Komentarze finansowe Wojciecha Białka analityka CDM Pekao SA
|
Wojciech Białek
RSS


Blog > Komentarze do wpisu

Dwa typy inflacji

Zmiany wartości Consumer Price Index (CPI) to popularna miara tempa inflacji (psucia) pieniądza. W zachowaniu CPI można wyróżnić dwie składowe. Jedna jest pochodną zachowania cen surowców i można ją przybliżać dynamiką Producer Price Index (PPI). Poniżej model dynamiki CPI w USA oparty na zmianach PPI:

 

1USACPIPPI

 

Drugą składową jest składowa "bazowa" niezależna na krótką metę od wahań cen surowców i można ją przybliżać za pomocą dynamiki "core CPI" (indeks bez cen energii i żywności). Na kolejnym obrazku widać model dynamiki CPI oparty na "core CPI". 

 

2USACPIcoreCPI1

 

Po wrzuceniu do modelu CPI obu składowych (PPI i wskaźnika inflacji bazowej) otrzymujemy prawie doskonałe dopasowanie:

 

3USACPIModel

 

Dotyczy to również dynamiki CPI w Polsce. Poniżej modele rocznej zmiany CPI oparte kolejno o dynamikę PPI, dynamikę wskaźnika inflacji bazowej (bez cen energii i żywności) i oba wskaźniki łącznie. 

 

4PolskaCPIPPI2

5PolskaCPIcoreCPI2

6PolskaCPIPPIcoreCPI2

Model dla polskiego CPI jest nieco gorszej jakości niż dla amerykańskiego (R-kwadrat 0,84 od 2001 roku wobec 0,98 od 1958 roku). W obu modelach waga dynamiki wskaźnika inflacji bazowej jest większa niż waga dynamiki PPI: w amerykańskim prawie 2-krotnie, w Polskim - prawie 4-krotnie.  

Roczne zmiany PPI można modelować np. dynamiką Goldmans Sachs Commodity Index (w dolarach dla USA i złotych dla Polski). Niestety wyprzedzenie ze strony rynku surowców nie jest duże i niewiele przekracza jeden miesiąc:

 


7USAPPIGSCI

9POlskaPPIGSCI

 

Dynamikę wskaźnika inflacji bazowej można modelować za pomocą rocznej zmiany sprzedaży detalicznej. Co ciekawe wyprzedzenie jest tu ogromne i zarówno dla USA jak i dla Polski wynosi średnio aż 1,5 roku.

 

8USACoreCPIRetailsales1

10POlskaCoreCPISprzedaDetaliczna1

 

Przy okazji myśl: być może regulacja wielkości środków wypłacanych w ramach programu 500+ mogłaby być wygodnym narzędziem wpływania na koniunkturę w handlu detalicznym, a zatem pośrednio i na tempo inflacji bazowej. 

1,5 roczne wyprzedzenie zachowania dynamiki sprzedaży detalicznej w stosunku do dynamiki wskaźnika inflacji bazowej pozwala na wyrabianie sobie opinii o prawdopodobnym zachowaniu tego wskaźnika z dużym wyprzedzeniem. Ta zależność sugeruje obecnie, że zarówno w USA jak i w Polsce dynamika wskaźnika inflacji bazowej będzie wyżej niż obecnie, ale nie na tyle drastycznie wysoko, by było to w jakiś oczywisty sposób niepokojące. Model dla USA osiąga +2,2 proc. w lipcu 2018 a dla Polski +1,9 proc. w czerwcu 2018. Można te wartości porównać z +2,9 proc. dynamiką tego wskaźnika obserwowaną w USA we wrześniu 2006 roku, czy 2,8 proc. dynamiką z 2001 roku, oraz - dla Polski - odczytami na poziomie +2,9 proc. z lat 2008-2009 czy +3,1 proc. z grudnia 2011. 

Wydaje się, że z tego punktu widzenia sygnałem ostrzegającym przed przyszłym wzrostem tempa inflacji bazowej byłoby ewentualne rozpędzenie się dynamiki sprzedaży detalicznej - czy to w USA czy to w Polsce - do najwyższych od dekady poziomów. 

Większy problem przedstawia prognozowanie dynamiki PPI, gdyż wyprzedzenie zachowania GSCI w stosunku do indeksu cen produkcji niewiele przekracza jeden miesiąc. To wystarcza by prognozować - szczególnie w przypadku naszego kraju - silny spadek dynamiki PPI w maju i czerwcu, ale dalszy horyzont pozostaje zamglony.

Ostatnie projekcje, które robiłem dla ropy naftowej - a surowce energetyczne dominują w składzie Goldman Sachs Commodity Index - sugerowały raczej stabilne ceny do końca tej dekady. Taka stabilizacja ceny ropy w niezbyt wysokim przedziale 40-60 dolarów raczej nie zapowiadałaby uderzenia surowcowej inflacji przynajmniej do końca 2019 roku.

Średnia długość cyklu Kitchina sugeruje, że następnej bessy na rynku surowców należy spodziewać się gdzieś w okolicach przedziału październik 2017-czerwiec 2019 (w 40 miesięcy po poprzedniej bessie). W tym okresie jakiś na tyle znaczący by spowodować wzrost dynamiki PPI skok w górę cen surowców wydaje się mało prawdopodobny.

Równocześnie jednak ze standardowego cyklu rotacji aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego wynika, że surowce powinny się trzymać relatywnie wysoko dłużej niż akcje (patrz np. szczyt cen surowców w lipcu 2008 w rok po szczycie cen akcji), czy też szczyt cen surowców we wrześniu 2000 w pół roku po szczycie cen akcji.To sugeruje, że zanim rozpocznie się na rynku surowców kitchinowa bessa, może tam jeszcze dojść w obecnym cyklu do trwającego kilka kwartałów - przynajmniej relatywnego względem akcji - umocnienia. 

Z drugiej strony fakt, że FED zapowiada rozpoczęcie pod koniec tego roku sprzedaży aktywów skupionych wcześniej w ramach prowadzonej polityki luzowania ilościowego a oparte na mojej interpretacji cyklu Kuznetsa projekcje dla dolara sugerują, że obserwowana od grudnia słabość dolara to jeszcze tylko korekta, po której nadejdzie  - począwszy od II półrocza tego roku - ostatnia - trwająca do połowy 2018 roku - fala wzrostowa, raczej nie sprzyjają tworzeniu prognoz zbyt silnego rynku surowców w najbliższym czasie. 

Oczywiście w przypadku polskiego rynku dużo tutaj zależeć będzie od siły złotego, a ten na razie się umacnia

Ponieważ kwestia przyszłego zachowania cen surowców wydaje się istotna z wielu punktów widzenia, to zapewne będę do niej wracał w przyszłości. 

 

Podsumowując: myśląc o tempie inflacji warto osobno analizować inflację surowcową zależną od zachowania cen na rynkach towarowych oraz inflację bazową zależącą bardziej m.in od koniunktury w handlu detalicznym (z wielkim średnio 1,5 rocznym wyprzedzeniem). Z dostępnych danych wyłania się obraz stopniowo rosnącego w okresie następnego 1,5 roku tempa inflacji bazowej, na razie jednak nie widać sygnałów zapowiadających osiągnięcie poziomów, które będą w oczywisty sposób wymagały interwencji banku centralnego. Jeśli chodzi o surowcowy składnik inflacji, to wydaje się, że w latach 2018-2019 będzie on raczej wpływał hamująco na ogólne tempo inflacji. Perspektywa najbliższego roku wydaje się być dla surowców bardziej obiecująca - w ramach cyklu alokacji aktywów po okresie optymalnym dla akcji powinna nadejść  faza cyklu, w której najmocniejsze będą surowce. 

czwartek, 01 czerwca 2017, bialek.wojciech

Polecane wpisy

Komentarze
2017/06/01 15:02:52
@wb
Jak Pan widzi najbliższe dwa tygodnie na W20? Robimy jakiś dołek czy szczyt?
-
2017/06/01 15:34:36
Spółki energetyczne i KGHM w górę. Hossa surowcowa jedynie pozostała...
-
2017/06/01 16:31:06
@ewiggin
To tylko jedna z analogii ale pożiwiom - uwidim. Póki co poparcie mają na stałym poziomie 9 - 10%. Ta analogia jakoś najbardziej mi pasuje. A może masz jakiś inny pomysł na 2023?

Jak dla mnie K'15 jest zakamuflowaną przystawką i dlatego nie wróżę jej długiego żywota w Sejmie.

Wracam do GBPAUD'a, bo to mnie bardziej interesuje.
-
2017/06/01 16:58:35
Widzialbym dno korekty WIGu w lipcu-sierpniu.Pół roku po obligacjach.
stooq.pl/q/?s=10ply.b&c=1y&t=c&a=lg&b=1
-
2017/06/01 17:07:30
@ewiggin:
"Jak Pan widzi najbliższe dwa tygodnie na W20? Robimy jakiś dołek czy szczyt?"

Dziś sentyment INI spadł do najniższego poziomu od listopada.

Odchylenie salda optymistów i pesymistów od 20-tygodniowej średniej jest największe od czerwca ub. r.

15-tygodniowa zmiana sentymentu jest taka niska jak w czerwcu i styczniu 2016.

Jest szansa na dołek cyklu 10-tygodniowego i jeszcze jeden wzrost do nowych szczytów (który powinien już być ostatnim przed większą korektą).
-
2017/06/01 17:20:31
@WB
Jest szansa na dołek cyklu 10-tygodniowego i jeszcze jeden wzrost do nowych szczytów (który powinien już być ostatnim przed większą korektą).

Już teraz czy bliżej FEDu?
-
2017/06/01 17:21:21
@ewiggin:
"Jak Pan widzi najbliższe dwa tygodnie na W20? Robimy jakiś dołek czy szczyt?"

15-tygodniowy spadek salda INI był równie nisko jak obecnie tylko 5 razy w historii (styczeń i czerwiec 2016, kwiecień 2013, maj 2012 oraz wrzesień 2011). Na krótką metę po takim sygnale WIG potrafił spaść nawet i 5,7 proc. a spadek po sygnale potrafił trwać nawet 14 sesji, ale w każdym z tych 5 przypadków na 36 sesji po sygnale WIG był przynajmniej 5,3 proc. powyżej. Duża rzecz.
-
2017/06/01 17:24:48
@carrie-anne.moss
"Już teraz czy bliżej FEDu?"

"15-tygodniowy spadek salda INI był równie nisko jak obecnie tylko 5 razy w historii (styczeń i czerwiec 2016, kwiecień 2013, maj 2012 oraz wrzesień 2011). Na krótką metę po takim sygnale WIG potrafił spaść nawet i 5,7 proc. a spadek po sygnale potrafił trwać nawet 14 sesji, ale w każdym z tych 5 przypadków na 36 sesji po sygnale WIG był przynajmniej 5,3 proc. powyżej. Duża rzecz."

Projekcja oparta o te 5 sygnałów robi dołek za 6 sesji na poziomie o 1,1 proc. niższym od środowego.

Gdyby obecny cykl 10-tygodniowy miał rzeczywiście 70 dni, to dołek powinien wypaść 9 czerwca.
-
2017/06/01 17:42:50
@wb
Wielkie dzięki :-)
Rozsądnym poziomem do wejścia wydaje się 2200.
-
2017/06/01 17:44:04
"Projekcja oparta o te 5 sygnałów robi dołek za 6 sesji na poziomie o 1,1 proc. niższym od środowego."

... po czym rośnie przez następne 29 sesji o 9,9 proc.
-
2017/06/01 18:34:00
ale ciotkom z brukselu wygarnol morawiecki tylko czy ktos go slucha...

Jak powiedział do zgromadzonych na konferencji, swoboda świadczenia usług jest jedną z wolności zapisanych w Traktacie Rzymskim, która nie działa w UE tak, jak powinna. "Trzy pozostałe wolności działają dobrze, (...) ale swoboda świadczenia usług, która może być substytutem dla migracji, nie działa" - podkreślił. Próby ograniczenia tej swobody są "nie do końca fair, jeśli chodzi o Traktat Rzymski i późniejsze traktaty, ale także to nie jest dobre, gdy mówimy o swobodzie przepływu towarów, pracowników i kapitału, bo te trzy wolności działają bardzo mocno na korzyść bogatszych krajów" - powiedział.

"Mówił również, że jeśli spojrzeć na wielkie parkingi obok Paryża, można tam spotkać kierowców z Polski, Rumunii, Czech, ponieważ znaczna część sektora transportowego jest w rękach firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tymczasem trudno znaleźć kierowców francuskich na parkingach w Warszawie. "Musimy jednak pamiętać, że po 25 latach transformacji jest wiele francuskich i niemieckich banków w Polsce, wiele francuskich i niemieckich sieci handlowych, a nie ma polskich, rumuńskich czy czeskich sieci handlowych w Paryżu, Lyonie czy Berlinie, ponieważ tak potoczyła się transformacja po 1989 roku" - powiedział. (PAP)"

stooq.pl/n/?f=1180666
-
2017/06/01 19:26:20
@zillioner
Wyjątkowo zgadzam się z Morawieckim. Zachód tyle już dostał a próby wykończenia naszego transportu to wyjątkowa chamówa i pazerność.
-
2017/06/01 19:34:22
-
2017/06/01 19:38:24
@ewiggin

najbardziej irytujace jest hipokryzja DE/FR. A najbardziej wkur... (rzajace) jest to ze jestesmy bezbronni wobec tego badziewia.
-
2017/06/01 19:49:32
Ale PiS idąc na czołowe zderzenie w każdej sprawie jeszcze ich podjudza, niestety.
-
2017/06/01 20:09:23
@ zillioner

Transformację ? robiły krasnale a reszta była na antypodach .-
2017/06/01 20:24:44
Ameryka jak na razie ładnie do góry - może jutro u nas również luczką wzrostową.?:)
-
2017/06/01 20:32:01
SP500 ma jeszcze 1% wzrostu do 2454 a potem prawdziwa korekta:)
-
2017/06/01 20:55:41
@konsultant121
'Dzien Dziecka w Sejmie:)
www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/uczestnik-dnia-dziecka-w-sejmie-podarl-flage-unii-europejskiej,745138.html"

Nie bój się i napisz czy się z tym zgadzasz?
Bo ja w pełni popieram tych młodych - tak trzymać, a PO nic nie zostanie.
-
2017/06/01 21:38:42
@gamera-11
'SP500 ma jeszcze 1% wzrostu do 2454 a potem prawdziwa korekta:)"

Nie sądzę - a przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje, hossa jest tam w pełni.
-
2017/06/01 22:01:05
@WB
stooq.pl/mol/?id=3317
Jak mają rosnąć ceny surowców, skoro fabryka świata znowu zwalnia?
Czy mój "ulubiony" aussie znowu dostanie przyspieszenia do dołu?
-
2017/06/01 22:17:03
@carrie
I rośnie mój dolar;) Kiedy go dokupić??
-
2017/06/01 23:02:55
Wiec inwestujemy w EM i EAFE + moja slabosc do US biotech

"I would say have some stocks in your portfolio. It could go up 50 percent from here. That's what it did around 2000, after it reached this level, it went up another 50 percent. So I'm not against investing in the stock market when you consider the alternatives. But I think if one wants to diversify, US is high in its CAPE ratio. You can go practically anywhere else in the world and it's lower," Shiller said. "We could even set a new another record high in CAPE, that's not a forecast."

www.cnbc.com/2017/05/23/robert-shiller-market-could-go-up-50-percent-from-here.html
-
2017/06/01 23:05:45
@konsultant
I rośnie mój dolar;) Kiedy go dokupić??

Nie wiem:-)
Mam dylemat. Wg mnie 3,71 jest dolnym ograniczeniem kanału spadkowego. Więc, możemy zobaczyć jakąś korektę. Niestety, nie wiem jak dużą.
Z drugiej strony zakres dystrybucji nie został jeszcze osiągnięty.
stooq.pl/q/?s=usdpln&c=1y&t=p&a=lg&f=e0x3&b=0
-
2017/06/01 23:56:00
@karnakufo
@gamera-11
'SP500 ma jeszcze 1% wzrostu do 2454 a potem prawdziwa korekta:)"
Nie sądzę - a przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje, hossa jest tam w pełni.

Żebyś się nie zdziwił:)...
-
2017/06/02 08:50:51
Spore obroty byly wczoraj na PKOBP na tym podbiciu..
stooq.pl/q/?s=pko&c=5m&t=c&a=lg&b=0
-
2017/06/02 09:08:01
Jeśli mają być wzrosty,to korekta płaska załatwiła temat i zigzaka nie będzie a może będzie?
stooq.pl/q/?s=wig20&c=3m&t=l&a=ln&b=1
-
2017/06/02 09:26:47
Coraz ich więcej na giełdzie:

acemarketu.com/?p=236866
-
2017/06/02 10:16:06
@m.jagusiak
Ale ile byków !!!
-
2017/06/02 10:23:38
Na temat przyczyny inflacji/psucia/ pieniądza to wiadomo,że jest ona wynikiem polityki pieniężnej.
W kwestii giełdy to scenariusz z B nadal pozostaje w grze.
-
2017/06/02 11:49:03
Panie Wojtku,

czyżby już po płytkiej korekcie na Wig20 i wzrost do lipca?
-
2017/06/02 12:02:34
Artykuł z 2009 roku:

"Szukajcie (głęboko) a znajdziecie?

Autor: opr. red.
Data publikacji: 10.05.2009 22:39

Tylko w naszej części basenu czerwonego spągowca powinniśmy mieć co najmniej 1,5 bln m sześc. gazu

Od dziesięcioleci zwykliśmy narzekać, że ropa naftowa i gaz ziemny wprawdzie zapoczątkowały swój zwycięski, trwający po dziś dzień pochód przez świat w Polsce, ale poza tym, Stwórca nam poskąpił bituminów. Wszystko wskazuje na to, że nie mamy dużych bogatych złóż, bo ich nie... szukamy. Tam, gdzie trzeba i tak, jak trzeba.

Obecnie na świecie przyjmowana jest nowa doktryna dokumentowania zasobów węglowodorów, która zakłada, że przy określonym zapotrzebowaniu na gaz ziemny i ropę naftową w konkretnym kraju, angażowane są adekwatne środki inwestycyjne, co przy nieustannym postępie technicznym i technologicznym w geofizyce, geologii naftowej i wiertnictwie musi doprowadzić do przekwalifikowania części zasobów prognostycznych w zasoby geologiczne i wydobywalne. Tak więc kto szuka ten znajduje...

Skarby czerwonego spągowca

Gazu powinniśmy mieć więc porównywalnie wielkości z Wielką Brytanią, Holandią czy Niemcami. Według profesora Wojciecha Góreckiego, kierownika Zakładu Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH tylko w basenie tzw. czerwonego spągowca powinniśmy mieć co najmniej 1,5 bln m sześc. gazu. Przy rocznym hipotetycznym zużyciu na poziomie 15 mld m sześc. powinno wystarczyć na... 100 lat!
Europejski basen czerwonego spągowca, rozciąga się od wschodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii, poprzez północną Holandię i północne Niemcy aż po centralną Polskę. Na Polskę przypada jakieś 20 proc. jego powierzchni. W tej strukturze zostało udokumentowane w sensie historycznym 5,5 bln (!!!) m sześc. gazu w zasobach wydobywalnych, z czego w Wielkiej Brytanii: 1,2 bln m sześc. (w brytyjskim sektorze Morza Północnego największymi są złoża Lemani i Indefatigable o łącznych zasobach wydobywalnych rzędu 425 mld m sześc.). Holenderskie złoże Groningen o powierzchni 100 km kw. uważane za największe w Unii Europejskiejn trafione zostało już pierwszym otworem w 1959 roku. Początkowo szacowane było na 1,65 bln m sześc., zaś obecnie aż na 2,777 bln m sześc. Jest tam jeszcze wiele mniejszych złóż, w tym złoże Annerven szacowane na 76 mld m sześc. Niemcy mają 0,5 bln m sześć, zasobów w czerwonym spągowcu z czego na największe niemieckie złoże Salzwedel-Peckensen przypada ok. 200 mld m sześć, zasobów.
- W Polsce dotychczasowe poszukiwania w obrębie naszej części europejskiego basenu czerwonego spągowca koncentrowały się w strefie wielkopolskiej i pomorskiej. Praktycznie była to płytka strefa tego basenu o głębokości od 1000 do 3000 może 3500 m mówi prof. Górecki. Pomimo tego, że nie zeszliśmy zbyt głęboko, to odkryto złoża o zasobach wydobywalnych około 120 mld m sześć, w tym złoże Załęże (23 mld m sześc.) i złoże Żuchlów (24,5 mld m sześc.). W centralnej części basenu i na pozostałych obszarach w interwale głębokości od 3500 do 6500 m wykonano zaledwie kilka otworów badawczych i tyleż samo poszukiwawczych, ale badania geofizyczne pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat. Musimy z poszukiwaniami zejść głębiej niż do tej pory. O ile złoża gazu ziemnego na obszarze Morza Północnego w części południowej mieszczą się w interwale pomiędzy 2000 a 3000 metrów, to w części północnej zalegają głębiej, bo od 3000 do 4000 m, a w Niemczech występują na głębokościach od 4000 do 6000 m. W Polsce czerwony spągowiec najlepsze własności zbiornikowe ma w przedziale od 5000 do 6000 m. I są to parametry korzystniejsze niż w niemieckiej czy holenderskiej jego części."

www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=36275510&langid=5

-
2017/06/02 12:05:16
A teraz informacje z ostatnich dni:

tvn24bis.pl/surowce,78/geolodzy-z-pgnig-i-grupy-orlen-odkryli-nowe-zloze-gazu-w-wielkopolsce,744082.html

"Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody "uzyskali znaczny przypływ gazu ziemnego z występujących w zachodniej Polsce skał piaskowcowych permu (tzw. czerwony spągowiec)" - wyjaśniono."

www.rp.pl/Energianews/306019907-PGNiG-o

"Poszukiwania prowadzono w utworach piaskowych piaskowców tzw. czerwonego spągowca."

Ktoś się może zna na czerwonym spągowcu?
-
2017/06/02 12:29:07
@WB

''Ktoś się może zna na czerwonym spągowcu?''

Widzę, że dopadł Pana romantyzm eksploracyjny?
I cóż z tego, że mamy to i owo? A czy nie mamy największych złóż węgla? Czy nie mieliśmy np. stoczni? Czy nie mamy (jeszcze!!!) bardzo dobrej branży transportowej?

Naprawdę mamy wiele różnych surowców, od węgla, przez miedź po gaz i ziemie rzadkie. Jesteśmy jedną z najbogatszych działek na planecie i lepiej o tym nie mówić.

Dopóki nie jesteśmy krajem suwerennym nie można mówić, że coś ''mamy'', bo to nieprawda. Dopiero suwerenność urzeczywistnia bogactwa naturalne. Inaczej albo będą czekać na ekspansję Rzeszy, albo zostanie nam po nich tylko kupa kurzu i ''szkody górnicze''.

-
2017/06/02 12:41:07
@guyfawkes13
Otóż to,szlaban Rzeszy i ruskich na wydobywanie metali ziem rzadkich nadal obowiązuje a tych nam nie brakuje.
Wszyscy o tym wiedzą ale każdy rząd siedzi cichutko.
-
2017/06/02 12:43:58
@WB

Pana ... beztroska jest ... rozbrajająca.:)))

//Jak donosi portal wPolityce.pl, w trakcie krótkiej wymiany zdań Antoni Macierewicz zwrócił się do amerykańskiego prezydenta ze stwierdzeniem, że "trzeba omówić kwestię gwarancji USA dla Polski, zwłaszcza obecności wojsk amerykańskich w Polsce po roku 2018". Prezydent Trump - według informacji portalu - odpowiedział: "Nie martwcie się, będziemy z wami".//

A wewnątrz kraju firmy ochraniarskie (w tym sporo wyszkolonych oddziałów ''antyterrorystycznych'') , kierowane przez byłych ubeków, milicjantów , czyli ''zbrojne ramię partii'' zatrudniają więcej ludzi niż ma wojsko i policja razem wzięte.

Przecież jest oczywiste, że im więcej surowców znajdziemy, tym bardziej nagląca okaże się konieczność przywrócenia w Polsce demokracji.
-
2017/06/02 13:05:45
@Double 07

''Wszyscy o tym wiedzą ale każdy rząd siedzi cichutko''

Bo to jest bardzo niebezpieczne. Trzeba postępować po chińsku.
www.youtube.com/watch?v=N6MN6TddzAo

To jest dobry przykład , po co jest niepodległość i jak jest cenna. W każdym ataku na Piłsudskiego chodzi o podcinanie niepodległości. Oglądałem Ziemkiewicza, który mówił o tej swojej defamacyjnej książce przed różnymi audytoriami i widziałem, jak umiejętnie stopniuje i cieniuje te swoje memy , w zależności od rodzaju słuchaczy.
Obserwowałem w jaki sposób konstruuje narrację, jakich figur używa. Ciekawa jest np. jego legenda o dziadku ''legioniście'' nienawidzącym Marszałka, tylko kochającym austriackiego bezpieczniaka Zagórskiego, którego akurat nienawidzili legioniści. Czyli odwrotnie. Jednym słowem: patologia:))) Swoją drogą ciekaw jestem, co ten dziadek robił w czasie wojny i krótko po niej. Taaaka tam ciekawość, bo nigd nie słyszałem, żeby się Ziemkiewicz tym chwalił?

Więc krótko mówiąc, należy spodziewać się ruchów rozłamowych w tzw. prawicy przed wyborami, żeby urwać kluczowe kilka %.

Gdybym był Cze Kiszczakiem, to właśnie na prawicy plasowałbym takie cwane gapy, które normalnie pracowałyby organicznie, nad zasraniem świadomości historycznej, a w decydujących momentach robiłyby rozłamy.

A na taki widok mały Moryc volksduetsch (od urojonych paktów) chyba śmieje się w duchu[sic!]:
www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/audi-promuje-samochody-z-pomnikiem-powstania-warszawskiego-w-tle/xwmhc82
-
2017/06/02 13:22:27
@Podczaszy

Najzabawniejsze jest, jak Ziemkiewicz robi się obrońcą demokracji. Preces brzeski nazywa haniebnym.(...).
Na czym polegał przewrót majowy?
Na eliminacji dyrektoriatu obcych agentur w Polsce. Po co był centrolew? Żeby przywrócić obce wpływy (niemieckie, brytyjskie, francuskie, sowieckie itd).
W tym czasie Niemcy i Rosjanie załatwiali takie sprawy przy pomocy np. haków rzeźniczych. Więc Piłsudski potrafił i zabezpieczyć państwo i postępować wyjątkowo humanitarnie. Piłsudski był heroiczny w unikaiu przemocy!
A co do ONR to zmieniam zdanie, ostatnio sowieckiemu agentowi pozrywali polskie insygnia i przegonili sowieciarzy. Mają u mnie duży plus. Przed 3 minutą i dalej.
www.youtube.com/watch?v=UV4PxoaKDn8

-
2017/06/02 13:23:17
Od około 4 minuty.
-
2017/06/02 15:55:58
@Podczaszy

A wyjątkowo podłe jest puszczanie w obieg insynuacji, że Piłsudski umarł na kiłę. Historyjkę wymyślił jakiś sowiecki nasz ''lekarz'' ze Stanów. Coś takiego jak ten astrofizyk z Kanady, który ''usłyszał'', że gen. Błasik zmuszał pilotów do lądowania(...).

Jest to celowa świńska wredna sowiecka robota.
Piłsudski miał raka wątroby z przerzutami. To się zwykle rozwija od marskości. Jak wątroba przez kilka lat coraz gorzej pracuje, to mózg coraz bardziej zatruwa się amoniakiem. Następuje stopniowy rozpad umysłu i osobowości w taki sposób, jak to klasycznie pokazuje przypadek Piłsudskiego.
Bliska mi osoba właśnie na to niedawno umarła i byłem świadkiem, jak taki proces postępuje.

Powielanie insynuacji na temat Piłsudskiego przez sowieckie pudła rezonansowe jest podłością i barbarzyństwem, które znęca się nad przeciwnikiem także po śmierci. ''pluj, pluj, a zawsze coś przyschnie''

Tępy Snopek z Grodziska, to nawet zrobił taki tytuł, że kiłę to i Dmowski i Piłsudski miał. U niego jest taki wariant wojny informacyjnej, że endecja też jest zła i socjalistyczna.
Tylko Rzym jest dobry, tzn. Kościół, ale dzieci ochrzcił dopiero na komunię, a ślub kościelny wziął jak już zeżył z partnerką świat.
Ewidentne było wciąganie autorytetu duchownych do propagandy, ale jakoś skończyła się skuteczność, nawet mimo tych chrzcin i ślubu. Za to za klakę i członków sekty robią u niego trolle z nocnika24.ru z uchem w środku.
-
2017/06/02 16:33:58
Stopa bezrobocia w USA spadała poniżej 4,4 proc. po raz pierwszy w danym cyklu przy dwu okazjach: w kwietniu 1998 (S&P 500 rósł o 5,6 proc. przez ponad 2,5 miesiąca po podaniu tej informacji po czym spadł o 20 proc.) i we wrześniu 1965 roku (S&P 500 rósł o 4,6 proc. przez 4,5 miesiąca po poddaniu tej informacji, po czym spadł o 20 proc.

W oby przypadkach to nie był koniec hossy. Ten przychodził (w kwietniu 2000 i grudniu 1968) po jeszcze jednym wzrośnie o 47-59 proc.

Uśrednienie daje wzrost o 4 proc. do sierpnia, tąpnięcie o kilkanaście procent do listopada, powrót hossy trwającej następne 1,5 roku, potem prawdziwa bessa.
-
2017/06/02 16:36:09
@guyfawkes13:
"A wyjątkowo podłe jest puszczanie w obieg insynuacji, że Piłsudski umarł na kiłę."

Pan często posługuje się insynuacjami, więc dziwię się Pańskiemu oburzeniu.
-
2017/06/02 16:38:02
@guyfawkes13:
"Tępy Snopek z Grodziska, to nawet zrobił taki tytuł, że kiłę to i Dmowski i Piłsudski miał. U niego jest taki wariant wojny informacyjnej, że endecja też jest zła i socjalistyczna.
Tylko Rzym jest dobry, tzn. Kościół, ale dzieci ochrzcił dopiero na komunię, a ślub kościelny wziął jak już zeżył z partnerką świat.
Ewidentne było wciąganie autorytetu duchownych do propagandy, ale jakoś skończyła się skuteczność, nawet mimo tych chrzcin i ślubu. Za to za klakę i członków sekty robią u niego trolle z nocnika24.ru z uchem w środku."

Wie Pan, że o nim usłyszałem od Pana? Jest Pan w związku w tym w kręgu podejrzeń.

-
2017/06/02 16:57:18
@WB

''Pan często posługuje się insynuacjami, więc dziwię się Pańskiemu oburzeniu''

Rozumiem, co chce Pan przez to wyrazić, i poniekąd ma Pan w jakimś zakresie rację.
Może to tak wyglądać czasami. Chociaż trzeba też chcieć tak widzieć świat jak to trochę przetysował (przeinsynuował) Tuwim w ''Strasznych mieszczanach'':
''A patrząc - widzą wszystko oddzielnie
Że dom... że Stasiek... że koń... że drzewo.''

Anyway jak by nie było, moje ''insynuacje'' zawsze(!!!) mają na celu dobro wspólne, w przeciwieństwie do zwalczanych przeze mnie.
-
2017/06/02 17:00:57
@WB

Co do Snopka, to zgoda. Bo zaciekawił mnie pomysł opryczniny jako brytyjskiej kolonii, rządów w Rosji Kompanii Moskiewskiej itd. To była świeża sprawa i po paru tygodniach jednak też jako pierwszy, podzieliłem się podejrzeniem, co do Snopka.
-
2017/06/02 17:07:05
@red.007:
"Otóż to,szlaban Rzeszy i ruskich na wydobywanie metali ziem rzadkich nadal obowiązuje a tych nam nie brakuje.
Wszyscy o tym wiedzą ale każdy rząd siedzi cichutko."

Ja nic o tym nie wiem. Może Pan rozwinąć?
-
2017/06/02 17:11:36
@guyfawkes13:
"Co do Snopka, to zgoda. Bo zaciekawił mnie pomysł opryczniny jako brytyjskiej kolonii, rządów w Rosji Kompanii Moskiewskiej itd. To była świeża sprawa i po paru tygodniach jednak też jako pierwszy, podzieliłem się podejrzeniem, co do Snopka."

Pan reprezentuje tradycje masońskie:

Hymn Włoch:

"Najemne miecze
Jak cienkie trzciny
Już Austriacki orzeł
stracił swe pióra
Krew włoską
Krew polską
pił wraz z Kozakiem
Lecz wypaliła mu serce"

Hymn Polski:

"Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem."

Coryllus to tradycja jezuicka.

Trudno tu chyba o porozumienie. :)
-
2017/06/02 17:23:45
@WB

''Pan reprezentuje tradycje masońskie''

Sam Pan widzi, jak łatwo wpaść w pułapkę insynuacji:)))

''Coryllus to tradycja jezuicka.''
To przykrywka. Chodzi o utopię, obsobaczyć wszystko co ma związek ze współczesnością, żeby wywołać alienację u ludzi czytających. Taaaki drenaż świadomości przeciwnika. No ale poza tym pomysłem z opryczniną jako kolonią, czy jezuitami z herba mate , Snopek jest za głupi żeby jeszcze coś wymyśleć.
-
2017/06/02 17:27:59
@WB

Coś się musi nie układać z wydawaniem (i pisaniem! ) kolejnych baśni, skoro postanowiono skoncentrować się na blogu i rzucono tam na front ideowy najważniejszych trollów Putina w PL.
Trolów intelektualnych, trollów oficerów:)))))))
-
2017/06/02 17:37:42
@lamaprd123:
"czyżby już po płytkiej korekcie na Wig20 i wzrost do lipca?"

Projekcja dla WIG-u oparta na 15-tygodniowym spadku INI SII robi dołek nieco niżej niż obecny poziom w przyszły piątek i rośnie do okolic 21 lipca.

Projekcja dla S&P 500 oparta na zachowaniu indeksu po publikacji informacji o pierwszym spadki stopy bezrobocia do 4,3 proc. rośnie do sierpnia o 4 proc. a potem spada do listopada o kilkanaście procent.

Synchronizując obecny cykl Kitchina z poprzednim (2012-2016) w dołku 3-ciego cyklu 20-tygodniowego (31 marca 2017 i 5 września 2013) otrzymujemy wniosek, że dziś jest 7 listopada 2013. Wtedy dołek był 6 dni później 13 listopada, nastąpiło ostatnie szarpnięcie w górę do nowych szczytów do 25 listopada, a potem WIG wykonał 10 proc. prawie 4-miesięczny ruch powrotny do szczytu hossy z 2011 roku. Powtórka w obecnych realiach oznaczałaby wzrost do nowego szczytu w czerwcu, a potem spadek do października w okolice poziomu 55636.

Ale w szczycie z listopada 2013 saldo INI SII wynosiło +52,6 pkt. proc. Teraz wynosi +4,8 pkt. proc. To trochę za mało na sprzedaż akcji.

W 13 ostatnich cyklach 20-tygodniowych sprzedawać należało po osiągnięciu przez saldo INI odpowiednio (odliczając w czasie wstecz):

+47,5
+29,2
+27,7
+32,3
+45,4
+27,1
+38,8
+52,6
+48
+48,2
+43,5
+53,6
+17,9
+40,3

Nastroje muszą się trochę poprawić by myśleć o sprzedaży.


-
2017/06/02 17:42:18
@WB
"Ja nic o tym nie wiem. Może Pan rozwinąć?"
I tak ma być.My nie mamy wiedzieć.
Zapomniał Pan co mogliśmy a czego nie jak byliśmy w bloku wschodnim?
Każde niezależne wydobycie jest naruszeniem interesów obcych mocarstw.
Węgiel wolno było kopać póki wysyłaliśmy go na wschód jako haracz,chociaż Ukraina również węglem stoi i nie była ona wówczas niezależnym państwem.
Ja świadomie nie dawałem żadnego linka,bo w Wikipedii,na którą Pan często się powołuje takich informacji się nie znajdzie.Jak podałbym link,to naraziłbym się na łatkę posługującego się insynuacjami.Wystarczy wbić w Google np,"złoża metali ziem rzadkich w Polsce" i wiele się można dowiedzieć a także wyrobić sobie własny osąd,ot chociażby to:
www.eprudnik.pl/zatajone-przed-polakami-bogactwa-polski-czyli-najwieksze-oszustwo-prl-bis-tzw-iii-rp/
Ani Niemcy,ani Sowieci nie pozwolą nam urosnąć i choć nikt oficjalnie do tego się nie przyzna,to szybko cofną środki unijne,pod jakimkolwiek pretekstem,posługując się do tego jak ostatnio prezydentem Francji.Oczywiście po to aby cień podejrzeń nie padł na Tuska,który jest przewidziany na prezydenta Polski,przewidziany przez nich czyli Rzeszę.
Poszedłem po bandzie,chyba nawet lepiej jak Friend.
-
2017/06/02 17:43:55
To co akcje Fang beda jeszcze rosly do poczatku 2019 ... beda w kosmosie :)
-
2017/06/02 17:58:19
@Double 07

''Poszedłem po bandzie,chyba nawet lepiej jak Friend.''

Ooooo! Jak ja to na pewno nie:)))
Poza tymi wszystkimi trickami manipulacyjnymi w tych wszystkich wystąpieniach Ziemkiewicza pada oferta, zrobiona przy pomocy symbolu centrolewu. Ziemkiewiczowi, jako ''naszemu'', nie wypada bronić demokracji za pomocą dzisiejszych symboli, (TK itd), przeciw którym papuguje jako sputnik PIS. Bardzo to dziwne, że tak to podkreśla, ten proces brzeski. Oferta brzmi: pomóżcie nam, kochani okupanci, a przywrócimy wasze wpływy, uniemożliwimy rekonstrukcji historycznej sanacji dalszą anachroniczną partyzantkę, tylko musicie postawić na NAS, bo my jesteśmy DEMOKRATAMI, czyli zniesiemy wam wszystkie bariery , 500+ itd.
-
2017/06/02 18:10:51
@Double 07

W każdym razie ja tak rozumiem tę całą akcję defamacyjną i ofertę Ziemkiewicza i na miejscu Georga słupnika poważnie bym się nad nią zastanowił.:))

Wszystkie nurty polityczne da się wykastrować do statusu takiej czy innej autonomii, mniej czy bardziej udawanej, zwłaszcza endecję.

Tylko Piłsudskiego nie da się przerobić na nic poza niepodległością. I dlatego musi być zwalczony, zohydzony, itd.
-
2017/06/02 18:34:49
@guyfawkes13
Trzeba chwytać okazje,przyjdzie czas,że uchodźcy islamscy rozsadzą Rzeszę od środka.
Będzie to proces pokoleniowy.Ostatnie ataki w UK zostały przeprowadzone przez potomków uchodźców.Anglia przyjęła,dala pracę,w podzięce została pokąsana wbrew przysłowiu "nie kąsa się reki,która karmi."Brexit w mojej opinii nie jest przeciw Polakom oni widzą,że zagrożenie płynie z bojówek islamskich.Niemcy narażają swoich obywateli,bo nie słyszałem aby w wyniku zamachów ucierpiał ktoś z rządzących.Ale wracając do Polski jak się Niemcom noga powinie należy być w sojuszu gospodarczym z Chinami(oczywiście bez pakietów większościowych dla nich) i z nimi robić interesy a Amerykanów doceniać za choćby symboliczne zaangażowanie jako straszaka dla Putina
-
2017/06/02 20:09:09
Dziś 190 krajów w ONZ zdradziło demokrację i wybrało autorytarną Polskę do RB.
-
2017/06/02 23:39:31
@red
"Trzeba chwytać okazje,przyjdzie czas,że uchodźcy islamscy rozsadzą Rzeszę od środka. "
e tam to juz sie dzieje:
"German police temporarily stopped an open-air weekend "Rock am Ring" concert near the Nuerburgring race track on Friday due to a possible terrorist threat."

ja to zwyklym niemcom wspolczuje. Maja Makrele nrd-owe, elity sa lewackie. A jak zwykly czloweik nie chce miec muzulmanow w dzielnicy to go od nzistow zwyzywaja...
-
2017/06/03 07:04:51
@zillioner
Nie miałem na myśli li tylko terroryzmu.Ataki w UK tłumaczy się jako próbę wywarcia presji na rząd w związku z przewidywanym zamknięciem granic wynikającym z Brexitu.Przypuszczam,że obywatele UE dostaną wizy,bo pracują i nie stwarzają problemów.Muzułmanie wiz nie dostaną i ich ekspansja będzie mocno ograniczona,to radykalizuje ich poglądy.Wracając do Niemiec chodzi mi także o ekonomię.Utrzymanie takiej ilości ludzi kosztuje a ich podejście do pracy mówiąc delikatnie jest obojętne.Pewnie wynika to z mentalności.Polak chwyci każdą pracę,jeszcze stawki zaniży aby zarobić.Oni o pracę bić się nie będą.Jak Niemcy spróbują zakręcić socjal,to np.Polak się nie odezwie,najwyżej wyjedzie.Islamiści nie odpuszczą,bo już uważają,że jak najbardziej im się to należy,wynika to właśnie z postaw roszczeniowych.Jak zabiorą socjal,to będą takie rozruchy jakich Niemcy dawno nie widziały.Jak nie zabiorą socjalu,to żaden budżet nie da rady utrzymywać stale przybywających i rozmnażających się ponad przeciętnie imigrantów.
-
2017/06/03 09:17:38
Czyli wychodzi na to, że główne procesy w UE utrzymują się.
1. Establiszmęt będzie spokojnie dzierżył włądzę przez kolejne kilka lat(Macron + Merkel + Rutte z Holandii).
2. Integracja strefy euro w związku z punktem 1 będzie postępować a pewnie nawet ulegnie przyśpieszeniu.
3. Mocne integrowanie jądra pewnie wzmocni procesy odśrodkowe peryferiów.
4. Problemy społeczne i ekonomiczne z mniejszością muzułmańską będą narastać.

O ile wszystko zmierza w stronę mocnego scenariusza lat 30 to nie widzę powodu dla wystąpienia szalonych lat 20?

P.S.
Makaron pojawił się znikąd i wygrał. Jego partia pojawiła się znikąd i ma stanowić główną siłę.U nas chciano zrobić to samo z niejakim petru i jego "nowoczesną".
Gdyby to przeszło to jądro ue byłoby duuużo mocniejsze: makaron + merkel + rutte + petru.
Polaczki jak zwykle nabruździli niemcom i ich wizji europy. Coś z tym będą musieli zrobić.
-
2017/06/03 10:10:39
@carrie
Czytam i słucham różnych rzeczy.
W ramach weekendowego relaksu posłuchaj,tylko się nie śmiej,on tak ma.
www.youtube.com/watch?v=B2-RaxUirSs
oraz
www.youtube.com/watch?v=un_5XJP_PVE
-
2017/06/03 11:05:10
@ guyfawkes 13
Jestem przeciwko zniesławianiu Marszałka ale także przeciwko przypisywaniu mu nienależnych zasług.
-
2017/06/03 12:34:34
Obstawiam siłę wsparcia tygodniowego i ruch do góry:
www.bankfotek.pl/view/2080618
-
2017/06/03 12:54:19
@007
złoża metali ziem rzadkich w Polsce"

Obecny rząd zrobił w tej sprawie dokładnie tyle co poprzednie, czyli null?
Chyba, że będą budować kopalnie w miejsce wyrąbanej puszczy? No to będzie zabawa z ekologami :-/
A skąd chciałbyś wziąć pieniądze na inwestycję?
Chcesz mi powiedzieć, że towarzystwo zarządzające spółkami skarbu państwa potrafi to udźwignąć?
-
2017/06/03 13:03:44
Ten pokazany minimalny ruch do góry jest właściwie przesądzony:
www.bankfotek.pl/view/2080624
-
2017/06/03 13:10:55
@carrie
Nie potrafi,trzeba by się dzielić zyskiem z tym kto ma kasę i technologię a to jak zawsze jest ryzykowne.
Jeszcze jesteśmy za biedni na takie samodzielne przedsięwzięcia.
-
2017/06/03 13:20:10
@karnakufo
"Ten pokazany minimalny ruch do góry jest właściwie przesądzony: "
Ciekawe czy przyjdzie czas na hipotezy wzrostu o wysokość całej trzyletniej formacji,to wtedy klękajcie narody.Ja osobiście jestem za tym.
-
2017/06/03 13:30:06
@podczaszy
Jestem przeciwko zniesławianiu Marszałka ale także przeciwko przypisywaniu mu nienależnych zasług.

Nie to jest problemem. Problemem jest grupa, które przypisuje sobie na wyłączność kontynuację idei Marszałka. Wcale im to nie przeszkadza w urządzaniu patriotycznych manifestacji pod pomnikiem Dmowskiego albo wychwalanie Edwarda Gierka. Piłsudski się w grobie przewraca.
W tym sensie nie mogę się zgodzić z tezą Gpspodarza, że druga strona ma coś wspólnego z endecją. Nie ma, bo trudno określić jaka jej przyświeca idea, jeśli jakakolwiek?
-
2017/06/03 13:32:38
@Podczaszy

''Jestem przeciwko zniesławianiu Marszałka ale także przeciwko przypisywaniu mu nienależnych zasług''

Problem w tym, że nie sposób znaleźć jakiekolwiek zasługi, które nie byłyby zasługami Marszałka.
W 1918 roku Polaków mogłoby być 100 milionów, i mogli być kierowani przez 10 Dmowskich, a Polski by nie było !
Polacy na przełomie XIX/XX wieku, to było społeczeństwo pobite i ześwinione. Szlachta (ziemiaństwo) skończyła swoją misję klęską roku 63'. Była to warstwa narodowo już bezsilna i bezużyteczna, która mogła jeszcze jakiś czas kolaborować z zaborcą w celu utrzymania kurczącego się stanu posiadania.
Dlatego Piłsudski musiał znaleźć i ukształtować nową, wschodzącą siłę społeczną. Ruch socjalistyczny zasadniczo był wszędzie dywersyjną siłą brytyjską. I Piłsudski jako strateg doskonale zrozumiał na czym polega trend, i że z trendem się nie walczy (otwarcie).
Za pomocą trendu uruchomionego przez starszych i mądrzejszych, który był skazany na sukces, utworzył poprzez różne organizacje (OB PPS, ZWC, POW itd.) i na różnych etapach PARTIĘ WEWNĘTRZNA POLSKĄ, zdolną zorganizować naród i poprowadzić go do zwycięstwa.
Dmowski, choć zrobił sporo dobrego, to jednak był zdolny tylko do starań o ''autonomię'', która i tak nie miała szans na dłuższą metę. Najpierw był ''marionetką'' rosujską, a potem francusko-brytyjską. Zwalczał Piłsudskiego nawet w najważniejszych chwilach wojny 20' wykonując brytyjską rację stanu.
Są tacy, co mówią, że Dmowski niepodległość ''wychodził'', albo że zdobył przez wzruszenie aliantów pięknymi przemówieniami. I to jest dopiero absurdalny mit. Dmowski mógł cokolwiek zrobić, tylko dzięki oparciu na sile i organizacji (i faktach dokonanych) , którą stworzył Piłsudski.
Na razie nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chyba wiesz Waszmość na czym polega demokracja? Na ustanowieniu reguł ścierania się służb, mafii i lóż. W warunkach polskich polega na harmonizacji wpływów mocarstw.
Przeczytaj sobie Waszmość jak Marszałek tłumaczy zamach majowy. Było to zdobycie dominacji politycznej przez polską partię wewnętrzną i unieszkodliwienie obcych agentur.
'' Podczas kryzysów powtarzam strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.''
www.jpilsudski.org/przemowienia-odezwy-rozkazy/1268-strzezcie-sie-agentur-przemowienie-marszalka-pilsudskiego-z-dnia-7-sierpnia-1927-r-na-zjezdzie-legionistow-w-kaliszu

Ja mam do polityki słuch absolutny, słyszę to, co będzie słyszalne dopiero za 20 lat.
Ostatnio pisałem o sposobie i znaczeniu, gawędy o centrolewie i procesie brzeskim w wykonaniu Ziemkiewicza.
No i proszę, zeteselowscy sowieciarze podjęli trop i wyrazili chęć utworzenia nowej wersji rządu chjenopiasta, czyli organu harmonizującego wpływy rosyjsk-niemiecko- jakieś tam:))))
wpolityce.pl/historia/342682-kosiniak-kamysz-apeluje-o-zmazanie-wyroku-brzeskiego-wydanego-wobec-wincentego-witosa
Kopanie Piłsudskiego nie jest przypadkową aberracją.

-
2017/06/03 13:45:32
@red.007
"Ciekawe czy przyjdzie czas na hipotezy wzrostu o wysokość całej trzyletniej formacji,to wtedy klękajcie narody.Ja osobiście jestem za tym."
Właściwie to można powiedzieć, że mamy początek tego ruchu - tu już widać średnioterminowy sygnał kupna:
www.bankfotek.pl/view/2080633
-
2017/06/03 14:10:46
@karnakufo
Otóż to.
w 1,20 uwierzę,w 1,30 już nie.Tyle,że moja wiara nie ma tu nic do rzeczy.
Gospodarz przewiduje w drugiej połowie roku wzrost dolara,Exmetrix sześć miesięcy wzrostu głównej pary i chyba będzie wolniej rosła,bo od 8 marca zrobiła już 7% a przewidują 12%,tak więc jakby mało czasu na szalone wzrosty,chyba,że FED lub impeachment Trumpa rynek zaskoczy,wszak ma zeznawać były szef FBI ale...
wiadomosci.onet.pl/swiat/bialy-dom-zablokuje-zeznania-bylego-szefa-fbi-jamesa-comeya/zztl2mc
No tośmy sobie przy sobocie trochę pofantazjowali(?).:)
-
2017/06/03 14:43:36
@podczaszy
Do reaktywacji chienopiasta potrzebna jest chiena, a ta poszła już jakiś czas temu na przystawkę;-)
-
2017/06/03 15:08:27
@Podczaszy

Piłsudski stworzył nowy typ powszechnej obywatelskości. Lud zamiast się bolszewizować, zaczął się stawać nową , odpowiedzialną szlachtą, przez co zachowała się ciągłość narodowa, szlacheckość się upowszechniła, nie zostaliśmy rozbici na klasy i , co szczególnie nie podoba się Ziemkiewiczowi, ani Morycowi volksdeutschowi, zachowaliśmy rycerskie ideały, prymat moralności. Dzięki temu cywilizacja u nas przetrwała, a na zachodzie upadła.
Oczywiście są w tym też zasługi przedwojennej endecji (przed WW1) i post szlacheckiej inteligencji, ale ostatecznie ten proces ukierunkował i zwieńczył zwycięstwami militarnymi właśnie Piłsudski.
Witos po procesie brzeskim był na emigracji w Czechosłowacji, czyli pod opieką brytyjską. I nic więcej nie potrzeba dodawać.
-
2017/06/03 15:16:51
@Podczaszy

Znaczenie Piłsudskiego dla przetrwania narodu jest jeszcze nie odkryte, tak jak tych wszystkich zdarzeń z przełomowych momentów wojny 1920.
Ale ludzie ''instynktownie'' cenią Marszałka i kultywują jego kult w ścisłym znaczeniu państwowotwórczy (i narodowotwórczy).
Ja np. mam przekonania katolickie i konserwatywne, i to by mnie powinno raczej kierować w inną stronę(...). Ale WIELKOŚĆ zniewala i pociąga. Domaga się sprawiedliwości.
-
2017/06/03 15:21:21
Trzeba być kompletnym paranoikiem,odpornym na rzeczywistość, jak Grzegorz Daun, żeby wybrzydzać i zarzucać Piłsudskiemu czy Chrobremu , socjalizm-etatyzm-fiskalizm.
Kompletna paranoja.
-
2017/06/03 15:30:46
Serwuje nam się poronione mity dla upośledzonych, że niepodległość można ''wychodzić'', czy ''wygrać na fortepianie'':))))
Powstanie Wielkopolskie nigdy by nie wybuchło, ani nie wygrało, gdyby nie opierało się na sile, którą stworzył i zorganizował Piłsudski.
Z Powstaniem Wielko polskim, czy Śląskim było podobnie jak z ''buntem'' żołnierzy pod Wilnem i Litwą Środkową.
-
2017/06/03 16:23:44
@Podczaszy

Agentury ''idą krok w krok i bok w bok''

Nigdy nie przeczytałem żadnego kawałka dewiacyjnej, destrukcyjnej propagandy zwanej ''twórczością Gombrowicza'' Brzydziłem się wziąć ten propagandowy syf do ręki.

Ale wiem, że jest tam taki mem szyderczy, że ''Słowacki wielkim poetą był''
Dlaczego akurat Słowacki?
Bo to był ulubiony poeta Marszałka, którego słowa są wypisane na grobie w Wilnie:

''Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła, niechaj umie
Spać, gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać jęk szatanów w sosen szumie
Tak żyłem.''

I słychać jęk szatanów w sosen szumie(...).

Nie ma przypadków, są tylko znaki you know.

A w testamencie Słowackiego jest fragment:

''Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,
Co mnie żywemu na nic... tylko czoło zdobi;
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,
Aż was, zjadacze chleba - w aniołów przerobi.''

Marszałka naprawdę jeszcze nie znamy, bo prawdziwa historia jest ukryta. On sam mógł przemówić tylko symbolem, bo dobrze wiedział, że nadchodzą ciężkie czasy.

Ale ''siła fatalna'' działa niewidzialnie i przerabia w aniołów zjadaczy polskiego chleba. I nie przeszkodzą jej cwane papugi agenturalne.
-
2017/06/03 20:42:45
Na miedzi widzę akumulację po wybiciu górą kanału spadkowego i niebawem oczekuję dalszego ruchu do góry co może pomóc wzrostom naszemu KGHM:
www.bankfotek.pl/view/2080695
-
2017/06/03 21:18:47
Analizując ten wykres naszego WIG20 wychodzi mi całkiem prawdopodobne scenario trendu bocznego przez kilka najbliższych miesięcy:
www.bankfotek.pl/view/2080700
-
2017/06/03 21:36:15
@Karnak

''...całkiem prawdopodobne scenario trendu bocznego przez kilka najbliższych miesięcy:
www.bankfotek.pl/view/2080700''

Coś czarujesz z tymi wykresami. Na Twoim wykresie byliśmy już na około 2800, a jesteśmy na około 2500. Ale w rzeczywistości tak nie ma, przynajmniej w tym roku Pańskim jeszcze tak nie było:))
-
2017/06/03 21:39:39
Ładny trend boczny, do 2900 :)))
-
2017/06/03 22:08:13
@Podczaszy

Nie będę wchodził w to, co oznaczła obrona ''konstytucji'' i ''demokracji'' w 1926, tzn. o jaki układ interesów mocarstw chodziło w Polsce w maju 1926.
Dziś obrona ''konstytucji'' i ''demokracji'' oznacza, że ma rządzić platforma (interesy niemieckie), zetesel (interesy rosyjskie) i nowoczesna (interesy rotschildowni).
Co ciekawe, oni mają wydzielone rewiry, których pilnują. Jeżeli trzeba wygasić u nas stocznie, aby umożliwić rozwój stoczni niemieckich, to robi to platforma. Jeżeli trzeba podpisać kontrakt niekorzystny kontrakt gazowy z kremlinami, to robi to zetesel (pawlak) A dlaczego jeżeli trzeba trzeba zrobić PR-owąmaskirowkę po katastrofie smoleńskiej , to robi to w Moskwie Kopacz?
Bo Kopacz najpierw, i to w latach 80-tych, należała do rosyjskiego zeteselu, a później była delegowana do innych partii, ale widocznie pierwszy werbunek był najważniejszy.
Powiedz mi Waszmość, po co lekarzowi, który skończył studia w 1981 roku, przynależność do tego obciachowego zeteselu??? Na moje wyczucie, trzeba by poszukać w perypetiach rodziców i dziadków. Jak zauważył przytomnie Staś kataryniarz, w Polsce pozycja społeczna[sic!] się dziedziczy. Myślę, że pani kopacz (na metr wgłąb) nie jest osobą przypadkową. Ma żenujące (straganowe) kwalifikacje intelektualne, ale zapewne serce gorejące po właściwej stronie.
-
2017/06/03 22:12:13
@Podczaszy

Ma serce gorejące po właściwej stronie i zapewne daje gwarancję, że będzie milczeć jak nomon omen, grób. Jednym słowem musi być z jakichś względów dla kremlinów pewnym człowiekiem.
-
2017/06/03 22:24:26
@guy

Co z tą hossą w Najjaśniejszej? Nadal podtrzymujesz?
-
2017/06/03 22:32:53
@Bartalsi

''Co z tą hossą w Najjaśniejszej? Nadal podtrzymujesz?''

Podtrzymuję, wspinamy się po kreskach, jak po schodach, nie chcą nas wypuścić z kanału bessy, nawet była druga nóżka, ale podtrzymuję.
fxpro.ctrader.com/c/km4pn
fxpro.ctrader.com/c/Hm4pn
fxpro.ctrader.com/c/qm4pn
fxpro.ctrader.com/c/sm4pn
fxpro.ctrader.com/c/fm4pn
-
2017/06/03 22:36:18
Dzisaj pięknie widać Jowisza koło Księżyca. Za 4 dni miejsce Jowisza zajmie Saturn. Takie koniunkcje w tak krótkim czasie, to nie może pozostać bez echa dla rytmu bijącego na Ziemi :).
-
2017/06/03 22:42:22
@Guy

Na kreskach WB US na krawędzi.
-
2017/06/03 23:00:08
Tak się przyglądam tym ''politykom''....
Np. Jan Dąbski, przewodniczący delegacji polskiej w Rydze, który zniweczył nasze zwycięstwo i pozbawił Polskę kontroli nad Bramą Smoleńską...

Wiki pisze tak:
''Delegaci Naczelnika Państwa byli przegłosowywani przez większość delegacji wyznaczonej w przeważającej części przez Sejm. Najważniejsze decyzje podjął w październiku 1920, przekraczając mandat negocjacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przewodniczący delegacji Jan Dąbski w osobistej rozmowie z przewodniczącym delegacji sowieckiej Adolfem Joffe w kwestii uznania USRR za stronę rokowań, bez zapewnienia równoległego miejsca w rokowaniach dla URL[....] Ustalenia rozmowy Dąbski-Joffe faktycznie rozstrzygnęły o przebiegu polsko-sowieckiej linii granicznej i sposobie organizacji politycznej terenów Międzymorza Bałtycko-Czarnomorskiego ''
Wojsko Polskie musiało się wycofać z terenów, które zdobyło.

Nigdy nie zaufałbym gościowi z takim wyrazem twarzy:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Jan_D%C4%85bski.PNG

No i tak to się skończyło...
''29 sierpnia 1930, tuż po przebytej operacji żołądka, został dotkliwie pobity przez nieznanych sprawców w wojskowych mundurach.
Grób Jana Dąbskiego na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim''
-
2017/06/03 23:08:40
@Podczaszy

Za łagodny był ten Piłsudski, ja bym żadnemu łajdakowi nie przepuścił.
-
2017/06/03 23:12:01
@Bartalsi

Ale mnie się zdaje, że Ameryka pójdzie do góry i pociągnie nas.:))
-
2017/06/03 23:16:18
@Podczaszy

'' Najważniejsze decyzje podjął w październiku 1920, przekraczając mandat negocjacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przewodniczący delegacji Jan Dąbski w osobistej rozmowie z przewodniczącym delegacji sowieckiej Adolfem Joffe ...''

To znaczy, że miał ważniejszy mandat, niż mandat państwa polskiego. Let me guess: miał mandat brytyjski?:))
I tak to właśnie jest z ''demokracją''....
-
2017/06/04 00:29:56
Ziemkiewicz to jest Dr Jekyll i Mr Hyde:)))

www.youtube.com/watch?v=bYYLaCMtRVA
-
2017/06/04 06:38:36
@guyfawkes13
"...Coś czarujesz z tymi wykresami. Na Twoim wykresie byliśmy już na około 2800, a jesteśmy na około 2500. Ale w rzeczywistości tak nie ma, przynajmniej w tym roku Pańskim jeszcze tak nie było:))..."

Bo to nie jest wykres rzeczywisty tylko moja transformanta stąd skalę należy analizować ze zrozumieniem - pisałem już o tym wielokrotnie.
-
2017/06/04 07:46:38
Ataki w Londynie i to jest to o czym pisałem wczoraj do Zillioner .
www.gazeta.pl/0,0.html
-
2017/06/04 09:02:53
@007
"Czytam i słucham różnych rzeczy. "

Strata czasu. Mącisz sobie umysł. Uwierz w siebie :-)
-
2017/06/04 09:33:49
@carrie
"Strata czasu. Mącisz sobie umysł. Uwierz w siebie :-)"
Ależ ja sobie jak najbardziej wierzę.
Dlatego nie kupowałem dolara jak był po 4,23 i funta z ostatnie marcowej prognozy Gospodarza gdzie funt miał już nie spadać.
No to jeszcze podeślę coś o funcie.
www.youtube.com/watch?v=dbumEA_G_T8
-
2017/06/04 12:51:54
@Double 07

Niedługo Londyn będzie jak Neapol: ''zobaczyć i umrzeć''.
Właśnie wymyśliłem taki ''dowcip'' w stylu angielskim:))
-
2017/06/04 13:02:23
@guyfawkes13
Faktycznie gorzki dowcip.
Jeszcze dwa lata zamachów w UK.Brexit wszystko skończy i nie będzie o co walczyć.
Dobrze,że policja przestała się piórkać,bo nic bardziej nie rozzuchwala terrorystów jak zachowywanie "poprawności politycznej". Zastrzelić i po ptokach,może następni się zastanowią,wszak nie wszyscy z nich to kamikadze.
-
2017/06/04 14:01:47
@007
Tylko, że Turyn nie jest w UK.
Ludzie się boją i łatwo jest wywołać panikę. :-(
-
2017/06/04 14:35:10
@Double 07

Tylko to nie jest takie proste my Friend.
Tu np. mamy ewidentną zagrywkę służb, nie wiem czy niemieckich, czy rosyjskich (czy innych):
fakty.interia.pl/swiat/news-niemcy-migrant-zabil-5-letniego-chlopca,nId,2401956
W Rzeszy jest dwa miliony ruskich(...). BTW to mniej więcej tyle, co u nas Ukraińców. A więc Vorsicht!
A wszystko zaczęło się od ojca europejskiego komunizmu, jakim był Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi.
pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-Kalergi
Wiki, jako część Ministerstwa Prawdy, nie powie oczywiście, że chodzi o nową komunistyczną rasę, bo szeregowi towarzysze mogliby to niewłaściwie zrozumieć. Tylko członkowie KC są zdolni do właściwej, (poza)klasowej interpretacji celu, jakim jest człowiek komunistyczny: ''Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy stopniowo znikną z powodu braku przestrzeni, czasu i przesądów. Euroazjatycko - negroidalna rasa przyszłości, podobna do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność jednostek."
Przeszkodą na drodze komunizmu są historyczne białe narody, w ramach cywilizacji łacińskiej. I przez dekady sprowadzano inne rasy do Europy, ale okazało się, że skutki są mizerne. Więc chyba trzeba proces przyspieszyć i przeprowadzić w warunkach komunizmu wojennego (przy okazji znikną oszczędności i fundusze emerytalne, jak zwykle w czasie wojny).
Nie jest przypadkiem, że Rzymianie nie dość, że pokonali Kartagińczyków, zburzyli Kartaginę, unicestwili jej mieszkańców, to jeszcze zasypali solą teren na którym stała, aby nic tam już nigdy nie wyrosło. Ale przecież złota nie da się zniszczyć mieczem ani solą. Królestwo Fenickie jest bezkresne i nieuchwytne:))
Mam wrażenie, że paroksyzmy jakie spotykają Europę od kilku dobrych wieków są dalszym ciągiem wojen punickich.
-
2017/06/04 14:41:25
@Double 07

Ze znalezieniem nieustraszonych dżihadystów nigdy nie będzie problemu:
reporters.pl/7779/islamisci-chca-odurzyc-europe-narkotykiem-wojownikow/
-
2017/06/04 14:52:31
@Double 07

Jest też warte podkreślenia, że terroryści atakują zwykłych ludzi, a nie jakieś ośrodki kierownicze, jak np. siedziby policji, urzędy, banki...
A kiedyś terroryści atakowali poltyków, jak Aldo Moro, czy finansjerę, jak RAF, która zabiła szefa Bundesbanku, czy szefa dużego koncernu zbrojeniowego...
Coś tu się ... nie dodaje...

-
2017/06/04 15:03:09
@007
stooq.pl/q/?s=eurgbp&c=1y&t=b&a=lg&b=0
stooq.pl/q/?s=eurgbp&c=1m&t=b&a=lg&b=0
stooq.pl/q/?s=eurgbp&c=10d&t=b&a=lg&b=0
Nie wiem jaki będzie wynik wyborów, czuję że dobry dla funta ;-)
-
2017/06/04 15:10:50
@carrie
Oczywiście,że dobry.
Po tych zamachach wzrośnie poparcie dla May i planowanej kontroli granic.
Ja liczę na brutalność negocjacji rozpoczynających się 11czerwca,słabszych wyników ekonomicznych z UK oraz aktualnej siły złotówki,która ma szansę jeszcze 2-3 miesiące być mocna.Zatem korekta wzrostowa związana z wyborami,potem spadek.
-
2017/06/04 15:13:03
@007
Coś tu się ... nie dodaje...

Bo zastraszone narody łatwo "przekonać" do ograniczenia swobód i zwiększenia wydatków i uprawnień tzw. służb.
-
2017/06/04 16:08:57
@Double 07

''Jeszcze dwa lata zamachów w UK.Brexit wszystko skończy i nie będzie o co walczyć. ''

Obawiam się, że możesz się mylić my Friend, albowiem w dalszym ciągu strategia zażegnywania problemów socjalizmu pozostaje taka sama: więcej socjalizmu.
fakty.interia.pl/swiat/news-theresa-may-zabrala-glos-po-zamachu-w-londynie,nId,2401997

I nie jest wielką pociechą, że zamiast komunistycznego świrusa Corbyna utrzyma się przy władzy zwolenniczka socjalizmu z ludzką twarzą, Teresa May:))

Co gorsza, należy się spodziewać, że wkrótce konwencje genewskie zakażą użycia straszliwej broni nowej generacji, jaką jest kolorowa kreda na asfalcie.
-
2017/06/04 16:21:53
Nie wykorzystaliśmy szansy na spadki. Teraz strzała w górę :)

risktracker.blogspot.com/2017/06/co-nie-chce-spasc.html
-
2017/06/04 17:00:42
-
2017/06/04 17:06:25
@Double 07

A tu nasz ulubiony mikron z gadką szmatką (który podobno niczym nie różni się od dzięcioła - jest taki kawał):
fakty.interia.pl/swiat/news-emmanuel-macron-komentuje-zamach-w-londynie,nId,2401945

A film pokazuje stopień degeneracji:
www.youtube.com/watch?v=mh1N3_1DJDc

-
2017/06/04 17:20:31
@Bartalsi

'' karnakufo
www.pb.pl/wojciech-bialek-hossa-kres-osiagnie-na-poczatku-2018-r-863258''

No widzisz, pan Wojtek też uważa, że pójdziemy do góry do lipca (?)
:))
-
2017/06/04 18:08:49
@guyfawkes 13
Jędrzej Giertych w swojej książce "Tragizm losów polskich" inaczej przedstawia wydarzenia z okresu II Rzeczpospolitej o których Waszmość wspominasz. No choćby zamach majowy to próba storpedowania powstania rządu prawicowego Witosa-Dmowskiego, który posłałby na śmietnik ugrupowania lewicowe w Polsce. Polityka w latach 1918-1921Marszałka jest tutaj przedstawiana jako korzystna z punktu widzenia Niemców, no choćby brak pomocy dla powstań śląskich.
-
2017/06/04 18:12:27
@ guyfawkes 13
Józef Mackiewicz w swojej książce "Lewa wolna" wskazuje jednoznacznie co było powodem wygrania tzw. Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.
-
2017/06/04 18:36:44
Pan Wojtek lansuje koncepcję wzrostów na GPW do lipca tego roku, potem jakiś gwałtowny spadek, a potem wzrosty i prawdziwa bessa w 2018 roku.
W wariancie wzrostowym ja postawiłbym na jakieś "wyciskanie"wzrostów w okolice 2600 pkt w czerwcu i lipcu, a potem ich przyspieszenie w następnych miesiącach.
-
2017/06/04 19:27:44
@Podczaszy

Jędrzej Giertych? A dlaczego nie Wladysław Gomułka?

Nie słuchaj Waść propagandystów, tylko analizuj fakty.
A co do Powstań Śląskich, to były one wspierane z Kraju. Nawet klasztor na Jasnej Górze był stacją przerzutową broni i żołnierzy.

Niemcy nie miały nic do gadania, tylko Anglia.
Piłsudski miał własną organizację i siłę, na której się opierał, a Dmowski był uwieszony u klamki angielskiej. Tak się składa, że to Piłsudski był ciągle hamowany, cenzurowany i atakowany przez Dmowskiego, uwieszonego na tej klamce angielskiej. Piłsudski oszukiwał Londyn przez ''fakty dokonane'' i operacje false flag. Począwszy od Lwowa, którego pro forma nasz sztab nie zamierzał bronić, ale Rozwadowskiemu szybko przyszli z odsieczą piłsudczycy.
Brytyjczycy chcieli tylko istnienia małego buforu pomiędzy Niemcami a Rosją, bo na globalnej szchownicy potrzebowali warunków dla zderzenia Nieiec i Rosji, skoro nie osiągnięto pokoju, ''tylko rozejm na 20 lat''
Dlatego powtarzam Waści: NIE ZNAMY PRAWDZIWEJ HISTORII !!
Możemy się tylko domyślać z analizy faktów. Rzeczywiste intencje nie są zapisane. A najważniejszym faktem jest, że pod rządami nad wojskiem Piłsudskiego, przez akcje wojskowe, wyrąbaliśmy granice, na które nie było zgody ''społeczności międzynarodowej'' A Dmowski był marionetką angielską do dyscyplinowania Naczelnika. A i tak mu się nie udało przechytrzyć Piłsudskiego i musieli ostatecznie skręcić Traktat Ryski, żeby częściowo postawić na swoim, tzn. na brytyjskim.

Nie znam Jędrzeja Giertycha , ale znam Romana Giertycha, który był za pierwszych rządów Kaczyńskiego jego sowieckim kaftanem bezpieczeństwa.

Niewątpliwie Jędrzej Giertych należał do jakiejś poważnej organizacji, jakiegoś poważnego ... zakonu nietykalnych:))

''W 1926 podczas zamachu majowego wraz z 80 zmobilizowanymi przez siebie harcerzami, zgłasza się do wojska w obronie legalnego rządu''
To można zinterpretować jako wyjątkową, satanistyczną podłość, szantaż moralny do entej potęgi za pomocą nieświadomych dzieci.
Mimo to w latach 1927-1932 pracuje w sanacyjnym MSZ(...).
Nawet Niemcom nie wolno go zastrzelić w czasie wojny, mimo że uciekł z obozu jenieckiego sześciokrotnie. Słyszałes Waść aby ktoś tyle razy uciekał i był grzecznie doprowadzany z powrotem???
W 1956 chciał wrócić do kraju i pacyfikować nastroje antyrosyjskie.
Poparł wprowadzenie stanu wojennego.
Jego syn, Wojciech jest od 2005 teologiem domu papieskiego....
No nie wiem... nigdy nie miałem duchowej potrzeby zapoznania się z ofertą ideologiczną człowieka dla mnie ... bardzo dziwnego(...)
I na pewno nie poszedłbym do spowiedzi do dominikanina Wojciecha
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/WojciechGiertych.jpg/800px-WojciechGiertych.jpg

Waść powinieneś przestać być tak łatwowierny i nie dotykać propagandy wielkich lóż nietykalnych.:)))
Tylko fakty mówią prawdę.


-
2017/06/04 19:42:07
@Podczaszy

No tak, ten oddział 80 harcerzy do obrony agentury to wyjątkowa podłość. Jak dziecięce żywe tarcze.

A Bitwę Warszawską wygrał Piłsudski !
Nietrafnie koncentrujemy się na tej bitwie, która była ważna, ale nie decydująca. Najważniejsza i ROZSTRZYGAJĄCA była Bitwa nad Niemnem. A tu nikt nie ma wątpliwości, kto był jej autorem.
Była to bitwa w znacznie trudniejszych warunkach, przy sporej dysproporcji sił na naszą niekorzyść.
Pod Warszawą siły były wyrównane, po nieco ponad 100 000 żołnierzy po każdej stronie. I myśmy się bronili na swoim terenie, więc mieliśmy większe szanse. Nad Niemnem bolszewików było tyle samo, i oni się bronili, co dawało im większe szanse, a nas było tylko 67 000 (!!!).
Nie obchodzi mnie co kto tam sobie na jaki temat wyduma. Liczą się fakty. Gdyby nie rozbicie bolszewików nad Niemnem, mielibyśmy we wrześniu drugą bitwę pod Warszawą, ale już na pewno lepiej przygotowaną przez Tuchaczewskiego.
-
2017/06/04 19:42:34
@carrie
Pamiętasz jak mówiłem pół roku temu,że PLN I robi spodek i będzie się umacniał.
Patrzę na wieloletni wykres ropy i od lutego 2016 widzę tworzący się odwrócony spodek a przynajmniej jego lewe ramię.
stooq.pl/q/?s=cl.f&c=5y&t=l&a=ln&b=1
Wieloletni plan jest taki:cel dla ropy 18$,w tym czasie dolar będzie drożał do Gospodarzowego połowy 2018 roku,następuje masakra rubla(być może i Putina),sprzedajemy dolara i wchodzimy w rubla,bo ropa od 18$ pójdzie w górę.
Nie jest to fantazja Carrie,nie jest.
-
2017/06/04 19:50:09
@Podczaszy

''W wariancie wzrostowym ja postawiłbym na jakieś "wyciskanie"wzrostów w okolice 2600 pkt w czerwcu i lipcu, a potem ich przyspieszenie w następnych miesiącach.''

A ja bym się zgodził z wyciskaniem do ''2600'' w ciągu kilku tygodni, a potem ze spadkiem do kanału bessy.
-
2017/06/04 20:02:25
@guyfawkes 13
Credo książki Jędrzeja Giertycha jest następujące. Polska ma czterech wrogów. Są to:Niemcy, Rosjanie, Żydzi i masoni. No Marszałek pewnie się z nim nie zgadzał co do wszystkich tych kategorii i stąd ich r óżne wizje Polski.
"Nawet Niemcom nie wolno było go zastrzelic, pomimo, że uciekł z obozu jenieckiego sześciokrotnie".
A wiesz Waszmość ile razy uciekał z zesłania Józef Stalin?
"Tylko fakty mówią prawdę"
Każdy tak woła tyle,że czasem przedstawia pseudo fakty zamiast faktów.Powołuję się
dlatego na postacie przedwojennego życia politycznego.
Ja zresztą wiem ,że cię nie przekonam i nawet nie o to mi chodzi. Próbuję jedynie przedstawić "wyznanie wiary" drugiej strony, którą Waść tak dezawuujesz.
Mój pogląd na te kwestie jest inny.
-
2017/06/04 20:04:40
@Podczaszy

A w ogóle bolszewicy nie doszliby do Warszawy, gdyby Sikorski utrzymał Brześć. Ale Sikorski opuścił Brześć bez walki (!!!), rzekomo na skutek jakiejś lokalnej paniki. I powinno się dokładnie przejrzeć zachodnią komunikację z tego okresu, bo może coś by się wyjaśniło(...).
Potem Sikorski był na południu i Piłsudski zarzucał mu, że wypuścił z okrążenia pobitą armię konną Budionnego.
Trzeba jeszcze raz prześledzić odwrót naszych wojsk na północy w kontekście planów architektów polityki światowej.
Utrzymanie Brześcia prowadziłoby do tego, że ''Bitwę nad Niemnem'' kończylibyśmy poza Bramą Smoleńską z otwartą drogą na Moskwę.
Na pewno ten Giertych nic nie pisze na temat kapitulacji Grabskiego w Spa? Brytyjscy klamkarze (pucybuci) oddali Zaolzie, Gdańsk, Wilno, i przyjęli linię Curzona.
Piłsudski ten brytyjsko-endecki rząd wysadził oczywiście w powietrze.
To jest temmat dla pisarzy !
-
2017/06/04 20:14:01
@Podczaszy

Giertych to nie jest żadna ''druga strona''.
Stalin uciekał z zesłania jak wielu innych w sytuacji obowiązywania zupeeełnie innych standardów !
Ale nie słyszałem, żeby polski żołnierz tyle razy mógł uciekać z obozu. Niemcy znali Giertycha i dla takich ludzi była np. Piaśnica, czy Palmiry, więc można by się spodziewać, że już pierwsza ucieczka powinna być doskonałym pretekstem do jego odstrzelenia. A jednak cackali się z nim(...), a niemiecki papież nawet wybrał syna Jędrzeja na teologa domu papieskiego.
Więc niech ten Jędrzej Giertych nie zawraca gitary:)))
-
2017/06/04 20:18:02
@guyfawkes 13
To interesujące,że Waszmość tak dezawuujesz tych Brytyjczyków z początków okresu międzywojennego w kontekście lansowanego sojuszu z anglosasami w czasie II wojny światowej i obecnie.
-
2017/06/04 20:23:39
@Podczaszy

Gdyby Piłsudski nie WYWALCZYŁ (!!!) możliwości w ogóle Bitwy nad Niemnem, i nie wygrał(!!!) tej bitwy, to nie byłoby Wilna, a pewnie i Pomorza. Byłaby kapitulacja na warunkach ze Spa (autortwa tych wszystkich cholernych Giertychów) i przyjęcie warunków wynegocjowanych przez Londyn z Leninem, czyli 50 tysięczna milicja i oddanie całego arsenału broni bolszewikom.
A w końcu sowietyzacja i holokaust Polaków.
-
2017/06/04 20:25:20
@guyfawkes 13
"Stalin uciekł z zesłania jak wielu innych w sytuacji obowiązywania innych standardów".
Tyle,że wielokrotnie i niekiedy na drugi dzień po wywózce na Syberię. Potem bez przeszkód przemierzał całą Rosję i znowu był czynny politycznie. W tym kontekście proponuję porównać uczieczkę z zesłania polskiego patrioty i powstańca listopadowego Rufina Piotrowskiego
-
2017/06/04 20:36:08
@Podczaszy

''To interesujące,że Waszmość tak dezawuujesz tych Brytyjczyków...''

Nie dezawuuję, takie były fakty. Jestem realistą. Powtarzam, że nasze sprawy trzeba widzieć w kontekście globalnej geostrategii i po WW1 i przed WW2 i teraz.
I dlatego jest niesamowite, jakim gigantem był Marszałek, że ich wszystkich tak rozegrał.
Dziś sytuacja jest inna, bo Anglia nie jest już ani hegemonem ani pretendentem i ma interes w istnieniu czegoś silnego pomiędzy Rosją a Niemcami. A czy to ma być Polska, to inna sprawa. I inne są trendy, Niemcy i Rosja będą wchodzić w smutę.
Główna rozgrywka jest na Pacyfiku, a u nas będzie rozegrana rozgrywka peryferyjna o Międzymorze. Wielka Chazaria jest prowadzona na kurs kolizyjny z nami. Tam się nazywa ulice nazwiskami masowych zbrodniarzy i nikt tego nie zauważa na świecie, mimo że oni mordowali także żydów.
My musimy prowadzić Strategię Andegaweńską i zbroić się. Anglia i Ameryka są naszymi sojusznikami, zwłaszcza pod kierunkiem Trumpa, który nie jest zainteresowany zwycięstwem Wielkiej Chazarii.

-
2017/06/04 20:49:22
"A czy to ma być Polska, to inna sprawa".
No ale chyba nie dla Nas.
Nie zamierzam kruszyć kopii o politykę II Rzeczpospolitej, a przynajmniej nie na ty blogu.
Obecnie sytuacja jest o tyle inna,że pojawiły się Chiny jako główny gracz w geopolityce i to moim zdaniem zmienia wszystko łącznie z tymi strategiami geopolitycznymi w Europie Srodkowo -Wschodniej.
-
2017/06/04 20:54:26
@Podczaszy

Traktuję Brytyjczyków obiektywnie. Mieli inne interesy niż my. A teraz jest tendencja, żeby te interesy były zbieżne i trzeba się o to starać.
Jeśli chodzi o sytuację sprzed WW2 to cały czas mieliśmy szansę. Plan zniszczenia Rosji (amerykańskiego alianta) przez pakt antykominternowski (uderzenie z dwóch stron 600 dywizji) to była próba modyfikacji pod brytyjską hegemonią. Nasze wojsko było szykowane przecież na Rosję(...).
Tylko że problem był z niemieckim Lebensraumem.
Jeśli chodzi o prawdziwe intencje Hitlera, to ujawnił je on sam, kiedy tłumaczył się niemieckim generałom, dlaczego tak sympatyzuje z nami. Powiedział wyraźnie, że najpierw Polskę wykorzysta do walki z Rosją, a potem zlikwiduje.
I taka jest niemiecka strategia od zawsze po Ottonie III: zlikwidować albo najpierw wykorzystać a potem zlikwidować.
A mały Moryc rzekomo przez patriotyzm rozpowszechnia niemiecką narrację numer 2. Czyli najpierw wykorzystać, potem zlikwidować.
-
2017/06/04 21:03:01
@Podczaszy

Chiny istotnie zmieniają wiele, przede wszystkim przez to, że wreszcie mamy gracza, który zdominuje (zlikwiduje?) Rosję.
Dzięki temu biorą na plecy nasz ''drugi front''. A więc my się teraz możemy odwrócić i skoncentrować na jednym. A Niemcy weźmie na plecy nasz drugi sojusznik - WASP-owska Ameryka.
Dzięki temu rozluźniają się kleszcze i pojawia się przestrzeń, którą musimy wypałnić (my albo Wielka Chazaria).
Ten proces jeszcze potrwa, Chiny są jeszcze ''za daleko''.
-
2017/06/04 21:04:03
"I taka jest niemiecka strategia od zawsze po Ottonie III".
Tu oczywiście pełna zgoda.
Natomiast o tym wyznaniu Hitlera nigdzie nie czytałem, choć raczej bardzo dobrze znam biografię Hitlera/Stalina też/ i to z bardzo różnych żródeł.
-
2017/06/04 21:09:04
@Podczaszy

''Natomiast o tym wyznaniu Hitlera nigdzie nie czytałem...''

Ziemkiewicz ją przytacza na spotkaniu w Klubie Ronina chyba (gdzie oczywiście łagodzi swoje tezy)
www.youtube.com/watch?v=tZGW3V72q_8

W każdym razie Ustawa o ochronie czci Marszałka z 1938 nadal oczywiście obowiązuje:)))
-
2017/06/04 21:11:02
@guyfawkes
Chiny rzeczywiście powinny wziąć na siebie Rosję ale czy Ameryka weżmie na siebie Niemcy i nie poprze Wielkiej Chazarii? Tu właśnie jest pies pogrzebany.
-
2017/06/04 21:28:51
@Podczaszy

''...ale czy Ameryka weżmie na siebie Niemcy i nie poprze Wielkiej Chazarii?''

Nie Ameryka Trumpa. A swoją drogą musimy przyciągnąć poważne inwestycje chińskie, żeby z czasem wpływy amerykańskie stały się zbyt słabe (wobec chin, nie wobec Rosji) natym obszarze. Centralny port lotniczy jest w sam raz na początek:))
Przez dwie dekady trzeba będzie bardzo umiejętnie lawirować pomiędzy Scyllą a Charybdą, żeby przetrwać i dojść do sił samodzielnych.
Piłsudski by sobie poradził, czy my sobie poradzimy? To się okaże.
-
2017/06/04 21:33:10
@Podczaszy

Na razie wszystko gra i koliduje, konfrontacja amerykańsko-niemiecka postępuje, Niemcy nie utrzymają swojej monstrualnej kontrybucji eksportu w PKB.
Stają się ''największym problemem świata'' (Friedman)
Sytuacja trochę przypomina końcówkę WW1 , kiedy przegrali wszyscy zaborcy, bo Rosja też się zaczyna zapadać.
-
2017/06/04 21:51:41
Reforma emerytalna: będzie jeszcze jedna składka

www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/306049938-Reforma-emerytalna-bedzie-jeszcze-jedna-skladka---na-pracownicze-plany-kapitalowe.html

Ja sie zastanawiam, dlaczego milosciwie panujacy nie wprowadza 100% podatku i zebranych srodkow nie rodziela wsrod ludu wg jakiegos klucza ustalonego na kongresie PiS i przeglosowanego o 3am w sejmie. Prezydent podpisze.

bagno.
-
2017/06/04 23:27:12
@007
Wieloletni plan jest taki:cel dla ropy 18$,w tym czasie dolar będzie drożał do Gospodarzowego połowy 2018 roku,następuje masakra rubla(być może i Putina),sprzedajemy dolara i wchodzimy w rubla

Plan może i dobry. Natomiast, nie licz na mnie w kwestii kupowania rubla.
Lepiej powiedz czy europandzie uda się przejść 0,88?
-
2017/06/04 23:30:43
@WB
Chińskie PMI poniżej 50. Czy jednak chinaggedon powoli się nie zaczyna?

Aussie dostał trochę, ale do 0,5 daleka droga. ;-)
-
2017/06/04 23:45:40
@Podczaszy

Na tym filmie, który podałem, nie ma tego kawałka o wypowiadzi Hitlera, ale gdzieś ono jest. Przeglądałem w ostatnich dniach dużo takich filmów i na którymś z nich Ziemkiewicz tą wypowiedź Hitlera przytacza. Stąd o tym wiem, bo źródła nie znam.
-
2017/06/05 00:19:22
@Podczaszy

''...ale czy Ameryka weżmie na siebie Niemcy i nie poprze Wielkiej Chazarii?''

I nie możemy się tylko oglądać, kto kogo poprze, tylko tworzyć za wszelką cenę ''fakty dokonane'', czyli realizować Strategię Andegaweńską. Tu są zasoby, których potrzebujemy, żeby dyktować warunki na Międzymorzu. Bo Ukraina musi nas podbić, nas albo Białoruś. Litwa jest chętna do roli drugiego (prowizorycznego) końca Wielkiej Chazarii.
Dlatego Węgry są dla nas KLUCZOWE. Bartosiak myli się kompletnie i tragicznie, bo wierzę w jego dobre intencje. Ale wiesz Waszmość jak to jest z tymi starszymi i mądrzejszymi opowiadaczami bajek znad Potomaku. Łatwo im zbajerować naszą ... nowoczesną młodzież:)))
-
2017/06/05 06:42:35
@carrie
Oczywiście,że przejdzie tylko nie wiem czy teraz skoro wczoraj założyliśmy wyborczą korektę dla funta.
-
2017/06/05 08:12:19
Widzę, że Dyzio Marzyciel wrócił z urlopu ;-)
I jak tam na Białorusi, krowy mleko dają?
-
2017/06/05 08:54:13
Zmiana strategicznej wizji dla ważnego aktywa:
acemarketu.com/?p=237456
-
2017/06/05 09:14:57
@m.jagusiak
Zmiana strategicznej wizji dla ważnego aktywa:
acemarketu.com/?p=237456

To sygnal kontrarianski jak to Morgan Stanley.
-
2017/06/05 09:28:44
@konsultant121
U naszej Ulubienicy spadamy do września .:)
stooq.pl/n/?f=1180977&c=0&p=a
-
2017/06/05 09:56:21
@WB

"guyfawkes13

2017/06/04 17:20:31

@Bartalsi

'' karnakufo
www.pb.pl/wojciech-bialek-hossa-kres-osiagnie-na-poczatku-2018-r-863258''

No widzisz, pan Wojtek też uważa, że pójdziemy do góry do lipca (?)
:)) "

Tąpnięcie w US w takim razie też pasowałby umiejscowić na ten czas?
W Tym wypadku zotaje niewiele czasu do sierpniowego dołka cyklu 40tygodniowego. Czyli wariant wściekłego miśka.
-
2017/06/05 10:20:25
@red.007
@konsultant121
Wersja Pani G. zakłada nieświadomie dalszy drastyczny wzrost rozdźwięku pomiędzy WIG 20 i WIG. O ile korekta ABC na WIG 20 ma rację bytu, to na WIG jest statystycznie nieprawdopodobna. Jeżeli bowiem fala 3(c) jest o więcej niż 1,618 dłuższa od fali 1(a) to jest to na pewno fala 3 a nie "c ", a co za tym idzie będzie jeszcze 4 i 5.
Moim zdaniem wystarczający rozdźwięk daje oznaczenie na WIG20 1-(2 w realizacji) a na WIG 1-2-3-(4 w realizacji), co zakłada i tak pewną przewagę maluchów w kolejnych miesiącach. Pomimo tego wnioski Pani G. mogą się zrealizować.
-
2017/06/05 10:27:15
@dociekliwy54
Chodzi o to,że Pani była przez pewien czas pewnym anty wskaźnikiem gdy toczyła boje z EUR/USD a,że się może spełnić jaj prognoza to oczywiście nie można tego wykluczyć.
-
2017/06/05 11:04:18
@dociekliwy54
W najprostszy sposób to ABC czyli dołek między 2200 a 2250
-
2017/06/05 12:16:57
Powinniśmy podbić wig-20 do około 2330 pkt i cofnąć się w celu utworzenia trójkąta zniżkującego. Ryzykowne ale ciekawe.
-
2017/06/05 12:57:14
@podczaszy
Nie ma już zbytnio czasu na dalsze podbitki. Koniec korekty (dołek 10tyg.) powinien być w okresie 8-14.06. Tak więc zostało nam raptem kilka sesji :)
-
2017/06/05 13:03:36
Chyba, że założymy, że W20 zakończy całą korektę płasko nie przebijając strefy 2260-2270
-
2017/06/05 13:42:55
Kilka dni temu pisałem o hipotetycznych, podyktowanych cyklem pokoleniowym zmianach politycznych w Polsce roku 2023. Jedyną nowością w 2014 r. okazał się Kukiz z postulatem jow - ów co rymuje się ze stanem wojennym pokolenie wcześniej. Po ośmiu latach od 1981 r. mieliśmy polityczny przełom i teraz może być podobnie, a w roli przyszłego "rozdającego" ma szansę pojawić się Kukiz 15 lub to, co powstanie na jego bazie. To o tyle ciekawe, że tę intuicję zdaje się podzielać Ziemkiewicz:

"? Piszę o konkretach, o sprawach namacalnych, bo taka moja czerwińska natura - więc o tym, jakie stoją przez Kukizem szanse, i jakim wyzwaniom musi sprostać, by z odruchu sprzeciwu przeciwko demolowaniu naszego państwa (naszego! a nie państwa PO czy państwa PiS, jak rozumują wyżej wspomniani wyznawcy) przerodzić się w nową jakość, w polityczną siłę, która Polskę zmieni, a nie tylko wyrazi niezgodę na jej obecny stan."

ziemkiewicz.dorzeczy.pl/subotnik-ziemkiewicza/31420/Nie-ma-milosci-Jest-interes.html
-
2017/06/05 14:57:26
No nie wiem jak tam moja S-ka na USD.... da rade jeszcze?
-
2017/06/05 15:05:55
@ewiggin:
"Kilka dni temu pisałem o hipotetycznych, podyktowanych cyklem pokoleniowym zmianach politycznych w Polsce roku 2023. Jedyną nowością w 2014 r. okazał się Kukiz z postulatem jow - ów co rymuje się ze stanem wojennym pokolenie wcześniej. Po ośmiu latach od 1981 r. mieliśmy polityczny przełom i teraz może być podobnie, a w roli przyszłego "rozdającego" ma szansę pojawić się Kukiz 15 lub to, co powstanie na jego bazie. To o tyle ciekawe, że tę intuicję zdaje się podzielać Ziemkiewicz:

"? Piszę o konkretach, o sprawach namacalnych, bo taka moja czerwińska natura - więc o tym, jakie stoją przez Kukizem szanse, i jakim wyzwaniom musi sprostać, by z odruchu sprzeciwu przeciwko demolowaniu naszego państwa (naszego! a nie państwa PO czy państwa PiS, jak rozumują wyżej wspomniani wyznawcy) przerodzić się w nową jakość, w polityczną siłę, która Polskę zmieni, a nie tylko wyrazi niezgodę na jej obecny stan."

ziemkiewicz.dorzeczy.pl/subotnik-ziemkiewicza/31420/Nie-ma-milosci-Jest-interes.html"

No, nie wiem, nie wiem, Kukizowcy wykonują jakieś dziwne ruchy:

fakty.interia.pl/polska/news-kukiz-15-pyta-czy-polscy-podatnicy-finansuja-terrorystow,nId,2402358
-
2017/06/05 15:08:51
Ciekawe, że ropa, która odbiła się w górę na otwarciu po informacjach o zerwaniu z Katarem stosunków dyplomatycznych przez wielu sąsiadów tego kraju (AS, Bahrajn, ZEA, Egipt):

www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/06/01/whats-going-on-with-qatar/?utm_term=.0ad064b5f739#comments

... teraz znowu spada.

Do poczytania:

www.energetyka24.com/606165,pgnig-i-orlen-zlapia-katar-ryzyko-przewrotu-palacowego-w-dosze-analiza
-
2017/06/05 15:11:17
@ewiggin:
"Kilka dni temu pisałem o hipotetycznych, podyktowanych cyklem pokoleniowym zmianach politycznych w Polsce roku 2023"

Zabawny tekst:

jawiem.salon24.pl/780393,obiektywnie-czyli-zle-dla-kazdego-ideowca
-
2017/06/05 15:30:41
@w
"Zabawny tekst"

- Trzeba chyba zaczekać na ciąg dalszy, bo póki co, to jednak pochwała PIS-u. Nie ma rozwiniętej jeszcze metafory "Lewiatana" a i sama sugestja, że mieliśmy możliwość jego wyboru zamiast "Żabki" jest dla mnie, póki co, wątpliwa. Uważam też, iż teza - PiS negocjuje lepsze warunki i świat się nie zawalił i że to tylko takie strachy na lachy - jest przedwczesna, co może okazać się podczas przyszłego dzielenia środków finansowych UE.
Podsumowując - początek zapowiadał się nieźle a potem uśmiech w stronę PIS-u. Nie fair.
-
2017/06/05 15:35:41
@carrie
Ale śmiech mnie ogarnia,bo wyczuliśmy korektę na funcie.
Tak ci powiem,że pan z youtuba też może mieć rację,że podejdzie na 4,86 bo jeśli spadki od kwietnia potraktujemy jako impuls to jesteśmy w jego czwartej fali i taki poziom na czwórkę pasuje.
-
2017/06/05 15:36:18
-
2017/06/05 15:40:17
@mac-erson
@podczaszy
Jakby miało się realizować na czerwono.
Rysunek zdaje się z 18 V.
www.bankfotek.pl/view/2080907
Dorysowałem żółte kreski i trochę posprzątałem zniesienia.
Na razie tnie wsparcia a odbija się od oporów.
-
2017/06/05 17:08:11
@Podczaszy

Trochę myślałem o tym endeckim kłamliwym agitpropie...
Dziwię się, że Waszmość tak się dajesz nabierać. A wystarczy czytać Wiki ze zrozumieniem.:))
Każdy nacjonalizm ma genezę masońską. Endecja też ma genezę masońską, trwają spory o to, czy Dmowski był masonem, czy nie był, a może trochę był i zrezygnował. W każdym razie ojciec współzałożyciel (najbliższy współpracownik pana Romana) Ligi Narodowej, twórca Legionu Puławskiego przy boku armii carskiej, tak prosto z serca gorejącego określił swój cel: ''"Ale nie zamarł jeszcze stary okrzyk Wolnych Mularzy, którzy ze sztyletami, utkwionymi w niebo, wołają: Nekam Adonai! - zemsta ci, Boże! Kiedy godzina wybije i my podniesiemy ten okrzyk na polskiej ziemi i my obejmiemy nim wszystko, co ten świat zawarł w sobie łez i błota, ucisku i niedoli".
foxmulder.blox.pl/2008/11/EndecjaMasoneria.html
Antysemityzm o niczym nie świadczy, bo masoni anglosascy w pewnym okresie wyrzucali Żydów z lóż i dlatego powstał B'nei B'rith, czy jak mu tam, powiedzmy BB.
Cecil Rhodes poświęcił ogromny majątek na to, żeby światem rządzili Anglosasi, a Żydzi żeby byli z tego wykluczeni.

Wszystkie działanie zbrojne i powstania, były organizowane przez Piłsudskiego za pomocą organizacji, które stworzył, głównie POW.
Nie wiem, dlaczego POW nie uprzedziła Ukraińców, bo miała zaplanowane uderzenie dzień wcześniej niż Ukraińcy, ale widocznie polityka nie pozwoliła na pierwszy krok ze strony polskiej:
''POW zakładała opanowanie miasta i przejęcie władzy przez przeciwdziałanie akcji ukraińskiej. O planowanej akcji ukraińskiej POW wiedziała dzięki własnemu wywiadowi. Akcja zaplanowana została na 31 października i miała obejmować zajęcie Dworca Głównego wraz ze znajdującymi się na nim magazynami broni i sprzętu, obsadzenie Rogatki Łyczakowskiej (w której rejonie znajdował się punkt koncentracji konspiratorów ukraińskich) oraz rozbrojenie żołnierzy austro-węgierskich narodowości ukraińskiej, znajdujących się w koszarach. Później miały zostać opanowane: komenda wojskowa, Ratusz i poczta. W tym samym dniu komendant lwowskiego okręgu POW por. Ludwik de Laveaux, podczas odprawy komendantów grup, poinformował, że planuje zbrojne zajęcie Lwowa w imieniu Rzeczypospolitej, uprzedzając podobną akcję ze strony Ukraińców. Przewidywał zajęcie Dworca Głównego wraz z magazynami wojskowymi, obsadzenie rogatki Łyczakowskiej oraz zajęcie Ratusza, Poczty Głównej i komendy wojsk austriackich. Ogłoszono także mobilizację w rejonie Domu Akademickiego, która spotkała się z szerokim odzewem, zwłaszcza wśród młodzieży. Akcji jednak nie rozpoczęto, a część członków POW rozpuszczono do domów.''
Ale pierwszy przyprowadził odsiecz Karaszewicz Tokarzewski.
Powstanie Sejneńskie , które wyrzuciło Litwinów za linię Focha (z Wilnem po naszej stronie) przeprowadziła POW.
Ze względu na kolaborację z Niemcami, Piłsudski nie mógł rozwijać POW na terenie zaboru pruskiego aż do lutego 1918. POW wzięła udział w Powstaniu Wielkopolskim. Pierwszym dowódcą powstania był Stanisław Taczak, który m.in. przewinął się przez legiony i był zwolennikiem Piłsudskiego. Później kadrę oficerską z Dowborem Muśnickim przysłał Piłsudski. Jeszcze przed powstaniem Moraczewski ogłosił w expose przyłączenie Wielkopolski jako priorytet.


-
2017/06/05 17:10:26
@Podczaszy

c.d.

Na Śląsku POW zdołała się tak rozudować w krótkim czasie, że przed III Powstaniem Śląskim liczyła 40 000 ludzi i miała 30 000 karabinów, w tym sporo maszynowych. Czyli POW-iacy stanowili 2/3 powstańców, a powstaniem kierował Oddział II Sztabu.
Linię Curzona alianci przedstawili nam w grudniu 1919. I endecja (wisząca na klamce) przekomarzała się tylko, czy z Lwowem czy bez Lwowa. A odpowiedzią Piłsudskiego był ''fakt dokonany'' w postaci wyprawy kijowskiej, którą przygotowywano w największej tajemnicy.
BTW w czasie (tajnych) przygotowań do wyprawy zginął w wypadku samochodowym endecki członek sejmowej Komisji Wojskowej, generał Malewski(...).

I tak to wygląda. Wkład kierownictwa endeckiego w walce o granice polegał w zasadzie (poza Wielkopolską, która była z wielu względów specyficzna) na kapitulacji w Spa, i skręcenia Traktatu Ryskiego. No i na ciągłym podkładaniu nogi Piłsudskiemu, w interesie obcych. A dla gawiedzi są jakieś bajki o asymilacji, masonach czy innych pierdołach.

Jestem rozczarowany, że Waszmość jesteś tak łatwowierny, zamiast oceniać fakty.

A ten Jędrzej Giertych to musi być jakaś gruba ryba. Nie zwykła masoneria o której wie nawet gawiedż, ale jakiś poważny zakon fenicki, albo i babiloński?:)))

-
2017/06/05 17:14:44
@Podczaszy

Oczywiście Paderewski też był masonem, co ułatwiło mu kontakty z bratem Wilsonem:))
Wilson zadecydował o naszym dostępie do morza, więc nie musieliśmy o to walczyć. :))
-
2017/06/05 17:19:06
@wb
"No, nie wiem, nie wiem, Kukizowcy wykonują jakieś dziwne ruchy:"

- Ja też nie wiem ale żadna nowa opcja się jeszcze nie pojawiła, a zostało tylko sześć lat. K'15 jest rzeczywiście dziwny ale jak się nie ma, co się lubi...

-
2017/06/05 17:30:04
@Podczaszy

Staś kataryniarz opowiada erystyczne pierdoły o tym, że nacjonalizm (dobry) to nie jest szowinizm (zły)
A te niemieckie czy ukraińskie ''wyczyny'' to coś w rodzaju ''błędów i wypaczeń'' nacjonalizmu:))
Z nacjonalizmem jest tak, jak z islamem. Szowinizm nie jest błędem nacjonalizmu, tylko jego konsekwencją w odpowiednich warunkach.
-
2017/06/05 17:33:54
@Podczaszy

A najbardziej żenująca jest ''linia Dmowskiego''. Endecy faktycznie ciężko na to pracowali, żeby Piłsudski nie mógł jej osiągnąć.:)))
-
2017/06/05 23:20:38
@guy

Z racji tego że właśnie zacząłem kupować trochę akcji, to przyznam Ci rację (co do wzrostów). Jednocześnie mam wrażenie że WB wkręca strasząc tąpnięciem w US, opcja anty Trump ma możliwości by to zrobić, ale nie ośmieli się, więc gadają. Jakby faktycznie takie tąpnięcie miałoby mieć miejsce, to nikt by o tym nie mówił :).
-
2017/06/06 09:19:02
To co dzisiaj dołek - L pobrane i ..... do góry.:)
-
2017/06/06 10:21:19
@ guyfawkes
O polskim nacjonaliżmie pisze i mówi prof. Marek Chodkiewicz. Proszę sobie posłuchać na you tubie.
J. Giertych zalicza do wrogów Polski masonów, a Waść mi tu wyjeżdża,że endecja to masoni.
-
2017/06/06 10:22:07
Jeśli wzrosty to dzisiaj był dobry moment na dołek.
-
2017/06/06 10:24:25
@ guyfawkes13
A propos Wiki to nie czytam ze zrozumieniem bo w ogóle nie czytam.
-
2017/06/06 10:30:49
@ dociekliwy 54
Jeśli spadki to na pewno nie będzie to tzw. 2 , oczywiście moim zdaniem, choć wiem,że jeszcze długo będzie obowiązywała taka narracja. Ja nic nie poradzę na to,że ludzie lubią żyć złudzeniami takie ich prawo, no i dobrze.
-
2017/06/06 10:56:53
Już piąta czarna świeczka tygodniowa na wig-20 i coraz większe trudności z obroną SMA-15 na wykresie tygodniowym.
-
2017/06/06 11:04:20
Na wigu od 02.03.2017 roku powstaje wyrażny trójkąt rozszerzający. Ten trójkąt to albo B albo odwracanie trendu/ to bardziej prawdopodobne/.
-
2017/06/06 11:18:57
Początek piątki:
www.bankfotek.pl/view/2080991
-
2017/06/06 11:27:38
U nas teraz jak zwykle faza wzrostów do FOMC:)
-
2017/06/06 12:00:14
@Podczaszy

''O polskim nacjonaliżmie pisze i mówi prof. Marek Chodkiewicz. Proszę sobie posłuchać na you tubie.
J. Giertych zalicza do wrogów Polski masonów, a Waść mi tu wyjeżdża,że endecja to masoni.''

Ja nie robię z tego zarzutu, tylko tłumaczę Waści, że to wszystko nie było takie proste, jak w wersji ''z dziecinnego pokoju'', żeby zacytować klasyka (Brauna).
Giertych tworzy czarną legendę Marszałka, co jest w najwyższym stopniu nieuczciwe.
Bo jeśli zobaczymy, że wszystkie kluczowe fakty, które zdecydowały o powstaniu państwa i granicach, stworzyła zasadniczo konspiracja Piłsudskiego (rozbrajanie Niemców, opanowywanie miast, powstania, bunt Żeligowskiego, ''fakty dokonane''), to co zrobiła endecja?
Piłsudski zrobił to w dodatku tak inteligentnie (w tajemnicy przed mocarstwami), że nawet Polacy uwierzyli, że to ''oni sami''.:)))
Moim zdaniem najważniejszą zasługą Dmowskiego była ''Błekitna Armia'' - ponad 60 000 dobrze uzbrojonego wojska, które przybyło do Polski w czasie, gdy było bardzo potrzebne. Ale to była inicjatywa Francji, która wykreowała sobie sojusznika (KNP) zastępczego, w sytuacji gdy w Rosji powstał rząd (masoński) probrytyjski(?), krótko przed rewolucją bolszewicką. Ztego wnoszę podejrzenia, że Dmowski był w tym czasie stronnikiem Grande Orientu. Bo to jest dziwne, że masońska Francja akurat jego - nacjonalistę i ''antysemitę'', wyciągnęła go z kapelusza, uznała, uzbroiła itd.
Jakie tu może być wytłumaczenie, jak nie po linii obediencji?:)))
Nie robię z tego zarzutu, cieszę się z tego, że armia Halera mogła powstać na czas!
Jedynie sprzeciwiam się dzięcięcej wersji historycznych narracji.
Ziembiński kiedyś mi tłumaczył, że było tragedią, że Dmowski z Piłsudskim nie potrafili się porozumieć. Natomiast Giertych to jest kompletne dno, chamskie, kłamliwe, aroganckie itd. To, że przyprowadził harcerzy (żywe tarcze) do wojny domowej, kompletnie go dyskwalifikuje jako człowieka. Ale to mu dziwnym trafem nie przeszkodziło w znalezieniu pracy w MSZ kierowanym przez masona Zaleskiego, ani nie przeszkodził mu nacjonalizm czy antysemityzm i antymasonizm. Bo jest oczywiste, że sanacyjnym MSZ mógł przecież pracować każdy:))))

Chodakowski miesza różne porządki , aby usprawiedliwić, przedefiniować i oswoić polski nacjonalizm. Jest to porządny Polak zbliżony do kręgów rządowo-agenturalnych imperium amerykańskiego, który spopularyzował w tych kręgach ideę polskiego Intermarium.

Problem w tym, że to jest na kursie i ścieżce do czołowego zderzenia z Wielką Chazarią, kreowaną przez usrael (establiszmęt, ogon psa). Dlatego potrzebny będzie w Polsce ruch narodowy(...). W tym kontekście trzeba też widzieć przyjęty model OT i ostatnią decyzję o modernizacji (na galop) T 72.

Sam zresztą zmieniłem zdanie ostatnio co do ONR-u. Co nie jest łatwe dla nieprzejednanego piłsudczyka , ale liczy się tylko dobro Najjaśniejszej.
Ten nacjonalizm, który ja krytykuję, to nacjonalizm masoński, XIX wieczny, darwonistyczny. Ten nacjonalizm, który promuje Chodakowski, to co innego (byłby to jedyny taki nacjonalizm w kosmosie), ale widocznie wchodzimy w czasy nacjonalizmów(...). WASP itd.

-
2017/06/06 12:14:48
@Podczaszy

A jeśli chodzi o to, że POW zrezygnowała z uprzedzającej akcji we Lwowie, to prawdopodobnie chodzi o problem żydowski. Sojusznikiem Ukraińców byli Żydzi, których uzbrojona milicja też walczyła przeciw Orlętom. Rozwadowski ciągle musiał tam hamować akcje przeciw tej żydowskiej milicji, a i tak w końcu oskarżono nas o pogromy.
Już wtedy kładziono podwaliny pod Wielką Chazarię, kiedy Bernstein - Namier (w zasadzie nikt) mógł sobie fałszować ''linię lorda Curzona'' odcinając Lwów. I nie spotkały go za to żadne konsekwencje, a dyplomacja brytyjska przeszła nad tym do porządku.
-
2017/06/06 12:15:23
@ guyfawkes13
"Ten nacjonalizm, który ja krytykuję to nacjonalizm masoński, XIX wieczny, darwonistyczny".
Tu zgoda. Rzeczywiście masoneria w XIX wieku propagowała nacjonalizm aby zburzyć obowiązujący wówczas porządek świata. Teraz go krytykuje , bo państwa narodowe obecnie są przeszkodą na drodze do globalizacji itd. To jest chyba tzw. mądrość etapu.
Co do Giertycha to musiałbyś Waść przeczytać tą jego książkę, bo tam wszystko jest bardzo logicznie poukładane i to na przestrzeni wieków.
-
2017/06/06 12:30:50
@Podczaszy

Wiem, że to musi być inteligentna książka, ale z pewnością jest skrajnie jednoaspektowa. Jak analiza Powstania Listopadowego Brauna. Problem w tym, że rzeczywisytość ma różnorodne aspekty. A ja patrzę na fakty.
Jeżeli Powstanie Śląskie było prowadzone przez Sztab Główny WP, za pomocą POW i przemyconej przez WP broni, i było zamaskowane przed ententą, bo rząd nie mógł oficjalnie występować przeciw, a tylko na pokaz byli wystawieni tacy ludzie jak Korfanty, to NIKT mi nie powie, że Piłsudski realizował (agent) politykę niemiecką, angielską, masońską czy jakąkolwiek inną niż polityka polska.
Giertych jest ZŁYM CZŁOWIEKIEM, czyli ma inne intencje niż te, którymi się afiszuje.
-
2017/06/06 12:44:04
@Podczaszy

BTW komendant POW pod przykrywką Centrali Wychowaia Fizycznego, Mieczysław Paluch (jaden z ważnych uczestników Powstania Wielkopolskiego) umarł jako piłsudczyk w obozie koncentracyjnym Sikorskiego w Rothersay w 1942 roku.
pl.wikipedia.org/wiki/Mieczysław_Paluch
-
2017/06/06 13:13:50
@Podczaszy

Śląsk w zasadzie endecja uzależniona od rozstrzygnięć aliantów przegrała !
Bo przegrał plebiscyt. Śląsk został zdobyty przez Piłsudskiego zbrojnie w III Powstaniu.
A pozory stworzone dla Anglii to zupełnie co innego.
I w 39' roku Śląsk był jedynym obszarem dobrze ufortyfikowanym.
Ale wojny 39' nie mogliśmy wygrać.
-
2017/06/06 14:03:13
@WB
Czy dla Niemców też? :))
-
2017/06/06 14:41:12
@wb
Te dane można bardzo łatwo wytłumaczyć:
"Dobre opinie o gospodarce w Polsce przyciągają uwagę, bo to nowość. Jeszcze dwa lata temu dominowały u nas osoby przekonane o tym, że sytuacja gospodarcza
jest zła. W 2015 roku pozytywną ocenę gospodarce dawało tylko 38 procent Polaków."

- Do 2015 r. pisowska ciemnota wierzyła po prostu, że Polska jest w ruinie. Odkąd rządzi PIS to uwierzyli, że nagle zrobiło się wspaniale. Tamte światłe 38% pozostało optymistami, bo wiedzą, że gospodarka i teraz i wtedy radziła sobie mniej więcej tak samo. Ten odczyt pokazuje po prostu poziom pisowskiej propagandy.

-
2017/06/06 15:24:26
@ruski troll

Koniec 2015 Wig20 poniżej 1700pt.
Inwestorzy to też ciemnota i uwierzyli w pisowską propagandę?

Teksty tego miernego trolla są tak wyrafinowane jak ruskie walonki. To naprawdę obraża innych ludzi, że takie coś się toleruje.
-
2017/06/06 15:38:09
@partalsi
Zrób jeszcze szpagat na uszach, może to pomoże.
-
2017/06/06 16:01:18
Jak ktoś nie ma teraz nic do picia to go zabiłeś.
-
2017/06/06 16:24:28
Byczek mocarz i tak trzymać!!!!
-
2017/06/06 16:54:38
guyfawkes13
"Giertych jest złym człowiekiem....."
Mając 17 lat wstąpił w 1920 roku na ochotnika do wojska i dzielnie bił się w wojnie z bolszewikami.
W czasie kampanii wrześniowej podporucznik Jędrzej Giertych służył na okręcie ORP Gdynia, a po jego zatopieniu trafił do załogi broniącej pólwyspu Hel.
Po 1949 roku dawny kandydat na wodza narodu imał się różnych zawodów:pomywacza, rymarza, pomocnika piekarskiego, robotnika w hucie szkła, księgarza, nauczyciela francuskiego.
Mimo ubóstwa i narodzin kolejnej trójki dzieci nigdy nie przyjął obywatelstwa brytyjskiego, choć polskie odebrali mu komuniści.
-
2017/06/06 17:04:10
Nawig20 USD klasyczny diament.
-
2017/06/06 17:04:23
@Podczaszy

Ja mówię tylko o dwóch sprawach: 1. Sprawa tych harcerzy w 26' i 2. oczernianie Piłsudskiego.
Jak Waści to zrobi różnicę, to niech będzie dobry, tylko paranoik. W typie paranoi Brauna.
-
2017/06/06 17:06:37
@ guyfawkes 13
Bronię człowieka bo widać,że to patriota całą gębą.
-
2017/06/06 17:27:21
@Podczaszy

''Bronię człowieka bo widać,że to patriota całą gębą.''

Hmmm....
Bastiat napisał taką książkę ''Co widać i czego nie widać''...

Jeżeli fakty są takie, że u spodu wszystkich osięgnięć w 1918/20, jest POW, to znaczy że raczej ja bronię patroty i to największego, który w dodatku jest najbardziej atakowany przez ''groby pobielane''
Piłsudski jest NIEDOCENIONY, sam usunął się w cień, żeby dać ludziom mit narodowy , poczucie wartości. A prawda jest taka, że to nie ''Polacy'' wygrali powstanie Śląskie, tylko Piłsudski. To nie ''Polacy'' wygrali powstanie Sejneńskie, tylko Piłsudski, to nie ''Polacy'' przyłączyli Wileńszczyznę, tylko Piłsudski. Itd.

Bez Piłsudskiego nie byłoby żadnej Polski, tylko republika sowiecka, bo endecy słuchaliby ententy , od której zależeli i ruskich i nie przekroczyliby linii Curzona.
-
2017/06/06 18:11:28
@Carrie
Czas chyba na drugie 112 na jenocie?
-
2017/06/06 18:13:24
Yankes tak czy inaczej będzie zyskowny bo gdy zeznania szefa FBI go pogrążą dolar się osłabi a złoty zyska a tym samym zyskają akcje w wig20USD.
Jeśli Comey będzie plótł duby smalone to giełdy pójdą w górę a z nimi wig20:)od razu więc widać że u nas Goldman sypie dolarami:)
-
2017/06/06 18:13:57
Go czyli Trumpa:)
-
2017/06/06 19:06:05
@Guy
A złoto postanowiło jednak się zmieżyc z bessą:)
-
2017/06/06 20:01:07
Wydaje się, że dołek już za nami:
www.bankfotek.pl/view/2081086
www.bankfotek.pl/view/2081087
-
2017/06/06 20:07:29
@Ml.36

Że z bessą w ogóle to bym nie powiedział.
fxpro.ctrader.com/c/grLpn
fxpro.ctrader.com/c/xrLpn
-
2017/06/06 20:31:31
Banki - może być jeszcze jeden zryw:
www.bankfotek.pl/view/2081096
-
2017/06/06 21:04:38
@WB

''Złe znaki''

Rozumiem, że odezwała się w Panu natura kontrariańska, ale to są dobre znaki.
W krajach kolonialnych większość ludzi wcale nie odczuwa satysfakcji z dobrych statystyk. W normalnych (pod względem gospodarczym) krajach odsetek pozytywnych ocen gospodarki jest ponad poziomem 80%, więc jeszcze jest potencjał wzrostu.
Te ponad 80% powinniśmy traktować jako normę.
-
2017/06/06 21:15:41
Kupiłem złoto na początku maja i co z tego jak dolar więcej spada niż złoto rośnie.
-
2017/06/06 21:17:03
@WB

Może trochę przesadzam, ale w normalnych warunkach wyraźna większość ludzi powinna być zadowolona
-
2017/06/06 21:22:38
No i w ostatnim roku więcej ludzi przyjechało niż wyjechało z Kraju, czyli zagłosowali nogami:))
-
2017/06/06 22:49:22
@ml.36
Czas chyba na drugie 112 na jenocie?

Na razie tego nie widzę. Chyba raczej 108?
-
2017/06/07 00:25:06
@Podczaszy

Dla mnie a za mnie niech sobie będą endecy i kto tylko chce, ale żądam elementarnej uczciwości. Jeżeli ktoś w punkcie wyjścia atakuje Marszałka, który ma niewątpliwie największe zasługi, jest jednym z największych przywódców polskich, to wprowadza ducha rozlamu (ja'la Gramsci) do polskości i jest bez znaczenia, jakimi to względami usprawiedliwia.
To tak, żeby zamknąć temat.
Jest ciekawa rzecz, zawodowy geopolityk potwierdza wszystkie moje tezy, łącznie z tym, że trzeba sobie dać spokój z Ukrainą w obecnych realiach i przedefiniować kod geopolityczny. Niestety, nie czyta naszego [:)))] bloga, nie wie o chronopolityce , że Strategia Andegaweńska umożliwia dopiero Strategię Jagiellońską i logicznie, rzeczowo i historycznie.
Nawet wiki pisze tak o Kazimierzu Wielkim, który zbudował gospodarcze podstawy:
'' Głównym sojusznikiem Kazimierza Wielkiego na arenie międzynarodowej były Węgry. Z ich pomocą w latach 13401349 przyłączył do Polski większą część Rusi Halicko-Włodzimierskiej''
Moja teoria znajduje potwierdzenie, choć odrobinę ułomne:)))
Warto posłuchać. Bartosiakowi już coś napomknąłem o Strategii Andegaweńskiej, ciekawe co z tego będzie.
www.youtube.com/watch?v=DWey2-MarCc

-
2017/06/07 00:30:05
@Podczaszy

No i pojawia się niezwykle ważny problem Bramy Smoleńskiej. A właśnie klucz do tej bramy endecy oddali w Rydze do rąk bolscheviken.
-
2017/06/07 08:34:43
Widać że wczoraj znów posypały się dolary na naszej gpw....do FOMC na ścianie strachu powinniśmy zobaczyć 2450.Pod ten scenariusz zakupiłem akcje.
-
2017/06/07 09:09:40
Bardzo dobry początek sesji na GPW:

acemarketu.com/?p=237911
-
2017/06/07 09:27:03
@karnakufo
"Wydaje się, że dołek już za nami: "
Też mi się tak wydaje :) Spełnia się wariant korekty płaskiej.
-
2017/06/07 09:48:33
brilliantmaps.com/europe-fight-war/
Mozliwe ze wojny przyszlosci to beda wojny cywilne wewnatrz kraju.... :) skoro niewielu chce walczyc z zewnetrznym wrogiem.Moze i Trump ma racje ze NATO to przezytek...
-
2017/06/07 10:23:54
@ macerson
"Spełnia się wariant korekty płaskiej".
Na wig-u od 04.05 widać raczej trójkąt symetryczny.
-
2017/06/07 10:25:12
A na wig-u 20 raczej trójkąt zniżkujący.
-
2017/06/07 10:42:54
@mac-erson
@podczaszy
Raczej nie płaska(za mały ruch w dół). Jeżeli trójkąt,to chyba później (nie od 4V tylko 18V) i potem fala C w dół(proporcje trójkąta , to zwykle a*0,618=c i c*0618=e).

www.bankfotek.pl/view/2081136
-
2017/06/07 10:46:21
@ dociekliwy 54
Piszemy o czymś zupełnie innym.Mój trójkąt-zwłaszcza na wig-u- wskazuje na wzrosty, bo jego piątym ramieniem/e/ był spadek.
-
2017/06/07 10:49:05
@podczaszy1
Wiem.
-
2017/06/07 10:52:17
@ dociekliwy 54
Na wig-u ten obecny wzrost to dalej może być tzw. D.
-
2017/06/07 11:08:54
@podczaszy 1
Na upartego tak. Jednak wtedy a*0.5=c (WIG). Trochę za krótko.
Zresztą rynek rozstrzygnie. Pan pewnie na akcjach a ja nie, a to niestety może mieć wpływ.
-
2017/06/07 11:49:23
@Konsultant

''.....skoro niewielu chce walczyc z zewnetrznym wrogiem.''

Nie tak znowu niewielu. Niewielu na zachodzie, co jest symptomem upadku cywilizacji.
Choć większy % na wschodzie nie świadczy o cywilizacyjnym rozkwicie,
Dawniej cała szlachta walczyła i miała prawa wyborcze. Tak samo powinno być dziś, bo ''egalite-fraternite-liberte'' to bujda na resorach. Struktura społeczna zasadniczo się nie zmienia.
Powinna być dobrowolna służba wojskowa i ci, którzy nie chcą walczyć o swój Kraj, nie powinni mieć też praw wyborczych. Kosztem wolności jest odpowiedzialność, inaczej nie ma wolności, tylko jej wynaturzenie. Jeżeli prawom nie towarzyszą obowiązki, to jest to źródło patologii i demokracja nie służy dobru narodu.

Tak jak się spodziewałem, MON potrzebuje przede wszystkim jednostek przeciwpancernych. Ciekawe, czy będą to te pułki ułańskie, które ja bym reaktywował?:))
www.defence24.pl/606901,10-chetnych-na-niszczyciel-czolgow-dla-wojska-polskiego
Przez ćwierć wieku i po doświadczeniach WW2 nikt oczywiście nie wiedział, że na obszarze do walk pancernych, potrzeba przede wszystkim broni przeciwpancernej:)))
No i zrezygnowano w końcu z wymogu pływalności dla konstruowanego transportera opancerzonego (Borsuk), czyli z kwadratury koła. Wymóg pływalności gwarantował, że nasze ''nowoczesne'' transportery nie będą wystarczająco opancerzone, czyli nie będzie w ogóle sensu ich wprowadzać, bo nic nie zmienią w zdolnościach obronnych, tylko pochłoną wielki hajs:)))

-
2017/06/07 12:02:18
osobno najlepiej
-
2017/06/07 13:50:22
Kolejny ciekawy wykład.
www.youtube.com/watch?v=k496Ae0xegU
Polska geopolityka ma istotny feler, coś w rodzaju klapek na oczach, co jest uwarunkowane historycznie i przez tradycje. Musi być skorygowana.
Przez długi czas (decydujący w pamięci historycznej) południe było blokowane przez Habsburgów i polska ekspansja była spychana na południowy-wschód w kierunku czarnomorskim.
pl.wikipedia.org/wiki/Habsburgowie#/media/File:Habsburg_Map_1547.jpg
Ale sytuacja ZUPEŁNIE SIĘ ZMIENIŁA. Na południowym zachodzie nie ma już ani Habsburgów ani Austro-Węgier, przez co tamtejsze małe kraje nie mają ośrodka krystalizacji do większej struktury.
A my mamy niesamowicie szeroką ekspozycję na Czechy i południe, czego w historii nie było od czasów Bolesława Chrobrego, i jest to jakby niezauważone. A przecież tamtędy prowadzi najłatwiejsza droga do Morza Śródziemnego, omijająca nawet cieśniny tureckie(...). Cywilizacja jest taka sama, a szlaki komunikacyjne są korzystne dla wszystkich państw i żadne z nich nie ma nawet możliwości konkurowania z nami o kierownictwo.

-
2017/06/07 14:12:19
Dyzio Marzyciel ma piękne marzenia. Rzecz w tym, że Putin ma takie same - za wszelką cenę rozczłonkować Europę i nie dopuścić do tego, żeby Rosja znalazła się między dwoma mocarstwami: europejskim i chińskim. W tym celu należy podsunąć Polaczkom ambitne plany wyjścia z UE i stworzenie nowych połączeń do europejskich biedaków, żeby sprzedawać im więcej jabłek.
-
2017/06/07 14:15:47
Oczywiście Białoruś ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i powinna był podłączona do naszego ''szlaku bursztynowego''. Powinna ''mieć'' port w Elblągu, a Czechy - port w Szczecinie.
-
2017/06/07 14:25:10
@mały moryc volksdeutsch

Znasz bajkę o wężu? So ... you know.
www.youtube.com/watch?v=5NNOrp_83RU
-
2017/06/07 14:27:58
@guyfawkes13
Nasza miłość do Czech jest nieodwzajemniona.
Jak to zrobić. Chodzi mi o kontekst ich ustawienia w kontrze do Habsburgów odnośnie wiary, wartości wyższych itd.
pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_na_Bia%C5%82ej_G%C3%B3rze
-
2017/06/07 14:47:51
@Dociekliwy

Czechy przed X/XI wiekiem miały poważne związki z Rodanitami, w Pradze było centrum handlu słowiańskimi niewolnikami. Później były wpływy angielskie, husytyzm miał początki w doktrynie Wycliffe'a...
Ale Bolesław Chrobry czy św. Wojciech, mieli geny czeskie.
Husytyzm był ślepym zaułkiem.
Współczesne Czechy są jakby narodem zrekonstruowanym(...), a więc jeszcze nieokreślonym. Jako pragmatycy pójdą za korzyściami gospodarczymi, więc dajmy im jakieś nabrzeże w Szczecinie, bo trasa S3, która jest dogodnym połączeniem Pragi z morzem niedługo będzie gotowa:))
-
2017/06/07 14:51:55
@WB
Dobry ruch dot. Pana pracodawcy
stooq.pl/n/?f=1181546
-
2017/06/07 15:05:58
@Dociekliwy

Czechy przez dłuższy czas były angielską ostrogą w brzuchu Rzeszy, podobnie jak my - ostrogą w brzuchu Rosji. W jakiejś mierze.
Źle to poszło od początku, że się z nami nie zjednoczyli za Chrobrego. Ale teraz może być inaczej, jak Niemcy znowu postawią kwestię Sudetenlandu.
-
2017/06/07 15:13:21
''.... podobnie jak my - ostrogą w brzuchu Rosji. W jakiejś mierze.

W XIX wieku.
-
2017/06/07 15:19:37
Z Pragi do Szczecina jest prawie taka sama odległość jak z Warszawy do Szczecina.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/NowaMapaS3.svg/776px-NowaMapaS3.svg.png
-
2017/06/07 15:26:18
@Dociekliwy

Czechy są ''na dokładkę'', w kontekście Niemiec. Zasadnicze kraje w Strategii Andegaweńskiej to Polska i Węgry.
-
2017/06/07 15:31:16
Ja jestem zadowolony!
-
2017/06/07 17:12:31
''Brawo. Praca wykonana przy Strategicznym Przeglądzie Obronnym jest znakomitym początkiem kształtowania polskiej strategii wojskowej z prawdziwego zdarzenia...''

Bartosiak komplementuje dotychczasowy dorobek resortu Antoniego:))

nowakonfederacja.pl/armia-nowego-wzoru-znakomity-poczatek/

-
2017/06/07 17:41:57
Tak, Bartosiak komplementuje ale nie dotychczasowy dorobek tylko plany na przyszłość. Pytanie - czy uda się je zrealizować?
-
2017/06/07 17:57:56
@mały moryc volksdeutsch

Nie wkleiłem tego dla kretynów
Bartosiak wyraźniemówi, że ostatnie dekady nic nie przyniosły, były zmarnowanym czasem. Kontrakt na niepotrzebne autobusy caracale był po to, żeby uniemożliwić sensowne wydatki obronne w najbliższym czasie.

Odczep się wreszcie ze swoim kretynizmem i zakłamaniem sowiecka gadzino!
-
2017/06/07 18:05:06
@g
Nie piszę do Ciebie, więc się odczep. Wypowiadam się na temat tekstu Bartosiaka. Załóż sobie własnego bloga dla ciemniaków i tam sobie dziel i rządź.
-
2017/06/07 18:07:51
@guyfawkes napisał:
" Kontrakt na niepotrzebne autobusy caracale był po to, żeby uniemożliwić sensowne wydatki obronne w najbliższym czasie."

- To oczywiście kolejna manipulacja guyfawkesa. Bartosiak nic takiego nie napisał.

-
2017/06/07 18:14:07
@ karnakufo
To chyba powinna już wyskoczyć Ci S-ka na ropie,na trzyletnim.
-
2017/06/07 18:42:20
@red.007
"...To chyba powinna już wyskoczyć Ci S-ka na ropie,na trzyletnim"

Jeszcze nie (średnioterminowo) - raczej nastawiam się na wejście w L po odbiciu od wsparcia:
www.bankfotek.pl/view/2081223
-
2017/06/07 18:54:18
Na giełdach spadamy do około 8 lipca?
-
2017/06/07 20:15:22
@guy
Daj spokój, nie karm trolla.
-
2017/06/07 22:42:08
@ml.36
Zagrałam dziś na odbicie od kwietniowej luki w górę. Czekam czy jenot dojdzie do 110.25 i co się tam wydarzy.
-
2017/06/08 05:58:47
@Carrie
Może być szybkie 112 (dzisiejsze wieści) albo urwanie się z dowolngo
poziomu. MóJ bazowy to ~112 i ~105 w 2 1/2 07. Ale GS-y pokażą dzisiaj
gdzie stoimy. Zauważyłaś że umocnienie 5 fig. nie zrobiło wrażenia na indeksach.
Może zaczęło się rozkorelowanie?
Na głównej parze chyba perfidny scenariusz.
Antypody jak w Ta-Tu?
-
2017/06/08 09:12:20
bardo przydatne informacje !
-
2017/06/08 09:28:38
Stan i wycena ryzyka Polski na wykresie:

acemarketu.com/?p=238101
-
2017/06/08 10:47:02
Na razie niby wszystko gra. Wzrost, a potem korekta 38,2 %. Radzę jednak zachować szczególną ostrożność.
-
2017/06/08 12:05:57
WIG20 na istotnym oporze - obserwować i reagować. :)
-
2017/06/08 12:21:22
@ml.36
" Zauważyłaś że umocnienie 5 fig. nie zrobiło wrażenia na indeksach. "

Indeksy USA nie idą szerokością. Ciągnie je FANG. W maju był Hindenburg. To wszystko znaczy, że koniec może być w lipcu.
Noty też nie chcą spadać
stooq.pl/q/?s=zn.f&c=1y&t=b&a=lg&b=0
-
2017/06/08 12:40:43
Na oporze - przebicie L, odbicie S:
www.bankfotek.pl/view/2081323
-
2017/06/08 13:06:19
Nie jest to wszystko takie proste jak się to tak czyta tutaj
-
2017/06/08 13:09:02
Pytanie za 100k PLN miesiecznie jak zostac czlonkiem zarzadu w jednej z najwiekszych spolek europejskich?

normalnie to kwalifikacje, a w Psior-landzie:
"Sadurska kandydatką do zarządu PZU"

bez komentarza...

www.bankier.pl/wiadomosc/Sadurska-kandydatka-do-zarzadu-PZU-3703228.html

wkurzylo mnie to mocmo bo jestem akcjonasriuszem. Chyba dokupie i wykopie kazdego pisiora ze spki!
-
2017/06/08 13:33:45
@karnakufo
i odjazd(przynajmniej z 1.
-
2017/06/08 15:33:01
@ml.36
Może jadnak na antypodach fake-break?
www.tradingview.com/x/wOzfdivC/

Jeżeli jenot się zwali, to też poleci w dół.
-
2017/06/08 15:56:20
"Ciekawe, że ropa, która odbiła się w górę na otwarciu po informacjach o zerwaniu z Katarem stosunków dyplomatycznych przez wielu sąsiadów tego kraju (AS, Bahrajn, ZEA, Egipt):

www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/06/01/whats-going-on-with-qatar/?utm_term=.0ad064b5f739#comments

... teraz znowu spada.

Do poczytania:

www.energetyka24.com/606165,pgnig-i-orlen-zlapia-katar-ryzyko-przewrotu-palacowego-w-dosze-analiza"

A może jest tak, że skoro ropa będzie tracić na znaczeniu, to gaz wysuwa się na pierwsze miejsce, a najwięcej gazu ma Iran i Katar, więc pozostali ważni producenki - Rosja i USA (z rosyjskim Trumem na czele) w porozumieniu z Arabią Saudyjską (która ma tracącą na znaczeniu ropę, ale nie ma gazu) próbują się dobrać do katarskiego słoika z konfiturami?

wiescizrosji.salon24.pl/784413,moskwa-chce-miec-katar

A Turcja wysyła do Kataru żołnierzy:

dohanews.co/turkey-votes-to-deploy-troops-to-qatar-amid-gulf-row/
-
2017/06/08 15:57:48
@wb
INI już tylko +2,2. Chyba już czas na wzrost optymizmu... poparty wzrostem indeksów?
-
2017/06/08 16:02:50
WB
Może zakłóceń dostaw nie będzie.
wyborcza.pl/7,155287,21929202,egipt-przepuscil-statek-z-gazem-z-kataru-dla-polski.html#BoxBizLink
A z ropą jak kiedyś pisałem,kierunek 40$ i tam się rozstrzygnie co dalej.
-
2017/06/08 16:04:22
@carrie-anne.moss:
"Indeksy USA nie idą szerokością. Ciągnie je FANG."

Jesienią ub. r. miałem prezentację pt. "Kiedy upadną giganty", w której sugerowałem, że sektor IT (czyli te FANGi) powiela swą ścieżkę z drugiej połowy lat 90-tych z czasów bańki internetowej. Gdyby to była prawda, to synchronizacja MSCI Wordl IT index w dołkach z października 1998 (kryzys rosyjski/LTCM) i lutego 2016 (ropa poniżej 30-tu) daje szczyt FANGów w sierpniu.

"W maju był Hindenburg. To wszystko znaczy, że koniec może być w lipcu."

Tu coś tym piszą:

seekingalpha.com/article/4079449-hindenburg-omen-effect

Zna Pani jakieś wiarygodne zestawienie dat pojawienia się HO z ostatnich dekad?
-
2017/06/08 16:10:31
@podczaszy1
Pędząca 4 wraca do gry.
www.bankfotek.pl/view/2081353
-
2017/06/08 16:16:40
@ewiggin:
"@wb
INI już tylko +2,2. Chyba już czas na wzrost optymizmu... poparty wzrostem indeksów?"

Tylko 3 raz w historii saldo INI było poniżej 3 pkt. proc., gdy WIG był nie więcej niż 3 proc. poniżej 20-tygodniowego szczytu. Ostatnio w okresie 29 września-koniec listopada ub. r. . Dwa pozostałe sygnały to 21 sierpnia 2014 i 9 października 2014.

W każdym z tych 3 przypadków WIG był na 18-tej sesji po sesji poprzedzającej wygenerowanie sygnału (odpowiednik dnia wczorajszego) na poziomie przynajmniej 1,43 proc. wyższym.

Projekcja oparta na tych 3 przypadkach rośnie o 3,4 proc. na 22-iej sesji.
-
2017/06/08 16:52:49
@W.B.
Czy Pan ma gdzieś dane np w formacie MS do tego INI?
Zachęcił mnie Pan do zabawy.
-
2017/06/08 17:25:38
@dociekliwy54:
"@W.B.
Czy Pan ma gdzieś dane np w formacie MS do tego INI?
Zachęcił mnie Pan do zabawy."

Są w Excelu na stronie SII:

www.sii.org.pl/3438/edukacja-i-analizy/indeks-nastrojow-inwestorow.html
-
2017/06/08 17:47:03
@WB

Zna Pani jakieś wiarygodne zestawienie dat pojawienia się HO z ostatnich dekad?
Tu jest wykres z naniesionymi sygnałami:
www.mcoscillator.com/learning_center/weekly_chart/hindenburg_and_titanic_oh_my/
Tu z krótszym horyzontem:
www.mcoscillator.com/learning_center/weekly_chart/what_hindenburg_omens_and_an_oil_crash_mean/

A tu jest mowa o statystykach i ostatnich sygnałach:
www.youtube.com/watch?v=1X6kgiavd48
-
2017/06/08 18:12:13
@WB

''Rosyjski Trump'' to jest raczej słabe:))
Jeżeli Iran jest sojusznikiem Rosji, a Obama postawił na Iran, to jak nazwać Obamę?

Nieee wiem czy ten art na temat gazu Arabii Kataru itp ma jakikolwiek sens. Nie znam się na tym.
My tak bardzo daleko na razie nie patrzymy, ale Strategia Andegaweńska idzie krok po kroku.

''Geografia sprzyja inwestycjom
Tym bardziej, że położenie naszego kraju skłania do inwestowania zarówno w przemysł stoczniowy jak i stworzenie dróg wodnych''
wgospodarce.pl/informacje/37379-beata-szydlo-rozwoj-gospodarki-morskiej-i-drog-wodnych-priorytetem-rzadu

Pierwsi Jagiellonowie byli królami Czech, Węgier i Chorwacji:))
Potem oczywiście intrygi niemieckie i golem turecki, Mohacz.... Aaale to było dopiero pierwsze podejście. Mądry Polak po szkodzie:))
-
2017/06/08 18:36:29
No i właśnie wtedy, jak Polska sięgała Adriatyku, wystrugano z banana ''mocarstwo'' moskiewskie, dając Iwanowi III żonę z dynastii Paleologów i doktrynę III Rzymu oraz zbieractwa ziem ruskich, itd.
Po drugiej wojnie Moskwy z Litwą , Litwa straciła 1/3 terytorium.
-
2017/06/08 20:24:21
Za Zygmunta Starego pojawiły się pierwsze projekty rozbioru Polski pomiędzy Moskwę i Zakon Hochenzolernów, oraz powstał antypolski sojusz Habsburgów i Moskwy.
Polska ten niecezpieczny sojusz oddaliła, przez układ w Wiedniu w 1515 (trzy miesiące przed wystąpieniem Lutra), w wyniku którego faktycznie Jagiellonowie stracili Pragę i Budę (oraz Śląsk).
Ciekawe, czy to miało związek z późniejszym hołdem pruskim (zamiast inkorporacji Prus).
-
2017/06/08 23:43:17
@konsultant
Zainteresowałeś mnie eurjpy.
stooq.pl/q/?s=eurjpy&c=5m&t=c&a=lg&b=0
stooq.pl/q/?s=eurjpy&c=1d&t=c&a=lg&b=0
Potwierdziło się, że czas pomiędzy otwarciem NY a London fix jest najlepszy do szukania wejścia.

@ml.36
Wskazałam 110.25, a było 110.38 max na jenocie ;-)
stooq.pl/q/?s=audusd&c=1d&t=c&a=lg&b=0
Antypodom nie podoba się "zwycięstwo " Tereski?
Poczekamy co będzie do ogłoszenia wyników.
-
2017/06/09 00:51:29
No popatrzcie, sami folksdojcze wokół nas. Za europejską prokuraturą opowiedziały się, poza zachodem i południem Europy, także Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. My w naszej "strategii andegaweńskiej" jesteśmy oczywiście przeciw... razem z naszym mocarnym sojusznikiem węgierskim... no ale strategia to strategia. :-)))
www.bankier.pl/wiadomosc/UE-20-panstw-za-powolaniem-Prokuratury-Europejskiej-3703513.html
-
2017/06/09 01:03:03
W związku z powyższym proponuję przemianować tę strategię na "andegamońską" lub "nadergamońską" tak, żeby lepiej odnosiła się do rzeczywistości, tej prawdziwej rzeczywistości.
-
2017/06/09 01:39:37
Mały Moryc volksdeutsch cieszy się z postępów socjalizmu, no bo jak Sowiety wprowadzą Czerezwyczajną Komisję, to zew krwi małego Moryca będzie mógł się spełnić w denuncjacji komisarzom lokalnych wrogów klasowych.

Dziś wprowadzą prokuraturę, jutro kozaków z nahajkami, pojutrze Czerwony Wehrmacht i wtedy będzi jak dawniej, za dzadka i pradziadka małego Moryca.

A normalny człowiek zapytałby się, po co jest ten VAT???

Pomijając sprawę utrzymania baków, zadłużenia i podatków łatwo zauważyć, że ''socjalizm bohatersko walczy z problemami, które generuje''.

Mam dosyć tego nieuleczalnego kretyna. Biorę długi urlop (co najmniej tuzin long friday'ów).
-
2017/06/09 08:58:35
@carrie
"carrie-anne.moss
2017/06/04 23:27:12
@007
Lepiej powiedz czy europandzie uda się przejść 0,88?
red.007
2017/06/05 06:42:35
@carrie
Oczywiście,że przejdzie tylko nie wiem czy teraz skoro wczoraj założyliśmy wyborczą korektę dla funta."

No i przeszła.
-
2017/06/09 10:04:04
Okazja do dobrania funta.
-
2017/06/09 10:16:13
W Stanach z obecnych poziomów może pójść większa korekta.
U nas S po 2355 z krótkim stopem.
-
2017/06/09 10:17:09
@ dociekliwy 54
"Pędząca czwórka wraca do gry".
Te załamane piątki i pędzące czwórki to jedynie wskazówka,że TFE nic nie warta. Ale mnie to ani grzeje ani ziębi. Każdy ma prawo do swoich dziwactw , no np. cykliści.
-
2017/06/09 10:28:55
@ bartalsi
"Okazja do dobrania funta."
Nie skorzystam,czekam
-
2017/06/09 10:31:30
A brytole tracą sterowność akurat w czasie negocjacji z UE:
www.bankier.pl/wiadomosc/Torysi-zwyciezyli-w-wyborach-w-Wielkiej-Brytanii-ale-stracili-samodzielna-wiekszosc-w-Izbie-Gmin-7524713.html

...co mnie bardzo cieszy.

-
2017/06/09 10:39:32
Tak widzę Stany:
www.bankfotek.pl/view/2081467
-
2017/06/09 10:40:54
@bialek.wojciech
@carrie-anne.moss:
To dla naszych spółek. Nie mam danych historycznych spółek USA.
Oczywiście z uwagi na małą ich liczbę dane wcześniejsze są mniej wiarygodne.
www.bankfotek.pl/view/2081463
www.bankfotek.pl/view/2081464
www.bankfotek.pl/view/2081465
-
2017/06/09 11:07:57
Przesunąłem stopa na zarabiający i czekam z S na więcej. :)
-
2017/06/09 11:09:52
@ zillioner
"Chyba dokupie i wykopie każdego pisiora ze spki!".
A ty to chyba z choinki się urwałeś, a może przebudziłeś się ze śpiączki .
-
2017/06/09 11:19:24
@guyfawkes13:
"''Rosyjski Trump'' to jest raczej słabe:))
Jeżeli Iran jest sojusznikiem Rosji, a Obama postawił na Iran, to jak nazwać Obamę?"

Obama był chyba niemiecki:

www.youtube.com/watch?v=BdUtdkcd4c4

-
2017/06/09 12:43:29
@WB

Przyzywany powracam jak zły szeląg:))

''Obama był chyba niemiecki''
Niemiecki, sowiecki...
Reset z Rosją ogłosił w 70 rocznicę najazdu sowieckiego na Polskę, co nas kosztowało jeszcze jeden transport do Katynia. Poza tym Barak Huseinowicz użył oficjalnie i bezczelnie określenia ''polish death camps''. Więc czy on był niemiecki, sowiecki czy chazarski, to nie ma znaczenia.
Trump dobrze wypowiada się o Polakach i resetów naszym kosztem (jak na razie) nie robi. Takie są fakty, a dżentelmeni podważać faktów nie powinni.

Co do Połabia, to mamy kolejne kroki (po ''naszym'' Szlezwiku):
''A w kwestii dróg rzecznych Polska może liczyć na niespodziewanych sojuszników. O ile rozwój naszych dróg wodnych byłby konkurencją dla rozwiniętej i bogatej sieci takich dróg w Niemczech o tyle np. land Brandenburgia albo Saksonia-Anhalt jest ściśle zainteresowany współpracą z Polską, o czym mówił gość z Niemiec - Thomas Webel''
wgospodarce.pl/informacje/37394-zegluga-srodladowa-a-historia-ekonomiczny-powrot-do-korzeni
Tylko mały Moryc będzie będzie znów przeżywał Weltschmertz, egzystencjalnie rozdarty,w miarę rozdzierania Rzeszy drogami wodnymi:))
wgospodarce.pl/informacje/37381-grobarczyk-polska-byla-biala-plama-na-mapie-srodladowych-drog-wodnych-w-europie
-
2017/06/09 12:49:55
sWIG80 pierwszy pokaże co będzie dalej grane - jest na długoterminowym wsparciu:
www.bankfotek.pl/view/2081475
-
2017/06/09 12:55:01
@dyzio
"''A w kwestii dróg rzecznych Polska może liczyć na niespodziewanych sojuszników. O ile rozwój naszych dróg wodnych byłby konkurencją dla rozwiniętej i
bogatej sieci takich dróg w Niemczech o tyle np. land Brandenburgia albo Saksonia-Anhalt jest ściśle zainteresowany współpracą z Polską, o czym mówił gość
z Niemiec - Thomas Webel'' "

- To znakomicie. Wszelkie drogi ludzi łączą a nie dzielą i o to właśnie chodzi. Ale, ale... czyżbyś Ty się cieszył, że landy Rzeszy chcą z nami współpracować? Czy jesteś pewien, że chodzi o współpracę a nie eksterminację? :D :D :D
-
2017/06/09 12:56:40
@Podczaszy

//@ zillioner
"Chyba dokupie i wykopie każdego pisiora ze spki!".
A ty to chyba z choinki się urwałeś, a może przebudziłeś się ze śpiączki .//

Są pacjenci, którzy ze śpiączki nie wybudzą się nigdy. I nie ma sensu stawiać dla nich nowych klinik typu ''Budzik''. W tym przypadku lepsza eutanazja, po co się męczyć:))
WIG PIS grupujący duże firmy państwowe z nowym (nie złodziejskim) daje znacznie większą stopę zwrotu niż WIG20.
www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wig-pis-gielda-spolki-panstwowe,92,0,2328412.html
A dzień wolności podatkowej w tym roku najwcześniej od ćwierćwiecza (Dobra psu i mucha)
:)))
wgospodarce.pl/informacje/37403-centrum-im-adama-smitha-w-piatek-polsce-dzien-wolnosci-podatkowej-najwczesniej-od-23-lat


A dzień wolności podatkowej
-
2017/06/09 13:07:03
U mnie powtórka. :)
-
2017/06/09 13:10:24
@007
No i przeszła
stooq.pl/q/?s=eurgbp&c=1d&t=c&a=lg&b=0
Póki co wygląda na fałszywkę.
Zastanawiam się czy nie zrobić S jeśli zrobi podejście pod 0.88. Zagranie pod prawe ramię rgr coś jakby.
-
2017/06/09 13:12:46
@zilioner
"Chyba dokupie i wykopie każdego pisiora ze spki!".

Musisz wygrać wybory i zrobić TKM.
-
2017/06/09 13:12:50
@Podczaszy

Tak sobie trochę myślałem o tym wymarszu Kadrówki z Oleandrów 6.08.1914... skrytykowanym pryncypialnie przez Ziemkiewicza.
Przecież gdyby powstanie wtedy wybuchło, to Niemcy (+ Austriacy) błyskawicznie opanowaliby Kraj Priwislanski. W 1915 zrobilibyśmy to, co w 1920, tylko bardziej i w sojuszu z niemiecką armią. Mielibyśmy granice przedrozbiorowe (albo lepsze) bo rozwiązalibyśmy Niemcom problem drugiego frontu.
Niemcy skoncentrowaliby się na Zachodzie, a jak by się już porządnie wykrwawili i Amerykanie weszliby do wojny, to zajęlibyśmy Prusy Wschodnie, Pomorze, Śląsk itd.
Czyli tak jak to opowiada Zychowicz, tylko że przy Hitlerze to było niemożliwe.
-
2017/06/09 13:21:43
@carrie
Ja tylko napisałem o fakcie,co Ty będziesz grała to oczywiście Twoja decyzja.
stooq.pl/q/?s=eurgbp&c=3d&t=c&a=ln&b=1
-
2017/06/09 13:24:10
@WB

//Trump dobrze wypowiada się o Polakach i resetów naszym kosztem (jak na razie) nie robi//

US Army wraca stopniowo do Europy po wyprowadzeniu z Europy przez Baraka Husejnowicza. Liczą się fakty, a nie agitprop sowieckiego CNN

"Kongres Stanów Zjednoczonych rozważa wzrost tego zaangażowania militarnego () o co najmniej o jedną dywizję"
www.defence24.pl/608971,macierewicz-kongres-rozwaza-wzmocnienie-sil-usa-w-europie
-
2017/06/09 13:55:16
@guyfawkes13:
"Trump dobrze wypowiada się o Polakach i resetów naszym kosztem (jak na razie) nie robi. Takie są fakty, a dżentelmeni podważać faktów nie powinni."

To są słowa bardziej niż fakty na razie. Pożyjemy zobaczymy. Na razie nam - i Brytyjczykom - bruździ z gazem z Kataru:

"Two Qatari LNG shipments, believed to be U.K.-bound, abruptly changed direction in the Gulf of Aden Thursday, raising speculation that the row between Qatar and its Mideast neighbors will spill more broadly into the global gas market.

U.K. natural gas futures spiked nearly 4 percent as the reports began to circulate. Qatar is the world's largest exporter of liquefied natural gas, and so far the dispute between Qatar and Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Egypt has had little impact in energy markets.
(...)
The report was surprising and raised questions about whether Qatar vessels were able to move through the Egyptian-controlled Suez Canal. About 7 percent of seaborne oil and 13 percent of the world's LNG is transited through the Suez, according to RBC's Helima Croft.

Croft said analysts believe that the Egyptian-controlled Suez is operating normally. If that were to change, "That would be a massive escalation. There's a huge amount of cargo that goes through Suez. If they started blocking shipments from one country, it would go to the sanctity of this as a reliable transit point," said Croft, global head of commodities strategy.
(...)
It only highlights a real bright spot for U.S. natural gas producers as we ramp up our export capacity," Kilduff said. "U.S. shale producers of natural gas are getting ready to do to the global gas market what U.S. shale oil producers have done to OPEC."

www.cnbc.com/2017/06/08/qatar-fight-finally-spills-into-global-energy-market.html

Obawiam się, że Amerykanie mogą chcieć pozbyć się - rękami Saudów - konkurenta na rynku gazu:

foreignpolicy.com/2017/06/08/first-u-s-natural-gas-shipped-to-poland/

To z pewnością niekorzystne dla nas a korzystne dla Gazpromu. Ale może się martwię na zapas. Może Turcu obronią Katar.
-
2017/06/09 13:58:17
@guyfawkes13:
"US Army wraca stopniowo do Europy po wyprowadzeniu z Europy przez Baraka Husejnowicza. Liczą się fakty, a nie agitprop sowieckiego CNN"

W Katarze jest największa na Bliskim Wschodzie baza wojskowa USA. Po Pustynnej Burzy w 1990/91 mieli bazy w Arabii Saudyjskiej, których nie chcieli opuścić pomimo sugestii ze strony gospodarzy. Do przeprowadzki do Kataru przekonały ich dopiero ataki z 911.

Jeśli USA pozwalają Saudom atakować Katar pomimo tego, że znajduje się tam wielka baza wojskowa USA, to stawia to obecność wojskową USA w jakimś kraju w dziwnym świetle.
-
2017/06/09 14:27:20
Można być zacietrzewionym na GPW, ale fakty są takie, że korekty są coraz słabsze:

acemarketu.com/?p=238492
-
2017/06/09 14:43:39
@WB

''Jeśli USA pozwalają Saudom atakować Katar pomimo tego, że znajduje się tam wielka baza wojskowa USA, to stawia to obecność wojskową USA w jakimś kraju w dziwnym świetle. ''

Czyli atakowani przez Rzeszę (lub Rosję) mamy się bronić przed USA?

Dość oryginalna koncepcja obrony, nie powiem.
Muszę to przemyśleć.:))
-
2017/06/09 14:47:28
@WB

...tymczasem ... gramy swoje:))

''Polskę i Danię łączą ożywione relacje gospodarcze, ale chcielibyśmy, żeby te relacje były silniejsze''
wpolityce.pl/polityka/343561-memorandum-ws-baltic-pipe-podpisane-premier-szydlo-polske-i-danie-lacza-ozywione-relacje-gospodarcze-ale-chcielibysmy-zeby-byly-silniejsze
-
2017/06/09 14:51:06
@guyfawkes13:
"Czyli atakowani przez Rzeszę (lub Rosję) mamy się bronić przed USA?

Dość oryginalna koncepcja obrony, nie powiem.
Muszę to przemyśleć.:))"

Skoro przetrwaliśmy niemieckiego prezydenta w USA (Obamę), to może i przetrwany rosyjskiego (Trumpa).
-
2017/06/09 15:06:12
Z tym Katarem to jest zresztą pewnie bardziej skomplikowane, bo przecież niedawno Katar kupił udziały w rosyjskim Rosnefcie:

www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-07/glencore-qatar-fund-buy-russia-s-rosneft-stake-for-11-billion

... a teraz ich dyplomata leci do Moskwy:

www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-russia-idUSKBN18Z1F4
-
2017/06/09 15:21:12
-
2017/06/09 15:21:43
"''Polskę i Danię łączą ożywione relacje gospodarcze, ale chcielibyśmy, żeby te relacje były silniejsze''
wpolityce.pl/polityka/343561-memorandum-ws-baltic-pipe-podpisane-premier-szydlo-polske-i-danie-lacza-ozywione-relacje-gospodarcze-ale-chcielibysmy-zeby-byly-silniejsze"

- Kolejna dobra informacja. Widać, ze zgniłym, lewackim zachodem można robić interesy. Może nie tak intratne jak z Węgrami czy Chorwacją, ale zawsze coś. Z Duńczykami robimy Baltic Pipe a Ruscy z Węgrami NS2 :))) :)))