Komentarze finansowe Wojciecha Białka analityka CDM Pekao SA
|
Wojciech Białek
RSS


Blog > Komentarze do wpisu

Nowy sygnał "teorii Dowa"

W maju ub. r. zwróciłem uwagę na ówczesne półroczne minimum średniej transportowej Dow Jonesa ustanawiane w czasie, gdy średnia przemysłowa biła kolejny historyczny rekord. Taka dywergencja pomiędzy tymi indeksami w "teorii Dowa" jest sygnałem ostrzegającym przed możliwością nadejścia bessy. I rzeczywiście w ciągu następnych 9 miesięcy średnia przemysłowa Dow Jonesa spadła o kilkanaście procent.

W tekście z maja ub.r. znalazł się wniosek, że ówczesna zachowanie DJIA i DJTA najbardziej przypomina to z 1998 roku. Obecnie - rok i 7 miesięcy później - pojawił się sygnał, który ostatni raz wystąpił w 1999 roku. Mam tu na myśli wyjście średniej transportowej Dow Jonesa na nowy historyczny rekord następujące w ciągu roku od ustanowienia 1,5-rocznego minimum indeksu. 

 

DJTA1

 

Obok sygnału sprzed ponad 17 lat (z maja 1999) mieliśmy też identyczny do obecnego sygnał 8,5 roku temu (w czerwcu 2008 roku). W obu przypadkach po takim sygnale średnia transportowa rozpoczynała potężną bessę. Można sądzić, że gdyby koszty paliwa nadal rosły, to i obecnie losy spółek transportowych w najbliższym czasie również nie powinny zapowiadać się zbyt ciekawe. 

Podobieństwo obecnej sytuacji do tej z 2008 roku można odrzucić ze względu na zupełnie inne niż wtedy zachowanie średniej przemysłowej Dow Jonesa. Obecnie ustanawia ona historyczne rekordy - tak jak w 1999 roku - zaś w czerwcu 2008 była już od 8 miesięcy w bessie. 

 

DJTA21

 

Na placu gry zostaje więc analogia z 1999 rokiem, co stanowi tylko kolejne potwierdzenie tego wniosku wywiedzionego wcześniej z interpretacji cyklu Kuznetsa. W 1999 roku DJIA po wybiciu ponad szczyt z 1998 roku miał do zrealizowania wzrost do poziomu wyznaczonego przez rozmiar wcześniejszej konsolidacji. Ta metoda dawała 11566 pkt. jako cel zwyżki. W rzeczywistości indeks wzrósł do stycznia 2000 do wyższego o 1,3 proc. poziomu 11723 pkt. Ta sama metoda obecnie sugeruje jako cel obecnego wzrostu poziom 21414 pkt. wyższy od obecnego o jeszcze ponad 8 proc. W tej analogii do szczytu hossy Dow Jones Industrial Average ma jeszcze 8 miesięcy, a pozostałe główne indeksy 10 miesięcy. 

Przywołane w poprzednim akapicie wywiedzione z mojej interpretacji cyklu Kuznetsa na rynku surowców wcześniejsze projekcje dla głównych indeksów rynków rozwiniętych robią szczyt w marcu-kwietniu przyszłego roku, a więc już za 3-4 miesiące. Ta półroczna rozbieżność pomiędzy obydwoma oszacowaniami jest oczywiście bardzo duża, ale należy mieć nadzieje, że w miarę zbliżania się do wspomnianych terminów można będzie próbować formułować nieco bardziej precyzyjne projekcje i prognozy. Warto zwrócić uwagę, że krach na rynku Nasdaq (i innych giełdach) rozpoczął się w marcu 2000 dopiero po zejściu średniej transportowej Dow Jonesa do prawie 3-letniego minimum. Taki sygnał pojawił się 7 marca 2000 a Nasdaq Composite 3 dni później rozpoczął 2,5-letnią bessę, którą odrobił nominalnie dopiero po 15 latach. W świetle ostatniego historycznego rekordu DJTA pojawienie się takiego sygnały w najbliższym czasie wydaje się być mało prawdopodobne, ale oczywiście różne rzeczy się na rynkach zdarzały. 

 

DJTA5
 

Na koniec warto wspomnieć o trzecim z najbardziej starożytnych indeksów Dow Jonesa - Dow Jones Utilities Average. Indeks ten do lipca ustanawiał nowe historyczne rekordu, a od 5 miesięcy spada. Jeśli potraktować spółki użyteczności publicznej jako klasyczne spółki dywidendowe, to łatwo można powiązać ostatnie spadki cen akcji z bessą na rynku obligacji, która rozpoczęła się właśnie w lipcu tego roku. Przy takim - dosyć rozsądnym - założeniu DJUA będzie spadać mniej więcej do momentu, w którym obligacje skarbowe w USA ustanowią dno bessy (a rentowności szczyt). W fazie poprzedniego cyklu Kuznetsa, której odpowiednikiem jest obecna sytuacja, czyli w latach 1999-2000 bessa na rynku obligacji skarbowych zakończyła się na amerykańskich 10-latkach w styczniu 2000 (czyli w szczycie hossy na DJIA i na 2 miesiące przed początkiem krachu na rynku Nasdaq). Dow Jones Utilities Average zakończył wywołany tą bessą półroczny spadek o 19,3 proc. w grudniu 1999 roku na 22 miesięcznym minimum, w marcu  2000 udeptał ten dołek i do końca 2000 roku wzrósł o ponad 50 proc. 

 

DJTA4

 

Na razie DJUA spada od 5 miesięcy, straciła 13,6 proc., a do 22 miesięcznego minimum ma bardzo daleko. Na moje oko DJIA jest obecnie w takiej samej sytuacji jak po 5 miesiącach spadku w 1999 roku, czyli jak w listopadzie 1999. Jeśli mam rację, to indeks ten powinien zaliczyć w ciągu najbliższego miesiąca silny zjazd w dół, podczas którego dojdzie do przełamania dolnego ograniczenia kanału trendu wzrostowego, w obrębie którego indeks przebywa od ponad 7 lat. Jeśli tak się stanie - i jeśli moja interpretacja całej sytuacji na Wall Street - jest poprawna, to powstanie sytuacja, w której poważnie trzeba będzie rozważyć możliwość pojawienia się na tym rynku podobnego do tego z grudnia 19999 ponad 50 proc. potencjału wzrostowego.

Oczywiście taki potencjał wzrostowy cen akcji spółek użyteczności publicznej (również u nas?!) w 2017 roku może zostać zrealizowany, jeśli w tym czasie na rynku obligacji dojdzie do zakończenia obecnej bessy i rozegra się silny spadek rentowności. Z takim scenariuszem będziemy mieli do czynienia jedynie w przypadku wystąpienia w 2017 roku silnego tąpnięcia cen akcji, który na tyle przestraszy władze FED, by te na jakiś czas zrezygnowały ze snucia wizji dalszych podwyżek stóp procentowych. 

Oczywiście znowu pomiędzy moją ostatnią tezą - "DJUA jest tam, gdzie była w listopadzie 1999" - a omówionym wcześniej sygnałem na DJTA i DJIA (maj 1999) jest aż półroczna rozbieżność. Diabeł tkwi w szczegółach, więc z praktycznego punktu widzenia detale będą jeszcze wymagać dopracowania, ale mam nadzieję, że ogólny obraz sytuacji na Wall Street jest na podstawie powyższych uwag dosyć jasny. 

Podsumowując: 1) DJTA powinna na dniach zacząć trwałą silną bessę. 2) DJUA powinna silnie spadać w najbliższych tygodniach łamiąc dolnego ograniczenia długoterminowego kanału trendu wzrostowego. 3) Jeśli taki spadek się zmaterializuje, to akcje spółek użyteczności publicznej staną się potencjalnie bardzo atrakcyjnym instrumentem do akumulacji przed hossą w 2017 roku. 4) DJIA przed zakończeniem hossy powinna jeszcze wzrosnąć o ok. ponad 8 proc. wzrostu. 5) Obecne zachowanie DITA (takie jak w maju 1999) i DJUA (takie jak w listopadzie 1999) sugeruje, że obecna hossa na rynkach akcji powinna potrwać przynajmniej do kwietnia 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek, 15 grudnia 2016, bialek.wojciech

Polecane wpisy

Komentarze
2016/12/15 19:34:36
@guyfawkes13:
"A gdzie Ty widzisz w PIS-ie rozpierduchę????
Rozpierduchę to próbuje zrobić postkomuna, plus ci wszyscy wychowani przez komunę apolacy, dyspolacy czy antypolacy.

PIS to jest taki pies, który szczeka, ale nie gryzie:)))
Wkurza mnie to, bo powinna być zrobiona całkowita dekomunizacja, łącznie z wywłaszczeniem. Ale niestety już tego nie będzie, a przez to długoterminowe skutki mogą być fatalne, tak jak były skutki fiaska ruchu egzekucyjnego.
Będzie droga ewolucyjna. Tak, jak powiedział pewien rabin w Izraelu, kiedy transferowano tam sowieckich Żydów. On widział, że to żadni Żydzi są i powiedział, że nie da się na nich liczyć, ani na ich dzieci, może dopiero na ich wnuki.:)))
Podobnie jest u nas. Ziemkiewicz chce polonizować przedsiębiorców za pomocą ''Endecji'', co już pokazuje poziom ''naszych'' warstw posiadających. Endecja była sposobem polonizacji polskiej etnicznej ciemnoty i odniosła sukces na tym polu. To był największy sukces endecji, że masy się nie zrusyfikowały, nie jakaś dyplomacja od siedmiu boleści.
Więc sloro nie da się zrobić radykalnej rewindykacji, bo w tak lichej kondycji jest polskość, to będziemy się męczyć jeszcze długi czas, przy założeniu, że uda się zrobić dobrą edukację.
Więc na miejscu postkomuny ja bym się cieszył z rządów PIS, chuchalbym na ten rząd i dmuchał. I wydaje mi się, że SLD to rozumie i docenia. No bo teraz żyć nie umierać. Nie dość, że nie trzeba nic zwracać z tego, co się ukradło, to jeszcze rząd wspiera ''polski'' biznes:)))))))))))))
Więc nie marudź chłopie, bo PIS robi bardzo dużo dla tzw. pojednania i odbudowy narodu. I oby te wnuki poczuły kiedyś polską krew!"

I jak tu nie kochać naszych PPS-owców z Frakcji Rewolucyjnej (różniących się pięknie z koleżankami i kolegami z PPS-Lewica)!

Ale może z tą tromtadracją Pan poczeka aż Polska będzie od morza do morza (już nie wymagam od oceanu do oceanu)?

Jedynym sposobem polonizacji czegokolwiek - w tym "apolaków, dyspolaków czy antypolaków" - jest sukces. PPS-Francja Rewolucyjna, który Pan tu reprezentuje i którego tradycje chce reprezentować PiS - rzeczywiście odniósł nieprawdopodobny sukces rozwalając do spółki z kolegami bolszewikami cały europejski ład ustanowiony po kongresie wiedeńskim. Za to szacun. Ale nie jest jasne i oczywiste, czy PPS-owcy potrafią coś trwałego zbudować.

Proszę zauważyć, że "polska etniczna ciemnota" ("Ktoście Wy? My, Panie, tutejsi - Europejczycy") wybrała PiS głównie dlatego, że zwątpiła, że zagraniczne Pany (Eurokraci) mają równo pod sufitem, gdy zobaczyła jak sprowadzają tutaj - konkurencyjną ciemnotę - z Bliskiego Wschodu i Afryki, a nie dlatego, że nagle uznała, że PPS-owcy są mniej obciachowi niż poprzednio.
-
2016/12/15 19:45:26
^ Na podobny temat napisał ostatnio Marek Minakowski:

"Ja pracowałem (już po doktoracie z historii nauki) przez kilkanaście lat w korporacji medialnej. I powiem Państwu jak jest zmienił się nasz odbiorca. Do lat 80-tych rządzili Polską kulturą ludzie, którzy maturę zdawali przed wojną. I kończyli studia przed wojną. A w latach trzydziestych tylko 6 tysięcy ludzi rocznie kończyło studia. W całej Polsce. I do tych lat osiemdziesiątych ludzie na stanowiskach inteligenckich pochodzący spoza przedwojennej inteligencji asymilowali się do niej. Dlatego polskość była inteligencka. Dlatego jeszcze w czasach Okrągłego stołu Polskę zbudowali ludzie z korzeniami w przedwojennej inteligencji lub aspirujący do niej.

Ale to się skończyło dziś studiują prawie wszyscy i dzisiejsi pracownicy mediów, oświaty, kultury nie mają korzeni inteligenckich ich pradziadkowie nie czytali książek i nie działali w PPS-ie, tylko orali pole i chodzili do kościoła. I tu jest moim zdaniem przyczyna, dla której Polska porzuca tradycję republikańską (szlachecko-inteligencką) na rzecz tradycji nacjonalistycznej (czyli plebejskiej). Dlatego że tylko taka tradycja jest bliska masowemu odbiorcy masowych mediów. A media produkują to, co poruszy ich odbiorców. Za to się płaci pracownikom mediów.

Dlatego jeżeli Polska ma kultywować swoją tradycję republikańską, otwartą, inteligencką to musi to robić środkami państwa. Wbrew mediom i ich odbiorcom. Wbijać to siłą i podstępem do głów takim ludziom, co wiedzą tylko tyle, co zobaczą w TV i przeczytają w nagłówkach tabloidów."

minakowski.pl/odpowiedz-na-insynuacje-m-zaremby-w-polityce/

Fragment "ich pradziadkowie nie czytali książek i nie działali w PPS-ie, tylko orali pole i chodzili do kościoła" jest absolutnie boski.

A fragment "Dlatego jeżeli Polska ma kultywować swoją tradycję republikańską, otwartą, inteligencką to musi to robić środkami państwa. Wbrew mediom i ich odbiorcom. Wbijać to siłą i podstępem do głów takim ludziom, co wiedzą tylko tyle, co zobaczą w TV i przeczytają w nagłówkach tabloidów."

... kojarzy mi się z fragmentem listu Tadeusza Krońskiego do Miłosza:

""Kto daje nam gwarancję, że ten ustrój, który umożliwia wolność i postęp, przejdzie przez wszystkie niebezpieczeństwa? Na kim się opieramy? Górnicy, część robotników i nawet Żydów (myślę, że nie więcej jak 20%). Że większość jest jeszcze przeciw nam, to dlatego mamy zrezygnować z takiej szansy historycznej. No więc i ja czasem celowo daję się ponieść temperamentowi: My sowieckimi kolbami nauczymy ludzi w tym kraju myśleć racjonalnie bez alienacji"

pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kro%C5%84ski

Myślę, że Marka trochę poniosło i jak to przemyśli, to może trochę spuści z tonu.

W powyższym cytacie słowa inteligencja pojawia się aż 7-krotnie. Ja bym się tak z tym słowem nie afiszował. W końcu jest to tylko znak hańby, jaką była niezdolność szlachty to obrony kraju i konieczność stoczenia się z roli wojowników do roli zwykłych gryzipiórków (i to niezbyt lotnych jak pokazuje niewielka liczba nagród Nobla dla Polaków):

www.youtube.com/watch?v=XCtuZ-fDL2E
-
2016/12/15 19:45:39
Panie Wojtku za co Pan myśli o srebrze powalczy jeszcze o odbicie ?
-
2016/12/15 20:34:56
@WB

Panie Wojtku, z jakimi ''kolegami bolszewikami''?
Przecież to myśmy ich skutecznie rozbili w proch i w pył. Koledzy endecy już przygotowywali się ruchu oporu w Wielkopolsce:))
Poza tym to prehistoria jest. Myśmy wysiedli z czerwonego tramwaju, kiedy osiągnęliśmy nasz główny cel. Czy można się dziwić, że byliśmy początkowo w ruchu ''socjalnym''? Po pierwsze skończył się czas wojen szlacheckich, a zaczął czas wojen masowych(...). Po drugie był prawdziwy ciężki wyzysk w raju utraconym pana Kleksa - ''Kto za młodu nie był socyjalistą, ten na starość będzie świnią'':))). Po trzecie, ruch socjalistyczny był przewidziany do rozwalenia rosji przez Wielkiego Architekta. Tylko niepotrzebnie daliśmy prawa wyborcze kobietom, bo przez to musieliśmy się użerać w sejmie z .... no, wiadomo.

''Ale nie jest jasne i oczywiste, czy PPS-owcy potrafią coś trwałego zbudować.''
To jest jasne i oczywiste (i nie do wiary), że zbudowaliśmy normalne , rozwijające się państwo, ze zgliszczy 6-letniej wojny, z 3 różnych peryferiów różnych gospodarek, bez wyposażenia fabryk,, które zaborcy wywieźli, bez większości rynków zbytu. W ciągu tylko 18 lat, z których przynajmniej 6 trwał największy kryzys światowy.
To jest nie do wiary, ile Polacy w tak krótkim czasie potrafili osiągnąć, pod kierunkiem glównie piłsudczyków. Jeszcze do 1938 mieliśmy armię silniejszą niż Niemcy. Po przejęciu czeskiego przemysłu zbrojeniowego Wehrmacht rozwijał się lawinowo.

A wojny nie dało się ani uniknąć, ani wygrać (wtedy), bo to była wojna hegemoniczna, nie zależała od nas.

Ale ''być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo''. Każde zwycięstwo można zmarnować. I każdą przegraną można ostatecznie wygrać, jeżeli Naród trwa i walczy.
Bo naród to nie aktualne społeczeństwo, tylko łańcuch pokoleń. ''Walka o wolność gdy się raz zaczyna, z krwią ojca spada dziedzictwem na syna''. I ta walka trwa już ponad tysiąc lat. ''Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości''
To miałem na myśli, gdy pisałem o tych wnukach.
Wszyscy mamy powinności wobec Narodu, to jest wielka rzecz i najwyższy honor, żeby nie było tak, że ''Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi... ''-
2016/12/15 20:58:32
"Fragment "ich pradziadkowie nie czytali książek i nie działali w PPS-ie, tylko orali pole i chodzili do kościoła" jest absolutnie boski."

Nie wiem czemu, ale tak mi się to jakoś kojarzy:

www.youtube.com/watch?v=dPjW75fIbUo
-
2016/12/15 21:00:50
@guyfawkes13:
"Panie Wojtku, z jakimi ''kolegami bolszewikami''?"

To chyba były wiceminister z rządu PiS:

"Jest jednak druga strona tego medalu, z jednej strony gołym okiem widać, że program ekonomiczno społeczny PiS ideologicznie najlepiej odpowiada szeregowym członkom byłej PZPR, z drugiej zaś PiS już nie ma żadnych wyborców na prawicy do zdobycia."

djihad.salon24.pl/739928,pis-sld-pzpludowa
-
2016/12/15 21:09:33
@WB

Przede wszystkim ja się nie utożsamiam z PIS. Tylko na PIS głosuję, bo nie mam wyboru, inaczej musiałbym głosować na Sowiet albo na Rzeszę.

Po drugie, przedstawione przez Pana zdanie zawiera kilka fałszywych założeń, chyba obaj to rozumiemy:))

-
2016/12/15 21:13:25
@007
Pamiętasz, pisałem o słoniu na kablu, chyba się znowu pojawił.
Ten sam poziom, zobaczymy co cwaniaczek pocznie.
www.mql5.com/en/charts/6282085/gbpusd-h4-dom-maklerski-banku
-
2016/12/15 21:16:00
@WB

Poza tym w tzw. demokracjach rzeczywista władza nie zawsze jest tam, gdzie władza konstytucyjna. Zarówno na Węgrzech, jak i u nas są ośrodki władzy czy kapitalu, wywodzące się z dawnego systemu, ale działające w interesie kraju i one sprzyjają Orbanowi czy Kaczyńskiemu. W każdym razie mam takie wrażenie
-
2016/12/15 21:19:16
@zulus_chacka:
"edition.cnn.com/2016/12/14/architecture/tower-dubai-creek-tallest-skyscraper/index.html"

Co mi z tego, że Arabów szlag trafi, jeśli my przy okazji polegniemy:

www.bryla.pl/bryla/1,85301,19219234,najwyzszy-wiezowiec-w-unii-europejskiej-powstanie-w-warszawie.html
-
2016/12/15 21:28:49
@guyfawkes13:
"Po trzecie, ruch socjalistyczny był przewidziany do rozwalenia rosji przez Wielkiego Architekta."

A jakie teraz Wielki Architekt ma dla Was zadania.

"Tylko niepotrzebnie daliśmy prawa wyborcze kobietom, bo przez to musieliśmy się użerać w sejmie z .... no, wiadomo."

Jakie to niepolskie, a jakie germańsko-diabelsko-oświeceniowo-masońskie:

"Despite the Magic Flute's Enlightenment sentiments, it does not take a great leap of the imagination to see certain highly patriarchal themes within the story. The world of the Queen of the Night, consisting of women, is the evil side, while the very masculine side of Sarastro is considered to be good."

www.youtube.com/watch?v=dpVV9jShEzU

Chciałbym zobaczyć Pańskie DNA. Na Polaka to mi Pan nie wygląda.-
2016/12/15 21:32:30
@WB

Staś kataryniarz o tym często wspomina, jak Węgry zostały do tego stopnia skolonizowane, że nawet za wodę z Dunaju musieli płacić francuskiej firmie. I dlatego węgierscy bezpieczniacy (część), którzy znaleźli się ze swoimi biznesami pod ścianą, wsparli Orbana.

Jeżeli u nas była podobna sytuacja, to należy się z tego tylko cieszyć, że jakaś część nomenklatury się polonizuje. ''Bóg nie chce śmierci grzesznika'' Panie Wojtku, ale żeby się nawrócił.

Częściowo na pewno miała miejsce subordynacja wobec towarzyszy amerykańskich.:)))
-
2016/12/15 21:34:59
@ml.36
Pewnie,że pamiętam.
Faktycznie trochę zapędził się w jednym kierunku.
Może to być okazja do zarobku na powrocie.
Zobaczymy.
-
2016/12/15 21:37:16
@007
A tu niebezpieczna strefa podaży.
www.mql5.com/en/charts/6282180/gbpusd-h1-dom-maklerski-banku
-
2016/12/15 21:39:01
@WB

''Jakie to niepolskie, a jakie germańsko-diabelsko-oświeceniowo-masońskie:''

Myli się Pan. Endecja wykorzystywała Kościół, a kobiety były pobożne. Gdyby opóźnić prawa wyborcze kobiet o kilka lat, to Traktat Ryski dawałby nam całą Białoruś. I dziś nie byłoby problemu z Łukaszenką, a i te kilka dywizji by się przydało...

Poza tym to był żart z tymi prawami wyborczymi.:))

''Chciałbym zobaczyć Pańskie DNA. Na Polaka to mi Pan nie wygląda. ''

Ależ z Pana redukcjonista:)))) Czy to jest polskie czy diabelskie?
-
2016/12/15 21:46:25
@guyfawkes
"...inaczej musiałbym głosować na Sowiet albo na Rzeszę."

- Puk, puk, jest rok 2016. Okazuje się, że hasło "schowaj babci/dziadkowi dowód" było jak najbardziej słuszne.


-
2016/12/15 21:55:18
@WB

''- Puk, puk, jest rok 2016''

No i jest to samo co zawsze, od czasów Mieszka I. Nie ma końca historii. Przed WW2 ludzie byli przekonani, że nie będzie żadnej wojny, po okropieństwach WW1.
Cyferki nie mają żadnego znaczenia, bo to nie zależy od cyferek.
-
2016/12/15 22:11:58
@WB

Sorry, to było do Endera:))
-
2016/12/15 22:45:15
@guy

Nie ma ani Rzeszy, ani Sowietów.
Co do wojny, przypomina mi się tekst z "Rzeźnia numer pięć". MOże nie dokładnie, ale jakoś tak to było - kolega zagaduje pisarza, który przymierza się do nowej książki:

- A więc zamierzasz pisać przeciwko wojnie?

- No tak. - potwierdza pisarz.

- A dlaczego nie przeciwko lodowcom?

Innymi słowy - wojny pewnie będą zawsze. Rywalizacja i walka jest immanentną częścią natury. Nie oznacza to jednak, że w XXI wieku uprawnione jest myślenie kalkami sprzed stu lat.

-
2016/12/15 22:49:42
@guyfawkes13:
"Ależ z Pana redukcjonista:)))) Czy to jest polskie czy diabelskie?"

Ma Pan bardzo zaściankowe - żeby nie powiedzieć wsiowe - wyobrażenie o polskości:

"Należę do was, jestem jeszcze bardziej Polakiem niż Bogiem, chcę wam oddać cześć, tak jak cześć oddawać mogę Żyję wśród was jako Matejko"

idznawojne.blogspot.com/2008/11/1.html

;)
-
2016/12/15 22:55:54
@guy
"No i jest to samo co zawsze, od czasów Mieszka I."

- Jest już zupełnie inaczej. Biali wymierają a Europa staje się zad..iem świata. Jeszcze trochę i jakaś tam wojenka między Niemcami, Francją i jakąś tam Anglią będą miały takie znaczenie jak plemienne wojenki w Afryce. Zamiast myśleć o suwerennościach, narodach i nacjonalizmach, trzeba myśleć o państwie Europa, bo ..."wszyscy wnet zginiemy w zupie".
-
2016/12/15 23:02:02
@WB

''Ma Pan bardzo zaściankowe - żeby nie powiedzieć wsiowe - wyobrażenie o polskości''

Zawsze to lepiej wsiowe niż WSIowe:))
Poza tym, ja nie mam wyobrażenia, jestem Polakiem i nie muszę sobie tego wyobrażać.

P.S.
Męczący ten tekst, pozwoli Pan, że nie przeczytam.
-
2016/12/15 23:03:30
@Ewiggin

Mylisz się jak zwykle.
-
2016/12/15 23:21:50
" Zamiast myśleć o suwerennościach, narodach i nacjonalizmach, trzeba myśleć o państwie Europa, bo ..."wszyscy wnet zginiemy w zupie"."

Mylę się @guy? Zdaje się, że Jarozbaw, na którego przecież głosowałeś, jst zwolennikiem armii europejskiej... ale to taka wiedza niepowszechna :D - żeby nie odstraszać zwolenników suwerenności.M


-
2016/12/15 23:31:52
@Ewiggin

''...Jarozbaw, na którego przecież głosowałeś, jst zwolennikiem armii europejskiej...''

No przecież mówię, że się mylisz, nie musisz tego ciągle potwierdzać:)))
To jest z jednej strony gra z Niemcami, a z drugiej alternatywa na wypadek wyjścia Ameryki z Europy. Wolałbyś wtedy, żeby jedyną poważną armią w Europie była armia rosyjska?
Ale to jest na razie nierealna dyplomacja, bo wszyscy wiedzą, że Kaczyński jest największym w Europie zwolennikiem amerykańskiego NATO.
-
2016/12/15 23:38:46
A tutaj podaję pierwszy z brzegu link, gdzie Jarozbaw opowiada o europejskim superpaństwie i armii. Niby trochę tam zastrzega, że państwa narodowe też powinny być itd. itp. ale przecież wiadomo, że gdy powstanie europejska armia, to te narodowe państewka będą miały coraz mniej do gadania. I najśmieśniejsze jest to, że... dobrze chłop mówi :D

wiadomosci.wp.pl/kat,9911,title,Jaroslaw-Kaczynski-Europa-powinna-byc-supermocarstwem,wid,18397423,wiadomosc.html?ticaid=118450
-
2016/12/15 23:53:17
@guy
"To jest z jednej strony gra z Niemcami, a z drugiej alternatywa na wypadek wyjścia Ameryki z Europy."

Rozumiem, że Jarozbaw marzy o Polsce jako Izraelu bis? Taki klin Między Niemcami i Rosją? Niestety, nie baredzo to widzę. Niemcy i Rosja to nie barbarzyńscy sąsiedzi Izraela a USA jakoś nie kwapi się choćby z jednym procentem pomocy, jaką dostawali Żydz. Nie wiadomo czy USA ma zasoby, środki i możliwości na taki polski klin,, nie wiadomo, czy chce, nie wiadomo... Za dużo tych "nie wiadomo". Witek Jurasz mówił ostatnio, że mimo oficjalnej wersji - pisowcy na wieść o wygranej Trumpa zakładali pumpersy.
-
2016/12/15 23:54:26
@Ewiggin

No ale sam widzisz, że to jest wersja Christianitas, oparta o zasadę subsydiarności, gdzie wyższe administracje robią tylko to, czego nie mogą zrobić samorządy, państwa itd.
I cała ta armia to jakiś korpus oprócz armii narodowych i powiązany z NATO

Tak że znowu pudło, Ewiggin:)))
-
2016/12/15 23:55:12
@guyfawkes13:
"Ale to jest na razie nierealna dyplomacja, bo wszyscy wiedzą, że Kaczyński jest największym w Europie zwolennikiem amerykańskiego NATO."

No nie wiem. Polska przystępując wraz z Wielką Brytanią i innymi głównymi krajami Europy do chińskiego AIIB jednoznacznie rzuciła rękawicę Amerykanom. W efekcie ci ostatni zostali zmuszeni do rozpaczliwego i upokarzającego szukania pomocy Rosji (mam na myśli Trumpa).
-
2016/12/15 23:57:27
@Double o 7

Będzie tak, czy nie?
fxpro.ctrader.com/c/xQHTn
-
2016/12/16 00:04:29
@WB

''Polska przystępując wraz z Wielką Brytanią i innymi głównymi krajami Europy do chińskiego AIIB jednoznacznie rzuciła rękawicę Amerykanom''

Oczywiście, że nie. Wszyscy sojusznicy Ameryki handlują na potęgę z Chinami. Japonia, Korea, Tajwan, Australia, Niemcy itd. Na czele z samą Ameryką. Chyba że Ameryka rzuciła rękawicę samej sobie.
A w końcu podobno konkurencja w handlu jest zdrowa?
-
2016/12/16 00:10:23
@guy
"No ale sam widzisz, że to jest wersja Christianitas, oparta o zasadę subsydiarności, gdzie wyższe administracje robią tylko to, czego nie mogą zrobić samorządy,
państwa itd.
I cała ta armia to jakiś korpus oprócz armii narodowych i powiązany z NATO..."

- To jest wersja soft - na początek. Nie jesteś chyba tak naiwny żeby wierzyć, że rząd centralny nie będzie zyskiwał coraz więcej władzy kosztem województw narodowych.
Zresztą, czy opcja soft czy hard - jestem za. Lepsze to niż być klinem dalekiego kraju za oceanem, otoczonym sąsiadami, którzy czekają tylko okazji, żeby nas pożreć.

-
2016/12/16 00:11:37
@WB

Izrael też rzucił rękawicę? Też przystąpił do AIIB.
Japonia i Ameryka nie przystąpiły, bo nie potrzebują pieniędzy - same sobie drukują.:)))
-
2016/12/16 00:14:39
@Ewiggin

Mówiłem Ci, że wszystko się w istocie powtarza od Mieszka. Bo kraje Europy muszą jakoś żyć ze sobą. To jest w tradycji uniwersalistycznej Christianitas Ottona III. Kluczem jest zasada subsydiarności.
-
2016/12/16 00:16:46
@Ewiggin

Otton III był za Chrobrego, ale nie bądźmy szczególarzami:)))
-
2016/12/16 00:32:32
@guy
"Mówiłem Ci, że wszystko się w istocie powtarza od Mieszka. Bo kraje Europy muszą jakoś żyć ze sobą."

- Trzymasz się tej błędnej tezy o powtarzalności i próbujesz naginać do niej rzeczywistość. Kraje Europy zawsze musiały jakoś żyć ze sobą - ale jakoś, to nie znaczy - dobrze. Kraje Europy walczyły ze sobą co chwila - a kto wygrywał, był szefem świata. Teraz kraje Europy nie mogą już "jakoś" ze sobą żyć, teraz muszą ze sobą żyć dobrze. Jeśli wybuchłaby jakaś wojna w Europie, to już nie będzie zwycięzcy - wszyscy przegramy. To jest zasadnicza różnica. Europejczycy nie są już pępkiem świata, dlatego nie będzie już tak jak za Mieszka.
-
2016/12/16 06:02:18
@guyfawkes13
Oczywiście,że tam dojdzie ale dopiero jak dolar skończy korektę i zacznie rosnąć.
Wiem,że to banalne ale prawdziwe.Teraz jest czas aby złoto i srebro korekcyjnie wzrosło.
-
2016/12/16 07:03:56
@ewiggin:
"Europejczycy nie są już pępkiem świata, dlatego nie będzie już tak jak za Mieszka."

Za Mieszka też nie byli:

lubimyczytac.pl/ksiazka/264668/dlaczego-zachod-rzadzi---na-razie
-
2016/12/16 08:39:33
@guy
Wyjście dołem z 1.5 r. konsolidacji powinno skutkować wodospadem.
Na razie go nie widać, natomiast powrót w górę może uruchomić
scenariusz korekcyjny.
invst.ly/2yck0
-
2016/12/16 09:29:07
@red.007

2016/12/16 06:02:18

"@guyfawkes13
Oczywiście,że tam dojdzie ale dopiero jak dolar skończy korektę i zacznie rosnąć.
Wiem,że to banalne ale prawdziwe.Teraz jest czas aby złoto i srebro korekcyjnie wzrosło"

A jaki przewidujesz szczyt na złocie tej korekty?
-
2016/12/16 09:31:47
@007
Po przemyśleniach, cwaniak gra min. o 1000 pips IMO. Zobaczymy:)
-
2016/12/16 09:58:39
Mam pytanie - jakie branże, typu spółek wchodzą do DJIU (utilities) - uzyteczności publicznej.
-
2016/12/16 10:18:05
@Ml.36

Wczoraj DX dotknął cieniem miejsca w którym krzyżują się dwa kanały i pozoim RS. I tak by mogło zostać, ale wydaje mi się, że to jest za nisko. W podobnej sytuacji jest frank, ale EDek i jenot są nigdzie.
930e888ea91284a71b0e-62c980cafddf9881bf167fdfb702406c.r96.cf1.rackcdn.com/data/tvc_44280af380efd7ecf150992193fa6a90.png
930e888ea91284a71b0e-62c980cafddf9881bf167fdfb702406c.r96.cf1.rackcdn.com/data/tvc_e462171764815f72082a295cf8edb0f1.png
fxpro.ctrader.com/c/uLHTn
fxpro.ctrader.com/c/6LHTn
fxpro.ctrader.com/c/vLHTn

Zajrzę wieczorem.

P.S.

@WB

''Za Mieszka też nie byli:
lubimyczytac.pl/ksiazka/264668/dlaczego-zachod-rzadzi---na-razie''

Wpisuję książkę na moją listę.
-
2016/12/16 10:56:44
a może jednak fake ?
www.bankfotek.pl/view/2044065
-
2016/12/16 11:00:17
a może to jest bezpieczniejsze (S) ?
stooq.pl/q/?s=eurpln&c=5m&t=c&a=ln&b=0
-
2016/12/16 11:00:18
Na WIG20 korekta całej "piątki". Poziom denka trudno przewidzieć - może być płasko ale teoretycznie może też postraszyć nawet do 1780 pkt. Bardziej prawdopodobna wydaje się płaska ale ten wczorajszy odczyt INI wymaga schłodzenia. Tak czy siak, pod koniec przyszłego tygodnia wypada dno cyklu 5-tygodniowego.

P.s. @wb
Książka z opisu zapowiada się ciekawie. Dzięki - przeczytam.
-
2016/12/16 11:10:38
Dwa razy po 227 pkt na wig 20 to robi wrażenie.
-
2016/12/16 11:31:44
@ bartalsi
Szczyt taki,jak głęboka będzie korekta dolara.Wiem,że ta odpowiedź jest pytaniem.
Tyle,że mnie to nie interesuje.Ja nie gram na kontraktach ani na forex.
Pisząc do Frienda odniosłem się do jego pytania.
Moja "specjalność" to papierowa waluta raz lub dwa razy w roku zależnie od długofalowej szansy ruchu.Z racji podeszłego wieku,bo pięćdziesiątka na karku,przygodę z rynkiem zakończę kupnem fizycznego złota,tak już na wieki i dla potomnych.Taką szansę "widzę" w okolicach obecnego,wieloletniego umocnienia dolara,gdzieś pewnie w 2018 r.Ma rosnąć do 0,80 na ED,to niech rośnie.W każdym razie ED będzie dla mnie wyznacznikiem ceny złota a nie jakaś konkretna wartość złota.
-
2016/12/16 11:42:30
Panie Wojtku,

Jeżeli spadek DJU jest powiązany ze spadkiem cen obligacji i ma to trwać jeszcze parę miesięcy (DJU przełamuje wieloletnią linię trendu), to chyba dolar też powinien dopiero wtedy ustanowić szczyt? Dolar wydaje się ostatnio powiązany ze spadkiem cen obligacji, a Pan spodziewa się szczytu dolara już teraz.
-
2016/12/16 11:53:23
@red007 "
z rynkiem zakończę kupnem fizycznego złota,tak już na wieki i dla potomnych.Taką szansę "widzę" w okolicach obecnego,wieloletniego umocnienia dolara,gdzieś
pewnie w 2018 r."

Nie rozumiem, co to za różnica. Jak jest drogi dolar to tańsze złoto, jak jest tani dolar to droższe złoto. W złotówkach wychodi na to samo. Cena złota w PLN to cena złota x cena dolara. -

-
2016/12/16 12:02:24
Taki sojusznik mi się podoba. Wreszcie Ameryka wraca do normalności.:)))

niezalezna.pl/90817-rudy-giuliani-zgasil-dziennikarza-tvn24-piotra-kraske-doslownie-zatkalo
-
2016/12/16 12:18:15
@guyfawkes
Towarzysza Kraski to sluchac sie nie da. Przed Brexitem uparcie wieczorem przekonywal ze madry narod zaglosuje za Europa, a przed Trumpem mowil: Trump? Niemozliwe i nieprawdopodobne.
Ciekawe czy przed Giuliannim siedzial z rozszerzonymi lokciami pokazujac swoja wyzszosc.
-
2016/12/16 12:29:44
@ewiggin
Przykład:
kupno złota w 2011po 5760,obecnie po 4810 - strata -16,5%
kupno dolara w 2011 po 3,40,obecnie po 4,25 -zysk +25%

Ja rozumiem o co Ci chodzi.Najlepiej jeśli złotówki są w dolarze i na szczycie dolara sprzedajemy i kupujemy za złotówki złoto.
Może tez nieco źle się wyraziłem.Ja nie zakładam zarobku na złocie,ja powiedziałem a przynajmniej mam taki plan aby swój kapitał ulokować w złocie,właśnie na wieki i dla potomnych.
-
2016/12/16 12:30:52
@Konsultant

Pan Wojtek myślał, że przystępując do AIIB ''rzuciliśmy rękawicę'' Ameryce. Ale interes ''amerykańskiej'' finansjery to nie jest interes Ameryki, niekoniecznie:)))
My Amerykę kochamy, kiedy jest krajem wolności, ale nie wtedy, kiedy jest krajem totalitarnej banksterki, i ogon macha psem.
-
2016/12/16 16:48:32
@podczaszy
pisałeś onegdaj o 4250 na mwigu ? z czego to wynika ?
-
2016/12/16 18:05:26
@guyfawkes13,@ ewiggin
Stan Europy z załamaną demografią, coraz mniejszym udziałem w demografii świata, (a więc i PKB) jest wynikiem błędnej ideologii (m.in. od Klubu Rzymskiego). Mysia utopia Oświeconych doprowadziła do tego stanu nie przez przypadek. Można najwyżej zastanawiać się, czy to ma być efekt główny, czy uboczny inżynierii społecznej. Jak sądzę, tworzenie struktur kontynentalnych jest próbą leczenia dżumy cholerą. Czy na pewno większa ilość słabeuszy będzie stanowiła przeciwwagę dla dynamicznie rozwijających się Chin i innych E.M.? Tu nie chodzi jednak o to, a przynajmniej nie przede wszystkim. Głównym celem jest "społeczeństwo otwarte", które na swoje nieszczęście wymyślił Popper(skądinąd dobry teoretyk nauki). Szaleństwo otwartych granic faktycznie wydaje się zdejmować bielmo z oka "ciemnego ludu"(guyfawkes), który dotąd uznawał dominację "elit", nie ze względu na jej mądrość, tylko własną głupotę.
-
2016/12/16 18:32:39
@ml.36
Cwaniak idzie jak burza.
Szukaj słoni jesteś w tym dobry. :)
-
2016/12/16 23:19:01
Jen zaczyna coraz bardziej przyciągać , choć jeszcze nie tak jak w połowie 2015roku
Bieżace pozycje:
www.bankfotek.pl/view/2044271
Pozycje z 2015 roku:
www.bankfotek.pl/view/2044272
-
2016/12/16 23:37:30
@Konsultant

Może być jakieś przesilenie. PO....ni i .N............ci najpierw zrobili cyrk, a teraz jakiś majdan(?) przed sejmem. Jak na komendę[sic!] wszyscy ważni figuranci.
Władza powinna się przestać cackać z ... tym.
BTW nie da się czytać tych wszystkich portali. Zrobili akcję ''dzień bez polityka''. Ja bym proponował ''10 lat bez polityki''. Wtedy może dało by się czasem coś przeczytać.
-
2016/12/16 23:55:54
@dociekliwy
"Stan Europy z załamaną demografią, coraz mniejszym udziałem w demografii świata, (a więc i PKB) jest wynikiem błędnej ideologii (m.in. od Klubu Rzymskiego)."

- Być może... a być możeto, co zbyt długo jest syte i bezpieczne dochodzi do maksimum swojego rozwoju, potem degeneruje się i wymiera. Ideolo może być w takim wypadku czymś wtórnym.
-
2016/12/17 00:11:16
@guy
Nie jesteś w stanie w miarę obiektywnie komentować polskiej rzeczywistości politycznej, bo jesteś nadmiernie zaangażowany w konflikt po jednej ze stron. Wydawało by się, że stać Cię na samodzielne myślenie ale kiedy bierzesz się za opis polskiej polityki, to wychodzi Ci zupełna sztampa. Powielasz po prostu te proste, graniczące zprostactwem, pożal się Boże analizy rodem z wpotylice.pl. Nawet grama Twojej myśli w tym nie ma. Tu są patrioci a tam gorszy sort, ubecja, antypolacy, dyspolacy itd., itp.Aż się dziwię, że sam tego nie dostrzegasz.
-
2016/12/17 00:22:35
@guy
"Władza powinna się przestać cackać z ... tym."

- A to jest język dyktatury @guy. Władza, która przestanie się cackać z tym, za chwilę przestanie się cackać z tamtym a po jakimś czasie przestanie się cackać z kimkolwiek. Nie miej złudzeń.

-
2016/12/17 00:28:03
@Ewiggin

Nie będę z Tobą pisał, jak będziesz tak bredził. Jaki jest powód tego warcholstwa? Nie ma żadnego poza jednym: tzw. ''obrońcy demokracji'' chcą obalić rzeczywistą demokrację. Starają się doprowadzić do jakichś starć żeby uzasadnić obcą interwencję i przewrócić legalny rząd. Kanalie.

Oni powinni siedzieć w więzieniu, tylko na swój rachunek, dosyć już pasożytowali na społeczeństwie.

I nie bredź o jakichś różnicach czy prawach, bo tu nie chodzi o różnice polityczne, tylko to jest agresja na państwo.

A ja na punkcie państwa polskiego jestem, jak wiesz, bardzo wyczulony.
-
2016/12/17 00:31:24
@Ewiggin

'' A to jest język dyktatury @guy''

To nie jest język dyktatury, bo tu nie chodzi o różnice polityczne. Tu chodzi o przeciwdziałanie dyktaturze, o demokrację i suwerenność.

Nie udawaj Greka. Wybory były, tym figurantom już podziękowano, następne są za trzy lata.
-
2016/12/17 00:57:58
@Ewiggin

Przeglądam te portale i widzę, że to wszystko jest skoordynowane, chodzi o coś w rodzaju majdanu. Myślę, że postkomuna postanowiła zrobić zwarcie, a trochę się na polityce znam. Będzie próba przewrotu.

Państwo polskie jest świętością. Oni przekraczają niebezpieczną granicę.

-
2016/12/17 11:33:07
Moja analiza WIG20.
Indeks od listopada pokazuje siłę do wzrostów pokonując kolejne opory - padają kolejne sygnały kupna, jednak ostatecznym potwierdzeniem, że wzrosty będą poważniejsze będzie wyjście nad opory pokazane na wykresach tygodniowych.
Moja prognoza jest taka, że po korekcyjnym ruchu ostatnich wzrostów pójdzie większy ruch do góry, ale nie jest wykluczony dalszy ruch boczny, najmniej obstawiam głębsze spadki:
www.bankfotek.pl/view/2044313
www.bankfotek.pl/view/2044311
www.bankfotek.pl/view/2044315
www.bankfotek.pl/view/2044314
-
2016/12/17 13:01:07
@Karnak

Można by popracować nad tą górną kreską na ostatnim wykresie, bo ona wisi na 2 punktach, a czterem punktom brakuje koło milimetra. Gdyby ją trochę obniżyć, to trzymałaby się na 5 punktach, przedostatni by ją lekko przebił.
-
2016/12/17 13:35:57
@karnakufo
Jaki przewidujesz zakres korekty na W20 ?
Według moich przewidywań wynikających z analogii z poprzednich okresów i faz rynku:
- wariant silniejszy - 1895pkt.
- wariant pośredni 1875pkt.
- wariant najsłabszy - 1865pkt.

Zejście poniżej 1860pkt niweczy moje założenie silnej hossy, na naszym rynku.
-
2016/12/17 13:55:39
@guy
" Jaki jest powód tego warcholstwa?"

- Powodów można wymienić kilka od razu:
a. Pisowska nieustępliwość, buta i arogancja w najbardziej nawet błahej sprawie.
b. Pisowska, wybitna zdolność do generowania konfliktów i zupełna niezdolność ich wygaszania.
c. Pisowski talent do wku...ania zwykłych ludzi.

Wszystko to sprawia, że PIS jest najgroźniejszym wrogiem dla siebie samego :D
Nawet gdyby przyjąć Twoją sensacyjną teorię o próbie przewrotu i zagarnięcia władzy przez mityczne, komunistyczne i obce siły to PIS, otwierając niemal każdego dnia nowe fronty wojny, sam się o to prosi. Pomyśl jak bardzo trzeba być pozbawionym instynktu samozachowawczego, skoro temu projektowi o dziennikarzach w Sejmie przeciwstawiają się nawet takie włazi...upy jak "niepokorni" z WSIeci.pl :D
Jak bardzo trzeba być aroganckiem, że po wszystkich perypetiach Misiewicz jest obecnie rzecznikiem MON :D
Jak bardzo trzeba być szalonym, żeby, mając na sztandarach walkę z komuną, uczynić szefem komisji sprawiedliwości komunistycznego prokuratora? :D
Naprawdę @guy, nie trzeba być komunistą i antypolakiem, żeby to wku...wiało.
-
2016/12/17 14:13:05
A kilka minut temu widziałem Jak dziennikarz TVP ingo żalił się, że nawet im czoraj przerwali relację z Sejmu. :D

PIS to mistrzowie świata w samozaoraniu się. Wyprzedzili PO o siedem lat :D
-
2016/12/17 14:35:12
@Ewiggin

''Naprawdę @guy, nie trzeba być komunistą i antypolakiem, żeby to wku...wiało''

Nawet jeżeli byś miał 100% racji, a nie masz (you know), to nie jest to w najmniejszym stopniu powód do takich cyrków. To jest świadome dostarczanie ''zachodniej opinii'' argumentów, ż z Polską trzeba ''coś zrobić'' (coś takiego jak w XVIIIw.), bo nierządem stoi, chaosem i anarchią. Zachodnie gazety piszą dziś o chaosie. A nie ma żadnego chaosu.
To za rządów PO wyrzucano i inwigilowano dziennikarzy, rewidowano redakcje itd.
Wczoraj była próba czegoś poważniejszego, ale po pierwsze służby były przygotowane, a po drugie przypuszczam, że zadziałał dodatkowy czynnik, że towarzysze amerykańscy wyrazili swoją dezaprobatę, bo to się szybko zaczęło, ze wszystkimi gwiazdami naraz, i szybko zgasło.
Wszyscy mają prawo do swoich poglądów i ich wyrażania, niech sobie demonstrują, ale są pewne zasady. To nie są normalne demonstracje, tylko ustawki w nie polskim interesie.
Mnie tylko jedna rzecz bulwersuje: biało-czerwone flagi. To jest oczywiste nadużycie. Za to bym lał porządnie. Guma i wąskie drzwi.:))
Pomijając już moją rodzinę, na studiach mieszkałem na stancji u przedwojennej pułkownikowej, która pochodziła z ziemiaństwa. Więc w moim przypadku nie ma przerwania ciągłości narodowej, wychowania przez pseudoelity itd. dlatego ja sobie polskości nie muszę wyobrażać, to jest dla mnie coś najbardziej oczywistego, jak powietrze do oddychania. Jeszcze towarzystwo Wojciecha Ziembińskiego...
Dlatego mnie bardzo denerwuje, kiedy byli okupanci robią takie cyrki. Nawet niech sobie robią, ale bez polskich znaków. Nie mają z nimi nic wspólnego.
Swoją drogą, to od obecnych władz można się uczyć standardów wolności i to nawet przesadnej. Za PO demonstracje opozycji kończyły się ubeckimi prowokacjami, tajniacy wywoływali burdy itd. Nawet minister posunął się do spalenia budki pod rosyjską ambasadą.
Obecna władza może służyć za wzór i na Wschodzie i na Zachodzie, gdzie policja też się nie patyczkuje. Ale jak długo da się te standardy utrzymać, jeśli oni będą dalej robić burze w szklance wody? Oczywiście ludzie się na to nie nabiorą, ludzie są zadowoleni, co widać w różnych badaniach. Ale obawiam się prowokacji ze strony ''opozycji''.

-
2016/12/17 14:40:09
@Ewiggin

''A kilka minut temu widziałem...''

To wszystko są nic nie znaczące drobnostki, jeśli są. Nie ma żadnego racjonalnego powodu do takich cyrków i takiej histerii.
-
2016/12/17 14:45:23
@guy
" To jest świadome dostarczanie ''zachodniej
opinii'' argumentów, ż z Polską trzeba ''coś zrobić''"

- To jest psie prawo opozycji. PiS też latał co chwila na skargę do Brukseli kiedy rządziło PO.
Opozycja w Polsce jest tak słaba i żałosna, że gdyby PIS wciąż nie dostarczał jej nowego paliwa, już dawno zginęła by śmiercią naturalną. Naet wczoraj Kuchciński nie mógł się wycofać z głupiej decyzji i eskaluje zupełnie bez sensu. PIS nie umie cofnąć się choćby o kroczek w żadnej sprawie - to jest ich główny problem i to właśnie ich zniszczy.
-
2016/12/17 14:47:08
@guyfawkes 13
"@Karnak

Można by popracować nad tą górną kreską na ostatnim wykresie, bo ona wisi na 2 punktach, a czterem punktom brakuje koło milimetra. Gdyby ją trochę obniżyć, to trzymałaby się na 5 punktach, przedostatni by ją lekko przebił."

Proszę bardzo - popracowałem i opór jest już przebity: :)
www.bankfotek.pl/view/2044352
Niemniej, jak sam widzisz wszystko, jak na razie w granicach błędu rysowania i lepiej poczekać na "pewne" i potwierdzone przebicie, bo, jak ma po tym rosnąć to i tak zarobi się fortunę później wchodząc niż wyprzedzając być może na fałszywce i wtedy wpadka na całego tym bardziej, że pokazałem inne wykresy, które na ten moment pokazują możliwość korekty.
Jednym słowem, gdy teraz będą się korekcić i zawracać to będzie najlepszy moment wejścia w L z najmniejszym ryzykiem (bo całkowicie się go nie wyeliminuje), i o to chodzi w tym biznesie.
-
2016/12/17 14:53:12
@guy
"To wszystko są nic nie znaczące drobnostki..."

- Ziarnko do ziarnka... Takie drobnostki właśnie wk...ają a codzienne życie składa się z drobnostek. Nie doceniasz tego ani Ty ani PIS. Nie będę płakał z tego powodu :D
-
2016/12/17 15:06:33
Mam swoje lata (70), sporo widziałem, kilka słów refleksji.
Spodziewałem się czegoś takiego. Urodziłem się i wychowałem w Zgorzelcu, nie mieszkam tam już 30 kilka lat, ale mam tam rodzinę a także kontakt na bieżąco z ludźmi, także z Niemiec w tym z wojskowymi i wiem, że zrobią wszystko (czego zupełnie nie kryją), żeby odzyskać ziemie, które przed 1945 były niemieckie. Gdy jestem w Wilnie, Lwowie, gdziekolwiek na kresach, serce mnie boli, gdy widzę nasze polskie budynki, dlatego chyba wiem, co myślą Niemcy, tym bardziej, że większość jest zaniedbana lub zniszczona. Myślę, że właśnie teraz Niemcy widzą najlepszą okazję na odzyskanie "swoich" ziem, dlatego mamy to co mamy w Parlamencie Europejskim i wszędzie tam, gdzie Niemcy mają wpływ.
Jak wspomniałem, spodziewałem się takiej zawieruchy, dlatego namawiałem, także na tym blogu do zamienienia wszystkich wolnych środków pieniężnych na dolary w gotówce i pod materac, jak tutaj pisał Ryszard. Oczywiście to żadne rozwiązanie, przecież to zamach na Polskę, a ja dywaguję, czy dolar będzie po 5 PLN, czy po 55 - tak tylko wspominam, ponieważ to jest blog o inwestowaniu.
Chyba nikt nie jest aż tak naiwny, żeby wierzył w jakieś partyjne przepychanki. Ci którzy zwalczają demokratycznie wybrany rząd i prezydenta, doskonale wiedzą, że nawet jeżeli im się uda to zrobić, to w kolejnych wyborach PIS dostanie jeszcze więcej mandatów, przecież znane są powszechne nastroje, nie tylko na podstawie sondaży. Polacy nie są głupcami ani kamikaze. Nie ważny był powód, wcześniej czy później doszłoby do tego. Wolne media w rękach paserów ubecji (celne określenie - brawo guy), były i będą tak wolne jak ja jestem nastolatkiem.
Minęło w Polsce 70 lat bez wojny, to długi okres, mało jest osób, którzy znają wojnę z autopsji, coraz mniej, którzy widzieli na własne oczy pozostałości po wojnie, dlatego zapominamy o czymś najważniejszym przecież WCALE tak nie MUSI być. Piszę to, ponieważ widzę, że instalowany jest polski Majdan.
Jeżeli Pan Wojtek, Guy, lub ktokolwiek inny może coś zrobić, by zapobiec wojnie w Polsce, to proszę Was bardzo, zróbcie wszystko, macie, blog i przede wszystkim mądrość - potraficie dotrzeć do ludzi.
Błagam Was ratujcie Polskę.
-
2016/12/17 15:12:25
@mac - erson
"@karnakufo
Jaki przewidujesz zakres korekty na W20 ?
Według moich przewidywań wynikających z analogii z poprzednich okresów i faz rynku:
- wariant silniejszy - 1895pkt.
- wariant pośredni 1875pkt.
- wariant najsłabszy - 1865pkt.

Zejście poniżej 1860pkt niweczy moje założenie silnej hossy, na naszym rynku. "

U mnie wygląda to tak (widzę podobnie wariant silniejszy).
Zejście nawet poniżej 1860 nie niweczy hossy, ale wtedy faktycznie nie musi być silna, ale bardziej horyzontalna.
Ten wariant silniejszy jest chyba mało prawdopodobny:
www.bankfotek.pl/view/2044355
-
2016/12/17 15:27:58
@Ewiggin

Zobacz sobie relację tvpinfo, jak ''walczący o wolność mediów'' uniemożliwiają relację dziennikarzom.
Dotychczas nie wierzyłem w teorię Darwina, ale teraz moja niewiara przechodzi ciężką próbę. Wyraźnie widzę brakujące ogniwa.:)))))
-
2016/12/17 15:32:34
@teka
Myśl o tym, że za chwilę zaatakują nas Niemcy jest super absurdalna, nawet jak na Ciegie. Nie wspomnę już o tym, że w Niemczech są amerykańscy żołnierze i że wszyscy jesteśmy w NATO, ale czy Ty zdajesz sobie sprawę w jakim stanie jest obecnie niemiecka armia?
So, don't worry be happy.
-
2016/12/17 15:38:39
@Teka

Masz rację.
UE idzie do rozpadu i stare sprawy graniczne staną się znów aktualne. V kolumna próbuje rozwałki od środka. Zresztą to jest stary wariant. Polska zaczęła się ratować podobnie jak w czasach Konstytucji 3 Maja.
To nie jest przypadkowe, że amerykańscy sojusznicy rozlokują brygadę pancerną na zachodnich granicach państwa. Właśnie teraz, żeby Bundeswehra miała problem z udzieleniem ''bratniej pomocy''. A u nas też następuje zmiana czołowych dowódców wojskowych(...).
-
2016/12/17 15:44:05
@guy
"Dotychczas nie wierzyłem w teorię Darwina..."

- Ale wierzysz przynajmniej, że Ziemia jest okrągła? :D
Bo po takim coming out... to już niczego nie można byćpewnym...
-
2016/12/17 15:44:26
@Ewiggin

''...wszyscy jesteśmy w NATO...''

Tak jak Grecja i Turcja:))))) NATO już nie ma. Bo nie ma wspólnych interesów jego członków.

''ale czy Ty zdajesz sobie sprawę w jakim stanie jest obecnie niemiecka armia? ''

W znacznie lepszym niż była w 1938. Niemcy należą do największych eksporterów broni, przemysł zbrojeniowy mają potężny. Wystarczy, że dwa lata będą produkować dla siebie.

Przestań myśleć ideologicznie. To się w ogóle nie liczy w polityce.
-
2016/12/17 15:48:41
@Ewiggin
proszę po raz ostatni grzecznie - odczep się ode mnie na zawsze.
Poszukaj sobie adwersarzy z ilorazem adekwatnym.

.
-
2016/12/17 15:49:10
@Ewiggin

''- Ale wierzysz przynajmniej, że Ziemia jest okrągła? :D
Bo po takim coming out... to już niczego nie można byćpewnym...

Wierzę w ewolucję wewnątrzgatunkową. Że pies może być mały, duży, szybki, wolny itd. Ale nigdy nie będzie kotem, choć to bardzo podobne gadziny.

Ewolucja to mit. Jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę jak skomplikowany jest np. podział DNA, to nie jest skłonny wierzyć w mity. Europa upadała kilkaset lat i w tej chwili dominuje w mainstreamie myślenie przedfilozoficzne, mitologiczne. Sprzed Talesa!
-
2016/12/17 15:50:19
@guy @teka

No nie panowie - wy tak na poważnie?
Przyznajcie się - jaracie razem zioło...
Może zamiast się martwić, zapodacie jakiś wierszyk... coś tam o knutach i strykach... :D
-
2016/12/17 15:54:54
@Ewiggin

Na zachodzie zresztą też narasta narracja a'la Voltaire, o polskiej anarchii zacofaniu, antysemityźmie itd.
Dzięki Bogu wygrał Trump i jest jakaś szansa.
-
2016/12/17 16:05:19
@guy
"Na zachodzie zresztą też narasta narracja a'la Voltaire, o polskiej anarchii zacofaniu, antysemityźmie itd"

- A za to to akurat PIS-owi podziękuj.Są prawdziwymi mistrzami dyplomacji...
-
2016/12/17 16:38:52
@Ewiggin

Ja zwykle bredzisz. Od wielu lat narasta antypolska propaganda, że Polacy mordowali Żydów, że wojnę wywołali nazisci, że Niemcy byli pierwszymi ofiarami nazistów, itd.
Więc naziści to byli chyba tylko Polacy? Polish death camps itd.
Czy Ty naprawdę nie rozumiesz mechanizmów dużej polityki?
Jak zobaczysz na ulicy czołgi niemieckie czy sowieckie, to pomyślisz, że pomylili się na mapie, że kompas im się zaciął?

''I oto idą, zapięci szczelnie,
Patrzą na prawo, patrzą na lewo.
A patrząc - widzą wszystko oddzielnie
Że dom... że Stasiek... że koń... że drzewo...

Jak ciasto biorą gazety w palce
I żują, żują na papkę pulchną,
Aż papierowym wzdęte zakalcem,
Wypchane głowy grubo im puchną.''
-
2016/12/17 18:02:04
@teka52
Myślę, że to nie Niemcy u nas mieszają. Poza wściekłością zachodnich lewicowych elit, które widzą że u nas i na Węgrzech powoli idzie wszystko w dobrą stronę, jest też potężny czynnik krajowy. Oderwani od koryta. Począwszy od niektórych mediów, którym urwał się strumyk z darmową kasą za pseudo reklamy różnych funduszy europejskich i firm z udziałem SP po całą kastę prawników, ekspertów, firm doradczych itp. W 2007 luka w VAT to było 0,6 % PKB,w 2015 2,8 PKB
www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/luka-vat-2016,63,0,2205503.html
Czyste 40-50 mld rocznie ok 4 mld miesięcznie, 200 mln w każdy dzień roboczy.
Do podziału między mafiosów, prawników i ... no właśnie.
To była duża kasa, za duża by pogodzić się z utratą takiego źródła. I stąd ten kwik znanych prawników, biznesmenów itd. Ich klienci tracą kasę.
PIS likwiduje mafię paliwową, łatwe zwroty vat. Drugie źródło łatwej kasy -środki z UE też wyschło. A tak fajnie się robiło szkolenia, konferencje za setki tys. zł, najdroższe w UE inwestycje drogowe, aquaparki. BOLI. Bardzo boli. A na ulice wychodzą sb-eckie dzieci i lemingi, które są cały czas otumaniane całą prawdą całą dobę. Ci pierwsi tracą kasę bo to ich interesy się urywają. Ci drudzy bo tak im każą media. Samodzielne myślenie tak bardzo boli.
-
2016/12/17 19:03:37
@arturk17
Oczywiście naiwnością, byłoby twierdzić, że wczoraj trybunę sejmową okupowali Niemcy.
Proces, którego końcowym celem jest odzyskanie przez Niemcy, utraconych ziem, trwa od dawna. Utworzenie UE, było jednym z etapów tego procesu. Inwestycje w Polsce, wspomagane środkami z unii WYŁĄCZNIE w infrastrukturę, to kolejny etap. Było wiele etapów z ukraińskim Majdanem i jego konsekwencjami włącznie. Będą kolejne etapy. To złożony proces . Niemcy w granicach z 1937 roku to też tylko jeden z etapów większej układanki.
Koś bardziej obeznany, może wytłumaczy jak to jest z tą niemiecką konstytucją, przyznającą automatycznie obywatelstwo niemieckie KAŻDEMU, kto urodził się na ziemiach niemieckich w granicach 1937 roku. Ponieważ pochodzę z właśnie takiego terenu, znam mnóstwo Polaków, którym to rozwiązanie pasuje, więc jak Pan widzi, nie będzie dużego oporu, trzeba tylko umiejętnie peleton rozprowadzić.
Wracając do tego co w Polsce dzieje się aktualnie....... drugie w ostatnim 30-leciu uderzenie w komunistyczne służby i druga związana z nim próba obalenia rządu - jak to mówił ks. Bronisław Bozowski "Nie ma przypadków, są tylko znaki"
-
2016/12/17 19:43:34
@histerycy

Nawet Ziemkiewicz ma trochę rozsądku, może on was pocieszy :D
"... Tłumy porównywalne choćby z Marszem Niepodległosci (a i on dalece by nie wystarczył
do siłowego przejęcia władzy) na ulice nie wyjdą, nawet jeśli na zew PO, Nowoczesnej i KOD ich najzajadlejsi zwolennicy ruszą masowo do Warszawy. Przeforsować
nowych wyborów nie ma prawnej ani fizycznej możliwości. Europa czołgów nie przyśle ani sankcji nie nałoży  oczywiście, chętnie będzie pokazywać scenki
rodzajowe z Polski, ale, umówmy się, nie pokaże niczego, co by robiło wrażenie w porównaniu z nie tak przecież rzadkimi zamieszkami w zachodnich stolicach..."

ziemkiewicz.dorzeczy.pl/subotnik-ziemkiewicza/17179/Draka-w-operetce.html
-
2016/12/17 21:49:57
Bardzo interesujące wnioski można wysnuć z WIG Banki pokazanych w trzech interwałach czasowych i to w takiej kolejności:
www.bankfotek.pl/view/2044508
www.bankfotek.pl/view/2044507
www.bankfotek.pl/view/2044506
Nie będę dodawał komentarza, bo jest on nazbyt oczywisty dla każdego logicznie myślącego. :)
-
2016/12/17 22:10:33
@Ewiggin

Ja wiem, że ludzie w to nie wejdą, i o tym mówiłem wcześniej. Ja się tylko obawiam tego, co Ziemkiewicz zawiera w ostatnim akapicie:
//Jeśli opozycja nie jest częścią jakiegoś większego, przemyślanego planu wojny hybrydowej z udziałem sił zewnętrznych a to wydaje mi się nieprawdopodobne to jej dzisiejsze zachowanie można porównać tylko z obozowym rzuceniem się na druty. Choć trzeba okazać trochę cierpliwości, by stało się to oczywiste.//

Wczoraj to się tak szybko i wszechstronnie rozkęcało, z osłoną medialną itd jakby miało dojść do czegoś poważnego i nagle spuszczono powietrze, Kijowski wezwał do rozejścia się. Dlatego przypuszczam, że była jakaś dezaprobata sojusznicza. A ręka generała Dukaczewskiego jest aż nadto widoczna w scenariuszu, nawet nie musiał przychodzić:))

-
2016/12/17 22:29:34
-
2016/12/17 22:43:34
@karnakufo
Są jednak i takie głosy w sprawie banków..
wykresygieldoweblog.wordpress.com/2016/12/17/commerzbank/
-
2016/12/17 23:06:25
@karnakufo

Jesteś zakamuflowany agent śpioch. Może w paru mało znaczących przypadkach byłeś po stronie rynku, ale za to naganiasz na większe wtopy.
-
2016/12/17 23:19:01
Czyżby w tak aptekarski sposób hossa w Stanach dobiegła końca?
I do końca roku już tylko niżej, by miesięczny liniowy też zamknął się też precyzyjnie?
www.bankfotek.pl/view/2044561
www.bankfotek.pl/view/2044565
www.bankfotek.pl/view/2044563

Kilka dni wcześniej wklejałem wykres Russel 2000, który też pokazywał możliwość zakończenia amerykańskiej hossy.
Jeśli to się sprawdzi to u nas nici ze wzrostów.
-
2016/12/17 23:25:30
@guy
"Wczoraj to się tak szybko i wszechstronnie rozkęcało, z osłoną medialną itd jakby miało dojść do czegoś poważnego i nagle spuszczono powietrze..."

- Znowu to samo: zaplanowano, tworzono, spuszczono... Problem z dogadaniem się między nami jest podstawowy - Ty przy każdym zdarzeniu zakładasz działanie jakichś zakulisowych sił. Nie dopuszczasz do świadomości możliwości zaistnienia zdarzeń spontanicznych i nie zaplanowanych z góry. To jest błąd, który Ockham określał jako: tworzenie bytów ponad potrzeby. Jeśli postulujesz istnienie takich bytów - to na Tobie spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów - czego nigdy jednak nie czynisz i zarzucasz mi naiwność. To nie ja mam udowadniać, że nie było bytów zakulisowych tylko Ty masz udowodnić, że takie były. Inaczej nigdy nie będziemy mogli się porozumieć - i to będzie Twoja wina.
Poczytaj sobie o brzytwie Ockhama i zacznij jej wreszcie używać.


-
2016/12/17 23:30:03
Do tej układanki pasuje złoto. które dotarło do mocnego wsparcia:
www.bankfotek.pl/view/2044592
www.bankfotek.pl/view/2044589
-
2016/12/17 23:58:20
@Ewiggin

Między nami jest różnica doświadczenia, ja się polityką zajmowałem i zdaję sobie sprawę z pewnych ''kuchennych'' mechanizmów, Ty nie. Ja się dopatruję istoty, a Ty - zjawiska. Nie doceniasz polityków i polityki. To jest naprawdę bardzo przemyślany obszar. Zdaj się na klasyka gatunku, F.D. Roosevelta: W polityce nic nie zdarza się przypadkowo. Jeśli jednak się zdarzy, bądźcie pewni, że tak zostało zaplanowane
:)))
-
2016/12/17 23:58:27
Jenot to kolejny brakujący puzzel:
www.bankfotek.pl/view/2044598
-
2016/12/18 00:21:28
@Ewiggin

Poza tym w polityce brzytwa Ockhama działa inaczej, w drugą stronę. W polityce osiąga się cele i dobiera do nich (''spontaniczne'' czasem) środki. ''Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu'', a dyplomacja polega na niewyjawianiu intencji, bo jak to tak, otwarcie powiedzieć o jakie interesy chodzi, to znaczy radykalnie obniżyć szanse ich realizacji. Dlatego pozostawanie na powierzchni zjawisk czy obracanie się w obszarze ideologii to jest właśnie mnożenie bytów ponad potrzebę, czyli błądzenie w niezrozumieniu.
-
2016/12/18 01:45:50
@karnakufo.
Widzę że się strasznym miśkiem zrobiłeś ;)
Tak jak na naszym rynku cofka może być spowodowana sytuacją polityczną (ale i tak nie sądzę aby spadło poniżej 1880pkt.) to w Stanach moim zdaniem z tego poziomu nie będzie żadnej korekty i jedziemy dalej na północ.
Podobnie na Dax-ie.
-
2016/12/18 09:23:52
@guy
" Ja się dopatruję
istoty, a Ty - zjawiska."

- Rozumując na Twój sposób należy już na samym początku poczynić szereg niepewnych założeń a im te założenia są bardziej niepewne, tym dalsze od prawdy wnioski. Musisz założyć zatem, że: zdarzenie X nie dzieje się przypadkiem i że stoją za nim jakieś siły, drugie złożenie to wymyślenie jakie to siły, trzecie założenie to wymyslenie co te siły chcą osiągnąć itd. Słowem - wiekszość całego procesu myślowego odbywa się na mniej lub bardziej prawdopodobnych przypuszczeniach a nie na tym, co rzeczywiście się dzieje W rezultacie - @ teka już niemal widzi niemieckie czołgi na naszych zachodnich ziemiach, Grzegorz Braun widział już wojnę polsko białoruską, Polskę i Ukrainę zajętą przez Żydów w celu kontrolowania końcówki jedwabnego szlaku, Ty za to pisałeś o podziale Ukrainy między Rosję i Polskę... a w tle tych wszystkich wizji czeka nas w niedalekiej przyszłosci straszny rząd światowy.
Jak widzisz, dopatrując się istoty można właściwie wszystko uzasadnić. W takim sposobie rozumowania nie ma żadnego porządku, żadnej konsekwencji i żadnych zasad i w gruncie rzeczy każdy może klepać, co mu ślina na język przyniesie. To nie jest myślenie naukowe tylko myślenie magiczne.
-
2016/12/18 12:03:41
@Ewiggin

Nie rozumiesz tego, bo nie rozumiesz polityki. W polityce dąży się do celów różnymi środkami, próbuje się wielokrotnie, bo są różne siły, które sobie przeszkadzają, wzajemnie się znoszą itd. Procesy trwają czasem dziesiątki czy setki lat. Ale np. jeżeli istnieje coś takiego, jak Prusy Wschodnie, to wcześniej czy później zostaną przyłączone do Rzeszy, a próby ich przyłączenia mogą trwać nawet setki lat.
Ty tego oczywiście nie zauważysz i będziesz pytał o dowody, że na radiostację gliwicką nie napadli Polacy, przecież zjawisko będzie po Twojej stronie, polskie mundury, polskie przemówienie itd.
Braun do pewnego stopnia ma rację, tylko absolutyzuje jeden aspekt i staje się monistą, czyli paranoikiem. Ale taka tendencja jest, jaką opisuje, bo każdy żywioł ma swoje cele i próbuje ugrać swoje. Tylko nie jest to tendencja jedyna.
Tak samo Fenicjanie chcą rządu światowego i pewnie Ty też byś go chciał, gdybyś był na ich miejscu. Tak jak wielkim koncernom nie odpowiada konkurencja kapitalistyczna, tylko preferują socjalizm, i korupcję rządów, czy tzw monopole i oligopole. Dlaczego tak było w historiii i będzie zawsze? Bo taka jest natura, możliwości i ograniczenia wielkich korporacji.
Jeśli wszystko byłoby przypadkowe, to geopolityka nie miałaby sensu. Nie byłoby różnicy między siłą a słabością, bogactwem i biedą.
-
2016/12/18 12:21:16
@Ewiggin

Tutaj możesz sobie przeczytać o co chodziło (między innymi) w słowach Gasiuk Pichowicz:

wpolityce.pl/polityka/319905-podzialy-w-opozycji-trzaskowski-dziekuje-policji-i-odcina-sie-od-kijowskiego-z-kod-gasiuk-pihowicz-na-ostro-uzywacie-przemocy-wobec-ludzi

Chodziło o to, żeby w rocznicę stanu wojennego (kopalnia Wujek) doszło do starć z policją i żeby byli ranni, bo to pozwoliłoby propagandowo utożsamić władzę PIS z władzą WRON. Chodziło o artefakt, który by uprawdopodobnił to wmawianie babie dziecka w brzuch. ''Polskie grudnie'' itd.

Nawet jeden ubowicz położył się na ulicy i udawał rannego:)))))

I nie było starcia, bo akcja została odwołana jakąś ingerencją Siły Wyższej.

-
2016/12/18 12:45:09
@Ewiggin

Ludzie, którzy mają pojęcie o polityce rozumieją o co chodzi:
wpolityce.pl/spoleczenstwo/319917-ojciec-tadeusz-rydzyk-przestrzega-bardzo-sie-obawiam-ze-chca-u-nas-zrobic-jugoslawie-i-apeluje-modlmy-sie-za-polske

Na demonstracji w obronie demokracji główną troską organizatorów będzie niedopuszczenie do prowokacji:
niezalezna.pl/90900-demonstracja-w-obronie-demokracji-apeluje-zeby-nie-poddac-sie-zadnej-prowokacji
-
2016/12/18 12:54:00
@guy
"Jeśli wszystko byłoby przypadkowe, to geopolityka nie miałaby sensu."

- Nie mam już siły. Wciąż kręcimy się w kółko. Ja nie twierdzę, że wszystko dzieje się przypadkowo. Są tendencje, są siły, jest geopolityka a mimo to wasze prognozy dotyczące przyszłości nie mają żdnej wartości - z prostego powodu - brak wiarygodnych danych wyjściowych. To tyle na ten temat.
-
2016/12/18 12:57:57
@Ewiggin

Gdyby politycy myśleli taj jak Ty, to przegrywaliby momentalnie, byliby ogrywani jak dzieci, bo nigdy nie rozumieliby o co kaman:))
-
2016/12/18 13:36:03
@guy
Politycy rozumieją - bo oni są wewnątrz gry. To insiderzy - a Ty karmisz sie wieściami z jedynie słusznej prasy wierząc, że to co czytasz to prawda.
Zresztą - najlepszy dowód że nie znasz się na polityce jest taki, że żadna Twoja toeryjka się nie sprawdziła. Ani Twoja ani Twoich kumpli.
-
2016/12/18 14:07:14
@Ewiggin

Ja wiem zawczasu, co jaki portal może w danej sytuacji napisać...
Dooobra, zostawmy to, potrzebujesz jeszcze sporo czasu, o ile w ogóle kiedyś zaczniesz rozumieć politykę.
-
2016/12/18 16:40:03
@guy
Nie no, skoro nawet pani Miriam tak twierdzi... to naprawdę szacun.
Błachachacha...!!!
-
2016/12/18 17:22:29
Ciekawe jak na rewolucję KODu zareaguje jutro PLN i giełda
-
2016/12/18 18:00:21
@guy
Przypadek? - Nie sądzę. Na pewno Schetyna i Petru.RU POprzegryzali kable. Dostali w tym celu od sowietów specjalne, metalowe, szpiegowskie zęby... :D
Ciekawe co na to pani Miriam??? :D
-
2016/12/18 18:12:03
@Ewiggin

Nie ma sensu z Tobą gadać jesteś całkowicie zoperowany i odporny na fakty.
Zobacz sobie jacy ''psychopaci'' są ze Szwedów. ''Samozaoranie Szwedów, na pewno rządzi tam jakiś Kaczyński:
wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Szwecja-wzmacnia-zdolnosci-obronne-Rzad-rozeslal-gminom-listy-by-przygotowywaly-sie-na-wojne,wid,18642419,wiadomosc.html
-
2016/12/18 18:26:18
Panowie, może zamiast zajmować się pierdołami z telewizji, odnieślibyście się do istotnych kwestii, które poruszyłem w powyższym wpisie?
-
2016/12/18 18:39:06
@konsultant121
Pewnie jakaś reakcja może być ale nie przeceniałbym działań
Kod-u i ich kontrrewolucji,bo rewolucją to był wybór PiS-u dokonany w demokratycznych wyborach.
Budżet uchwalony,emerytury esbeckie zmniejszone.Będzie jakiś majdanik,to będzie-wyjdzie śmiesznie.Nawet ewentualne przyśpieszone wybory doprowadzą do jeszcze większej przewagi PiS,która dawałaby możliwość samodzielnej zmiany Konstytucji.Po co to KOD-owi? Oddadzą tylko przysługę dla PiS-u. Tak zupełnie na dołach,to ludzie są zadowoleni i nie chodzi o 500+ ale nawet w zakładach pracy zaczynają się podwyżki.O tym się na dołach mówi a nie o poparciu dla KOD.Póki co Polska jest w UE i NATO ale jest także w EM i liczy się bardzie to co w świecie niż to co w Polsce.
Będzie dolar rósł w swoim indeksie,to będzie rósł i do złotówki,będzie indeks spadał,spadnie i do złotówki.Giełda jest w trendzie wzrostowym i wątpię aby działania KOD-u ten trend zmieniły.
-
2016/12/18 18:43:37
@red.007:
"Po co to KOD-owi? Oddadzą tylko przysługę dla PiS-u."

Też tak myślę. Do tej pory to PO i okolice było partią władzy, a PiS niebezpiecznymi rewolucjonistami. Teraz będzie odwrotnie: PiS to partia ładu i porządku a opozycja to demonstrujące na ulicach niebezpieczne świry.

-
2016/12/18 18:49:43
@guyfawkes13:
"Ja zwykle bredzisz. Od wielu lat narasta antypolska propaganda, że Polacy mordowali Żydów, że wojnę wywołali nazisci, że Niemcy byli pierwszymi ofiarami nazistów, itd.
Więc naziści to byli chyba tylko Polacy? Polish death camps itd.
Czy Ty naprawdę nie rozumiesz mechanizmów dużej polityki?
Jak zobaczysz na ulicy czołgi niemieckie czy sowieckie, to pomyślisz, że pomylili się na mapie, że kompas im się zaciął?"

A kto jest temu winny? Kto się z nimi zadawał w różnych KOR-ach?
-
2016/12/18 19:20:14
@konsultant121
"Ciekawe jak na rewolucję KODu zareaguje jutro PLN i giełda"
Możesz napisać jak wg Ciebie?
Wg mnie spadkami.
-
2016/12/18 19:43:10
@wb
"Panowie, może zamiast zajmować się pierdołami z telewizji..."

- No wie Pan, Panie Wojtku. W kraju przewroty, na granicy niemieckie tanki, @guyfawkes wykopuje pepeszę z ogródka a Pan, że to "pierdoły"? :D

A tak na poważnie - przepraszam, że zaśmiecam blog. Kiedy tylko @guyfawkes przestanie pisać o polityce z ochotą i ja przestanę, ale póki co, musi być jakaś równowaga w poglądach. Może najlepiej obu nam Pan zabroni - chętnie się podporządkuję.
-
2016/12/18 20:11:25
@Ewiggin

Jaką pepeszę???
Chyba zostałeś w dzieciństwie ciężko porażony przez ''Czterech pancernych i psa'':))))

W moim ogródku można wykopać tylko stena.
-
2016/12/18 20:14:52
@WB

''A kto jest temu winny? Kto się z nimi zadawał w różnych KOR-ach?''

Nie zrozumiałem, co podmiot liryczny miał na myśli w tym zdaniu, ale precyzowanie chyba nie jest konieczne:))

Za to przeczytałem powyższy wpis i się zastanawiam...
-
2016/12/18 20:21:44
@Carrie

Co byś na to powiedziała?
Kanał ma szerokość 10 kratek i tyleż się z niego wybiło.
www.bankfotek.pl/view/2044707
-
2016/12/18 20:26:39
@WB

Mówi Pan w tym ''powyższym'' (ciekawym) wPISie [żarcik :)))))] o bliskim krachu , w ciągu miesiąca. A jak by się miały wtedy zachować waluty, podczas tego zjazdu giełdy?
-
2016/12/18 20:31:02
@Ewiggin

No dooobra, podobno jest też w tym ogródku trochę zdobycznych pepesz i MP czterdziestek.:)))
-
2016/12/18 20:43:58
@WB

Mnie się wydaje, że w styczniu mogłaby być długa świeca do (szarej) strefy 0.92 - 0.96
www.mql5.com/en/charts/6292543/eurusd-mn1-hf-markets-ltd
A na euro index do dolnej krawędzi kanału.
invst.ly/2yoy4
Jesteśmy właśnie na reteście długoterminowej linni trendu (czerwone kropki):
invst.ly/2yoya
invst.ly/2yoyj
No w każdym razie na tej kresce, bo kreski przesuwają się trochę przy zmianach skali.
-
2016/12/18 20:53:42
Mógłby być zjazd, choć nie mam do tego przekonania, ale wątpię, czy w najbliższym miesiącu. Na wskaźnikach miesięcznych tak jakbyśmy dopiero wystartowaliśmy.
fxpro.ctrader.com/c/XXqTn

-
2016/12/18 22:24:28
Może też być spadek bardziej złożony i w styczniu będzie na euro jakiś powrót do linii trendu. W każdym razie sytuacja na indeksach się zdecydowała. Wcześniej dłuższy czas byłem zdezorientowany. DAX dopiero teraz przebił porządnie długą linię trendu, od której odbijał się przez rok.
fxpro.ctrader.com/c/ZZqTn
-
2016/12/18 22:31:54
@WB
Na DAXie ważna jest jeszcze kreska niebieska przerywana.
Nie sądzę, żeby był ten wielki spadek w ciągu miesiąca.
fxpro.ctrader.com/c/hZqTn
-
2016/12/18 23:09:40
-
2016/12/19 05:24:12
@guyfawkes13:
"Mówi Pan w tym ''powyższym'' (ciekawym) wPISie [żarcik :)))))] o bliskim krachu , w ciągu miesiąca."

Nie mówię o niczym takim.

-
2016/12/19 08:38:40

"Też tak myślę. Do tej pory to PO i okolice było partią władzy, a PiS niebezpiecznymi rewolucjonistami. Teraz będzie odwrotnie: PiS to partia ładu i porządku a opozycja to demonstrujące na ulicach niebezpieczne świry."

Mną to jednak łatwo sterować za pomocą "reverse psychology" ( en.wikipedia.org/wiki/Reverse_psychology ).

Wystarczy na jakiś odcinek rzucić Jasia Hartmana:

www.fronda.pl/a/skandaliczne-hartman-poszczul-polakow-na-kaczynskiego-probowano-mu-uniemozliwic-odwiedzenie-grobu-brata,83957.html

... to ja od razu się będę ustawiał odwrotnie.
-
2016/12/19 08:46:29
@WB

''Nie mówię o niczym takim. ''

To sorry, przeczytam jeszcze raz, ale wieczorem.

-
2016/12/19 08:50:03
@WB

''Mną to jednak łatwo sterować za pomocą "reverse psychology" ( en.wikipedia.org/wiki/Reverse_psychology ).
Wystarczy na jakiś odcinek rzucić Jasia Hartmana''

To bardzo dobrze o Panu świadczy, ''miej serce i patrzaj sercem''.
Ciekawe, czy się w Polsce da uruchomić to co najgorsze, to opętanie jak za terroru rewolucji we Francji , za bolszewizmu czy za rabacji galicyjskiej.
-
2016/12/19 08:51:30
"Też tak myślę. Do tej pory to PO i okolice było partią władzy, a PiS niebezpiecznymi rewolucjonistami. Teraz będzie odwrotnie: PiS to partia ładu i porządku a opozycja to demonstrujące na ulicach niebezpieczne świry."

Przykład:

janinajankowska.salon24.pl/740614,posel-niesiolowski-dla-rosyjskiej-agentury-sputnik-news
-
2016/12/19 08:55:55
@guyfawkes13:
"To bardzo dobrze o Panu świadczy, ''miej serce i patrzaj sercem''.
Ciekawe, czy się w Polsce da uruchomić to co najgorsze, to opętanie jak za terroru rewolucji we Francji , za bolszewizmu czy za rabacji galicyjskiej."

Mam nadzieję, że nie ale zainspirowany serialem o Piusie XIII:

www.youtube.com/watch?v=dPjW75fIbUo

... wziąłem się za lekturę o Piusie XI-tym:

czarne.com.pl/katalog/ksiazki/papiez-i-mussolini

Wtedy w odpowiedzi na zagrożenie bolszewickie wymyślony został Mussolini. Ale my jesteśmy na razie w Belle Epoque, więc do tego jeszcze daleko.
-
2016/12/19 09:04:00
@konsultant121

A jednak spadki, przynajmniej na początek (szkoda, że bałeś się wczoraj napisać swoją prognozę).
-
2016/12/19 09:12:05
Mała paniczka u nas.
-
2016/12/19 09:15:24
Sprawa jest poważna i zmierza do przesilenia, uruchomiono głębokie rezerwy. Rozjaśnia się po co KGB robiło prawicę w PL.
Lala Gernera Krzeczkowskiego:
wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Kazimierz-Ujazdowski-PiS-nie-realizuje-deklaracji-wyborczych,wid,18645277,wiadomosc.html
-
2016/12/19 09:24:19
Na razie rynek nasz zachowuje się przyzwoicie. Dotarł do pierwszego wsparcia (1890 średnia 10 sesyjna). Następne jest okolice 1880 (15 sesyjna).
Cały czas stawiam, że wybronimy się i kontynuujemy hossę :)
-
2016/12/19 09:28:47
@ karnakufo
Nie sadzę aby to była panika.
w piątek giełdę podciągnęli pod kontrakty i jest odreagowanie.
stooq.pl/mol/?id=8996
-
2016/12/19 09:30:46
@ karnakufo
W grudniu zmiana kierunku na Dow Jones, w styczniu znowu w gore a w lutym takze ma byc zmiana kierunku...
-
2016/12/19 09:35:21
@red.07
Oj tam, oj tam, piszę tak, bo chcę, jak najtaniej wziąć L. :)
-
2016/12/19 09:38:05
Panowie, dajcie naszym WIG-om skorekcić się przynajmniej do środy/czwartku po takich wzrostach.
-
2016/12/19 09:40:01
@konsultant121
"W grudniu zmiana kierunku na Dow Jones, w styczniu znowu w gore a w lutym takze ma byc zmiana kierunku..."

Z tego co piszesz nic nie wynika dla sposobu gry pod to, takie masło maślane. :)
-
2016/12/19 09:42:15
"Towarzysza Kraski to sluchac sie nie da."

Redaktor Piotr Kraśko : miła aparycja, wysportowana sylwetka (maratończyk), nienaganny ubiór. Czy wy, pisiak, nie lubicie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wyglądają na takich którym się w życiu powiodło ?
-
2016/12/19 09:42:49
@guy
Wspaniała wiadomość z tym Ujazdowskim.
"Odpowiedzialność spoczywa na koalicji rządzącej, a ściśle rzecz biorąc na Jarosławie Kaczyńskim i kierownictwie PiS. W takim podwójnym sensie. Obiecywaliśmy wyborcom dialog polityczny, poszerzenie praw wolności politycznych, empatię wobec odmiennych stanowisk, krytykowaliśmy Platformę za naruszenie praw opozycji, a metoda, która została obrana po zdobyciu władzy, jest zaprzeczeniem tego, do czego się zobowiązywaliśmy w deklaracjach wyborczych - stwierdził w rozmowie
z TVN24 europoseł Kazimierz Ujazdowski komentując piątkowe wydarzenia w Sejmie."

- To są święte słowa. Mam nadzieję, ze w PIS jest więcej takich osób i że wystarczy im odwagi.
-
2016/12/19 09:44:23
wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Kazimierz-Ujazdowski-PiS-nie-realizuje-deklaracji-wyborczych,wid,18645277,wiadomosc.html

Najpierw Kowal teraz Ujazdowski...
PIS powinien wszystkich europosłów odwołać bo tam, daleko, wrażej propagandzie ulegają.
-
2016/12/19 09:49:02
Smutne to z tym Ujazdowskim - piąta kolumna, pytanie, jak ustrzec się przed takimi sytuacjami i co robić, gdy tacy się znajdą?
-
2016/12/19 09:52:16
@Datik

Zobacz sobie do jakich ''fundacji'' należy Pawło Kowal. Mnie wystarczy fejs. :)))
-
2016/12/19 09:53:34
@datik
Jak dla mnie tow.Krasko jest zbyt pewny siebie i tworzy swiat innym niz jest. Najgorsze ze on w to wierzy. Gdybys ogladal TVNBIS przed Brexitem i przed Trumpem, to zrozumialbys dlaczego tak sadze. Ci ludzie odlecieli zbyt daleko od rzeczywistosci. Dlatego przestalem ogladac TVNBiS i wole juz nawet ogladac "Chodzi o Pieniadze" Jacka Leskiego czy Wiadomosci Ekonomiczne TV Republika.
Gdyby nie dobra zmiana, nie dowiedzialbys sie jaki to biznes z "najlepszymi inwestycjami na telefon od konsultanta" z firmy w prestizowej lokalizacji operujacej dzwignia finansowa na forexie, ktore nadal dzialaja w swietle prawa. P.S. Do mnie tez dzwonili i namawiali. Ale w koncu przyjalem strategie odpowiedzi: Pomylka.
-
2016/12/19 09:54:35
@datik
"......Tutaj Bronek trochę przegiął, niestety"

Pokazał swoje prawdziwe intencje, szkoda, że jej tłum nie zlinczował, bo wtedy skakałby z radości.
Po prostu wstyd za takiego prezydenta.
A co w tym najgorsze, to to, że cała jego strona nie przeprosiła i nie odcięła się od tego.
Jak można cieszyć się z napadu na drugiego człowieka.?
-
2016/12/19 09:54:41
@Ewiggin

''Mam nadzieję, ze w PIS jest więcej takich osób i że wystarczy im odwagi''

:)))
Agentura jest wszędzie w kompradorskim bantustanie.
-
2016/12/19 10:05:46
"Jak można cieszyć się z napadu na drugiego człowieka.?"

Nikt na nią nie napadał fizycznie, krzyczeli trochę, że pójdzie siedzieć. Dla mnie tez widok trochę przestraszonej, na co dzień najbardziej aroganckiej baby w PISie, należy do tych... bezcennych :)
Ale akurat jemu nie wypadało tego mówić.
-
2016/12/19 10:10:41
@karnakufo

To ile tych banków kupiłeś?
-
2016/12/19 10:17:38
@bartalsi
Chyba nie będziesz zdziwiony, gdy Tobie akurat nie odpowiem. :)
-
2016/12/19 10:56:08
@WB
Widzę Panie Wojtku,że Pana teza do kwietnia hossa potem kraszek, a potem znowu hossa nie uległa zmianie. Co najwyżej przytoczył Pan dodatkowe argumenty przemawiające za tą tezą. Rozumię,że chodzi Panu o rynek amerykański. Jak Pana zdaniem wkomponowuje się w ten scenariusz rynek polski? Rozjedzie się czy nie?
-
2016/12/19 11:03:30
Tow. Balcerowicz na Ukrainie nacjonalizuje bank, a u NAS "prywatyzował". Widać działa tu stara dobra zasada"ja mogę być i liberał tylko wy mi towarzysze o tym wcześniej powiedzcie".
-
2016/12/19 11:23:06
Tak myślę,że może dolary przetrzymać przynajmniej do stycznia.
Chodzi mi po głowie teoria spiskowa,że gruba ryba może zagrać na osłabienie złotego wykorzystując zamieszanie polityczne i mniejszą płynność w okresie świątecznym.
W styczniu się zobaczy czy z dużej chmury mały deszcz.
-
2016/12/19 11:30:46
@podczaszy
Podawaj więcej info albo jakieś linki bo tak to sie trudno ustosunkować.
Np taki link:

wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,21141359,prawicowy-publicysta-ostro-do-politykow-pis-poslowie-nikomu.html#Czolka3Img

jakieś rysy na monolicie się pojawiają :)
-
2016/12/19 11:49:02
@datik
"jakieś rysy na monolicie się pojawiają :)"

- Żeby zadzierać ze "swoimi" dziennikarzami..... Mówiłem, że PIS to mistrzowie świata w samozaoraniu :D ... Ale ja się podobno na polityce nie znam :D ..
-
2016/12/19 11:53:20
datik
Na onet w dziale biznes, tytuł "Rząd podjął decyzję o nacjonalizacji Privat Banku".
-
2016/12/19 11:58:15
@podczaszy
dzięki, wieczorem poczytam

@ewiggin
"Mówiłem, że PIS to mistrzowie świata w samozaoraniu"
to by mnie specjalnie nie zmartwiło, tylko że oni "zaorają" wszystko
-
2016/12/19 12:21:07
@karnakufo

No powiedz, przecież jak zarobisz to mnie zaorzesz.
-
2016/12/19 13:02:45
@007:
Dobrze kombinujesz. Popatrz na ruch zainicjowany 29.12.2015 na EURPLN.
-
2016/12/19 13:09:30
@bartalsi
Co się przejmujesz uśpionym agentem lepiej powiedz, jak Ty widzisz rynki?
-
2016/12/19 13:17:13
Panie Wojtku, czy będąc członkiem SII prowizja od transakcji akcjami w DM PKO SA wynosi 0,18% tylko w 2016 roku?
www.sii.org.pl/5590/znizki/biura-maklerskie/centralny-dom-maklerski-pekao-sa.html#ak5590
-
2016/12/19 13:18:05
@guy:
Ciekawe, czy się w Polsce da uruchomić to co najgorsze, to opętanie jak za terroru rewolucji we Francji
Ponoć niektórzy już twierdzą, że czują się jak przedstawiciele stanu trzeciego.

"20 czerwca deputowani Zgromadzenia Narodowego zebrali się w sali do gry w piłkę i uroczyście złożyli tam przysięgę, iż nie rozejdą się, dopóki nie uchwalą pierwszej konstytucji dla Francji."

No i na dodatek coś z twojego ulubionego okresu sanacji:
"W grudniu 1933 roku tezy konstytucyjne przedstawiono Komisji Konstytucyjnej. 26 stycznia 1934 roku na posiedzeniu Sejmu pojawiło się sprawozdanie Komisji z toku prac nad wnioskiem BBWR-u w sprawie zmiany ustawy zasadniczej. Nikt nie wiedział, iż sprawozdanie to było tak naprawdę projektem nowej konstytucji. Kiedy Stanisław Car wystąpił z referatem na temat nowej ustawy zasadniczej, opozycja opuściła salę obrad na znak protestu. Posłowie antysanacyjni twierdzili, iż wybory były sfałszowane. Wówczas Car, po naradzie z marszałkiem Sejmu, zadecydował iż należy skorzystać z nieobecności opozycji i przegłosować projekt konstytucji w trybie nagłym, tak jak zwykłą ustawę. Takie postępowanie nie było jednak zgodne z prawem.
Marszałek Świtalski postanowił zachować pozory i wezwać na salę posła opozycyjnego Mieczysława Niedziałkowskiego, informując go o nadchodzącym głosowaniu nad ważną ustawą. Car zgłosił tymczasem wniosek o uznanie tez konstytucyjnych za projekt konstytucji i zmianę tytułu na Ustawę konstytucyjną. Spotkało się to z oporem Stanisława Strońskiego, który zwrócił uwagę na to, iż zgodnie z prawem wniosek taki należy zgłosić min. 15 dni przed planowanym głosowaniem. Jednak posłowie BBWR-u przegłosowali skrócenie procedury, a zaraz potem zadecydowali o przyjęciu pod głosowanie projektu w drugim i zaraz potem w trzecim czytaniu. Przyjęcie zostało przegłosowane i w szeregach sanacyjnych zapanowała radość. Odśpiewano m.in. Pierwszą Brygadę."

-
2016/12/19 13:30:38
@Carrie

Zapomniałaś o Konstytucji 3 Maja, którą też uchwalono fortelem:)))

Ale może odniosłabyś się do tego P&Fu?
-
2016/12/19 13:33:31
Od początku historii Polacy męczą się z antypolskim warcholstwem począwszy od tzw. reakcji pogańskiej w XI wieku, kiedy pierwszy raz usiłowano zlikwidować Polskę.
-
2016/12/19 14:09:11
@guy
Ja nie mam Alzheimera, za to umiem kojarzyć luźne fakty, z pozoru niezwiązane, które sam podsuwasz :-P
Dobrze, że nie zaprzeczasz, że czarne jest czarne :-D
-
2016/12/19 14:16:51
Dobra zmiana
Produkcja przemysłowa w listopadzie 3,3 %, prog. 1,7 %, poprz. -2,5 %.
Sprzedaż detaliczna w listopadzie 6,6 %, prog. 4,8 %, poprz. 3,7 %.
-
2016/12/19 14:48:58
@carrie
Ty mi lepiej wytłumacz o co chodzi z funtem,bo nie wiem gdzie jestem a piszę z doskoku. ;)
-
2016/12/19 15:35:34
@idmmaximus:
"Panie Wojtku za co Pan myśli o srebrze powalczy jeszcze o odbicie ?"

Mój najlepszy pomysł na metale szlachetne to idea, że złoto zawsze należy kupować w dołku 8-letniego cyklu na GBP/USD. Ostatni dołek funta w ramach tego cyklu był w styczniu 2009. Dwa cyklu wstecz w czerwcu 2001. 3 cykle wstecz w lutym 1993, 4 cykle wstecz w lutym 1985. 6 cykli wstecz w październiku 1976,

wojciechbialek.blox.pl/2016/10/Kiedy-kupowac-funta.html

Czyli data dołka do funta do dolara pływała od października do czerwca. Najbardziej skrajne odczyty do październik tego roku i czerwiec przyszłego. Reszta wypada w okresie styczeń-luty.

Na oko to obecne zachowanie złota najbardziej to z 2000 roku i ok. 1984 roku. Zgadzając się następujące elementy: 1) silna bessa (2011-2015, 1996-1999, 1980-1982), 2) silne odbicie (2015-2016, 1999, 1982-83), 3) wtórny spadek (teraz, 1999-2001, 1983-1985).

Czyli obecna sytuacja jest podobna do tej sprzed 16 lat i tej sprzed 32 lat (co drugi cykl).

I w 1985 i w 2001 roku złoto robiło podwójny dołek przed rozpoczęciem wzrostów.

Rozumowanie dla srebra powinno być pewnie podobne.

Gdyby w najbliższych miesiącach - czyli w okolicach oczekiwanego szczytu dolara do funta - na złocie uformował się podwójny dołek, to można by zagrać na złocie na powrót do szczytu z lipca 2016.

Sytuacja na srebrze powinna być podobna.
-
2016/12/19 15:52:27
@bialek.wojciech
"Gdyby w najbliższych miesiącach - czyli w okolicach oczekiwanego szczytu dolara do funta - na złocie uformował się podwójny dołek, to można by zagrać na złocie na powrót do szczytu z lipca 2016. "

Czyli nic się specjalnie nie zmieniło, bo gdy pytałem Pana ostatnio o złoto,również wyraził Pan opinię,że lipcowe szczyty są osiągalne.
To dobrze. :)
-
2016/12/19 15:52:28
ewiggin:
"Na WIG20 korekta całej "piątki". Poziom denka trudno przewidzieć - może być płasko ale teoretycznie może też postraszyć nawet do 1780 pkt. Bardziej prawdopodobna wydaje się płaska ale ten wczorajszy odczyt INI wymaga schłodzenia. Tak czy siak, pod koniec przyszłego tygodnia wypada dno cyklu 5-tygodniowego."

Moim zdaniem użyteczna jest analogia z wrześniem ub. r. (rys. 4):

www.analizy.pekao.com.pl/pdf.php?id=11616

Wtedy rynek utracił dynamikę wzrostu na prawie 2 miesiące, ale teraz nie mamy chyba aż tyle czasu.
-
2016/12/19 15:56:42
"Gdyby w najbliższych miesiącach - czyli w okolicach oczekiwanego szczytu dolara do funta - na złocie uformował się podwójny dołek, to można by zagrać na złocie na powrót do szczytu z lipca 2016."

Jedyny sens kupowania złota jaki widzę, to zagranie na krach giełdowy w przyszłym roku. Taki krach spowodowałby spadek stóp, a więc pewnie osłabienie dolara i w takich warunkach złoto wystrzeliłoby w górę.

Jeśli mediana szczytów dolara względem funta wypada w lutym przyszłego roku, czyli orientacyjny moment na zakupy złota też gdzieś tam powinien być w tych okolicach, a mnie krach wyszedł jakąś tam metodą w kwietniu:

wojciechbialek.blox.pl/2016/10/Hossa-do-kwietnia-potem-krach.html

... to jakoś się to razem spina.
-
2016/12/19 16:05:20
na razie wariant najsilniejszy się realizuje - doszło do 10sesyjnej i góra. Dokupiłem sobie jeszcze KGHM, ładnie spadło do luki ;)
-
2016/12/19 16:09:29
@ewiggin:
"Tak czy siak, pod koniec przyszłego tygodnia wypada dno cyklu 5-tygodniowego."

Dołek cyklu 40-tygodniowego był 18-tego listopada, czyli 31 dni temu. 31 dni po dołku poprzedniego cyklu 40-tygodniowego czyli po 20 stycznia był 20-tego lutego. Dołek cyklu 5-tygodniowego wypadł wtedy 24-tego lutego, a po 3 marca rynek znowu ruszył do góry z kopyta i okazała się, że te korekta była flagą w połowie masztu.

W naszych realiach obecnie dawałoby to dołek w przedwigilijny piątek i szczyt gdzieś tam pewnie pod koniec stycznia.

Pasuje mi taki scenariusz. Ponieważ projekcja wzrostowa dla USA w ramach obecnego cyklu 20-tygodniowego rośnie do stycznia:

wojciechbialek.blox.pl/2016/11/Goldman-Sachs-glosuje-na-Polske.html

... to do tego czasu trzeba zapewne rozegrać większość wzrostów i nas.

-
2016/12/19 16:15:32
@red.007:
"Czyli nic się specjalnie nie zmieniło, bo gdy pytałem Pana ostatnio o złoto,również wyraził Pan opinię,że lipcowe szczyty są osiągalne."

Kupowanie metali szlachetnych przy umacniającym się dolarze to ryzykowana strategia. Z mojej projekcja dla Dollar Index:

wojciechbialek.blox.pl/2016/12/Cykl-Kuznetsa-na-USD-uaktualnienie.html

... wyszła mi korekta spadkowa na dolarze od grudnia do lipca. Gdyby się tego trzymać, to gdzieś w tym okresie jest miejsce na wzrost ceny złota. Trochę mało czasu, i tylko szybko giełdowy krach a la 1987 miałby być może potencjał do poderwania ceny złota w górę. No ale coś takiego właśnie mi w przyszłym roku wychodzi.
-
2016/12/19 16:26:36
@W.B.
Uwerturę do ewentualnego kraszku musi zagrać chyba CHF i JPY...
-
2016/12/19 16:27:28
@bialek.wojciech
Wszystko jasne Panie Wojciechu.
Ja traktuję ewentualne wzrosty złota jako korekcyjne i ci co grają na kontraktach coś pewnie ugrają.
Nie ma cudów aby złoto poszło w kosmos gdy po korekcie dolara oczekujemy 0.80 na głównej parze a,że korekta może potrwać do lipca,to w dłuższej perspektywie,gdzieś koło roku,złoto moim zdaniem zrobi kolejne dołki
-
2016/12/19 16:29:00
@lamaprd123:
"Jeżeli spadek DJU jest powiązany ze spadkiem cen obligacji i ma to trwać jeszcze parę miesięcy (DJU przełamuje wieloletnią linię trendu), to chyba dolar też powinien dopiero wtedy ustanowić szczyt? Dolar wydaje się ostatnio powiązany ze spadkiem cen obligacji, a Pan spodziewa się szczytu dolara już teraz."

Ciekawe. Sprawdziłem korelację pomiędzy rentownością amerykańskich 10-latek i Dollar Index i rzeczywiście wyszło mi, że w okresie minionych 3 miesięcy była najwyższa od 1992 roku. Ale nie jest doskonała: dołek dolara był w maju, a dołek rentowności dopiero w lipcu.

Rzeczywiście pasowałoby, żeby dolar i rentowności obligacji (i ceny akcji) zrobiły szczyt równocześnie (z poprawką na takie dywergencje jak w maju/lipcu).

Jak liczyłem szczyt rentowności w ostatnim Raporcie tygodniowym to mi wyszedł dopiero we wrześniu przyszłego roku (rys. 13):

www.analizy.pekao.com.pl/pdf.php?id=11616

Zupełnie to nie pasuje do projekcji dla Dollar Index, która robi korektę grudzień-lipiec:

wojciechbialek.blox.pl/2016/12/Cykl-Kuznetsa-na-USD-uaktualnienie.html

... ani do kuznetsowych projekcji dla rynku akcji, ze szczytem w marcu:

wojciechbialek.blox.pl/2016/10/Hossa-do-kwietnia-potem-krach.html

Gdyby szukać kompromisu to tu:

wojciechbialek.blox.pl/resource/5_DOllarIndexProjekcja.png

... mamy wtórny szczyt dolara w maju. I to już jakoś prędzej można uzgodnić z projekcją dla S&P 500 robiącą szczyt w marcu i projekcją rentowności robiącą szczyt we wrześniu.
-
2016/12/19 16:29:39
@mac-erson
Trzeba przyznać,że nerwy masz ze stali.
Nowe wątpliwości przyjdą przy 2000.
-
2016/12/19 16:29:58
@konsultant121:
"Uwerturę do ewentualnego kraszku musi zagrać chyba CHF i JPY..."

Co Pan ma na myśli?
-
2016/12/19 16:36:26
@W.B.
Wzrosty CHFUSD, i JPYUSD .
-
2016/12/19 17:00:43
@bialek.wojciech
Panie Wojciechu,skoro jest Pan na wizji,to może odniesie się Pan do danych o,których wspomniał kolega Konsultant121.Czy to tylko korekta w ciągu złych danych,czy początek trwalszej tendencji.
W sumie ceny produkcji-znaczący wzrost a produkcja-wręcz rewelka.
stooq.pl/mol/?id=9009
stooq.pl/mol/?id=9008
-
2016/12/19 17:04:38
@mac-erson
Strzał życia ?:) zazdroszczę, ale zdrowo zazdroszczę :)
Ale nie przechwalaj się tym zbytnio. Pamiętaj, ze to też jest niestety "polskość"

www.youtube.com/watch?v=CzpgK-XMCS4
-
2016/12/19 17:07:53
W sumie jeśli Giełda dyskontuje przyszłość,to dzisiejsze dane nie powinny zaskakiwać.
-
2016/12/19 17:08:27
@podczaszy1:
"Widzę Panie Wojtku,że Pana teza do kwietnia hossa potem kraszek, a potem znowu hossa nie uległa zmianie. Co najwyżej przytoczył Pan dodatkowe argumenty przemawiające za tą tezą. Rozumię,że chodzi Panu o rynek amerykański. Jak Pana zdaniem wkomponowuje się w ten scenariusz rynek polski? Rozjedzie się czy nie?"

Na razie sadzę, że ostatniego impetu wystarczy S&P500 do połowy stycznia:

wojciechbialek.blox.pl/2016/11/Goldman-Sachs-glosuje-na-Polske.html

Sądzę również, że będąc 31 dni po dołku z 18 listopada jesteśmy z punktu widzenia krótkoterminowych cykli w sytuacji podobnej do tej z okolic 20 lutego.

Czyli korekta, którą robimy od kilku dni to flaga, która powiewa w połowie masztu. Dołek tej korekty czyli dołek cyklu 5-tygodniowego celuje w przedwigilijny piątek.

Potem powinna być taka jazda w górę jak w marcu.

Niby ubiegłotygodniowy sentyment INI SII na +30 pkt. jest raczej sprzeczny z tym scenariuszem, ale duzi gracze zamówili u polityków ten cyrk odegrany w łikend, więc w czwartek sentyment się schłodzi i akcje będą mogły znowu być ciągnięte w górę.

Gdzieś w trakcie tego ruchu należ się przenieść z dużych na małe, które na razie jeszcze nie ruszyły. W odpowiadającej obecnej sytuacji fazie poprzedniego cyklu 40-tygodniowego WIG-20 zaczął być silniejszy niż sWIG 11 stycznia (na 9 dni przed dołkiem WIG-u 20 stycznia) a przestał 17 marca (niecałe 2 miesiące po dołku WIG-u z 20 stycznia). Teraz WIG-20 zaczął się umacniać względem sWIG-u 30 września czyli na długo przed dołkiem WIG-u 18 listopada.

W poprzednim cyklu sWIG zaczął być silniejszy od WIG-u 20 po w niecałe 2 miesiące po początku wzrostu WIG-u i na 2 tygodnie przed jego końcem. Niecałe 2 miesiące po dołku z 18 listopada to połowa stycznia. Czyli na maluchy gdzieś by się trzeba przesiadać w okolicy połowy stycznia, kiedy ludzie wrócą z sylwestra zostaną zanęceni efektem św. Mikolaja, efektem stycznia i czym tam jeszcze i przyniosą na rynek pieniądze, gdy duży kapitał, który zainicjował ten ruch będzie się już zbierał do wyjścia (przynajmniej w tym cyklu 20-tygodniowym, którego dołek celuje w koniec marca).

-
2016/12/19 17:19:23
@karnakufo

Mam teraz taki pogląd jak to, co WB właśnie wypisał, dobra zmiana?

Sorry za agenta, robiłem sobie jaja ale przesadziłem. Tzn, może i są tu sami agenci, ale ja nie mam na to dowodów.
-
2016/12/19 18:53:04
@bartalsi
"@karnakufo

Mam teraz taki pogląd jak to, co WB właśnie wypisał, dobra zmiana?

Sorry za agenta, robiłem sobie jaja ale przesadziłem. Tzn, może i są tu sami agenci, ale ja nie mam na to dowodów. "

Wybaczam CI, ale nie rób takich brzydkich rzeczy więcej.
Lepiej dawaj jakieś analizy, wykresy to się czegoś nauczymy, nawet, jak się pomylisz to nic - przecież nikt nie jest nieomylny, mnie też często zdarza się nie trafić. :)
-
2016/12/19 19:29:46
Piłem szampana bo sprzedałem trochę PZU.
-
2016/12/19 21:18:08
@guy
Ale może odniosłabyś się do tego P&Fu?
Lubisz black jack'a?
-
2016/12/19 21:35:18
@Carrie

''Ja nie mam Alzheimera, za to umiem kojarzyć luźne fakty, z pozoru niezwiązane, które sam podsuwasz :-P
Dobrze, że nie zaprzeczasz, że czarne jest czarne :-D''

Grunt to dobre samopoczucie.:)))
Nie da się przykładać tej samej miary do różnych czasów i okoliczności.
Do legionów nie poszły miliony. Większość była od tego bardzo daleko, nadchodzącym legionistom często towarzyszyło ryglowanie okiennic. Niewielu było stać na ryzykowanie życia, ran, kalectwa dla Polski. Więc co, po wojnie ta większość miała rządzić i zapaskudzić wszystko swoimi lichymi standardami, geszeftami i układzikami, cwaniactwem itd? Większość nigdy by Polski nie odzyskała.
To w ogóle nie miałoby sensu. Bo to byłby tylko powrót do starego śmietnika, dyktatura miernoty i dziadostwa.
Więc na Dwudziestolecie trzeba patrzeć inaczej.
W 1938 były ostatnie wybory, w których wzięło udział 70 % (!) ludzi. W kraju z dużymi mniejszościami i przy wezwaniu opozycji do bojkotu. Więc ani wcześniej ani później żadna władza w Polsce nie cieszyła się tak dużym zaufaniem. No to kto najlepiej realizował interes ogółu obywateli?
Czy nie o to chodzi w tzw. demokracji?
-
2016/12/19 21:38:07
@Carrie

''Lubisz black jack'a?''

Myślałem, że się na tym znasz, bo ja raczej nie.
-
2016/12/19 21:38:21
A to ciężarówka z polskimi numerami rejestracyjnymi wjechała w tłum na jarmarku w Berlinie...
fakty.interia.pl/swiat/news-berlin-ciezarowka-wjechala-w-tlum-na-swiatecznym-jarmarku,nId,2324516
-
2016/12/19 21:43:30
@Konsultant

No nie wiem, same przypadki od paru dni. Czy nie chodzi czasem o nakręcenie w Reichu emocji przeciw Polsce?
-
2016/12/19 22:18:42
@guyfawkes
To nie Rodak, to ubogacacze kulturowi.
-
2016/12/19 22:57:09
@Konsultant

Ale Niemcy tego nie wiedzą. Ponad 1.5 godziny temu ZDF podał, że kierowcą jest Polak i dalej nic. Wiedzą tylko, że ciężarówka jest polska, a policja podała, że wśród rannych są uchodźcy. Czyli że nasz faszyzm atakuje uchodźców w sercu Rzeszy.

To tak na zasadzie ''nie można zrobić drugi raz pierwszego wrażenia''
-
2016/12/19 22:59:11
''21:27
ZDF twierdzi, że kierowca ciężarówki to Polak. ''
-
2016/12/19 23:02:56
@guy
"No nie wiem, same przypadki od paru dni. Czy nie chodzi czasem o nakręcenie w Reichu emocji przeciw Polsce?"

- Myślę, że jeśli chodzi o nakręcanie takich emocji, to Jarosław K. i Antoni M. nie potrzebują żadnej pomocy, ani w Reichu, ani we Francji ani nigdzie indziej w cywilizowanym świecie. Tylko Putin raczej na nich nie narzeka. :-(
-
2016/12/19 23:06:50
@Ewiggin

Czyli Macierewicz kierował tym tirem.

Wiesz co, lepiej do mnie nie pisz.
-
2016/12/19 23:14:31
Panowie powagi trochę proszę !
-
2016/12/19 23:14:45
Już dawno Amerykanie podali, że ISIS przyznało się do zamachu w Berlinie, a Niemcy to blokowali, teraz jakaś aktywistka jakiejś organizacji w Niemczech przekonuje, że to nie ISIS.

twitter.com/Rita_Katz?ref_src=twsrc%5Etfw
-
2016/12/19 23:15:13
@guy
"Czyli Macierewicz kierował tym tirem."

- Ty to POwiedziałeś... Swoją drogą, to Jarosław K. chyba nie ma prawa jazdy :D

-
2016/12/19 23:19:09
@konsultant
Masz rację. Przepraszam - nie pora na żarty. Tamten mój ostatni wpis popełniłe, nie czytając Twojego. Spadam.
-
2016/12/19 23:21:19
''Niemieckie służby wciąż podkreślają, że nie można z całkowitą pewnością nazwać incydentu zamachem terrorystycznym. Nie potwierdzają także, że ciężarówka została porwana.''
-
2016/12/19 23:32:10
Dziwnie to wygląda, Amerykanie kolejny raz mówią Niemcom, że to zamach terrorystyczny.

twitter.com/Jordanfabian?ref_src=twsrc%5Etfw
-
2016/12/19 23:36:13
A Niemcy kolejne informacje dla mediów podadzą dopiero jutro.
W Polsce mówi się, że to nie polski kierowca prowadził tego tira, a w Niemczech nic na temat kierowcy.
-
2016/12/19 23:39:11
Trochę Pan namieszał, hossa mocno przeplata się z bessą. Wniosek jest taki, że może być duża zmienność. Trend na rynku obligacji moim zdaniem wskazuje, że następne do spadku powinny szykować się akcje, szczególnie na rynku amerykańskim. Najpierw spadły surowce, potem obligacje, a na końcu akcje to chyba klasyka rynków finansowych.

U nas natomiast coraz lepiej zaczyna to wyglądać, choć warto zachować ostrożność. Szanse wzrostu widzę na Pekao, które mało spadło i jeszcze nie odbiło:
pokonajrynek.pl/akcje-pekao/
-
2016/12/19 23:40:43
''Reuters: osoba, której ciało znaleziono w samochodzie, to Polak.''
-
2016/12/19 23:43:42
Wreszcie Die Welt podaje, że zamachowiec to Pakistańczyk.
-
2016/12/20 07:01:16
@guy
Myślałem, że się na tym znasz, bo ja raczej nie.
To ja już dawno wiem, że Ci się od propagandy w głowie pomieszało ;-)
Odpowiedz na moje pytanie. Wiesz jak się gra w "oko"?
-
2016/12/20 09:56:10
@Panna Lala

''To ja już dawno wiem, że Ci się od propagandy w głowie pomieszało ;-) ''

Jesteś niegrzeczna i nie chwytasz myślenia opartego na wartościach. Twój materializm razi mnie od początku, uwagi o polityce które zamieszczasz są nijakie i ''z zewnątrz''. Wmawiasz babie dziecko w brzuch jak ciamajda.N-iści.
Ten p&f wynikał z kurtuazji, bo ja nie potrzebuję niczyich opinii.

Żegnam, panno Lalu.
-
2016/12/20 10:21:02
@guy
Jesteś niegrzeczna i nie chwytasz myślenia opartego na wartościach. Twój materializm razi mnie od początku, uwagi o polityce które zamieszczasz są nijakie i ''z zewnątrz''.

A mówią, że kobiety mają zespół napięcia... zwany PMS :-P

Wmawiasz babie dziecko w brzuch jak ciamajda.N-iści.

No rozwiń.
-
2016/12/20 10:25:40
@carie
Lepiej byś wykresy pokazała a nie głupoty pisała.
-
2016/12/20 10:42:28
@konsultant
Myślę, że nie powinienieś się nazbyt przyzwyczajać do funkcji porządkowego na blogu.
-
2016/12/20 10:47:30
@guy
Do legionów nie poszły miliony. Większość była od tego bardzo daleko,

Więc co, po wojnie ta większość miała rządzić i zapaskudzić wszystko swoimi lichymi standardami, geszeftami i układzikami, cwaniactwem itd? Większość nigdy by Polski nie odzyskała.
To w ogóle nie miałoby sensu. Bo to byłby tylko powrót do starego śmietnika, dyktatura miernoty i dziadostwa.


Obrażasz Naród polski! A twierdzisz, że jesteś prawdziwym Polakiem. Słabe.


Więc na Dwudziestolecie trzeba patrzeć inaczej.
W 1938 były ostatnie wybory, w których wzięło udział 70 % (!) ludzi.


Po "uchwaleniu" konstytucji kwietniowej uprawnienia parlamentu były znacznie ograniczone, do tego walka wewnątrz sanacji etc. Sytuacja zewnętrzna była już wtedy napięta.


Więc ani wcześniej ani później żadna władza w Polsce nie cieszyła się tak dużym zaufaniem.
"Wybory sejmowe wiązały się dla sanacji ze znacznym upokorzeniem, np. w Wilnie szef OZN Stanisław Skwarczyński uzyskał znacznie mniej głosów niż czołowy przeciwnik obozu Lucjan Żeligowski, a będący w niełasce Walery Sławek zgromadził aż 17 tys. głosów w swoim okręgu."


No to kto najlepiej realizował interes ogółu obywateli?
Czy nie o to chodzi w tzw. demokracji?


www.youtube.com/watch?v=m2rkZzzY9D8
-
2016/12/20 10:49:58
@Carrie

''A mówią, że kobiety mają zespół napięcia... zwany PMS :-P''

Znowu mnie denerwujesz. ''Zespół napięcia''! Robisz z rozmowy dialog Barbie i Kena:))
Gdzie Ty chodziłaś do szkoły? Czy Ty czytasz tylko ''Twój styl'' i Cosmopolitan''?

//''Wmawiasz babie dziecko w brzuch jak ciamajda.N-iści.'' No rozwiń.//

Ciamajda.N-iarze to to są postkomuniści, którzy usiłują doprowadzić do takiej narracji, żeby postkomunizm przylepić do swoich przeciwników. Czyli wmawiają babie dziecko w brzuch. Innymi słowy złodziej krzyczy: łapaj złodzieja (w ich przypadku to jest wyjątkowo bezczelne, co charakteryzuje scenariusze, które wyszły spod ręki generała Tukachewskiego[:)))))]. - wyjątkowo bezczelny bolszewik)
W Twoim przypadku to jest bezwiedne. Przytaczasz mi kawałki politpoprawne na pozimoie wiki, czyli sama używając propagandy, zarzucasz mi ją.
-
2016/12/20 10:59:41
@WB
"ale duzi gracze zamówili u polityków ten cyrk odegrany w łikend"
Wychodzi na to,że trafnie Pan to odczytał.Ciekawe, ile to ich kosztowało?
-
2016/12/20 11:06:38
@Carrie

''Obrażasz Naród polski! A twierdzisz, że jesteś prawdziwym Polakiem. Słabe''

Nie rozumiesz realiów. Ten ''naród polski'' byłby eksploatowany przez obce mafie i obcych bezpieczniaków typu gen. Zagórski z Caracalami, i państwo zginęłoby w korupcji i partyjnictwie, aż do wejścia sowietów jakieś 10 lat wcześniej. ''Naród polski'' byłby bezbronny wobec obcych organizacji i wewnętrznej kompradorii. Dlatego walka legionistów o Polskę nie skończyła się z ustaniem wojny. I piłsudczycy wychowali najlepsze w historii (!!!) polskie pokolenie.
Nie rozumiesz tego.

''Podczas kryzysów powtarzam strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym''

Jesteś tak wychowana przez obcy system miękkiej okupacji, żeby nie rozumieć i swoich traktować jak wrogów, a wrogów jak swoich. Na tym polega cały miękki PRL (kiedy już wymordowali elity), żeby z narodu i z rozumu zrobić wydmuszkę, że niby jest, ale nic nie rozumie. Na tym polega miękki sowietyzm. I dziś sowieci dalej walczą na ulicach, żeby zniszczyć w powszechnej świadomości mechanizm swój-obcy, zamieszać w głowach, bo ten naród polski, o którym piszesz, zaczął rozumieć. I temu trzeba przeszkodzić. Zniszczenie samoświadomości narodu, jego orientacji politycznej jest ważniejsze niż jakieś tam cele taktyczne.
Piłsudczycy robili wszystko dla narodu, na stos rzucili ''swój życia los''. Poświęcili się.
A te demoliberalne pierdoły byłyby wykorzystane do zniewolenia narodu. Nie byłoby żadnej Polski.

Więcej nie czytam, bo pracuję.
-
2016/12/20 11:07:20
Jeśli rzeczywiście na wig-u 20 mamy trójkąt zniżkujący / na wig-u go nie ma/ , który zaczyna się na 1999 pkt, a kończy na 1717 pkt to mamy bardzo silną formację pro wzrostową, która może zadziwić niejednego gracza. Taki trójkąt, ale wtedy wyglądał bez zarzutu i był równocześnie na wig-u,już raz wystąpił.
-
2016/12/20 11:11:04
@carrie
A ostrzegałem Cię,że to nie ma sensu.
-
2016/12/20 13:40:02
@akasza Fritzexchange o wiele lepszy. Niższe spready.
-
2016/12/20 17:01:01
@guy
Jesteś tak wychowana...
że nie obrażam wszystkich, którzy mają inne poglądy niż ja.
To się nazywa tolerancja. Z tego co wiem (z pierwszej ręki), w przedwojennej szkole uczonego tego np. na lekcjach religii.
-
2016/12/20 17:15:46
007:
Ty mi lepiej wytłumacz o co chodzi z funtem,bo nie wiem gdzie jestem a piszę z doskoku. ;)
Zgodnie z moim scenariuszem złoty umacnia się do EUR. A zatem:
www.tradingview.com/x/QDeCVlPd/
GBPPLN wygląda jakby był w fazie dystrybucji. Sądzę, że testowane wsparcie padnie i ruszymy w kierunku 5.15.
Kabel:
www.tradingview.com/x/bEod7Hob/
w dół. Jeżeli zmierzamy ku końcowi cyklu, to pewnie jakieś naruszenie denka z 7.10 nam się należy.
Ciekawie jest na EURGBP:
www.tradingview.com/x/YJKX3ceu/
Jakby presja podażowa zelżała na wsparciu i w pobliżu linii trendu.
-
2016/12/20 17:38:02
@carrie
Dzięki Carrie,dystrybucja to dobre słowo,czyli być może moje założenie 32,8 fibo się zrealizuje.
Z tym denkiem/górką,to wszystkie pary z funtem tak mają i zastanawiam się czy o denku mówimy jako o końcu cienia,czy raczej tylko korpusu ale,to tylko takie akademickie rozważanie,bo rynek i tak pewnie w jakiś sposób zaskoczy.-
2016/12/20 17:51:09
@Carrie

''Jesteś tak wychowana...
że nie obrażam wszystkich, którzy mają inne poglądy niż ja.''

Sorry za skrót, ale przecież ciągle mi wciskasz jakiś kit politpoprawny.
Tu nie chodzi o poglądy, tylko o ''lub czasopisma'', o być albo nie być. A osłoną do tego jest pluralizm, tolerancja itd.
Jeżeli wykręca się państwo na VAtcie na 50-60 mld rocznie, to co mi Ty mówisz o tolerancji i różnych poglądach?
5 - 10 mld rocznie, to jest błąd, ok. Ale 50-60 to jest zbrodnia!
I nie ma tolerancji, nie ma szacunku dla poglądów, bo tu nie chodzi o poglądy.
Więc sowieciarze robią cyrki, bo te 50 mld to kupa forsy. Dlatego jest deficyt, biedne dzieci nie mogą się normalnie rozwijać, wojsko jest bezbronne itd.
Rząd , który to ogranicza, jest bombardowany i z zewnątrz i od wewnątrz. Tiemmermans rozdziera szaty, agencje dają rating ZZZ---, bojówki sowieckie walczą o ''wolność prasy'', bo chodzi o kupę forsy - 50 mld rocznie. A to tylko VAT.

A Ty mi tu wyskakujesz z tolerancją i wychowaniem! Przestań myśleć Michnikiem, czy czymś takim, a odzyskasz wolność.

Bo to takie nic 50 mld. Gazet to nie interesuje, ot jakiś błąd. Polacy, niiiic się nie staaało. Stało się. Nie daj się oszukiwać. Ciamajda.Niarze chcą odzyskać władzę tylko po to, żeby wstawiać w ustawy ''lub czasopisma''. A jak sięzna historię, to nie trzeba jej powtarzać.

-
2016/12/20 18:26:29
@WB
Tak z luźnych przemyśleń przypomina mi się jak wieszczono upadek Deutsche Bank. Porównał Pan wówczas jego kurs z kursem innej spółki,o której kiedyś podobnie mówiono a której kurs później bardzo mocno wzrósł.
Od września mamy 65%
stooq.pl/q/?s=db.us&c=5m&t=l&a=ln&b=1

-
2016/12/20 19:17:55
Fala chamstwa stała się chlebem powszednim.
Zeszliśmy do poziomów rynsztoka.
Jak się czyta,że prezydent jest tępym notariuszem PiS-u,to jest to policzek dla tej większości,która prezydenta wybrała w sposób demokratyczny.
wyborcza.pl/0,0.html#BoxGWNav
-
2016/12/20 19:42:33
Nie chciałbym sobie pozwalać na zbyt daleko idące przypuszczenia, bo berliński dramat to wielka tragedia. Ale pewne fakty wydają mi się zagadkowe.

Po pierwsze, taki zamach jakiś czas się przygotowuje, mając ciężarówkę. Zamachowca z Nicei wielokrotnie trenował, zanim zrobił ten zamach.

Po drugie, fakty są takie, że jest ciężarówka z ciałem polskiego kierowcy w środku, a sprawcy nie ma.(...).

Po trzecie, śledziłem wczoraj doniesienia agencyjne i miałem wrażenie, że to Ameryka narzuca Niemcom interpretację zdarzenia.
-
2016/12/20 19:50:27
@guy

"Po drugie, fakty są takie, że jest ciężarówka z ciałem polskiego kierowcy w środku, a sprawcy nie ma.(...). "

Chodzi o to że to robota jakiejś agentury, nie ISIS? Może złapią sprawcę, to może coś się więcej wyjaśni.

"Po trzecie, śledziłem wczoraj doniesienia agencyjne i miałem wrażenie, że to Ameryka narzuca Niemcom interpretację zdarzenia."

Sposób narracji jest charakterystyczny dla J.

-
2016/12/20 19:58:15
@Bartalsi

Nie chciałbym sobie za dużo pozwalać, ale mam wrażenie, że Niemcy ulegli interpretacji naszych amerykańskich sojuszników, nawet złapali jakiegoś muzułmanina, który nie ma z tym nic wspólnego.
Myślę, że sprawca nie zostanie znaleziony.
Boję się myśleć jaka byłaby oficjalna wersja, gdyby Amerykanie natychmiast nie ukierunkowali interpretacji. Zresztą droga i tak jest otwarta, bo nie wiadomo kim jest sprawca, kto ma pewność, że nie jest to jakiś drugi Polak?
-
2016/12/20 20:04:08
Może powiedzą, że sprawca uciekł do Polski, w każdym razie szukają w strefie przygranicznej.
-
2016/12/20 20:27:27
@guy

Aktualnie rozgrywający ten świat mają znacznie pilniejsze i większe sprawy niż nasz grajdołek. Może o coś toczy się gra, ale kraj nad Wisłą to nie pępek świata.
-
2016/12/20 20:33:29
@Bartalsi

Myślę, że się mylisz.
W styczniu amerykańscy sojusznicy mają wylądować w niemieckim porcie w drodze do nas. Jeśli w Polsce byłyby rozruchy, a w Niemczech polscy kierowcy dokonywali zamachów, to sytuacja mogłaby się skomplikować, czy dostarczyć pretekstu do jakichś ... zmian (?)...
-
2016/12/20 20:44:27
Teraz przeglądam poprzednie rzeczy i okazuje się, że po zamachu agencja Novosti podała, że polski kierowca wjechał w tłum w Berlinie i dokonał zamachu.
-
2016/12/20 21:04:29
PKOBP - dystrybucja pod oporem:
www.bankfotek.pl/view/2045098
-
2016/12/20 21:12:25
Mnie zatkało jak przeczytałem tą tyradę. Można było zarzucić @ewiggin'owi brak należytej powagi ale ten gość nie pierwszy raz przesadził. Takich i większych zamachów przeprowadza się na BW kilka dziennie. Taką mamy rzeczywistość, niestety. Nie jestem bezdyskusyjnym zwolennikiem osiedlania się w Europie muzułmanów i dziwiłem się polityce, a może bardziej narracji, PO. Trzeba jednak pamiętać, ze to "myśmy" to piekło ruszyli.
-
2016/12/20 21:30:14
red.007
Krajanie,
przykro mi, że mieszkamy tak blisko a jakby.... na dwóch różnych planetach. Abstrahując od tego "tępy" (ja bym użył "ślepy" ale to wynik frustracji) to w którym miejscu Petru powiedział nieprawdę ? Jeszcze żaden prezydent po '89 nie sympatyzował tak jawnie z tylko jedną opcją więc nie wymagaj dla niego przesadnego szacunku od nas. Ale czy to nie Jarosław pierwszy dał przykład jak należy traktować Dudę ?
-
2016/12/20 21:44:25
Problemy w Polsce wynikają z dwuwładzy. Mamy wybieranych w demokratycznych wyborach rządzących i interpretatorów konstytucji (TK) nie wybieranych bezpośrednio przez suwerena, czyli poza kontrolą.
Wyjścia z tej sytuacji są dwa:
1. wybór sędziów TK bezpośrednio przez naród
2. zlikwidowanie konstytucji, by nie było potrzeby jej interpretacji.
Preferuję sposób 2.
Wtedy rządzący mieliby pełną możliwość realizacji swojego programu wyborczego i pełną za to odpowiedzialność, nie byłoby dwuwładzy i klinczu, jak to jest teraz.
Rządy byłyby sprawniejsze, co sprzyjałoby lepszej sytuacji gospodarczej Polski.
Jeśli ekipa rządziłaby dobrze to wygrywałaby kolejne wybory, a jeśli nie to zmiana.
-
2016/12/20 21:45:27
@datik
Ja nie pisałem o szacunku dla prezydenta.
Pisałem o tym,że jest to policzek dla tej większości,która prezydenta wybrała w sposób demokratyczny i zapewniam Cię,że ta większość miała świadomość,że prezydent będzie wspierał rząd,który również wybrała demokratycznie większość społeczeństwa.
Taki wybór należy uszanować.
Do głowy by mi nie przyszło nazywać prezydenta Kwaśniewskiego,na którego nie głosowałem,tępym notariuszem,gdy wspierał rząd Leszka Milera.Szanowałem wówczas wybór Polaków.
-
2016/12/20 22:00:20
@Teka, guy
Od 17 lat pracuje w Niemczech, dla Niemieckich firm, z Niemcami. Mam tam wielu przyjaciół, znam całą masę wartościowych, kulturalnych ludzi. Muszę powiedzieć ze większych bzdur o Niemcach jak napisanych przez was to nie słyszałem. Choć przyznam, jest paralela, którą zaobserwowałem. Wśród starszych Niemców często się można natknąć na niechęć związaną z tym że jest się Polakiem. Młodzi - zupełnie inna bajka. I taka mnie myśl naszła - wasze pokolenia, przynajmniej 50+ MUSZĄ odejść, zarówno po Polskiej jak i Niemieckiej stronie - i problem myślenia MAGICZNEGO, rewizjonizmy, nienawiść i inne BZDURY same się skończą, problem będzie rozwiązany przez biologię.
-
2016/12/20 22:05:05
@guy
Nie bardzo rozumiem co sugerujesz. Czyżby Niemcy poważnie brali pod uwagę ewentualność, że zamach to próba odwrócenia uwagi od czegoś ?
-
2016/12/20 22:11:48
@Adik

Ja Niemcy zjeździłem wzdłuż i wszerz stopem w czasach studenckich , wielokrotnie tam pracowałem i poznałem różnych , młodych i starych.

I co to ma do rzeczy?

Geopolityka jest taka sama jak zawsze. Nawet gdyby tam nie mieszkali Niemcy, tylko inni, prowadziliby podobną politykę.

Więc opowiadasz bzdury, bo indywidualne stosunki między ludźmi mają prawie żadne przełożenie na politykę państwa. Ludzie zawsze są najpierw młodzi a potem się starzeją, zmieniają itd. A grawitacja jest niezmienna.
-
2016/12/20 22:16:20
@adik44
Pewnie trochę racji masz ale Twoje myślenie nie musi być jedynie słuszne.
Pokolenie bitwy pod Grunwaldem zdaje się już odeszło a magia,jak to określasz,trwa.
Nazywa się to Historia.
-
2016/12/20 22:33:50
@Datik

Ja kiedyś polityką się zajmowałem i wiem jak to się robi.

Po pierwsze, widziałem jak się zaczynał ruch pod sejmem, jak był skoordynowany i jak się rozkręcał. Jestem przekonany, że miało dojść do prowokacji i potem rozruchów i w ogóle do destabilizacji. I ktoś to szybko zatrzymał. Pisałem o tym i przypuszczałem, że to towarzysze amerykańscy.

Podobnie z tym zamachem. Najpierw Novosti i ZDF podały, że Polak kierował. Natychmiast Amerykanie zmienili niemiecką narrację. Zdziwiłem się pośpiechem. Od razu przyznał się ISIS. Na to jakaś niemiecka fundacja śledząca ISIS odpowiedziała, że to nie był zamach ISIS. Wtedy Amerykanie ponownie stwierdzili, że to zamach islamistyczny i narracja się zmieniła. Niemcy na znak podporządkowania aresztowali jakiegoś pierwszego lepszego ciapaka. Pierwszy komunikat o ''pasażerze'' był taki, że zginął od uderzenia ciężarówki w coś. Dopiero po kilku godzinach, a właściwie na drugi dzień mamy narrację, że Polak był ofiarą.

Moim zdaniem mogło to mieć związek (w obu krajach) z tym transferem oddziałów amerykańskich do Polski. I można przypuszczać, że nie byłyby to jedyne incydenty, co mogłoby nie dopuścić do przybycia wojsk amerykańskich do PL. Gulliani mówił nawet o perspektywie 20 - 50 tysięcy żołnierzy, w dużej części rozlokowanych w PL.
www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/giuliani-w-wywiadzie-dla-rzeczpospolitej-powinnismy-prowadzic-twarda-polityke-wobec-putina

Taka wersja wydaje mi się najbardziej prawdopodobna.

A tu jest przykład jak reagowali ludzie w Niemczech, mówi autor na początku. Niemieckie władze celowo milczały o Polaku w kabinie.
www.youtube.com/watch?v=2i0e4yjiVQs

-
2016/12/20 22:57:48
polityka państwa to nie jest jakiś byt abstrakcyjny, niezależny. Jest kreowana przez ludzi, którzy kreują ją na bazie swojej wiedzy, doświadczeń i "nacisku" elektoratu. Młode pokolenia w Niemczech to ludzie którzy mają gdzieś rewizjonizm, odzyskiwanie ziem i takie tam głupoty. Oni są bardzo otwarci na świat, ciekawi go, Europę traktują jak dom i podróżują po niej żeby poznać innych ludzi, inne obyczaje. Wasze myślenie to myślenie ludzi pokoleń wojenno/powojennych. Te silne myślenie nacjonalistyczne, kochaj kraj ponad wszytko i takie tam. Oni chcą po prostu fajnie żyć, spotykać ciekawych ludzi. Samego mnie to zadziwia, że ludzie wychowani przez pokolenia umoczone w nazizmie są takie otwarte, tolerancyjne. Prywatne kontakty to rzecz bardzo istotna - zmienia perspektywę ludzi, ich nastawienie. Bardzo dużo dowiedzieli się o Polsce, zaczęli być ciekawi. Wy sie izolujecie, i jesteście z góry źle nastawieni, agresywni - chaos informacyjny w sytuacji kryzysowej odpieracie i nazywacie jako propagandę nazistów. Tak do porozumienia się nie dochodzi. No i jak się widzi spiski i zaprogramowane działanie w każdym akcie, to już zakrawa na paranoję.
-
2016/12/20 23:01:25
Jeśli Giuliani mówi o przybyciu do Europy 20-50 tysięcy (!) żołnierzy amerykańskich, to jest to zmiana jakościowa. Ameryka wraca do Europy - to jest pierwszy znak nowej prezydentury.
Czy można się dziwić, że Rosja (gen. Tukaczewski) i Niemcy chciały temu przeciwdziałać?

Tego nie zrozumieją ludzie zamknięci w powierzchni zjawisk, jak tzw płaszczaki - nazwa bytów z pewnej książki o fizyce, jaką pamiętam z dzieciństwa, a może to był Lem?

Chyba jednak książka o fizyce z dzieciństwa:)))
pl.wikipedia.org/wiki/Płaszczak_(literatura)
-
2016/12/20 23:03:07
@ red
Magia historii... Zależy kto i jak jej naucza. W Polsce nauczana jest cały czas w taki sposób, żeby wywołać nienawiść, kompleksy i tym podobne bzdety. Sta też młode pokolenia w Polsce tak mocno grawitują w kierunku nacjonalizmu obecnie, zupełnie odwrotnie jak w Niemczech.
-
2016/12/20 23:05:26
@karnakufo
"www.bankfotek.pl/view/2045108"
Będziesz tak misiował to w końcu trafisz ale czy jest sens :)
Trend jest silny z dużym prawdopodobieństwem za miesiąc będzie sporo wyżej to najlepsza strategia czekać spokojnie na Longach.
Mnie wychodzi, że teraz podjedziemy pod strefę oporu 1960-1970 i następnie lekka cofka do piątku przedwigilijnego ale nie więcej niż do 1920-1930 (tam wychodzi jakiś lokalny dołek cyklu).
Już nie wpuszczą na rynek tych co czekają na większe spadki :)
-
2016/12/20 23:08:20
@Adik

Zaraz się wzruszę.
Myślisz, że przed wojną tak nie było, jedną i drugą.

Jak się nie znasz, to szkoda Twojego czasu. Nawet Hitler musiał najpierw zrobić kampanię propagandową a później prowokację gliwicką, pomijając już kadry i wszystko inne.
Najpierw się dokształć. Proponuję na początek Jacka Bartosiaka, człowieka młodego.
Nauka geografii:)))
www.youtube.com/watch?v=yMgC4xg2BWo
-
2016/12/20 23:11:37
@Adik

''W Polsce nauczana jest cały czas w taki sposób, żeby wywołać nienawiść, kompleksy i tym podobne bzdety. Sta też młode pokolenia w Polsce tak mocno grawitują w kierunku nacjonalizmu obecnie''

Jest dokładnie odwrotnie, uczy się kosmopolityzmu. Widzę że do szkoły miałeś pod górkę, więc już nie musisz się odzywać. Nie mam zamiaru polemizować z gazownią.
-
2016/12/20 23:14:45
Zamiast sobie nabijać głowę historią i geopolityką, przeczytaj może najpierw coś wartościowego, użytecznego na co dzień - proponuję zacząć od podstaw, bo widzę że masz z tym problemy: Robert Cialdini, "wywieranie wpływu na ludzi". I skończ z tą postawą że wiesz wszystko najlepiej a inni się nie znają, bo to czyni nawet w świecie wirtualnym z Ciebie postać wyjątkowo antypatyczną.
-
2016/12/20 23:16:40
I typowa postaw a Pisiaka - wywyższyć się, obrazić drugiego i na niego. Ciekawe czy ty w realu masz jakiś znajomych..
-
2016/12/20 23:17:56
Widzisz, mam żonę nauczycielkę - widzę i słyszę co teraz młodzież sobą prezentuje. Ty natomiast mas zwiedzę z prasy jedynie słusznej zapewne.
-
2016/12/20 23:18:00
@Adit

Poddaję się. Mach's gut!

www.youtube.com/watch?v=La4Dcd1aUcE
-
2016/12/20 23:23:44
Znaczy się zabrakło Ci argumentów czy obelg?
-
2016/12/20 23:26:17
guyfawkes13 2016/12/20 22:33:50

"Po pierwsze, widziałem jak się zaczynał ruch pod sejmem, jak był skoordynowany i jak się rozkręcał. Jestem przekonany, że miało dojść do prowokacji i potem rozruchów i w ogóle do destabilizacji."

- Pytanie jest takie, czy naprawdę powstał konflikt wokół mediów?
Tak naprawdę chodziło o zablokowanie przyjęcia budżetu, co skutkowałoby samorozwiązaniem parlamentu. Pewne fakty warto połączyć. Nowoczesna straciła ponad 20 mln zł subwencji partyjnej na tą kadencję. Zatem gdyby udało im się w jakiś sposób rozwiązać parlament, to byłaby nowa kadencja i by te pieniądze odzyskali. Moim zdaniem był to czysty skok na kasę, na grubą kasę, no i sposób był gruby. Zablokowanie stołu prezydialnego, stołu Marszałka, to już jest łamanie prawa. Poseł Paweł Grabowski powiedział jeszcze: - Wieść gminna niosła, że ma być zadyma w piątek...
- To się dało wyczuć? Zapytał red. Maciej Nowak.
Poseł Grabowski: - Jeżeli w piątek wieczorem pod Sejmem odbywa się spontaniczna manifestacja, która została zarejestrowana kilka dni wcześniej, no to.....?

Powyżej, cytat posła nie zainteresowanego ani obroną ani atakiem na żadną ze stron:
superklaster.pl/wiadomosci/posel-grabowski-czysty-skok-na-kase-nowoczesna-stracila-ponad-20-mln-zl-subwencjiA tysiąc kanapek zamówionych dzień wcześniej o których mówi Liroy?
A tysiące innych, tego typu "spontanicznych" zdarzeń, jak chociażby odwołane WSZYSTKIE sobotnie loty posłów PO i .N spoza Warszawy..... itd, itp
-
2016/12/20 23:26:28
@Adik

Nie mam więcej czasu dla ciebie. Gute Nacht.

www.youtube.com/watch?v=4kHl4FoK1Ys
-
2016/12/20 23:26:54
Tak myślałem.
-
2016/12/20 23:29:31
@Teka
Ten sam poziom co historie o tych żydach co nie przyszli do pracy w WTC 09.11. Żałosne.
-
2016/12/20 23:31:45
@Teka

Rzadko kiedy w poważnej strategii jest tylko jeden cel. Jeżeli partnerzy strategiczni zdecydowali się na rozróbę to musieli mieć coś poważnego na uwadze, nie jakieś marne dotacje.
-
2016/12/20 23:36:55
@ teka
To ciekawe, bo druga strona kombinuje podobnie - chyba Wielowieyska napisała w GW że to Kaczyński dąży do przedterminowych wyborów. Ciekawe kto wygra na tą wojnę na paranoję.
-
2016/12/20 23:37:01
@adidas
"Znaczy się zabrakło Ci argumentów czy obelg? "
Trafiłeś w samo sedno swojego zakłopotania. To ty dzielisz ludzi na partyjniaków i twierdzisz że obecna młodzież to siedlisko nacjonalizmu. Musisz poszerzyć horyzonty i nie sortować poglądów. Choć sorty zdarzają się także partii rządzącej:) Niestety.
-
2016/12/20 23:37:48
@Adik

''Tak myślałem''

Kulturalny człowiek powinien kulturalnie odpowiedzieć (gute Nacht).

www.youtube.com/watch?v=yZrXoSfEFL8
-
2016/12/20 23:39:23
Ale wg Ciebie nie jestem kulturalny, więc czego jeszcze oczekujesz.
-
2016/12/20 23:42:03
No cóż, nie ja napisałem że się nie znam, że do szkoły miąłem pod górkę, że z gazownią nie rozmawiam...
-
2016/12/20 23:46:07
@Adik

Dooobra, wystarczy na dziś.

www.youtube.com/watch?v=OVvoo1qFPDo
-
2016/12/20 23:54:23
@guyfawkes13:
"Dooobra, wystarczy na dziś."

Na jutro do poczytania tekst Agnosiewicza:

"Polityka kazimierzowska: państwo silne wobec silnych i delikatne wobec słabych
Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz"

www.racjonalista.pl/kk.php/s,10073

Tekst ciekawy i warty przemyślenia, tyle że diabeł tkwi w szczegółach: autor stawia tezę, że mamy obecnie w Polsce odpowiednik początku XIV wieku, a mnie wychodzi, że dopiero pierwszą połowę wieku XIII.
-
2016/12/21 00:10:17
"(...) mnie wychodzi, że dopiero pierwszą połowę wieku XIII."

Dziedziną wiedzy, która się takimi sprawami zajmuje nazwałem chronopolityką (oczywiście przez analogię do geopolityki). :)
-
2016/12/21 09:08:00
@Wojtek bardzo pomocny artykuł dzięki :)
-
2016/12/21 09:12:50
Niezależnie od rzeczywistej przyczyny - a jestem przekonany że poza kłopotami z "kasą unijną" mamy też problemy wewnętrzne, niewiadome są tylko proporcje - to perspektywa zaniku tej kasy w ciągu kilku lat nie jest budująca. Co potem ?
"Pisiaki" mają wiarę (w Morawieckiego) a reszta ?
-
2016/12/21 09:25:13
Ustawa budżetowa (która mogła być przecież przyjęta w przyszłym roku) "uchwalona" na wewnętrznym spotkaniu KP PIS (nie wpuszczono przecież posłów opozycji). Jak PIS się z tego nie wycofa to będzie kwestionowana przez lata. Jaki tego będą konsekwencje to można sobie wyobrazić. Wbrew konstytucji stworzono stanowisko "p.o. prezesa TK" i powierzono tą funkcję osobie której, mimo braków kadrowych, odmówiono etatu w sądzie okręgowym z przyczyn merytorycznych, która sama przyznała że złamała prawo okazując "lewe" zwolnienie lekarskie. A tu jakiś oszołom pisze o 1000-cu kanapek, zamówionych zresztą przez prezydium sejmu.
-
2016/12/21 09:26:43
WB
"Jesteś ....... po prostu ścierwem, nie obrażając ścierwa."

nie zareaguje Pan ????
-
2016/12/21 09:32:21
@teka
- Pytanie jest takie, czy naprawdę powstał konflikt wokół mediów?
A uważam Pan sytuację za normalną, że Suweren nie ma prawa kontrolować co się dzieje na sali sejmowej i wokół?
Chyba, zgadza się Pan, że głosowanie na 4 ręce jest oszustwem?

Tak naprawdę chodziło o zablokowanie przyjęcia budżetu, co skutkowałoby samorozwiązaniem parlamentu.
Nie wiem czy o to chodziło. Być może. Tyle tylko, że przeprowadzka do "sali do gry w piłkę" spowodowała awanturę wokół licznie głosu i podpisywania list obecności.
Nie to jest jednak problemem. Otóż, w opinii konstytucjonalisty, sposób głosowania nad budżetem był nieprawidłowy. Co to oznacza?
Dalszą eskalację obu stron, gdyż jedni twierdzą, że pracują, uchwalają, a wichrzyciele protestują. Z kolei druga strona twierdzi, że budżet jest nieważny, co rodzi daleko bardziej idące konsekwencje niż tylko rozwiązanie parlamentu. Na prostą logikę wybory teraz skończyłyby się kompletną klęską opozycji, a rządzący nie zdecydują się na powtórkę z 2007 :-)
-
2016/12/21 09:34:19
@Adik
Już się bałam, że Niemcy w których byłam wielokrotnie, to jakiś matrix, a Niemcy których spotkałam, to programy ;-)
-
2016/12/21 09:35:21
red.007
Ty piszesz o szacunku dla urzędu prezydenta a ja o szacunku dla Dudy. Z "naszej" perspektywy złamał prawo i kiedyś będzie miał Trybunał (podobnie Szydło).
Zresztą widzisz przecież, ze odrzucił wszelkie pozory bezstronności (ale to może i lepiej bo to taka mała hipokryzja była dotychczas)
-
2016/12/21 09:39:46
007:
Tu nie chodzi o Grunwald :-)
Sam @guy przyznają, że konstytucja z kwietnia 1935r. została uchwalona z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i nazywa to fortelem.
Trzeba rozumieć również, że ta konstytucja zniosła 3-podział władzy w II RP, bo podporządkowała wszystkie organy prezydentowi, odpowiedzialnemu przed Bogiem i historią.
-
2016/12/21 10:01:10
@guy
Sorry za skrót, ale przecież ciągle mi wciskasz jakiś kit politpoprawny.

Bądź mężczyzną i przyznaj, że za daleko się zagalopowałeś. Ja nie obrzucam Ciebie obelgami, mimo że się w wielu sprawach nie zgadzamy.

A propos 50 mld. To jest zwykłe okradanie podatników. Ma to tyle wspólnego z komunistami, że przez 40+ lat wmawiano ludziom, że państwowe to niczyje i można brać.
Przypomina mi to scenę z Polowania na Czerwony Październik, kiedy kapitan Ramius wysadza załogę i oświadcza oficerowi politycznemu, że zamierza zatopić okręt. Po czym kiedy dochodzi do walki pomiędzy rosyjskimi okrętami, tenże oficer polityczny tłumaczy marynarzom, że kapitan walczy z Amerykanami.

Rozumiem, że wiesz jak się robi politykę, ale nie komunikuj do mnie, jak do swojego elektoratu. Zdobądź się na więcej finezji ;-)

P.S. A Michnikiem do mnie nie wyjeżdżaj, bo ja Prezydenta RP nie obrażam. W tej sprawie, podobnie jak Piłsudskiego, obowiązują słowa biskupa Krasickiego, które cytowałam wcześniej.
-
2016/12/21 11:07:20
@adik 44
" Przynajmniej 50 +Muszą odejść............."
A gdzie będziesz pisać te swoje "złote myśli". Nasz Gospodarz kwalifikuje się chyba do tej grupy. Czy aby Schicklgruber nie jest twoim mentorem?
-
2016/12/21 11:19:19
@WB

Nazwa niezła, może zbyt ogólna (?)
Od razu przychodzi na myśl grecka cykliczność i chrześcijańska liniowość. Jakąś hybrydą był rozwój spiralny. A może trendy cykliczne?
No i ''Sein und Zeit'', czasowienie bytu, teologia protestancka i powrót do Tomasza.
A czy Achilles dogoni żółwia? :)))))
Ma Pan temat na porządny doktorat.

@Carrie

Nie zaczepiaj mnie Skarbie rano, bo pracuję. Jestem ostatnio bardzo pracowitym człowiekiem, wieczorem Ci odpowiem.
-
2016/12/21 11:24:32
@WB
Ten Agnosiewicz to ciekawa postać. Szkoda jednak,że stoi tam gdzie stoi. A w kwestii Kazimierz Wielkiego to taki na przykład Cat-Mackiewicz miał inny pogląd i nazywał go rozbiorcą o czym więcej pisze w książce Herezje i prawdy.
-
2016/12/21 11:27:40
Doniesienia o polskim kierowcy coraz dziwniejsze.
Miał być dowieziony żywy do miejsca zamachu...
Kto tak robi zamach???
Myślę, że sprawca nie był muzułmaninem i musiał mieć jakieś poważne argumenty, np. legitymację RSHA, skoro polski odpowiedzialny kierowca powierzył mu samochód.
Cały czas mi się kojarzą ''konserwy'' w polskich mundurach i prowokacja gliwicka.

Jeżeli mam rację w moich domniemaniach, to znaczy, że amerykańscy towarzysze stanęli na wysokości zadania sojuszniczego i uratowali nas w ostatniej chwili przed wielkim nieszczęściem.

I widać jak wielkim dobrem jest stabilne państwo. Wszystko może się rozsypać w kilka dni...
-
2016/12/21 11:34:47
@ mac-erson
Do jakiego fragmentu z przeszłość porównujesz to co obecnie na wig-20? I czy w ogóle porównujesz? Pytam, bo mam wrażenie,że ciekawie interpretujesz ostatnie ruchy na naszym rynku?
-
2016/12/21 11:36:34
PEO wybił się z chmury, Karnak będzie miał przebite kreski:)))
invst.ly/2z99s
-
2016/12/21 11:39:22
@guy

A może amerykańscy towarzysze nie przewidzieli, ze wypuszczone ze smyczy bestie natrafią na ciężarówkę z Polski, teraz muszą dopilnować scenariusza. Przekaz ma być prosty i wskazywać na globalne zagrożenie, a nie uwikłany w jakieś lokalne waśnie.
-
2016/12/21 11:44:37
@Bartalsi

Tak się nie robi zamachu.
W Nicei masz klasykę, sprawca dysponuje samochodem, który zna, przygotowuje się przez miesiące, ćwiczy jazdy ''na sucho'', zanim wjedzie w tłum.
Nie ma czegoś takiego, że się bierze przypadkowy samochód, z żywym kierowcą (!!!!!) i za pierwszym razem jest finał bez ćwiczenia, rozpracowania choćby stanowisk policji itd. Terrorysta to nie James Bond.

Nie masz czasem złego podejścia do towarzyszy amerykańskich?
-
2016/12/21 11:54:44
@Bartalsi

Co mają za uszami towarzysze amerykańscy, to mają, zresztą żadna władza nie jest jednolita i teraz będziemy mieli tą lepszą część Ameryki.
My musimy patrzeć na świat z punktu widzenia naszych interesów, a nie cudzych.
-
2016/12/21 12:00:37
@guy

Moim zdaniem przejęcie ciężarówki już w mieście blisko miejsca ataku ma swoje zalety. Inaczej samochód trzebaby jakoś zdobyć, potem przetrzymać, co w każdym momencie stwarza ryzyko wykrycia jak i zostawia ślady i dowody już po zamachu. Polak stał z towarem w ciapatej dzielnicy całą noc, nawet w dzień gdy juz ciężarówka była porwana prawdopodobnie mogli robić z samochodem i jego kierowcą co chcieli. Niestety ale w Niemczech terroryści islamscy mają już zaplecze.

A co do towarzyszy z US; jeśli chodzi o relacje z Polską to są dobrzy przyjaciele. Natomiast nie jest to czyste dobro w postaci dobrego wujka Sama zawsze i wszędzie. Szczególnie że wiadomo kto rządzi kasą.
-
2016/12/21 12:08:23
@guy
Różne rzeczy można Tobie zarzucić (cynizm, hipokryzję, demagogię, manipulatorstwo, etc. etc ) ale raczej nie to, ze jestes głupi :)
Sprecyzuj proszę jasno do czego zmierzasz w swoich dywagacjach na temat zamachu.
-
2016/12/21 12:11:01
@ datik
Zastanawiam się czy Ty wiesz o czym piszesz.
Jak lub kiedy Ty chcesz postawić prezydenta Dudę przed Trybunał Stanu?
Na czyj wniosek?
www.infor.pl/prawo/konstytucja/omowienie-konstytucji/90061,Kto-odpowiada-przed-Trybunalem-Stanu.html
Najpierw muszą wygrać wybory zwolennicy takiej opcji,innej drogi nie ma.
I to jest właśnie demokracja,że wyborcy decydują przy urnie jaka opcja ich zdaniem ma być przy władzy.
Cała reszta jest pobożnym życzeniem lub miotaniem się w bezsilności.
Jeszcze długo nie zobaczysz prezydenta Dudy przed Trybunałem,bo na szczęście nie decydują o tym pseudo elity ale suweren w wyborach parlamentarnych a póki co wskazał On na prezydenta Dudę i PiS.

-
2016/12/21 12:11:56
@Bartalsi

'' Szczególnie że wiadomo kto rządzi kasą.''

Myślę, że oni mają w tej kwestii coraz bardziej ten sam problem, co my i wszyscy inni.
Dla nas jest fundamentalne, że są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Wszystkie inne sprawy są drugorzędne, bo przede wszystkim trzeba istnieć, choćby po to, żeby móc wybrzydzać:))
-
2016/12/21 12:14:50
www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-20/trump-seen-paying-off-for-putin-with-sanctions-relief-next-year
#1 Większość ekonomistów mówi że USA złagodzi sankcje w ciągu najbliższych 12 miesięcy
#2 Amerykański prezydent-elekt chce naprawić stosunki z Putinem
-
2016/12/21 12:15:31
@Datik

''Różne rzeczy można Tobie zarzucić (cynizm, hipokryzję, demagogię, manipulatorstwo, etc. etc ) ale raczej nie to, ze jestes głupi :) ''

Bez przesady.
Teraz muszę pracować, to są poważne sprawy. Wrócę wieczorem.
-
2016/12/21 12:21:39
No nieee...
To już przegięcie. Aresztowali niewinnego Pakistańczyka, a teraz ''znaleźli'' w kabinie dokumenty sprawcy, którego nie mają, mimo że jest ranny (...).

I zasługuje na uwagę podkreślanie bohaterstwa Polaka, co przypisuję ingerencji towarzyszy amerykańskich.

niezalezna.pl/91075-znamy-morderce-z-berlina-lukasz-urban-zranil-terroryste-ktoremu-wypadly-dokumenty
-
2016/12/21 12:22:49
Skoro mają dokumenty, to przypuszczam, że go zastrzelą i nie będzie mógł zeznawać.
-
2016/12/21 12:27:46
Warto przeczytać, jak zmieniała się narracja. Jam to nie chwaląc się uczynił już wcześniej
:))
niezalezna.pl/91073-terrorysta-z-berlina-wciaz-scigany-jego-ofiare-swiat-nazywa-bohaterem-z-polski
-
2016/12/21 12:28:53
Jak was tak czytam po chwili nieobecności, to przychodzi mi do głowy jedna myśl: czeka nas wojna domowa. Nie liczą się już argumenty, nie liczą się fakty i nie ma już żadnej nici porozumienia. I wiecie co? - jest już nawet g. warte kto ma rację - przegramy wszyscy :-(
-
2016/12/21 12:29:52
www.bbc.co.uk/news/business-38391967

Przyznam ze kiedys po takiej informacji rynki zaliczylyby mocny zjazd, no ale grudzien,bonusy,window dressing itp. . W dodatku komputery ,algorytmy nie znaja ,,swiat"
-
2016/12/21 12:35:27
@Ewiggin

'' czeka nas wojna domowa. Nie liczą się już argumenty, nie liczą się fakty i nie ma już żadnej nici porozumienia. I wiecie co? - jest już nawet g. warte kto ma rację - przegramy wszyscy :-(''

Po pierwsze, jak się przegrało wybory, to się siedzi na d.pie i słucha jak trawa rośnie, oraz w tym przypadku powinno się jęczeć w stylu ''Hospody pomyłuj'', żręka sprawiedliwości nie była zbyt ciężka.

Po drugie nie będzie żadnej ''wojny domowej'' - byłaby to co najwyżej wojna narodu z dziadostwem, że tak delikatnie określę.

A po piąte przez dziesiąte, nie będzie żadnej wojny, bo towarzysze amerykańscy wyłączyli generałowi Tukaczewskiemu prąd.:)))))
-
2016/12/21 12:36:30
żeby ręka sprawiedliwości nie była zbyt ciężka
-
2016/12/21 12:39:31
@guy

"PEO wybił się z chmury, Karnak będzie miał przebite kreski:)))
invst.ly/2z99s"

Kupiłeś?
-
2016/12/21 12:43:14
@Bartalsi

Pisałem wcześniej, że PEO musi się wybić z chmury. Nie kupiłem bo nie gram na giełdzie. Od 16.11. bodajże (pisałem) mam fundusze akcji polskich i rosyjskich, ale to jest drobiazg hobbystyczny.
-
2016/12/21 13:13:35
@007
A propos funta - bestia wzywa:
www.tradingview.com/x/sWTNTIm2/

-
2016/12/21 13:22:37
@guy
"Wojna narodu z dziadostwem..."

Załóż sobie śliniak @guy bo się zaplujesz.-
.
-
2016/12/21 13:31:04
@ ewiggin
Jak was tak czytam po chwili nieobecności, to przychodzi mi do głowy jedna myśl: czeka nas wojna domowa. Nie liczą się już argumenty, nie liczą się fakty i nie ma już żadnej nici porozumienia. I wiecie co? - jest już nawet g. warte kto ma rację - przegramy wszyscy :-(

W stolicy zachodnich sąsiadów rodaka załatwili i zamach przeprowadzili ludzie kierowani przez jedno z (do wyboru): AFISRA /AI / INR / CIA / DIA / FBI / NRO / NSA / USSS / DHS sprawcy nie znajda nigdy. Podobnież w Turcji. Ta sama ekipa sponsoruje naszych dzielnych rządzących, a naprzeciw? .N czyli SB + BND i PO = WSI / ZNBw więc Jaro spokojnie może wywiesić no pasarán sit back, relax - nie będzie żadnej wojny domowej - Bellum nec timendum, nec provocandum propos, jak myślicie o czym rozmawiał wysłannik z wodzem? https://www.washingtonpost.com/world/europe/rudy-giuliani-meets-head-of-polands-ruling-party-in-warsaw/2016/12/15/4dcd3f18-c31e-11e6-92e8-c07f4f671da4_story.html?postshare=7111481930307893&tid=ss_fb&utm_term=.2d4935c94c14
-
2016/12/21 13:32:49
@Ewiggin

Jakie Ty masz łatwo przewidywalne skojarzenia.
Dziś ''zapluty karzeł reakcji'', wczoraj pepesza (''Czterej pancerni...).
Jesteś czytelny jak alfabet radzieckiego uczonego Brailinskiego:)))))
-
2016/12/21 13:43:15
@guy
Chodziło mi tylko o to, żebyś się nie zapluł z nienawiści.

@azton
Nie mówię o siłach kierujących, tylko o emocjach zwykłych ludzi. Pierwsze bijatyki będą miały miejsce przy świątecznych stołach, gdy zjadą się rodziny i ludzie po paru kieliszkach zaczną temat polityki.
-
2016/12/21 13:46:25
@podczaszy
A ostrzegałem Cię,że to nie ma sensu.
Nie narażaj się, bo oberwiesz jak poprzednio.
Ja nie płynę z prądem.
-
2016/12/21 14:00:52
@carrie-anne.moss
"A propos funta - bestia wzywa:"
Jest przebiegła i bezwzględna.
Jak już tu jest, to stopy 1,23 musi chyba zabrać?
-
2016/12/21 14:14:59
@ podczaszy1
2016/12/21 11:34:47
@ mac-erson
"Do jakiego fragmentu z przeszłość porównujesz to co obecnie na wig-20?"

Dużo siędzę właśnie nad porównaniami z przeszłości (starając się uchwycić podobieństwa dzienne, tygodniowe oraz fazy cyklu).

Nic wielkiego nie odkryję (od jakiegoś czasu inspirują mnie artykuły Wojtka), że największe jest podobieństwo do ruchu z przełomu 1999/2000.
Obecnie jesteśmy gdzieś w pierwszej połowie grudnia 1999. (dokładniej gdzieś 8-9.12.1999).

Zakładam, że rynek generalnie na razie będzie się wspinał nad średnimi 10,15 sesyjną.
Moja strategia jest prosta - po prostu zamierzam trzymać akcje i kontrakty nie wychodząc na mniejsze korekty.
Może w połowie stycznia jeśli będzie się ładnie wspinało spróbuję z części wyjść licząc na większą korektę ale podejrzewam, że dopiero z poziomu 2100-2200 aby było miejsce na powrót do przebitej 2000.
Obecnie
-
2016/12/21 14:19:06
@wb
Czy nie ma Pan możliwości wprowadzenia na blogu funkcji "ignorowania" - tzn. żeby można sobie było zaznaczyć użytkowników, których wpisów nie chce się czytać i wtedy ich komentarze nie będą mi się wyświetlały? Po tych kilku miesiącach jestem już tak "ubogacony", że chyba niczego nowego już raczej się nie dowiem.
-
2016/12/21 14:21:04
@ewiggin

@azton
Nie mówię o siłach kierujących, tylko o emocjach zwykłych ludzi. Pierwsze bijatyki będą miały miejsce przy świątecznych stołach, gdy zjadą się rodziny i ludzie po paru kieliszkach zaczną temat polityki.

Tu (niestety) się zgodzę i chyba tak będzie. Trudno zachować zero adrenaliny przy skrajnych emocjach :-(
-
2016/12/21 14:21:35
Acha i patrząc na analogię z tamtą hossą to powinniśmy dojechać w strefę 2600-3000pkt no ale to chyba nie możliwe :):)
Minimalnie zasięg wyznaczam sobie na 2350pkt (wybicie z podwójnego dna 1650 -2000).
-
2016/12/21 14:33:03
@ml.36
Jak już tu jest, to stopy 1,23 musi chyba zabrać?
Ciężko powiedzieć.
Być może jesteśmy w punkcie 13 tego schematu:
bigpicture.typepad.com/comments/2004/05/wyckoff_spring.html
W takim razie chyba nie powinno być kolejnego dołka, a raczej coś co się nazywa "backup to the creek" albo last point of suport (14).
-
2016/12/21 14:37:27
@carrie
Najpierw mały rgr-ek,później duży RGR.
Może faktycznie na funcie będzie trochę oddechu.Zobaczymy co Tereska zadecyduje w marcu a to może być punkt zwrotny.
-
2016/12/21 14:48:40
mac-erson:
stooq.pl/q/?s=fw20&c=3y&t=p&a=ln&b=1
Zalecam spokój, bo na razie wyszliśmy z małej akumulacji (zielona kreska), ale jest jeszcze duża (niebieska kreska). Wyjście z dużej, będzie oznaczać, że na podstawie tego obrazka:
stooq.pl/q/?s=fw20&c=3y&t=p&a=ln&b=1
wyznaczymy teoretyczny zakres hossy. Nie powiem ile to, bo obawiam się, że stooq nie rysuje zgodnie ze sztuką p&f i potem ktoś powie, że miało być 3 z przodu, a wyszło 2999 ;-)
Co gorsza może się znaleźć ktoś inny, kto się obrazi, że Carrie wątpi, że umie liczyć do 21 :-P
-
2016/12/21 14:51:37
"Zastanawiam się czy Ty wiesz o czym piszesz."
Nie rób sobie jajec :) oczywiście, że nie teraz. Ale jeszcze niedawno myślałem, ze czeka nas 8 lat "smuty" tak teraz pojawiła się nadzieja na przedterminowe wybory : Ujazdowski, Gowin teraz Łapiński. Odzywa się poczucie przyzwoitości ? Monolit pęka :)
-
2016/12/21 14:51:39
007:
Z całym szacunkiem, ja się nie bawię w rgr-ki.
-
2016/12/21 15:01:54
carrie-anne.moss 2016/12/21 09:32:21
@teka
"- Pytanie jest takie, czy naprawdę powstał konflikt wokół mediów?

A uważam Pan sytuację za normalną, że Suweren nie ma prawa kontrolować co się dzieje na sali sejmowej i wokół?


Kieruje Pani pytanie do mnie i cytuje posła Grabowskiego, nie bardzo wiem jak mam się zachować, nie mam w zwyczaju tłumaczyć, co inni maja na myśli, mówiąc to co powiedzieli.
Odnosząc się wyłącznie do Pani pytania, też nie bardzo wiem o co Pani pyta? o jakim ograniczaniu PRAWA do kontrolowania Sali sejmowej przez Suwerena. Gdzie obowiązuje takie prawo zakazujące i od kiedy obowiązuje? może Pani jakieś szczegóły podać? Mam w rodzinie prawnika, poproszę o wyjaśnienie.


.
-
2016/12/21 15:33:23
INI SII się zaciął 15.00 minęła a wyniki z ubiegłego tygodnia nadal.
-
2016/12/21 15:39:12
Przepraszam, to nie czwartek, dziś dopiero środa! Jednak ostatni moj dzień roboczy w tym roku w dniu jutrzejszym przesunął lokowanie przedostatniego dnia zwykłego tygodnia roboczego (czwartek) jako dnia publikacji sentymentu INI :)
-
2016/12/21 15:51:46
@datik
A to jeśli tak,to bardzo proszę.Ja szanuję wybory Polaków.
Do wygrania wyborów a szczególnie przyśpieszonych,potrzebny jest gniew Ludu a nie gniew pseudo elit.
Lud jest zadowolony,500+ jest,wiek emerytalny skrócony,podwyżki w zakładach pracy.
Wątpię,żeby Polakowi-szarakowi zależało na powrocie do tego,gdy nie było tych rzeczy.
jedno jest pewne,jak będzie większość podobnie myślących jak Ty,ja to uszanuję.
-
2016/12/21 16:04:24
@ carrie
To dobrze,że nie płyniesz z prądem. Gdyby było inaczej to nie zawracałbym sobie głowy pisaniem do Ciebie.
-
2016/12/21 16:09:56
Jak słyszę,że ktoś mówi o demokracji to już wiem,że albo "pożyteczny idiota" albo łże jak pies.
-
2016/12/21 16:26:46
konsultant121
INI- będzie znany jutro, obstawiam 57. Będzie zjazd
-
2016/12/21 16:30:14
@teka
Jeszcze inną opinię wydał dr Ryszard Balicki. Według niego przeniesienie obrad było zgodne z prawem, jednak co do samego głosowania można mieć wątpliwości. Musimy sobie uświadomić, że i konstytucja i regulamin Sejmu mówią bardzo wyraźnie o pewnej jawności pracy Sejmu. Ta jawność, to jest również dostęp dla mediów, to jest również możliwość obserwacji posiedzeń przez obywateli. Nic z tych elementów nie było zachowane tłumaczył Balicki dziennikarzom PAP.
gazetaliberty.com/2016/12/19/czy-glosowanie-w-sali-kolumnowej-bylo-legalne/
-
2016/12/21 16:42:53
Na GPW teraz spadki, po nowym roku powinno coś odbić.
-
2016/12/21 16:58:15
@carrie
Nie ma TK więc Konstytucja jest już tylko świstkiem papieru. Ci biedni prawnicy jeszcze sobie tego do końca nie uświadomili. Teraz mamy nowe prawo... i sprawiedliwość.
-
2016/12/21 17:05:44
Ładna sesja - spadek zgodnie z podaną prognozą (i na PKOBP i na indeksie), tak trzymać. ;-)
-
2016/12/21 17:16:49
@guy

Jak nie podciągną, to ta świeczka na PEKAO nie będzie za ciekawie wyglądać, to wybicie chyba będzie fake tym razem.
-
2016/12/21 17:18:19
@karnak

"Ładna sesja - spadek zgodnie z podaną prognozą (i na PKOBP i na indeksie), tak trzymać. ;-)"

A prognoza była ze banki w górę, podwójny agent? :)
-
2016/12/21 17:33:08
@podczaszy napisał:
"Jak słyszę,że ktoś mówi o demokracji to już wiem,że albo "pożyteczny idiota" albo łże jak pies."

- A tutaj mamy potwierdzenie :D

" "Jarosław Kaczyński podkreślił, że demokracja w naszym kraju jest dziś w dużo lepszej formie, niż miało to miejsce za czasów rządu PO-PSL.""

www.radiomaryja.pl/informacje/j-kaczynski-demokracja-dzis-polsce-sie-duzo-lepiej-niz-rzadow-psl/
-
2016/12/21 17:51:50
@ewiggin

Tak obiektywnie patrząc to strzeliłaś w płot, tam Pan Prezes odpowiadał na zarzuty o to że demokracja jest zagrożona. Natomiast nie przeczę że może znajdziesz jakieś wypowiedzi Prezesa PiS na temat demokracji, może spróbuj jeszcze raz :).
-
2016/12/21 18:06:13
@bartalsi
" Natomiast nie przeczę że może znajdziesz
jakieś wypowiedzi Prezesa PiS na temat demokracji, może spróbuj jeszcze raz :)"

- Nie chce mi się - nie jestem aż takim masochistą.
Wolę raczej pozastanawiać się, do której z kategorii zaprezentowanych przez @podczaszego zakwalifikować rzeczonego osobnika. :D-
2016/12/21 18:13:22
www.mf.gov.pl/documents/764034/5220044/20161221_szatzaneku_XI_2016.pdf
Mafia dostaje po d...e. Znaczy obrońców demokracji będzie coraz więcej, bo wojna toczy się o KASĘ. Miliardy stracone przez mafię i czołowe kancelarie prawne, a od stycznia będzie trudniej (paliwa, wyłudzenia vat), i ryzyko rośnie (kary więzienia za wyłudzenia). A było tak dobrze przez osiem lat.
Wszystkie siły na pokład. I Lis i Dukaczewski i pożyteczni idioci którzy wierzą "wiodącym mediom" . Jak to jest, że osiem lat się nic nie udawało, a nagle można?
-
2016/12/21 18:18:26
@ewiggin

"- Nie chce mi się - nie jestem aż takim masochistą." A jakim? Masz może coś wspólnego z LGBT :)?
Sorry, ale mając w pamięci styl pisania, wziąlem Cię za wojującą feministkę, ale teraz zwróciłem uwagę że piszesz w rodzaju męskim.
-
2016/12/21 18:30:57
@bartalsi "Sorry, ale mając w pamięci styl pisania, wziąlem Cię za wojującą feministkę, ale teraz zwróciłem uwagę że piszesz w rodzaju męskim."

- Nic nie szkodzi. Zresztą z feministkami mam trochę wspólnego - ja także nie golę nóg :D


-
2016/12/21 18:50:35
@bartalsi
"@karnak

"Ładna sesja - spadek zgodnie z podaną prognozą (i na PKOBP i na indeksie), tak trzymać. ;-)"

A prognoza była ze banki w górę, podwójny agent? :)"

Cóż nic na to nie poradzę, jak ktoś nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
Jeszcze raz przeanalizuj moje wpisy na ten temat, a na pewno nie znajdziesz tam rekomendacji do zakupu banków - jeszcze wczoraj dawałem wykres PKOBP, że jest pod oporem. :)
-
2016/12/21 20:24:26
@WB

Na razie jeszcze nic nie przeczytałem, ale przypominam sobie, że kiedyś mówił Pan o korekcie pędzącej a ja sobie z tego zażartowałem. Ale na DJIA to wygląda na korektę pędzącą.
Wskaźniki się ochłodziły podczas gdy indeks nie spadł, tylko poszedł bokiem.
invst.ly/2zdm5
-
2016/12/21 21:11:44
@Carrie

Faktycznie, odpowiadałem Ci trochę nie na temat.
Na marginesie, jeżeli dziura na VAT wynosiłaby 5-6 mld, to byłby to błąd. Jeżeli dziura wynosi 50-60 mld (tylko na VAT) to jest to ISTOTA SYSTEMU i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej.

Co do Konstytucji Kwietniowej, to zacytowałaś kawałek wiki o okolicznościach pierwszego głosowania w sejmie. Potem były prace w senacie, z udziałem opozycji, która coś tam wniosła i drugie głosowanie w sejmie. I wszystko było w porządku. Wszyscy tą konstytucję uznawali, była to legalna polska kostytucja. Nie uznał jej dopiero sowiecki PKWN, co jest oczywiste. Dalsze szczegóły pomijam.

Zarzucasz mi, że Cię obrażam, przepraszam, jeśli masz takie odczucie, ale tak nie jest.
Zmiana konstytucji przed wojną była konieczna, bo nadchodziły niebezpieczne czasy. Marszałek Foch powiedział o Traktacie Wersalskim - "To nie pokój, lecz zawieszenie broni na dwadzieścia lat". I w zasadzie się nie pomylił.

Problem był też inny: wszystkim dano prawa wyborcze, a większość nie umiała z nich korzystać. Były mniejszości, dywersja sowiecka, dywersja niemiecka itd.
Endecja np. forsowała system kurialny. Jeżeli sanacja forsowała ''państwo'' jako podmiot polityki, to nie dlatego, że wprowadzała faszyzm, tylko nawiązywała do tradycji Rzeczypospolitej wielonarodowej i musiała unikać nacjonalizmów.

Dziś również ponad 90% ludzi nie ma kompetencji do tego , żeby np. zanalizować politykę zagraniczną, prawie nikt nie ma nawet dostępu do najważniejszych informacji.(!)
Praktyka jest taka, że wszędzie rządzą jakieś elity, a ludzi okresowo zgadzają się w wyborach lub nie. I wszystko odbywa się w sferze symbolicznej.

Trójpodział. Gdzie Ty widziałaś trójpodział władzy???
Przeważnie są dwie strony. Posłowie są ministrami i wybierają sędziów, prezydent mianuje sędziów itd. Jeśli rządy realizują interesy, opozycja też broni interesów, to jaka jest realna podstawa trzeciej władzy??? Co i kogo reprezentuje? Oczywiście sędziowie powinni starać się być bezstronni, ale czy bezstronność można nazwać materialną podstawą władzy? Trójpodział to jest mit, jak zresztą się o tym przekonujemy. Dlaczego 3 ? Boh trojcu liubit? Przecież równie dobrze może być sześciopak władzy, a i tak zawsze będą dwie strony:))) A media, czy nie nazywają się czwartą władzą? A kogo reprezentują??? Chyba tego, kto płaci dziennikarzom. O tym też się przekonujemy:)))
I choćby było 50 władz, to i tak Polski by nie było bez jednego człowieka. Bez Piłsudskiego. A legioniści i POWiacy, to była, można powiedzieć , prawdziwa elita, warstwa rycerska. Najlepsza część narodu. Bo dla Polski bardzo dużo poświęcili, kiedy nie było jeszcze widoków na żaden sukces.

I takie były wtedy realia, a Ty mi przytaczasz jakieś opinie, które rzutując dzisiejsze (marne) kryteria na przeszłość z założenia nie prowadzą do zrozumienia, a rozmowę czynią jedynie wymianą znaków graficznych. I takie niezrozumienie istotnej przeszłości to jest alienacja od tożsamości.
Nie mówię tego, żeby wygrać zawody w słowach, tylko żeby Cię skłonić do refleksji.
A jak nie chcesz to nie.
-
2016/12/21 22:21:13
@karnakufo

"Nie będę dodawał komentarza, bo jest on nazbyt oczywisty dla każdego logicznie myślącego. :)"

A teraz to brzmi jak Żyd :).
-
2016/12/21 22:40:02
Jak wrzuciłem karnakufo do tlanslatora to wyszło takie coś; - (gdzie przestępca)? Natomiast pan ewiggin - (gen zła)?

Fajna zabawa :)
-
2016/12/21 22:48:23
m.bankier.pl/wiadomosc/MF-szacunkowe-dane-o-wykonaniu-budzetu-panstwa-3632820.html
"Wykonanie budżetu państwa po listopadzie 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. (po zm.) wg szacunkowych danych wyniosło:
dochody 294,5 mld zł, tj. 93,8 proc.,
wydatki 322,1 mld zł, tj. 87,4 proc.,
deficyt 27,6 mld zł, tj. 50,4 proc.
Deficyt budżetu państwa po listopadzie 2016 r. wyniósł 27,6 mld zł tj. 50,4 proc. wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on niższy o 8,5 mld zł w stosunku do wykonania po listopadzie 2015 r. (36,1 mld zł).

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-listopad 2016 r.
Wg szacunkowych danych w okresie I-XI br. dochody budżetu państwa były wyższe o 11,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 proc. rdr.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-XI 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:
dochody z podatku VAT były wyższe o 7,4 proc. rdr (tj. ok. 8,4 mld zł),
dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,0 proc. rdr (tj. ok. 2,9 mld zł),
dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 7,1 proc. rdr (tj. ok. 2,9 mld zł),
dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 2,0 proc. rdr (tj. ok. 0,5 mld zł),
dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres III-XI wyniosły 3,1 mld zł."

Czyli reasumując - deficyt jest mniejszy aż o 8,5 mld PLN niż w roku 2015 pomimo dużych wydatków na 500+, które pochłonęły ok. 15 mld.
To się nazywa dobre gospodarzenie. Skoro ze wszystkich podatków wpłynęło aż 17,8 mld podatków więcej, pomimo, że nikomu nie podniesiono stawek.
To się nazywa skuteczne uszczelnienie systemu podatkowego. Jedynym dodatkowym podatkiem jest bankowy, który przyniósł 3,1 mld.
-
2016/12/21 23:11:11
@WB

Przeczytałem o czasach kazimierzowskich. Rzeczywiście dobra analogia, jest też wspomnienie o Władysławie Łokietku, co jest ważne. W zasadzie zgadzam się. Skąd on to wie? Bardzo trafne spostrzeżenia.
-
2016/12/21 23:18:31
@Konsultant

Przychody z podatku CIT wzrosły tylko o 2%, co świadczy o tym, że rząd bardzo delikatnie podchodzi do przedsiębiorców, a ile było ajwajowania o ''podnoszeniu przedsiębiorcom podatków o 100%''
:))
Jest też druga jaskółka:
wpolityce.pl/polityka/320428-wielki-sukces-programu-500-liczba-kobiet-spodziewajacych-sie-dziecka-jest-zdecydowanie-wieksza-niz-w-ubieglym-roku-rafalska-my-tylko-staramy-sie-troche-pomoc
Oby tak dalej.
-
2016/12/21 23:36:03
Oby tak dalej, tylko bardziej :)))
-
2016/12/21 23:49:13
@Datik

Właściwie wszystko już powiedziałem.

W Polsce miały być poważne rozruchy, a w tym czasie w Berlinie ''polski kierowca'' miał zaatakować Niemców.

Tak się nie robi zamachu. Pomijając wszystko inne faktem jest, że naszego kierowcę dowieziono żywego i zastrzelono po rozjechaniu ludzi. Nie ma terrorystów, którzy by tak postąpili. On mógł w każdej chwili przecież wyskoczyć, ostrzec, przeszkodzić. Absolutnie niemożliwe. To miało być tak upozorowane, żeby wzbudzić nienawiść do Polski.

Przypuszczam, że Amerykanie w tym przeszkodzili i jeśli chodzi o rozruchy (wojnę domową) u nas i w inscenizacji berlińskiej. Uważam że obie akcje były wywolane przez rosyjskie i niemieckie służby, żeby przeszkodzić w umacnianiu wschodniej flanki.
-
2016/12/22 00:01:05
@Datik

A jeśli Amerykanie w tym przeszKODzili, to jednak świadczyłoby o ich dużych możliwościach , no i o tym, że są poważnym sojusznikiem, a my idziemy właściwą drogą.
-
2016/12/22 00:05:00
@Datik

No i była też jakaś osłona informacyjna światowych mediów zbliżonych do ludzi pokroju George'a słupnika. Nihil novum.
-
2016/12/22 00:10:17
@bartalsi
"Jak wrzuciłem karnakufo do tlanslatora to wyszło takie coś; - (gdzie przestępca)? Natomiast pan ewiggin - (gen zła)?

Fajna zabawa :)"

- Rozumiem, że usilnie starasz się mi dokopać, ale że robisz to nieudolnie, to z litości postanowiłem Ci pomóc. Napisz, że jestem głupszy nawet od Ciebie - to naprawdę mnie dotknie do żywego.
-
2016/12/22 00:32:24
Warto posłuchać Stasia kataryniarza, który przedstawia jeszce inne aspekta:

www.youtube.com/watch?v=etyzTuWVE6k
-
2016/12/22 05:07:49
guyfawkes13

Też mam przeczucie że sowity maczały w tym swoje paluszki tuż przed desantem NATO w Polandii.
Polak miał być dowieziony na jarmark i tam zamieniony miejscami z kierowcą a dokumenty tunezyjczyka podrzucone dla zmylenia...

-
2016/12/22 05:10:50
Jak dla mnie kierowca jest prawdziwym bohaterem.Powinien mieć pogrzeb z vipami i honorami a Polska zaopiekować się jego rodziną.
-
2016/12/22 09:06:45
@carrie-anne.moss
bigpicture.typepad.com/comments/2004/05/wyckoff_spring.html
Obrazek ładny.
Ale ja widzę 10 dni redystrybucji śr. 1,26 po 2-tyg. akumulacji.
Zakładam ruch korygujący ostatniego impulsu (1,72 - 1,2 ) w kierunku 1,34.
Ale bestia na pustaka nie pojedzie, a stopy poniżej 1,23 są łakomym kąskiem.:)))
-
2016/12/22 09:12:31
@j.baczek
To jaka w końcu to jest zmiana?
www.mf.gov.pl/documents/764034/5220044/20161221_szatzaneku_XI_2016.pdf
-
2016/12/22 09:47:49
@ewiggin

"Rozumiem, że usilnie starasz się mi dokopać"

Zapewniam że nie, raczej próbuje zrozumieć. Przykro mi że naraziłem na stres, nie wiedziałem że Pan taki nerwowy, przepraszam.
-
2016/12/22 09:57:30
ml.36
www.tradingview.com/x/7G2xMJPL/
Wolumen skumulowany wskazuje, że ruch do góry jest poważny.
www.tradingview.com/x/HuZFAiZ6/
155 jest w mojej ocenie zasięgiem konserwatywnym po korekcie.
-
2016/12/22 10:15:04
@bartalsi
Ja też nie wiedziałem, że jestem taki nerwowy. Wszak to Ty odkryłeś u mnie gen zła - a to mnie zobowiązuje. Zresztą wy - guyfawkesy i świętego byście wyprowadzili z równowagi.
-
2016/12/22 10:25:57
@ewiggin

Tak wyszło z translatora Jidysz. No ale co Ci się w tym nie podoba, wolisz blondasek cherubinek?
-
2016/12/22 10:47:35
@bartalsi

:D
Blondasek cherubinek... trzeba było tak od razu, to by była inna rozmowa. Można się dogadać? Można. Pozdrawiam :D
-
2016/12/22 10:53:08
Stasia kataryniarza trzeba umieć przefiltrować. Każda jego gawęda składa się z informacji i insynuacji. Informacje pełnią rolę uwiarygodniającą dla insynuacji.

Przede wszystkim zawsze jest atak na Kaczyńskiego, a figura pani Wielowiejskiej służy do atakowania szlachty, czyli sowieckiej destrukcji świadomości historycznej. Staś kataryniarz przejawia głęboką nienawiść klasową do ''polskich panów'' wprost z serca gorejącego. Cierniem w bucie jest też dla Stasia perspektywa potencjalnego porozumienia z Ukraińcami , bo to zagraża integralności ruskiego świata.
-
2016/12/22 10:53:48
@WB
Czy jeszcze przed Świętami dostaniemy ciekawy wpis pod choinkę ? :)
-
2016/12/22 10:55:47
@bartalsi

"Jak wrzuciłem karnakufo do tlanslatora to wyszło takie coś; - (gdzie przestępca)? Natomiast pan ewiggin - (gen zła)?

Fajna zabawa :)"

Dałem Ci szansę, ale z niej nie skorzystałeś i usilnie mi dogryzasz nadal.
Baw się tak dalej, ale beze mnie.

PS.
"Bez komentarza, bo jest nazbyt oczywisty" znaczyło, że rysunki pokazują dojście do oporu i możliwość odbicia od niego - trzeba być niedouczonym, by widzieć tam coś innego i wmawiać mi co innego.
Nie mam zamiaru wdawać się z Tob w dyskusję, bo jesteś niereformowalny, kłamiesz i świadomie mi dowalasz.

-
bw0
2016/12/22 10:56:45
@WB
Na jutro do poczytania tekst Agnosiewicza:
"Polityka kazimierzowska: państwo silne wobec silnych i delikatne wobec słabych
Autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz"
www.racjonalista.pl/kk.php/s,10073

O kurcze, to już i Pan i racjonalista Agnosiewicz cytujecie obecny z grubsza program PIS, to się porobiło ;-)
-
2016/12/22 11:00:12
Przed Świętami chyba już nie będzie większych ruchów, chyba pora na Rzeczy Istotne, można zostawić targowisko próżności zwane rynkiem:))
-
2016/12/22 11:00:19
@ml.36

"@j.baczek
To jaka w końcu to jest zmiana?
www.mf.gov.pl/documents/764034/5220044/20161221_szatzaneku_XI_2016.pdf"

Może odpowiem tak. Jeżeli tatuś Jaruś nagle dostaje niespodziewaną premię i zamiast spłacić długi u lichwiarza wydaje kinderbal , żeby dzieci go bardziej kochały ,to według ciebie jest :

a. bohaterem domu,
b. idiotą.

Wybór należy do ciebie :).

A poważnie.W ciągu ostatniego roku uszczelnienie systemu podatkowego, w przeciwieństwie do 7 czy 10 ustaw rozwalających Trybunał Konstytucyjny, jeszcze nie nastąpiło. A szkoda bo bardzo za nie trzymam kciuki. Niestety ta władza przez ostatni rok koncentrowała się na wszystkim poza uszczelnieniem systemu podatkowego :(. Jeżeli się troszkę zastanowisz to szybko odkryjesz skąd ten wzrost dochodów w vat i pit . To są dość proste przełożenia nie wynikające z uszczelniania.
-
bw0
2016/12/22 11:04:23
@guy

Coś extra o Piłsudskim, ale akurat dla Ciebie to pewnie nie nowina ;-)

foxmulder2.blogspot.com/2014/08/najwieksze-sekrety-wtajemniczony.html
-
2016/12/22 11:05:30
@Bw0

Piłsudski zbierał ziemie jak Władysław Łokietek, potem wygrał ważną wojnę jak Władysław Jagiełło, a teraz nie odbijamy zbrojnie Ziem Zabronych, tylko odbudowujemy polski kapitał jak Kazimierz Wielki. Wszystkie etapy musimy przejść, choć w innej kolejności.
-
bw0
2016/12/22 11:21:22
@WB
A propos sugerowanych przez Pana we wcześniejszych komentarzach wspólnych korzeni środowiska Michnika i JK/Olszewskiego, może i coś byłoby na rzeczy gdyby nie pewne, delikatnie mówiąc wątpliwości związane z pewnym wydarzeniem, sugerowane w wielu różnych miejscach, np. tu:
foxmulder.blox.pl/2011/04/Krotka-historia-sabotazu-lotniczego-cz-8-Samora.html
Polecam zresztą całą tą serię i publicystykę foxmuldera (choć autor ma pewien swój "specyficzny" styl i hobby;-)

A tu, moim zdaniem, ciekawie o Jarosławie Kaczyńskim, autorstwa Rafała Bauera
rafalbauer.pl/alexander-kaczynski/
-
2016/12/22 11:22:04
@Bw0

Piłsudski był genialny.
A jeśli chodzi o te zarzuty, że przystąpiliśmy jednak do wojny jako pierwsi przyjmując brytyjskie gwarancje itd. to nasza polityka była tego wszystkiego świadoma.
Beck do końca usiłował utrzymać modus vivendi z Niemcami, ale po zaanektowaniu Czech Niemcy nie zgodziły się na oddanie Słowacji do polskiej strefy wpływów, co przesądziło o wojnie. Nie była to wina Polski, tylko Niemcy zbyt wcześnie pokazali otwarcie swoje intencje, przez co straciliśmy pole manewru.
-
bw0
2016/12/22 11:25:22
@guy
"Piłsudski był genialny. "

I wtajemniczony.
-
2016/12/22 11:25:46
@j.baczek
Dla mnie nie jest ani bohaterem ani idiotą.
Po prostu próbuję posprzątać troszkę chałupę, czy się uda , nie wiem.
Na moje oko trochę duży ten "bałagan" jest.
-
2016/12/22 11:27:16
@Bw0

Nie ma kompletnie nic wspólnego, nawet między polskim socjalizmem a obcą agenturą KPP, KPZU itd.

www.youtube.com/watch?v=HfzKfNNU1L8
-
2016/12/22 11:27:35
@carrie-anne.moss
Ja o innej parze mówię.
-
2016/12/22 11:27:46
@carrie

"Z całym szacunkiem, ja się nie bawię w rgr-ki. "
Szanuję Twoje metody,choć nie zawsze je rozumiem,jednak prowadzą do podobnych wniosków jak moje.
Oczywiście nie chcę Cię denerwować na Święta ale tylko dodam,że na parach funta z euro i złotówką,w mojej opinii buduje się formacje spodka/odwróconego spodka.Jest to formacja zmiany trendu i może nastąpić duży ruch powrotny.
Pewnie też się nie bawisz w spodki,dlatego podrzuć proszę od czasu do czasu swoje interpretacje dla par z funtem,szczególnie w momentach przesileń. :)
stooq.pl/q/?s=eurgbp&c=1m&t=l&a=ln&b=1
stooq.pl/q/?s=gbppln&c=3m&t=l&a=ln&b=1
-
2016/12/22 11:32:52
@Bw0

''I wtajemniczony''

Rozumiał mechanizmy, i potrafił je wykorzystać do swoich celów, w przeciwieństwie do Dmowskiego, który ustawił się od początku na przegranej pozycji.
-
2016/12/22 11:41:22
@Bw0

Teraz też mamy władzę, która rozumie mechanizmy i usiłuje je wykorzystać. Jesteśmy prekursorami, przed nami był tylko Orban. Mam nadzieję, że do 20 stycznia (Trump) nic się już złego nie stanie po fiasku ciamajda.Nu i nieudanej prowokacji w Berlinie.
-
2016/12/22 12:39:21
@WB

Żyjemy w CZASOPRZESTRZENI, a więc po opracowaniu chronopolityki trzeba ją będzie uzgodnić z geopolityką. A wtedy dostaniemy kanwę materialną dla nauki o cywilizacjach...
-
2016/12/22 13:24:52
@ml36
"@j.baczek
Dla mnie nie jest ani bohaterem ani idiotą.
Po prostu próbuję posprzątać troszkę chałupę, czy się uda , nie wiem.
Na moje oko trochę duży ten "bałagan" jest."

No tak. Tylko dlaczego do sprzątania używa granatów?
Niestety spora ilość faktów z ostatniego roku, i wcześniejszych lat, świadczy nie o planie usprawnienia działania państwa lecz chamskim wdrażaniu zasady Teraz K.... My. Smutne.
-
2016/12/22 13:31:42
@j.baczek
Nie wiem czy nawet granaty dadzą rady.
Mrozu feat. Tomson - Jak Nie My To Kto [Official Music Video] - YouTube
-
2016/12/22 13:41:52
@ml.36

To najnowszy, drobny przykład "sprzątania" naszego kraju. Przynajmniej wiadomo po co PiS musiał przejąć prokuraturę. Ciekawe co nam jeszcze "sprzątną" po przejęciu Trybunału Konstytucyjnego.

www.bankier.pl/wiadomosc/Slawomir-Nowak-krytykuje-decyzje-prokuratury-ws-stodoly-ministra-Szyszki-7490376.html
-
2016/12/22 13:48:18
@j.baczek
Ja tu o dużych sprawach a Ty o rogach i stodołach.
Swoją drogą współczuję mu kolekcji:)
-
2016/12/22 14:05:28
Na razie korekta na W20 przebiega zgodnie z założeniem (delikatne spadki do strefy wsparcia 1910-1920).
Może znowu lokalny dołek pokryje się idealnie z cyklem ( 5tyg. wypada jutro) :)
-
2016/12/22 14:06:53
@guy
W sprawie 50 mld nie ma wątpliwości. Rząd ma wykonywać swoją pracę. Uszczelnienie budżetu to zadanie ministra finansów - koniec. Dorabianie do tego martyrologii jest śmieszne.

Jeśli chodzi o procedurę uchwalenie konstytucji kwietniowej, to była ona nieprawidłowa, bo:
1. Tryb uchwalenia nowej konstytucji został szczegółowo opisany w konstytucji marcowej, która nie przewidywała możliwości uchwalenia nowej konstytucji przed upływem 25 lat. W 1935 możliwa była tylko nowelizacja (art. 125).
2. Uchwalenie konstytucji odbyło się z naruszeniem autonomii Śląska. Sejm śląski powinien był zatwierdzić nową konstytucję.
3. Samo uchwalenie w Sejmie odbyło się pod nieobecność opozycji i przez głosowanie zwykłe (przez powstanie). Nie ustalono nawet czy było quorum, a marszałek uznał większość jako "widoczną". Narzuca się analogia do czegoś współczesnego?. Głosowanie poprawek Senatu również odbyło się nie wg art. 125, ale w sposób przewidzianych dla zwykłych ustaw.

Dla mnie problemem jest to, że wiedza przeciętnego obywatela nt. bieżącej konstytucji i wszelkich innych konstytucji, które były uchwalone jest znikoma.

Dla mnie tematem do dyskusji jest system władzy i tu dla mnie jest nie do przyjęcia jest zwierzchnictwo prezydenta nad wszystkim, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności za jego działania.
Inny temat, który podnosisz, to koncepcja elitaryzmu, autorstwa W. Sławka. Stoi ona w sprzeczności do koncepcji równości wywodzącej się z Rewolucji Francuskiej i tego co znamy z tzw. demokracji liberalnych.
Co do 3-podziału, to nie widzę nic złego, że są 3 władze, które się równoważą? Czy koabitacja musi być zła? Dlaczego wszyscy mają być jednomyślni? To pachnie mi komunizmem.

Ja nie kwestionuję roli Piłsudskiego w odbudowie niepodległości. Ja mówię, że on był człowiekiem, a nie aniołem/bogiem. Mówię, że tzw, sanacja miała również za uszami jak każda inna władza. Przytaczałam sprawę pani Rydzowej. Nie chce mi się tego tematu jeszcze raz wałkować.
Uważam, że pewność utrzymania się przy władzy powoduje jej wewnętrzną erozję i walkę. To przydarzyło się sanacji.
To samo dotknęło tych, którzy po 1989 roku odnieśli zwycięstwa wyborcze - OKP, SLD, PO. Jestem pewna, że PIS też się to przydarzy.
-
2016/12/22 14:07:00
@karnak

""Bez komentarza, bo jest nazbyt oczywisty" znaczyło, że rysunki pokazują dojście do oporu i możliwość odbicia od niego - trzeba być niedouczonym, by widzieć tam coś innego i wmawiać mi co innego. "

No widzisz, piszesz konkretnie jakie jest znaczenie dopiero po fakcie - taka prawda.
Nie obraź się jeszcze bardziej, ale te wykresy to jest Twoja wersja AT. Jeśli ktoś miałby się tego douczyć, to musisz wydać podręcznik :).

Oj tam oj tam, już dogryzam, nick "przestępca" jest świetny, zamawiam go sobie.
Ale w którym miejscu skłamałem, tzn świadomie powiedziałem nieprawdę?
-
2016/12/22 14:08:15
@j.baczek
J. wybraliśmy taką opcję to daj my im szansę, wystarczy że ujadają ci,
którym boczki przypiekają....
-
2016/12/22 14:10:08
@ml36:
confused me :(
-
2016/12/22 14:13:33
@ewiggin

"Blondasek cherubinek... trzeba było tak od razu, to by była inna rozmowa. Można się dogadać? Można. "

www.youtube.com/watch?v=-OJG_sRSRSo
-
2016/12/22 14:19:33
007:
Napisz kiedy chcesz i którą parę chcesz i w jakim horyzoncie/interwale. Mogę Ci napisać pozycję/strukturę pary i ewentualną strategię. Wszelkie decyzje na Twoją odpowiedzialność.
Miałam wystartować z blogiem jakiś czas temu. Niestety, praca, edukacja i inne zajęcia hobbistyczne powodują, że doba jest za krótka.
Na dodatek, kolega @guy wciąga mnie w głębokie rewiry II RP :-P
-
2016/12/22 14:24:35
@carrie-anne.moss
. :(
-
2016/12/22 14:26:04
@carrie-anne.moss
Cenzor PISowni nie puścił.
-
2016/12/22 14:42:38
@carrie
OK :)
-
2016/12/22 14:44:55
@carrie-anne.moss
A bestia swoje, obrazków nie słucha.
-
2016/12/22 14:54:19
@Carrie

Konstytucja to jest twierdza, która broni systemu. Nie jest dobra a priori, nie jest jakimś absolutem, tylko zależy czego broni i czy odpowiada zmieniającym się okolicznościom. Decydują o tym zwykle elity, które ostatecznie odpowiadają i tak ''przed Bogiem i Historią''. Czy Ty widziałaś, żeby jakiś polityk odpowiedział za coś?:)))

Chyba tylko w rzadkich momentach przesilenia...

Konstytucja marcowa nie przewidywała swojej zmiany przed upływem 25 lat. Więc gdyby jej nie zmieniono, to pewnie uniemożliwiłoby to WW2? :))

Konstytucja kwietniowa wprowadziła mechanizmy ciągłości państwowej, na wypadek wojny prezydent mógł mianować następcę. I dzięki temu Polska miała legalne władze. Gdyby obowiązywała konstytucja marcowa, państwo polskie skończyłoby się w 1939. Wszystko i tak potoczyło się ostatecznie źle (Jałta), ale to nie z winy Konstytucji Kwietniowej, która była przygotowana na ciężkie czasy, ale niestety, nie obowiązywała w Ameryce.

Wymóg jakichś kwalifikowanych większości do zmiany konstytucji to jest zwykły trick. Przed wojną chodziło o zabezpieczenie ustroju partyjnickiego, czyli rządów mafii, koterii, agentów etc. To jest bzdura!

Kraj naprawdę niepodległy - UK, w ogóle nie ma konstytucji, a różne władze jeszcze bardzie przechodzą jedne w drugie niż u nas i tam w jeszcze większym ... głębokim poważaniu mają jakieś trójpodziały, trójpolówki itd.

Ty nie rozumiesz, kogo ma reprezentuje trzecia władza (oprocz loży). Sądy były zawsze i zawsze wymierzały sprawiedliwość, a nie było trójpodziału. Jest oczywiste, że TK przez sposób wyboru i długość kadencji ma być ostatnim bezpiecznikiem nomenklatury komunistycznej, na okoliczność wypadku przy pracy i dojścia do władzy ugrupowań niepodległościowych. TK ma po prostu dać czas generalowi Tukaczewskiemu i strategicznym partnerom na przegrupowanie i odzyskanie władzy ''ludowej'', której ''raz zdobytej nie oddamy nigdy''. Przy istotnym udziale ''wolnych mediów'', które mają zadanie zdezawuować suwerenny rząd, aby umożliwić szerokiej publiczności głosowanie ''właściwe'', tj. w interesie swoich właścicieli.

Więc zrozum wreszcie, że to są banialuki, elementy obrony miękkiej okupacji.

Liczą się nie kruczki i pierdoły, tylko fakty i liczby. Jeżeli będą trwać obecne tendencje gospodarcze i fiskalne, to po przyszłych wyborach PIS będzie miał samodzielną większość konstytucyjną. I też wtedy wprowadzi konstytucyjne zabezpieczenia, w interesie Narodu.
-
2016/12/22 15:01:55
Szykuje się następna, ostatnia w ciągu falka na jenocie.(?)
fxpro.ctrader.com/c/bqfTn
-
2016/12/22 15:12:50
@ml.36

"@j.baczek
Ja tu o dużych sprawach a Ty o rogach i stodołach.
Swoją drogą współczuję mu kolekcji:) "

"@j.baczek
J. wybraliśmy taką opcję to daj my im szansę, wystarczy że ujadają ci,
którym boczki przypiekają.... "

Po owocach ich poznacie. Jak od roku władza kręci, łamie lub nagina prawo, znosi dobre regulacje żeby poszerzyć koryto dla swoich, przerabia media publiczne na chamską tubę propagandową lub poprzez przejętą prokuraturę chroni tyłki kamratów to coś mi się nie chce wierzyć w naprawę państwa w ich wydaniu.
A co do ujadających to jestem jednym z nich. Uczestniczę w Kodowskich protestach tak jak w latach 80-tych uczestniczyłem w Solidarnościowych. Nikt mi boczków nie przypieka tylko narasta we mnie obawa że historia zatoczyła koło i znowu fałsz, kłamstwa, obłuda, kolesiostwo .......... :( a dobrych dla kraju rozwiązań malutko.... oj malutko.
-
2016/12/22 15:22:57
@j.baczek

J. daj już spokój, jak zwykle zagryziemy się na śmierć:)
-
2016/12/22 15:35:31
@Baczek

'' Uczestniczę w Kodowskich protestach tak jak w latach 80-tych uczestniczyłem w Solidarnościowych''

Nie wątpię, tylko że pewnie w niebieskim ubranku i jak wchodziłeś do toalety to miałeś dylemat: walić pałą czy puszczać gazy'':)))

Ja te czasy pamiętam i też ''uczestniczyłem''. KOD nie ma nic wspólnego z solidarnością, wolnością, czy czymkolwiek takim , a wszystko wspólne z ''władzą ludową''.

-
2016/12/22 15:38:57
@guyfawkes13

"@Pan Boczek

Przestań człowieku pie.rzyć jak niezrowa d.pa.
Dopiero teraz TVP przestała być okupacyjną gadzinówką.

www.youtube.com/watch?v=9prmfanBisA"

Odezwał się pisowski psychfan :). Z tobą nie zamierzam dyskutować jak zresztą z żadnym psychfanem. Szkoda czasu. Ale swoją drogą cóż za silne i niezniszczalne przekonanie o swoim geniuszu, nieomylności, przenikliwości. No, no że ci też łba nie rozsadzi. Już bardzo daleko "odleciałeś" więc bujaj w swoich obłokach dalej. Spiski, wojny, ciemne siły .......... :). Żenada.
-
2016/12/22 15:41:43
baczek - 2016/12/22 13:41:52
Ciekawe co nam jeszcze "sprzątną" po przejęciu Trybunału Konstytucyjnego.


To jest świetna deklaracja obozu rządzącego przez minione 8 lat, świetna w swojej prawdzie, w swojej wymowie dyktatorskiej.
Kaczyński, sprzątnął wam TK który, zanim PIS wszedł do gry, składał się z 14 POwców i jednego PSLowca z prezesem PZPRowcem. Ponieważ TK nie powinien być wasz, tylko Narodu. Kaczyński to wie, dlatego spełnia wolę narodu wyrażoną w demokratycznych wyborach 25 października 2015 roku. Właśnie po to rok temu głosowałem na PIS, żeby wam Panie baczek, odebrał Trybunał i przywrócił Narodowi.
-
2016/12/22 15:44:44
"Jeżeli będą trwać obecne tendencje gospodarcze i fiskalne, to po przyszłych wyborach PIS będzie miał samodzielną większość konstytucyjną"

Jestem przekonany, ze frekwencja będzie rekordowa a PIS nie przekroczy 30%. Znacznie krócej od odbudowy ekonomicznej będzie trwała odbudowa w sferze społecznej - tu szkody są znacznie większe.
-
2016/12/22 15:54:35
@Datik

Mylisz się, bo się nie znasz na polityce. Przez 4 lata da się ustawić gospodarkę na właściwych torach i liczby będą mówić same za siebie, oraz poziom życia.
Poza tym PIS będzie miał wsparcie Trumpa.
Dostanie powyżej 45%.
-
2016/12/22 15:56:21
@teka52

"Nam" oznacza obywateli a nie jakieś ciemne siły :). Jakbyś nie zrozumiał mojego wpisu.
Jestem konserwatystą i uważam że państwo instytucjami stoi. Ten kto niszczy instytucje niszczy państwo. Ale wy jak zwykle z mesjanizmem. Przyszedł i odebrał ciemnym siłom. Zwrócił Narodowi........ spiski, zamachy, intrygi, a tu trzeba gospodarza a nie pół boga.
-
2016/12/22 16:01:35
Odszedł komuch Rzepliński i skończyła się komusza trzecia izba parlamentu. Teraz TK może robić to, do czego służą sądy konstytucyjne.
-
2016/12/22 16:04:19
@guy
Ten rodzaj paranoi myślę że jest nieuleczalny. No i to chamstwo, typowe dla wyznawców.
-
2016/12/22 16:05:20
@Datik

Zresztą może się kiedyś spróbujemy, lubię się bić, gęba nie szklanka. Jakiś boks czy coś, why not? :))
-
2016/12/22 16:06:32
@datik

Nie mam zamiaru prać guya. Psychfani są niereformowalni. Nawet leczenie nie zawsze się udaje :).
Z nieomylnymi geniuszami nie ma co rozmawiać możesz co najwyżej na klęczkach wysłuchiwać ich tyrad.
-
2016/12/22 16:08:02
PIS nie ma pojęcia o gospodarce.
"...przestawi na włąściwe tory..." - zostały niespełna trzy lata; przez ten czas te "plany" Morawieckiego nie zdążą zejść z etapu slajdów
-
2016/12/22 16:08:42
@teka
I jeszcze po jedno żeś pan glosował na PiS, żeby bezkarnie móc na tych co mają inną opinię wołać "ścierwo". Ponoć siedemdziesiąt już na karku,. z samego przebiegu coś rozumku powinno się uformować, a tu jak cham i prostak się urodził tak pewnie i umrze.
-
2016/12/22 16:10:02
@Addict

Bo wy nie rozumiecie po ludzku, nie umiecie czytać liczb, nie macie o niczym pojęcia i co najgorsze, macie złe intencje i wycierając sobie pyski demokracją chcecie ją unieważnić. Jesteście fałszywcy.
-
2016/12/22 16:13:38
@ guy
Gdzieś ty znalazł liczby w zamachu w Berlinie? Ja wiem że my nie mamy o niczym pojęcia, wy o wszystkim. I w tym problem...
-
2016/12/22 16:15:11
@guy
No i do lektur obowiązkowych dla Ciebie jeszcze bym przepisał "Inteligencję emocjonalną" Golemana. Be tej nie widzę u kolegi za grosz.
-
2016/12/22 16:16:50
Dooobra, zaczynam urlop. Już nic nie robię do świąt.

Życzę wszystkim spokojnych, błogosławionych Świąt.

Także moim oponentom. Może coś tam mają dobrego na dnie serca...
-
2016/12/22 16:17:00
@guy

Ja rozumiem po ludzku. My ścierwa, dziadostwo, wy prawdziwi, jedyni Polacy. Coś jeszcze byś do tego ludzkiego dodał?
-
2016/12/22 16:18:39
@Addict

Powiedziałbym Koledze do czego są psychologie i socjologie, ale już nie mam czasu:))
Każdy się może przez chwilę zdenerwować obłudą.
-
2016/12/22 16:21:08
@Addict

'' My ścierwa, dziadostwo...''

Bez przesady. Większość jest tylko wykorzystywana i podburzana. Uczciwi z czasem zrozumieją.
-
2016/12/22 16:24:52
Poznaniacy, pytani o powstanie 1918/19 (jedno z nielicznych w naszej historii udanych), odpowiadają, ze coraz częściej zastanawiają się czy dobrze zrobili. Do tego doprowadziliście.
Ciekawe dlaczego zamilkł @zillioner ? może już po czesku "foruje" ?:)
Jak takich "zillionerów" wyjadą tysiące to wam się te założenia budżetowe rozsypią.
-
2016/12/22 16:25:01
@Datik

''PO zbudowała...''

Tak? A nie boisz się po tym jeździć? To był chyba jedyny na świecie boom budowlany, na którym zbankrutowały firmy budujące:))
Więcej nic nie trzeba dodawać do tego budowania PO.
-
2016/12/22 16:28:55
@Datik

''Poznaniacy, pytani o powstanie 1918/19...''

Poznaniacy zakodowani przez dwie dekady panowania obcej sowieckiej elity, bo prawdziwą poznańską elitę wymordowali Niemcy.
-
2016/12/22 16:29:33
Przez dwa powojenne pokolenia, nie przez dwie dekady.
-
2016/12/22 16:37:39
@datik

Psychofani żyją w swojej wyimaginowanej rzeczywistości która żeby się utrzymać musi być maksymalnie ostro zarysowana. W procesie leczenia uzmysławia się im że świat posiada szarości a ich oponenci mogą być uczciwymi, normalnymi ciężko pracującymi ludzmi zatroskanymi o państwo a nie ścierwami,komuchami,lewakami. Jak sobie to uświadamiają to doznają załamania a ich świat pęka jak bańka mydlana.
-
2016/12/22 16:39:12
"Więcej nic nie trzeba dodawać do tego budowania PO."

To faktycznie jest fenomen, cały czas sie nad tym zastanawiam; budowaliśmy najdrożej na swiecie a mimo to tyle firm się wyłożyło.
Może Tusk ukradł ? :)
-
2016/12/22 16:41:45
I jak to się mówi po korekcie :)
-
2016/12/22 16:50:02
@guy
Jako poznaniak zapytuję, jakie to elity nam wymordowali Niemcy. Bo tak dla przykładu, niejaki Drzymałą, przez ludzi z Galicji i zaboru rosyjskiego okrzyknięty bohaterem, za to ze się stawiał, był w praktyce pijaczyną i awanturnikiem, nieakceptowanym społecznie w tym i przede wszystkim przez lokalną polską społeczność. Za to nasz, poznaniaków prawdziwy bohater, elita, niejaki Cegielski - postawił się Niemcom poprzez budowę polskiego przemysłu, ale zatrudniał w swojej fabryce zarówno Polaków, jak i Niemców, na takich samych zasadach, bo byli częścią społeczności lokalnej. Dzisiejszym odpowiednikiem Cegielskiego jest (niestety był) pan Olszewski (ten od Solarisa), nie-poznaniak z urodzenia, ale odnalazł się ze swoją pozytywistyczną mentalnością najlepiej w Poznaniu i tu stworzył coś naprawdę wielkiego. Taki jest Poznań - tu się liczy specyficzna mentalność, która jest kluczem "przynależności", nie jakieś degenerujące więzy krwi.
-
2016/12/22 16:55:19
@ mac-erson
Miałem pisać a Ty już jesteś.:)
Myślałem,że będzie trochę głębiej.Sądzę,że podbiją do 1960-1970 i będzie coś głębszego dopóki banki i PZU nie wyjdą trwale nad opory.
-
2016/12/22 16:57:25
Co ciekawe obecny strzał w górę był zaraz po danych z USA,w sumie lekko rozczarowujących.
-
2016/12/22 17:13:54
@guy
A że Naród nie taki głupi, jak Ty go malujesz, to wybierze Biedronia na prezydenta :-D

Swoją drogą to ciekawe, że najbardziej monokulturowy naród w Europie dzieli się na tych prawdziwych i nieprawdziwych.
-
2016/12/22 17:35:54
@ carrie-anne.moss
"A że Naród nie taki głupi, jak Ty go malujesz, to wybierze Biedronia na prezydenta :-D "
Możesz mi to wyjaśnić, nie rozumiem co to znaczy?

-
2016/12/22 18:04:32
@Datik

''To faktycznie jest fenomen, cały czas sie nad tym zastanawiam; budowaliśmy najdrożej na swiecie a mimo to tyle firm się wyłożyło.
Może Tusk ukradł ? :)''

www.youtube.com/watch?v=Lr2xIbLaX7s

Teraz już tak nie będzie i firmy budowlane będą zarabiać, jak Pan Bóg przykazuje.
wpolityce.pl/polityka/320540-prezes-pis-inauguruje-program-mieszkanie-w-bialej-podlaskiej-ten-program-ma-zwrocic-polakom-wolnosc-i-prawo-do-normalnego-zycia
-
2016/12/22 18:07:26
@Carrie

''A że Naród nie taki głupi, jak Ty go malujesz...''

Chyba zmarnowaliśmy czas:((
-
2016/12/22 18:20:01
@Addict

''Jako poznaniak zapytuję, jakie to elity nam wymordowali Niemcy.''

T o znaczy że nie jesteś poznaniakiem. Może raczej genetyczną ofiarą przemarszu armii czerwonej wte i nazad?

pl.wikipedia.org/wiki/Intelligenzaktion

Wiki podaje zaniżone dane.

www.youtube.com/watch?v=ud9xUKkGIBQ
Ireneusz Lisiak jest prawdziwym wielkopolaninem. Nie ośmieszaj się już bardziej.
-
2016/12/22 18:24:38
@guy
Lisiak jest z Twojej bajki, niema nic wspólnego z prawdziwym Wielkopolaninem
-
2016/12/22 18:25:37
Zapraszam pod nowy wpis. I proszę uprzejmie o przemawianie ludzkim głosem w przedświątecznym okresie.
-
2016/12/22 18:27:42
Taki, jakiego ty byś chciał widzieć, a nie taki jaki jest w rzeczywistości. I to jest też problem obecnej władzy i jej wyznawców