszego kraju ("Obrazki z gospodarki"), więc myślę, że pora na powtórkę. 

W ciągu minionego roku produkt krajowy brutto w Polsce wzrósł realnie (czyli po odliczeniu wzrostu cen towarów) o 5,1 proc. III kw. br. był 5-tym kwartałem z rzędu z ponad 5 proc. tempem wzrostu PKB. Coś takiego zdarzyło się w ciągu minionych 20 lat jedynie w okresie od I kw. 2006 do I kw. 2008, kiedy to roczna zmiana PKB przez 9 kolejnych kwartałów przekraczała 5 proc. Warto dodać, że tym roku Polska cały czas była w Unii Europejskiej - jeśli nie uwzględnić rajów podatkowych takich jak Irlandia i Malta - liderem  pod względem tempa wzrostu gospodarczego

 

20190102PKB

 

Głównym motorem tego wzrostu było nadal prywatne spożycie, natomiast na drugie miejsce wśród czynników wpływających na tempo wzrostu gospodarczego wyszły inwestycje w środki trwałe brutto. Rosły one w III kw. ub. r. o 9,9 proc. czyli najsilniej od okresu I kw. 2014-I kw. 2015. 

 291801022PKBkontr

 

Pomimo utrzymywania się relatywnie wysokiego tempa wzrostu dynamika cen w gospodarce nie przyspieszyła. Wręcz odwrotnie dynamika wzrostu cen detalicznych wyraźnie spadła z +2,5 proc. w listopadzie 2017 do +1,3 proc. w listopadzie 2018. Dynamika wskaźnika inflacji bazowej (bez cen energii i żywności spadła znacznie wolniej (z +0,89 proc. do +0,68 proc.). Co ciekawe pomiędzy listopadem 2017 a listopadem 2018 wzrosła dynamika indeksu cen produkcji przemysłowej (z +1,8 proc. na +2,7 proc.), co w kontekście umiarkowanego spadku dynamiki wskaźnika inflacji bazowej czyni silny spadek dynamiki CPI nieco zaskakującym. Obecny układ dynamiki tych trzech głównych wskaźników inflacji przypomina sytuację z pierwszej połowy 2012 roku a wcześniej tą z drugiej połowy 2004 roku. 

 

20190102CPIPPIbazowa

 

Powróciło ujemne saldo w obrotach bieżących z zagranicą, ale było nadal nieporównywalnie niższe niż to obserwowane np. w latach 2007-08 czy jeszcze w 2011-12 roku. 

 

291801023obrbiez

 

Budżet rządu zanotował w ciągu 12 miesięcy do listopada najniższy deficyt od ponad dekady (-11,9 mld zł wobec -21 mld zł 12-miesięcznego deficytu na koniec listopada 2017). Ostatni raz niższe nominalnie deficyty obserwowane były w lipcu-wrześniu 2007 i marcu 2008. W ciągu 12 miesięcy do listopada ub. r. przychodu budżetu rządu wzrosły o 7,9 proc., zaś wydatki o 5 proc. 

 

291801024budet

 

Spadała nadal relacja długu publicznego do PKB i w III kw. znalazła się na najniższym poziomie od 4 lat (47 proc.). Warto zwrócić uwagę, że w II i III kw. spadkowi wartości tej relacji nie sprzyjało - jak wcześniej - umacnianie się złotego. 

 

291801025dlugdoPKB

 

Spadając już 5-ty rok stopa bezrobocia osiągnęła poziom najniższy od jesieni 1990 (5,7 proc.). Nasz kraj umocnił swą pozycję w ścisłej czołówce krajów UE o najniższej stopie bezrobocia ("Polska dogoniła Niemcy pod względem wysokości stopy bezrobocia"). Czy to z powodu wyczerpania się prostych rezerw, czy z powodu trwającego osłabienia koniunktury gospodarczej na świecie, roczna dynamika tego spadku jednak wyraźnie zwalnia - w listopadzie była najmniejsza od prawie 5 lat. Warto zwrócić uwagę na to, że od września do listopada stopa bezrobocia nie spadła. Przeszłości coś takiego zdarzało się jedynie w trakcie długoterminowych okresów wzrostu stopy bezrobocia (1990-1994, 1998-2003 oraz 2008-2013). Na razie jednak jeszcze nie wypłynęła brzuchem do góry żadna Rosja (jak w sierpniu 1998) czy żaden bank Lehman Brothers (jak we wrześniu 2008), więc nie można chyba wskazać pojedynczego czynnika, który mógłby spowodować podobną do tych z przeszłości wieloletnią falę wzrostu stopy bezrobocia. 

 

20190102stopabez

 

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nadal jeszcze rosło w przyzwoitym tempie (+3 proc. w listopadzie), ale dynamika wzrostu systematycznie spadała. Zgodnie z tym czego można by oczekiwać stabilnie relatywnie wysoka była w sektorze przedsiębiorstw dynamika płac (przez cały rok w strefie 6,7-7,8 proc.), ale do przekraczających 10 proc. poziomów z 2007-2008 roku ciągle sporo brakowało. Jeśli chodzi o całą gospodarkę to dynamika płacy brutto w III kw. wyniosła +7,6 proc. Wyższa była jedynie w okresie I kw. 2007-III kw. 2008. (do 11,6 proc.).

 

201901028pacezatr

 

Wykres stopy referencyjnej RPP zaczyna powoli przypominać wykres głównej stopy Banku Anglii z XVIII wieku, to znaczy nic się na nim nie dzieje (tyle, że wynosząca wtedy 5 proc. stopa Bank of England była wyższa niż 1,5 proc. RPP). Teraz kiedy dynamika CPI ponownie spadła poniżej dolnego ograniczenia dopuszczalnego przez Radę przedziału wahań (+/- 1 pkt. proc. wokół poziomu 2,5 proc.) na rychłe podwyżki stóp raczej nie ma co liczyć. Przy wzrośnie PKB przekraczającym 5 proc. i relatywnie silnie rosnących płacach obniżki też nie są raczej zbyt prawdopodobne. 

 

201901029stoparpp

 

Spadek dynamiki wzrostu wskaźników inflacji pociągnął za sobą w dół rentowność długoterminowych obligacji (czyli ich ceny w górę). W przypadku 10-latek rentowność spadła w ciągu minionych 12 miesięcy o ok. 0,55 pkt. proc. do najniższego od ponad 2 lat poziomu 2,77 proc. 

 

2019010210rent10

 

Spadły natomiast po raz pierwszy od 2015 roku ceny akcji dyskontując nadciągające spowolnienie gospodarcze

 

2019010211wig

 

Osłabł również złoty:

 

2019010212zoty

 

Ze względu na spadek cen akcji i osłabienie złotego ten obrazek nie jest już tak landrynkowy jak rok wcześniej, ale powyższy powierzchowny przegląd podstawowych parametrów gospodarczych nie ujawnił raczej jakichś bardzo niepokojących zjawisk. Można się niepokoić ewentualnym wymknięciem się dynamiki płac spod kontroli, albo - przeciwnie - groźbą zakończenia okresu spadku siły bezrobocia, ale to zagrożenie nie muszą się zmaterializować. Cieszy spadek relacji długu do PKB. W mojej ocenie następny relatywnie poważny globalny kryzys rozegra się w okolicach 2025 roku (w ramach kuznetsowego rytmu  2007-2009, 1990-1992, 1973-1975 itd.) i do tej czasu dobrze by było zjechać z tą relacją w okolice poziomów z początku 2000 roku, bo potem znowu rząd będzie podkradał oszczędności emerytalne obywatelom. 

Oczywiście ten relatywnie pozytywny obraz przyćmiły w tym roku afery Getbacku i KNF. Podsuwają one myśl o tym, że system pod relatywnie optymistycznie wyglądającą powierzchnią jest mocno przeżarty korupcją, co prędzej czy później doprowadzi do jego niebezpiecznej degeneracji. 

 

Podsumowanie: jak na to, że Polska była w 2018 roku liderem gospodarczego wzrostu w UE (jeśli nie liczyć rajów podatkowych Irlandii i Malty), nasza gospodarka ciągle generuje relatywnie mało sygnałów nierównowagi. Widoczne są groźby wymknięcia się dynamiki płac spod kontroli czy też - przeciwnie - końca trendu spadku stopy bezrobocia, ale na razie się one nie zmaterializowały. Spadek cen akcji i osłabienie złotego też miały na razie ograniczony charakter (chociaż skala dekoniunktury w segmencie akcji małych spółek jest spora i pod niektórymi względami rekordowa). 

 

 

Komentarze (33)

Dodaj komentarz
 • billy-the-kangoor

  Życzę Gospodarzowi Zdrowia oraz Energii w tworzeniu nowych idei oraz trendów na 2019 Rok!
  Inwestorom, Spekulantom, Czytelnikom samych trafnych decyzji!
  Take Care,
  billy_the_kangoor

 • konsultant121

  @billy
  Kupę lat;)
  Jakieś propozycje co do EURJPY i EURUSD ? Wiedziałeś kiedy trzeba kupować jena (rok temu).

 • kpdwiejak

  spoko te obrazki

 • karnakufo

  Fajnie chodzą - ze zmyłą.
  Jak inwestory myślą, że już będzie spadać to rośnie, a jak inwestory zagrają na wzrost to spada. :)

 • artysta_malarz123

  Zobaczymy czy usdpln wystrzeli, wg mnie, w opozycji do red.007 ostatni peak na 3.84 zostanie wybity

 • billy-the-kangoor

  @konsultant121
  No coż, ...są czasami ważniejsze sprawy w życiu, niż spekulacje giełdowo - walutowe ;), aczkolwiek w moim przypadku musiałem coś robić na giełdach, żeby portfel się zgadzał.
  Mimo wszystko, jak bessa - to krótkie na EJ oraz AJ, czy kangurze (AUDUSD) przynoszą korzyści.
  W opozycji - z ostatnich dni grudnia 2018 z ciekawszych i ważniejszych pozycji otworzyłem:
  - LOIL (otwierane i zamykane kilka razy),
  - LNOK (S_EURNOK, S_USDNOK)
  oraz zamknąłem LCHF średnio po 1.1250.
  Postaram się uczestniczyć w Blog-u w br. roku, o ile starczy czasu i nie wydarzą się dziwne życiowe sytuacje, jak w roku poprzednim.
  Take Care,
  billy

 • billy-the-kangoor

  Uczestnikom rynku WIG20 (do których od czasu do czasu także należę) chciałbym przypomnieć i zaznaczyć, że ów wykres najbardziej na przestrzeni kilku lat czy nawet Intraday przypomina "kangura" (bardziej i częściej, niż EURUSD), więc w dalszym ciągu nie mam dobrych informacji dla byków:
  stooq.com/q/?s=audusd&d=20190102&c=5y&t=l&a=lg&b=0&r=wig20e,
  Take Care, b.

 • konsultant121

  @billy
  nareszcie z realistą przyjemność zamienić parę komentarzy:)
  Daj proszę ochrzan tym którzy rozpisują Elliotta na parach walutowych:))

 • mac-erson

  @karnakufo
  Obecny szarpany rynek idealny dla Ciebie i tragiczny dla mnie dlatego spokojnie czekam z boczku aż się wystrzelają ;)

 • mac-erson

  Do trzech razy sztuka ;)
  S po 2508

 • red.007

  @dociekliwy54
  Pytanie było od szczytu listopada.
  Mamy to:
  www.bankfotek.pl/image/2130241

  fale 1,3,5 to impulsy,rozbudowana fala 2,fala 4 mniej rozbudowana i zachodzi na falę 2. Proporcje fibo jako tako.
  Zgodnie z tym:
  docplayer.pl/772416-Rodzina-struktur-impulsy-struktura-wewnetrzna.html
  Oczywiście lustrzane odbicie czyli TUP jako pierwsza spadkowa fala.
  stooq.pl/q/?s=usdpln&c=5m&t=c&a=ln&b=1
  Ciekawszy jest wniosek ogólny opisany z kolei w TUK:
  "we wszystkich wypadkach trójkąty ukośne stanowią zakończenie większych formacji..."
  Panowie żarty się kończą i formacja wskazuje,że na obecnym korekcyjnym wzroście dolar powinien zostać sprzedany,bo nowych szczytów nie powinno być.
  Pewnie trudno w to uwierzyć ale formacja TUP to podpowiada,ja do takich rysowań falowych mam większe zaufanie niż do każdych innych.

 • 2w3zalamana

  @WB
  ładnie się to wszystko prezentuje wskaźnikowo porównując Polskę do spółki giełdowej to dynamicznie przychody rosną i zyski netto też, ale schodząc z biur zarządu na halę produkcyjną coś takiego przeczytałem:

  wysokienapiecie.pl/15586-rzad-morawieckiego-wpada-w-pulapke-gierka/
  "Ubiegły rok zamknęliśmy najniższym wskaźnikiem napływu inwestycji zagranicznych od kilku lat. W większości (ponad 38 mld zł) było to jedynie reinwestycje zysków z dotychczasowej działalności. Nowych firm nie przybyło zbyt wiele. Politycy mogą oczywiście czarować wyborców, że jesteśmy tak zamożnym krajem, że nie potrzebujemy aby ktoś u nas inwestował, bo to w końcu zdaniem wielu polityków kolonizacja, a nie rozwój gospodarki. Jednak jakoś nie widać aby lukę po zagranicznych inwestorach mieli tłumnie zapełniać Polacy. W zeszłym roku zainwestowaliśmy 44 mld zł, ale nie, nie w drugą Teslę czy Googla połowę z tych pieniędzy przeznaczyliśmy na zakup mieszkań, a drugą pozycją była pożyczka dla państwa, czyli bony skarbowe, za które rząd finansuje politykę socjalną przeznaczaną głównie na konsumpcję.
  Przejmowanie gospodarki przez państwowe spółki, które jak pokazują statystyki są diametralnie mniej innowacyjne i dużo mniej efektywne od prywatnych, koncentracja rynków, odstraszanie inwestorów ze świata i ręczne sterowanie gospodarką to najlepsza droga do tego, aby scenariusz z czasów Gierka powtórzył się do końca. Wtedy też początek był dobry, bo sprzyjała mu światowa koniunktura i wzmocnienie popytu wewnętrznego, a skończyło się kolejną próbą podwyżek, kolejnymi strajkami i zadłużeniem, które skończyliśmy spłacać po 32 latach."

 • kanoniers

  @mac-erson

  Gdzie SL masz ? Ja dziś dałem ciała po całości :( miałem ustawiona od rana ropę 44.50 i wycofałem zlecenie aż w oczy głupota szczypie...

 • artysta_malarz123

  @red.007
  moze masz racje, jutro powinna sie sytuacja wyklarowac, zarowno dla usdpln jak i dla kghmu

 • red.007

  @ artysta_malarz123
  Jutro jeszcze nie...
  Jeśli moja opcja ma być w grze,to estetyka wykresu wymaga rozrysowania obecnych wzrostów jako zygzaka,właściwego falom drugim impulsu.

 • red.007

  @ artysta_malarz123
  Pozwolę sobie jeszcze przed snem na myślową ciekawostkę...
  Otóż patrząc na mój malunek:
  www.bankfotek.pl/image/2130241
  optymista nie będzie widział TUP tylko powie:
  "red.007 piszesz bzdury,ewidentnie mamy do czynienia z klinem zniżkującym,jako formacją korygującą średnio okresowy trend wzrostowy.Przed nami dalsze wzrosty."
  Zgodnie z tym:
  www.bdm.com.pl/ispag/encat/klin_znizkujacy.html
  Tak czy siak pozwolę sobie na pozostanie przy swoim zdaniu.

 • artysta_malarz123

  @red.007
  rozumiem, dlatego tez napisalem, ze jutro moze sie sytuacja wyjasnic, bo jestem zdania , ze to jednak klin znizkujacy.

  Dla KGHmu podobna formacje, o ile sie nie myle, oznaczyl pan klinem znizkujacym, oczekujac wzrostu ceny, natomiast przy usdpln, wybral pan TUPa

  Tak czy inaczej, rozstrzygniecie juz czeka na nas - stawiam, ze jutro

 • mac-erson

  @kanoniers
  Już wyszedłem +8pkt
  Poczekam jeszcze bo cały czas widzę tak jakby chcieli podjechać jesscze pod strefę 2550
  Na razie wskakuję i wyskakuję.
  Cały czas czekam na postraszenie ale jeszcze chwilka musi chyba minąć ;)

 • karnakufo

  U nas wbrew tej dzisiejszej sile wcale nie musi być różowo - opory i.... po byku?, może być dobra okazja na S:
  www.bankfotek.pl/view/2130257

 • wojm

  S&P500 na interwale miesięcznym zamknął grudzień poniżej linii trendu poprowadzonej po dołkach z 03.2009 i 02.2016 (semi-log scale). Dodatkowo spadek od szczytu trendu przekroczył 20%. W grze są 2 scenariusze :
  1.dołek z 26.12 nie zostanie już poprawiony i indeks będzie zmierzał w kierunku szczytu, tak jak w 1987, 1990 i 1998
  2.Teraz robimy podejście w rejon 2550 - 2580 i potem kolejne down.

  Strategiczne L otwierane 26.12 po 2354 ze stopem na 0 cały czas w grze. Profit 1w okolicy 2548 (30% pozycji). Jeśli jutro indeks spadnie poniżej dzisiejszego dołka to wchodzą obronne S (50% pozycji L).

 • konsultant121

  Miał być Mikołaj, miała być fala B a tu rózga:)))

 • kanoniers

  @mac-erson

  Pytanie czy się doczekamy.
  Ja dziś stałem na 2530 z S i trochę zabraklo, powoli na 2520 robi się ładny opór, kilka podejść nieudanych i odbijają dość wyraznie

 • konsultant121

  o jeny :)
  stooq.pl/q/?s=jpypln&c=3y&t=c&a=lg&b=1

 • mac-erson

  @kanonierzy
  Zgadza się nie wiadomo czy byczkom starczy sił na podejście wyżej 2520 . Dzisiaj wrzuciłem na koniec znowu S po 2492 pod rgr na15 min. - zasięg 25pkt. Może coś się wykluje w końcu w dół.
  Mam krotki SL 2497

 • kanoniers

  Ja na S&P już się długo bawię i z doświadczenia Ci powiem że lubią w nocy bujać więc takie krótkie stopy mi wybijali tak 8/10 przypadków ale powodzenia może Tobie się uda.
  Ja krótkie stopy gram tylko na silnych ruchach jak już trochę odejdzie w moją stronę ale to taka mocno risky zabawa

 • fast_market

  No ładny ruch na JPY. Chyba stoplossy wybiło...

 • fast_market

  A zapomniałem, że w Japonii jeszcze dziś święto i ktoś sobie harcuje na niskiej płynności. Czyli dziś kontynuacja i straszenia cd...

 • dociekliwy54

  @mac-erson
  @guyfawkes13
  @red.007
  Wydaje się, że bessa na swig80 zakończona na długo.
  www.bankfotek.pl/view/2130264
  www.bankfotek.pl/view/2130265

 • idmmaximus

  Bedzie tak jak wczoraj pisał konsultant jaka pierwsza sesja taki cały rok :)

 • bajkolandiaa

  7 stycznia statystycznie WALNIE na FW20 jak co roku akurat będzie 10 tygodni w górę .
  A w USA robimy 5 falowy impuls i czeka nas dłuższa BESSA , takży tylko na oporach S-ki z trendem .

 • bajkolandiaa

  A na miedzi walczą na ostatnim DOŁKU ale jak pęknie to 2000$ będzie niżej i KGHM a nie ma co dotykać , zresztą Orlen i Lotos już zaczęly też obniżać ceny na stacjach a co ten biedny mateusz zrobi z bIDAżetem w tym roku z NBP będzie ZERO , 9 mld dopąt do energetyki , VAT od paliwa zaraz się posypie itd . Będzie bolało wystarczy tylko patrzeć na statystyki co robi większość żeby wiedzieć jak nie GRAĆ.

 • bajkolandiaa

  dociekliwy54

  www.bankfotek.pl/view/2130265

  raczej dopiero 3 fala i jeszcze jedna fala niżej 5 -ta na S-wigu

 • bialek.wojciech

  Zapraszam do przenosin pod nowy wpis:

  wojciechbialek.blox.pl/2019/01/1987-czy-1929-Wybor-nie-nalezy-do-ciebie.html

Dodaj komentarz

© Blog Wojciecha Białka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci