Menu

Blog Wojciecha Białka

Komentarze na temat koniunktury na rynkach finansowych i w gospodarce

Kiedy RPP zrobi bessę? Drugie podejście.

bialek.wojciech

Zgodnie z ukształtowanym pod wpływem danych napływających z gospodarki oraz ostatnich wypowiedzi członków RPP consensusem w środę Rada podnosząc oficjalne stopy procentowe rozpocznie fazę zaostrzania polityki pieniężnej. Oczywiście nasuwa się pytanie jak taka decyzja - pierwsza podwyżka stóp procentowych po okresie utrzymywania stóp na cyklicznym minimum - wpłynie na koniunkturę w poszczególnych klasach aktywów. Ten wątek pojawił się w tym miejscu już raz prawie rok temu. W lutym 2010 pretekstem do ówczesnych spekulacji na temat ewentualnej zmiany w polityce RPP była wypowiedź - tragicznie zmarłego niecałe 2 miesiące później - poprzedniego prezesa NBP:

 "Trzeba zastanowić się, czy nie należy podnosić stóp procentowych".

Spadek tempa inflacji do 2 proc. r/r, który później nastąpił odsunął perspektywę zaostrzania polityki pieniężnej i w efekcie stopy procentowe Rady leżą na cyklicznym minimum rekordowo długo. W przeszłości najdłuższy tego typu okres bezczynności trwał 14 miesięcy. Obecnie od ostatniej obniżki stóp z czerwca 2009 minęło już ponad 1,5 roku. 

Pierwsza podwyżka stóp RPP stanowi fajny punkt orientacyjny w ramach cyklu koniunkturalnego, który "zawsze" powinien pojawiać się po cyklicznym dołku tempa inflacji. Proponuję więc założyć, że Rada rzeczywiście w środę podniesie stopy procentowe i stosując metodologię zaprezentowaną w grudniowym "Raporcie na temat alokacji aktywów" obliczyć projekcję wartości WIG-u 20 opartą na założeniu, że zachowanie krajowego rynku akcji w najbliższej przyszłości będzie wypadkową ruchów tego indeksu, które następowały po poprzednich pierwszych w kolejnych cyklach podwyżkach stóp procentowych banku centralnego.

Do analizy wezmę wartość stopy lombardowej NBP, dla której istnieje dłuższa niż w przypadku stopy referencyjnej historia. Jak widać na poniższym rysunku NBP rozpoczynał podnoszenie stóp procentowych po serii obniżek stóp już 5-krotnie. Takie pierwsze podwyżki następowały kolejno 20 lutego 1995, 1 sierpnia 1997, 18 listopada 1999, 1 lipca 2004 oraz 26 kwietnia 2007.

 

 

Od razu nasuwa się tu pytanie, czy epizody z tak zamierzchłej przeszłości jak 1995 roku powinny być uwzględniane w tej analizie. Powrócę do tego problemu później.

Stosując standardową procedurę "puśćmy sobie w ruch" WIG-20 startując zawsze dzień przed pierwszą w danym cyklu podwyżką stóp (czyli w momentach odpowiadających być może - jeśli w środę Rada podniesie stopy - wtorkowi 18 stycznia 2011). Na poniższym rysunku przedstawiono 5 takich ścieżek WIG-20 (start z poziomu 100) w okresie mniej więcej roku od momentu pierwszej podwyżki stóp (na osi poziomej są numery sesji).

 

 

Jak widać w dwu najbardziej optymistycznych przypadkach - 1995 i 1999 - pomimo wejścia cyklu koniunkturalnego w fazę zaostrzania polityki pieniężnej kupując akcje wchodzące w skład WIG-u 20 w przeddzień pierwszej podwyżki mogliśmy zarobić w ciągu następnego roku ponad 70 proc. W najgorszym przypadku - 2007 - kupując akcje w przeddzień pierwszej podwyżki stóp ryzykowaliśmy w ciągu roku stratę nieco ponad 20 proc. zainwestowanego kapitału (a maksymalny zysk możliwy do osiągnięcia po drodze sięgał jedynie 10 proc.).

Uśrednijmy sobie 5 powyższych ścieżek przeliczając uzyskany wzorzec na dzisiejsze wartości WIG-u 20 uzyskując w ten sposób "projekcję" wartości WIG-u 20 w okresie najbliższego roku. Rezultat widać poniżej:

 

 

Efekt tego uśrednienia może wydawać się trochę szokujący. Na podstawie przebiegu 5 poprzednich cykli można bowiem dojść do nieoczekiwanego wniosku, że rozpoczęcie przez bank centralny zaostrzania polityki pieniężnej nie stanowi - przynajmniej przez pierwszy rok - jakiegoś istotnego zagrożenia dla rynku akcji. A dokładnie takie zagrożenie pojawia się w postaci zatrzymania cyklicznych wzrostów cen akcji średnio w 3 miesiące po pierwszej podwyżce stóp banku centralnego, oraz w postaci początku cyklicznego spadku cen akcji w mniej więcej 8 miesięcy od pierwszej podwyżki stóp, ale to zatrzymanie i ten początek spadków następuje średnio na poziomie wyższym niż na sesji przed pierwszą podwyżką aż o 25 proc.

Innymi słowy być może rozpoczęcie przez bank centralny zaostrzania polityki pieniężnej oznacza wyrok dla hossy na rynku akcji, ale w przeszłości wykonanie tego wyroku rozpoczynało się z opóźnieniem wynoszącym 3 miesiące (lub 8 miesięcy w zależności na który ze szczytów powyższej projekcji patrzymy) i to na poziomach znacznie wyższych niż te notowane w przeddzień wydania wyroku.

Wróćmy jednak do zasygnalizowanego wcześniej problemu reprezentatywności historycznych epizodów przyjętych do analizy. Przede wszystkim można przyczepić się do przypadku podwyżki stóp z lutego 1995 roku. Nastąpiła ona w apogeum kryzysu maksykańskiego i w momencie upadku banku Baringsa, który wyznaczył dno ówczesnej bessy na rynkach wschodzących. Jak się okazało była to jedyna w tamtym cyklu podwyżka stóp, a kilka miesięcy później NBP - RPP jeszcze wtedy nie było - wrócił do obniżek stóp. Ponieważ było to dawno, a ówczesny cykl był nietypowy, wyeliminujmy sobie więc ten epizod z rozważań. Poniżej analogiczna do powyższej "projekcja" wartości WIG-u 20, ale oparta na uśrednieniu tylko 4 ostatnich epizodów przystępowania banku centralnego do zaostrzania polityki pieniężnej.

 

 

Jak widać usunięcie przypadku z 1995 roku nie wpłynęło w jakiś zdecydowany sposób na przebieg tej projekcji: ponownie szczyt hossy wypada mniej więcej 8 miesięcy po pierwszej podwyżce przy poziomie indeksu o prawie 25 proc. wyższym niż w przedzień decyzji.

Czepiajmy się jednak nadal. Na drugim z powyższym wykresów widać, że najlepszy wynik można było uzyskać kupując akcje bezpośrednio po podwyżce stóp z listopada 1999 roku. Szczęśliwy spekulant nadziewał się bowiem wtedy na ostatnie spektakularne 4 miesiące hossy wywołane dotarciem na GPW manii związanej z inwestycjami na rynku technologii informatycznych. Spekulacyjna "bańka" na rynku Nasdaq pękła już w marcu 2000, ale do tego czasu WIG-20 zyskał ponad 70 proc. Ten przypadek również wydaje się nietypowy, wyeliminujmy go więc z analizy. W ten sposób zostały nam już tylko 3 historyczne epizody, które mogą stać się dla nas inspiracją, czyli lata 1997, 2004 i 2007.  Stosowne uśrednienie ścieżek WIG-u 20 poniżej.

 

 

Negatywny wpływ eliminacji epizodu z 1999 roku jest tu już zauważalny. Co prawda hossa nadal kończy się dopiero za ok. 8 miesięcy, ale tym razem robi to już na niższym niż poprzednio poziomie w okolicach 3150 punktów, a dodatkowo w ciągu najbliższego roku pojawiają się dwukrotnie przejściowe kilkuprocentowe straty.

Dalsza eliminacja nie ma chyba sensu. Zostalibyśmy wtedy z najgorszym z punktu widzenia posiadacza akcji przypadkiem poprzedniego - zakończonego globalna katastrofą -  cyklu koniunkturalnego. "Zasada zmienności" sugeruje, że powtórzenie się scenariusza z poprzedniej hossy jest mało prawdopodobne, ale dla porządku ostatnia już "projekcja" oparta na założeniu, że obecna sytuacjia WIG-u 20 jest kopią tej z 26 kwietnia 2007 roku, kiedy to RPP rozpoczynała poprzedni cykl podwyżek stóp.

 

Komentarze (278)

Dodaj komentarz
 • rtpm

  Panie Wojciechu,

  Czy dostępna jest gdzieś analiza porównawcza do cyklu podwyżek stóp jeśli chodzi o złotego ? Taka analiza na pewno byłaby wartościowa dla rzeszy uzależnionych od franka szwajcarskiego - a więc obecnie uwikłanych w kredyty.

  Pozdrawiam

 • eplayer

  prawdopodobnie ostatnie spadki wywolane zamieszaniem wokol OFE i spekulacji odnosnie podwyzki stopy procentowej sie skonczyly i przy braku istotnej korekty na amerykanskim rynku powinnismy dalej piac sie do gory, choc pewnie sama decyzja o podwyzce moze spwodowac ciekawe wahania intraday

 • blogsip

  @ialek.wojciech
  Jeśli dobrze liczę to z ostatnich wykresów wynika szczyt na koniec marca, a potem wtórny szczyt na koniec czerwca 2011?

  Nie ukrywam, iż preferował bym podawanie dat w przyszłość na wykresie, niż zakładam dni. Każdy pewnie bowiem liczy sobie jaka to data na wykresie. Oczywiście, jeśli to nie problem, i to tylko moja malutka prośba.

  pzdr,
  SiP

 • kociobw

  @ialek.wojciech

  ----------------
  Title: Corporate Profits After Tax
  Series ID: CP
  Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis
  Release: Gross Domestic Product
  Seasonal Adjustment: Seasonally Adjusted Annual Rate
  Frequency: Quarterly
  Units: Billions of Dollars

  1998-01-01 483.2
  1998-04-01 478.2
  1998-07-01 474.6
  1998-10-01 462.1
  1999-01-01 499.0
  1999-04-01 520.1
  1999-07-01 523.4
  1999-10-01 544.4
  2000-01-01 520.6
  2000-04-01 514.0
  2000-07-01 508.1
  2000-10-01 486.8
  2001-01-01 524.0
  2001-04-01 547.1
  2001-07-01 496.2
  2001-10-01 470.4
  2002-01-01 505.0
  2002-04-01 548.4
  2002-07-01 589.8
  2002-10-01 648.8
  2003-01-01 627.1
  2003-04-01 621.2
  2003-07-01 663.2
  2003-10-01 727.4
  2004-01-01 859.7
  2004-04-01 911.5
  2004-07-01 960.5
  2004-10-01 961.5
  2005-01-01 1176.0
  2005-04-01 1196.0
  2005-07-01 1238.3
  2005-10-01 1300.8
  2006-01-01 1354.6
  2006-04-01 1344.7
  2006-07-01 1368.5
  2006-10-01 1330.0
  2007-01-01 1278.1
  2007-04-01 1342.1
  2007-07-01 1318.2
  2007-10-01 1353.0
  2008-01-01 1297.6
  2008-04-01 1276.0
  2008-07-01 1271.9
  2008-10-01 836.8
  2009-01-01 976.1
  2009-04-01 1031.1
  2009-07-01 1173.9
  2009-10-01 1270.1
  =============
  Mar 2011 1,450 73 163
  Apr 2011 1,410 78 175
  May 2011 1,410 83 186
  Jun 2011 1,410 87 196
  Jul 2011 1,340 91 205 • zulus_chacka

  czy teraz jedziemy na 2930? wspominane kiedys tam dawno dawno temu ??

 • sagusiek

  Na liniowym na miedzi idealny podwójny top. Zobaczymy co dalej pokażą.

 • pegasus-7

  Witam ..
  Wojtku, jeszcze nie ma pewnosci co do podwyzki stop, a wiec to tylko dywagacje, choc przyznam bardzo interesujace i madrze ujete ... brawo.
  Mimo wzsystko odnosisz sie do okresow "normalnych" tzn. tych przewidywalnych cyklow hossy-bessy. Niestety tym razem mamy do czynienia z fala B wyzszego stopnia i do tego "na piec minut przed" zawaleniem sie systemow finansowych, rozpadem strefy euro na trzy czesci i prawdopodomnie z powrotem do starych wylut za dwa lata.
  Ostatnie notowania (tygodnie) to jest ucieczka bankow ze wszystkich pozycji akcyjnych i reperowanie (sklecanie) wlasnych kapitalow podstawowych przed czekajaca je REFORMA.
  Przypomne, ze wig-20 fut wlasnie trzeci raz podszedl dzis do 250 tygodniowej i na znikomym obrocie i drastycznie kurczacych sie LOP-ach .....(2795 pkt.), natomiast na obligacjach od kilku dni wystepuje eksplozja otwierania nowych pozycji ...
  Co dalej ...?!
  pozdro P.

 • zulus_chacka

  @pegasus-7

  :-)

 • zulus_chacka

  podazaj za rynkiem, nie walcz z nim. proste

 • as1313as

  Podzielam pogląd Pegasusa, pytanie brzmi - kiedy?
  Dlatego łapię eski swoją metodą podchodzenia jak najwyżej, czasem z zyskiem, czasem
  z małą stratą, już nie mogę się doczekać mojej ulubionej jazdy z górki na pazurki.
  Trochę przykro mi to pisać, bo to co nas jeszcze może czekać, dla ludzi może być
  katastrofą, no ale natury nie przeskoczysz, słabszy zawsze ginie. HEY.

 • marcin-k1973

  @Pegaz ,zlituj się nic już , naszych esek nie uratuje ;)

 • eplayer

  ostatnio pegaz trafil idealnie w dolek
  byc moze jednak hossa jeszcze troche potrwa, jedno co mnie martwi to, ze ulica zaczyna wchodzic na gielde, dzis mialem telefon od kolezanki ze zaczela inwestowac, takze znajduja sie chetni do opchania im towaru,
  licze ze do maja potrwa zwyzka, oczywiscie z obsuwami kilkudniowymi w trakcie, jak ta ostatnio,
  licze ze jutro milo pobuja i da tyle pkt co dzis z tym ze w obie strony
  pozdrawiam

 • eplayer

  mamy rekord hossy na kasowym, kazdy chcialby spadkow i jakos na chceniu sie to konczy, a dzisiejszy krol fixingu to BRE - gratulacje

 • kociobw

  @zulus_chacka
  "czy teraz jedziemy na 2930?"

  stooq.pl/q/a/?s=fw20&i=d&u=4503490
  SPRAWDZAM - ZA WYSOKO ?
  :)

 • slow2006

  Dziekuje Panie Wojtku...

  SiP wystarczy dodac ;/ to chyba nie problem... a dla mnie sprawe lepiej obrazuje przedstawienie tego okresu w dniach a nie datach... porownujac z poprzednimi podobnymi...

 • spinnaker01

  No nie powiem, nie powiem nie przewidywałem takiego rozwoju wypadków w styczniu - inna sprawa że gdybym przewidywał to zapewne teraz dawał bym polecenia sprzedaży ;).

  Gdyby nie to że za oceanem rosną od 8 tygodni bez przerwy i gdyby nie minęło pół roku od ostatniej dużej korekty to zapewne przepraszałbym się z rynkiem i czym prędzej odkupywałbym akcje. Przyznaje się szczerze że nie rozumiem co się dzieje/Zulus coś czuł, pisał o tym że te spadki to może strząśnięcie przed wzrostami - ale na jakiej podstawie? nie wiem może będzie chciał się podzielic podstawami jakimi się korowal/, ale taka zmiennośc, ponad 8% w niepełne dwa tygodnie po prostu niepokoi mnie i mi się nie podoba. A skoro nie wiem co mam robic to najlepiej nie robic nic, czyli trzymac się planu, a on mówi by o wejściu w akcje zacząc sie zastanawiac w lutym, w zależności od poziomów na jakich będziemy się znajdowac.

  Na razie jedyne co widzę to zwężający się klin i wybicie w dół po spadkach w Stanach które niedługo powinny się zacząc, sciągając i w dół Nas. Jeśli US nadal będzie rósł a My z nim ;) to w lutym kupuje akcje i trzymam je aż do końca QE2 - skoro FED funduje pewną hossę to nieprzyzwoite by było mu odmówic.

 • zulus_chacka


  nikt nie wie co bedzie i ja tez , stopy nalezy podniesc na minimum dziejszej swiecy jej zbicie i zamkniecie luki popchnie nas nizej, podobna swieca byla w srode potem 3 dni korekty, lizalo codziennie polowke swiecy ze srody, dlatego nalezy obserwoac jaki bedzie handel w okolicach 2770
  mamy 7 tyg na sp500 do gory, moze bedzie 12?, jest wysoko moze bedzie jeszcze wyzej . u nas klimat robi PLN i surowce, tylko te papiery ktore maja RS wzgl w20 daja zrobic kgh lts pkn i gtn i to sie nie zmieni .
  poza tym jestem zmeczony tymi wzrostami

 • phoenix-2

  @Blogsip 2011/01/16 20:35:09

  "@phoenix-2
  "OK, skoro "każdy jest tego świadomy" to po co akurat walkowac jeden watek - zloto? To ze Rzady maja alergie na zloto - rozumiem, ale czemu akurat TY stajesz po ich stronie jako nieformalny obronca systemu papierowych walut? Az tak sie boisz o swoj papierowy majatek? Moze ktos Ci placi? (skoro sa ludzie ktorym sie placi za szemrane kampanie reklamowe na roznych forach, czemu nie mialoby byc podobnie z forami inwestorskimi? Pewnie tacy ludzie sa, jestes jednym z nich?) A moze "zmadrzales", sam byles goldbugiem ale zaglebiles sie w temat i stwierdziles, ze to wszystko bzdury na kolkach? Warto to wszystko wyjasnic - Forumowicze powinni wiedziec z kim maja do czynienia, jakie masz poglady czy skrzywienia (kazdy ma, Ty tez). To wazne, bo wiele osob przywiazuje wage do tego co piszesz." ODP:
  Nie wierzysz w spiski ale piszesz tak, jak byś w nie wierzył.Generalnie głupoty. Dodatkowo te oskarżenia niskich lotów, iż mi ktoś płaci. Eh."

  Powiedział co wiedział. Nie ma to jak "merytoryczne" ustosunkowanie się do pytań, bo nie zarzutów - "Generalnie głupoty". Super.

  Moja domniemana wiara w spiski lub jej brak nie ma tu nic do rzeczy. Rozmawiamy o TOBIE i Twoim wyjątkowo wrogim podejściu do tematu złota.
  Zaś kolesiów piszących na zamówienie po różnych forach są tysiące, dlaczego nie Ty, to takie niemożliwe?
  Chcesz krytykować? W porządku, rób to merytorycznie, a nie zagrywkami na "biedne dzieci w...".
  Skąd ta Twoja alergia na złoto? Jesteś z establiszmentu?
  Skoro złoto rośnie i daje zarobić, dlaczego "NIE"?
  Dopuszczasz trading na krwawej ropie a na złocie dziwnym trafem "NIE"? DLACZEGO?


  "Skoro mówisz jak spiskowiec, to jesteś spiskowiec. W przyszłości nie zamierzam na te sprawy dyskutować."

  Kłamstwo!
  Parafrazując: Skoro prezentujesz linię banków centralnych i rządów - jesteś z banku centralnego albo rządu, tudzież masz "sponsora".
  Też nie mam zamiaru dyskutować z INSYNUACJAMI.


  "ODP: Nie było moim celem obrażenie Ciebie. Wyraziłem jedynie fakt, iż jest coś takiego jak filantropia. Dżentelmen potrafi."

  O... gratuluję samopoczucia i wysokiej samooceny. Z pewnością każdy dżentelmen wie, że naganianie na filantropię jest wysoce niestosowne.
  Gdy ktoś organizuje zbiórkę to li tylko informuje (jak np. kolega Teka - świetny pomysł na akcję), zainteresowani DOBROWOLNIE w niej uczestniczą - słowo "dobrowolnie" jest niepojęte dla socjalistów.
  Może jestem przewrażliwiony ale w Twych słowach wyczułem pogardę. Nieważne, liczą się intencje - nie chciałeś, nie ma sprawy.
  Nadal jednak wierzę, że uwzględniłeś w Swoich datkach ten symboliczny 1% od obrączki, złotej kolii żony itd. wszak miałeś w 2010 r. trochę "zysku ze złota"... (joke;)


  "Nie jestem socjalistą - napisałeś nie prawdę. Musisz nie czytać moich wypowiedzi, czy mojego bloga."

  Ten kto nie jest socjalistą - jest tym bardziej niebezpieczny, bo może się nim stać! (joke;)
  Sam wiem co muszę czego nie. Znowu próbujesz narzucić swą wolę bliźniemu. To niezdrowe, "żyj i pozwól żyć innym".


  "Wydaje mi się, iż albo masz kiepskie pojęcie o prawie podatkowym, albo kiepskiego prawnika. To co napisałeś o złocie nie jest prawdą. Zasięgnij porady prawnej, podpytaj o okres 6 miesięcy - bardzo ważne na rynku złota przy inwestycji w fizyczne kruszce."

  Ani jedno ani drugie, to był żart/przerysowanie Twej postawy roszczeniowo-legalistycznej.
  Jak Twoi wspaniali prawnicy doskonale wiedzą czym innym jest sprzedaż okazjonalna (raz na 6 m-cy) a czym inny "regularny handel" i związana z tym koncesjonowana działalność kantorowa, z całym "dobrodziejstwem inwentarza" (płatnik VAT etc.). Do tego PCC powyżej 1000 zł (np. sygnet). Tak to państwo skutecznie zniechęca obywateli do handlu złotem fizycznym. Do tego ci piewcy "bańki na złocie" i dzieciach molestowanych po kopalniach... Sorry, nie mogłem się powstrzymać.

 • sagusiek

  Panowie PROSZĘ piszcie sobie na maile takie odpowiedzi. SiP ma na blogu podany mail i nic tylko pisać ! Nawet Pegasus podał swojego maila więc już są na blogu maile prawie od wszystkich więc śmiało można pretensje od razu słać do zainteresowanych.
  Przepraszam, że się wtrącam ale takie publiczne pranie jakiś pretensji niczemu nie służy :( moje osobiste zdanie)

 • phoenix-2

  @Slow2006 2011/01/18 13:36:28
  "What if you wake up one day and your money is just a piece of paper?
  a teraz moja wersja...What if you wake up one day and your gold is just a junk?

  tak przypomina mi sie, pogon za nieruchomościami pare lat temu, pogon za akcjami w 2007, teraz wyobrazam sobie pogon za zlotem(srebro, miedz);] nawet ktos z rodziny ostatnio mowil ze kupi sobie zloto bo podobno dobra lokata na przyszlosc :D:D:D:D"

  W stosownym czasie chętnie pozbieram walające się po ulicach złoto i srebro. Z miedzią byłby problem, mam małe podwórko by przyjąć np. milion ton od Chińczyków... ;-)

  Póki co liczę na wiosenną korektę i platynę walającą się po piwnicach Comexu, zanim ją całkiem wymiotą na ulice.

 • marcin-k1973

  @sagusiek ,dobrze z tą ropa trafiłeś (przynajmniej dziś )faktycznie jakaś niemrawa przy tym edku ,ale jutro raport o zapasach ,na chwile może wywołać jakaś reakcje pozdrawiam

 • stefank.2

  Pytanie do Gospodarza:
  Czy gramy jeszcze wersję z "trupem w szafie" ? Pytam bo czas ucieka, kolejne scenariusze - delikatnie mówiąc - nie trafione. Myślę, że część inwestorów jest zaskoczona :) rozwojem sytuacji. Poporoszę o komentarz

 • blogsip

  Sprawa RnS - aktualizacja po posiedzeniu RM - zmiany - MF chciałoby spadkow cen mieszkań!!!

  Dzisiaj spotkała się Rada Ministrów celem przedyskutowania zmian w projekcie RnS (kliknij dla otrzymania moich wpisów w temacie RnS na tym blogu). Przypomnę tylko króciutko, że 17 grudnia 2010 skierowano projekt ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Na stronie MI pojawiły się jednak zmiany przy projekcie RnS, które szeroko skomentowałem tutaj. W podsumowaniu napisałem:

  "Wydaje się, iż to współczynnik 1.1 może zostać wybrany w ostatecznym projekcie ustawy - wilk trochę syty (MF) i owca cała (MI). Premier D.Tusk znowu pokaże się jako bohater, niczym Putin, i pogrozi paluszkiem, tym razem jednak nie do OFE. Na 99% nie zostanie przyjęty przelicznik 1.0, gdyż prawie całkowicie eliminuje on program RnS - takie rekomendacje składało MF czy NBP z uwagi na zadłużenie naszego kraju. Ja jestem jego zwolennikiem, ale wątpię aby 1.0 został zaakceptowany."

  Dzisiaj znamy już decyzję podjętą na RM, ze strony KPRM:

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, przedłożony przez ministra infrastruktury.

  Jedna z ważniejszych zmian przewiduje zmniejszenie mnożnika kształtującego poziom limitu cenowo-kosztowego, uprawniającego do skorzystania z dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, z 1,4 do 1,1. Mnożnik wyznacza limit cenowo-kosztowy w powiązaniu z wysokością średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez wojewodów. Jednocześnie rząd nie zaakceptował propozycji rozszerzenia programu na jednoosobowe gospodarstwa domowe.

  Zgodnie z projektem, dopłata do oprocentowania kredytu preferencyjnego obejmie tylko rynek pierwotny mieszkań, wyłączono z niego wtórny rynek nieruchomości. Nowe przepisy przewidują pozostawienie możliwości udzielenia kredytu preferencyjnego na inwestycje, w wyniku których powstanie dom jednorodzinny. Chodzi tu nie tylko o budowę domków jednorodzinnych, ale również o przebudowę budynku o charakterze niemieszkalnym, w wyniku której powstanie budynek mieszkalny.

  W projekcie nowelizacji ustawy określono przypadki, w których nastąpi wstrzymanie wypłaty dopłat do oprocentowania. Chodzi m.in. o sytuacje, w których docelowy kredytobiorca, beneficjent pomocy, uzyskał prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części. Nie dotyczyłoby to nabycia praw w drodze spadku. Ponadto dopłaty nie będą udzielane, gdy nastąpi zmiana sposobu użytkowania mieszkania lub domu, na budowę których został udzielony kredyt.

  Określono, że przyjmowanie wniosków na udzielenie kredytów preferencyjnych zakończy się 31 grudnia 2012 r. Niewiadomą jest jednak dla mnie ewentualne ograniczenie co do wieku uczestnika programu. Z telewizji (Teleexpress, wiadomości TVP 1, 19.30) dowiedziałem się bowiem, iż pozostało wymaganie na maksymalny wiek kredytobiorców - 35 lat. Nigdzie indziej o tym jednak nie wspomniano - ani na stronach KPRM, ani w komunikatach PAP.
  Jeśli ktoś ma oficjalne info potwierdzające powyższe wnioski z telewizji proszę o komentarz pod wpisem.


  Dla przypomnienia małe prognozy MI - jak ma spaść przyznawanie kredytów w związku ze zmianami:

  * dodanie jednoosobowych gospodarstw domowych zwiększy ilość nowych kredytów o 20% w stosunku do ilości dopłat w przypadku braku zmian w ustawie
  * dodanie ograniczenia wiekowego zmniejszy ilość nowych kredytów o 25% w stosunku do ilości dopłat w przypadku braku zmian w ustawie
  * zmniejszenie wskaźnika z 1.4 do 1.2 zmniejszy ilość nowych kredytów o 10% w stosunku do ilości dopłat w przypadku braku zmian w ustawie
  * skierowanie programu tylko na ry.....
  więcej się nie mieści, zatem:
  stojeipatrze.blogspot.com/2011/01/sprawa-rns-aktualizacja-po-posiedzeniu.html

 • pegasus-7

  Witam ..

  Jak sie obserwuje rynki akcji i surowcow to ma sie wrazenie, jakby one nigdy wiecej juz nie chcialy spadac, jakby ktos nawet na chwile nie chcial odpuscic - to faktycznie meczace.
  Moze juz nigdy nie bedzie bessy?
  Podejrzany jest rowniez teraz, fakt ze zbyt latwo sie zarabia, a to odzwyczaja od czujnosci.
  pozdro P.

 • phoenix-2

  @Sagusiek

  Masz rację, że wymiany mało ogół obchodzą.
  Jednak jest też kawałek merytoryczny - rozliczenie złota z pijawkami. Może kogoś zainteresuje? ;-)

 • marekdaro

  SP 500 blisko 1300 , koniec lutego/marzec 1400 lekko wejdzie takze nie liczyc na spadki; powtarzam na pozadne eski bedzie czas w maju do lipca . Gromadzic depozytki i plan jazdy gotowy.

 • model64

  marekdaro-jeśli można zajmujesz się projekcją czasu a jaki zasieg widzisz dla naszego rynku odnoszę się do wig 20 oczywiście jeśli chcesz się podzielić poglądami

 • etaurus1747

  No to ja mogę zrobić projekcję na WIG20 za marekdaro :-)
  A więc średnioterminowo wzrośnie z prawdopodobieństwem ok. 1/2,
  a spadnie z szansą ok. 1/2
  ;-)
  No i po co to bicie piany, no po co
  ???

 • model64

  jeśli nie rozumiesz istoty istnienia blogu i wypowiedzi to trudno masz problem i sobie z nim radż , frustracja rodzi frustrację a my kolego próbujemy z różnym skutkiem wyrazić swoje opinie i osądy na podstawie różnych czynników w którą stronę podąży rynek i tylko tyle i przy tym wszystkim wymagane jest tylko odrobina kultury wzajemnego zrozumienia i poszanowania aż tyle i tylko tyle i uważam że tak niewiele możemy sobie nawzajem przekazac

 • etaurus1747

  A więc ja, kolego, też wyraziłem swoją opinię, a frustracji nie ma żadnej, zapewniam
  :-)
  To wieloletnie doswiadczenie od samych poczatków GPW
  !!!

 • as1313as

  Etaurus, o tym my wszyscy wiemy, chcemy zrobić coś więcej, ktoś kto tak pisze
  niewątpliwie ma z czymś problem.

  Misiek, miałeś rację z oznaczeniem swojego wykresu, na ostatnim dołku mamy dużą
  czwórkę, teraz piątka kończąca albo całą ostatnią hossę, albo jedynkę, sporą korektę
  i dalej pod niebiosa. Niebiosami zajmiemy się później, póki co czatujmy na wysokie SSS.
  Albo będzie cholernie wysoko, albo załamie się tworząc podwójny szczyt. Czuwaj!

 • model64

  as cholernie wysoko to dla ciebie jaki pułap bo osobiście sądzę ze spadek który przyjdzie to poziom moze dosć szeroki ale 2850-2950 i jesli teraz rynek będzie szybki to górnego pułapu nie przebijemy możemy tylko naruszyc sądzę ze obecnie rynku na więcej nie stać a ciasny stop na 2750

 • etaurus1747

  Problem as131as to ty masz chłopie, ale z erekcją
  :-(((

 • as1313as

  Widzisz Etaurus, ja wyżej też napisałem albo, albo.
  Albo rzuć monetą i masz swoje 1/2, albo przewidując pewne zachowanie rynku
  ustawiasz się do niego odpowiednio, o czym wielokrotnie ostatnio pisałem.
  Zajmuj jakąś, gdzieś pozycję, odpowiednią do kapitału i strategii i daj rynkowi mówić.
  Zawsze jest albo, albo, w życiu też, albo pojedziesz w lewo, albo w drzewo. HEY

 • as1313as

  O, widzę, że klienta należy zlekceważyć.

 • as1313as

  Model, cholernie wysoko to ponad 3000, lecz także uważam, że nie w jednym ruchu.
  Obecne wsparcie to dla mnie okolice 2740, a kategoryczne 2640 i to jest prawdziwy
  wyznacznik spadków. Ważne jest też 2709 jako dno dwójki tej fali.
  Jeśli ma być euforycznie, to raczej bez większych korekt, a na pewno nie niżej
  niż 2750-40, bo to oznaczałoby załamanie tej euforii.

 • marekdaro

  Z projekcja czasu tylko dla SP 500 dlaczego ? widać dodruk rozchulał się i pcha w odpowiednie aktywa podnoszac indeks. Nie opieram się mocno na AT więc moje przemyslenia mozna tez wsadzic w 4 litery wg niektorych. Zasieg na sp 500 widzę do konca lutego/marca do 1420 - 1450, potem pojawia się korekta ale lekka zasięg do 1380 - 1410 ( proba dla utrzymania linii 1400 ) , kwiecien do pierwszych dni maja gora polowy z kulminacja na 1505 - 1530. Bardzo szybki zjazd w pare dni z tych poziomów znowu na 1380 - 1410 ( pozory o utrzymanie 1400 ) - koniec maja, czerwiec wybicie ponad 1430 - 40 lekka konsola, lipiec od polowy do konca powinien przyniesc nam poziomy jakie mamy obecnie cos ponad 1300 - 1310, potem juz tylko w doł do grudnia 2012. Ciekawe jest to ze program RNS trzyma sie do konca grudnia hmmmm bo co bedzie taka lipa na rynku mimo zniesienia wspolczynnikow w dol we wczorajszym projekcie na 1.1 i znizeniu cen. Tak tak nieruchhomosci bede miec drugie dno. Dobry okres na zakup bedzie 2013. Nie licze na hosse po tym zjezdzie na miare 2007 ale spokojny stabilny wzrost przez 8-10 lat i bez takich peakow. Bedzie sporo przejeac i bankructw czas to wszystko wyrzuci.
  Co do Wig20 powinien podazac za usa z wiekszymi lub mniejszymi spadkami ale nie zrobimy wiekszego procentowo wybicia jak indeksy w usa. ale poziom 3100 - 3200 moze okazac sie szybkim szczytem i szybkim zjazdem.
  Co do rekomendacji bankow usa widze ,ze buduja sobie na tej szybkiej dodrukowanej hossie zaufanie , ktore jak widac sprawdza sie ! pamietac nalezy, ze rekomendacje z maja nie beda juz trafnymi. Kiedys wszystko sie konczy i wtedy radze wyrzucic akcje. Teraz pare spolek jest upychany kapitalem przez zachod gdzies dolary msuza znalesc ujscie. Nie zebym zapowiadal armagedon teraz ale stopniowo od maja tak po woli do saneczek. Takze na przekor tego ze kghm upchalem juz dawno i zmienilem sie na miska 200-220 na miedzi bedzie ale nie liczcie na rekomendy w maju po 250 na czerwiec :-) Bedzie wielkie sprawdzam. Czyms trzeba bedzie zalatac te dziury wiec realizacja papierow przez banki itp jest zaplanowana. Wszyscy pasa zaciskaja ale kasa sie znajdzie bo ulica ja rzuci na to i problemy na spokojnei sie rozwiaza. Czas zrewiduje ale jestem pewien swoejgo na 90%. Dlatego sp 500 puchnie w konraktach porftelowych od 2 tygodni. Mysle , ze warto korekty sporej do marca nie bedzie. Soryy ze nie mam wykresow ale nie mam czasu na paintowanie slaby ze mnei graik moze i sporo ludzi przyzna i slaby analityk ale czas zrewiduje to ze szybko z miska stalem sie malym byczkiem z planem na grizzli w maju. Pozdrawiam

 • marekdaro

  i moze moj ulubieniec Dolar i frank oraz euro. Swieta trojca :-) Pegas pisał gdzie tam ,ze poziom koncem 2012 bedzie 6-7 zł , pegas popraw mnie jak sie myle. No to powiem ,ze 6 zl mimo wysilku NBP bardzo realny kurs na taki okres dolu. Dolar bedzie zblizony do tego poziomu, nie bedzie zadnego dewaluacji dolara itp jak wszyscy trabia i mega inflacji , ktora mamy teraz , czyli inflacja obecna ---- deflacja. Frank w kursie 5 zł bmoze byc zmora dla wielu Polakow czego nie zycze ale tak mi wychodzi z wykresow jakie pogromadzilem i porownalem. Pamietajcie usa otrzymalo rating ,ze 2015 bedzie obnizony ale nie uwzglednia on zadnych naglych zalaman rynkow! Swoje przeklejki zachowuje dla siebie i trzymam w rozliczeniu jak beda miesiace podane przeze mnie. Obstawiam przy swoim z dokladnoscia co do 5-15 dni poslizgu max! . Pozdr

 • marekdaro

  Pegas chodzi o euro i jego zbloznony poziom do dolara :-) poziomy szalone ale zakladajac zjazd z 2007 z podobnych poziomow jak zakladam teraz choc nizsze i spadek wiekszy niz w marcu 2009 bo nie napisalem a SP 500 przewiduje na 530 - 550 da takie poziomy. Skoro teraz przy bliskim szczycie mamy 2,87 dolar ale jeszcze spadnie do okolo 2,6 w maju i euro 3,6 - goldman trafi z tym w 10 ! i da rekomendy na jeszcze mocniejszego zeta i to bedzie jego ostatnie slowo i falsz. Czyli 2007 dolar 2,00 , euro 3,2 , marzec 2009 dolar 3,9 euro 4,9 - do grudnia 2012 euro 6-7 , dolar 6 calkiem realne. Ludzie beda w szoku. Zwala to na wojny walutowe no i ostatnia fale kryzysu , po tym bedzie bardzo dluga spokojna stabilna hossa ale jak podreslalem bez zadnych wyskokow jak mialy miejsce przez ostatnie 10 lat. To se ne vrati.

 • marekdaro

  Mysle ,ze przelamanie 1300 a widac podeszli juz 2 razy hmmm jak blisko :-) potrafia to robic precyzyjnie i na styk ) zrobia za jednym dobrym podejsciem czy dzisiaj nie zwyklym bywac dziennym graczem ale prosze sledzic bedzie strzala.

 • kociobw

  Kiedy RPP zrobi bessę? Drugie podejście.
  www.wolframalpha.com/input/?i=%28x^2%2By^2-4y%29^2%3D16%28x^2%2By^2%29
  Kiedy RPP zrobi bessę.WZóR na termin bessy.

 • kociobw

  @pegasus-7
  stooq.pl/q/?s=eurusd&c=5m&t=l&a=lg&b=1
  To se ne vrati......

 • aisakpr

  dajcie sobie "siana" z ta radosna twórczościa! ,narazie mamy 2,87 tak jak Pan Wojtek pisał i górne ogranicznie trójkąta rozbieżnego na WIG20

 • kociobw

  @pegasus-7
  -------------------------------
  pegasus-7 2011/01/17 20:20:01Witam

  @kociobw
  @DELUBICZ
  stooq.pl/q/?s=eurusd&c=5m&t=l&a=lg&b=1

  Proszę o KOMYNTARZ EURusd

  jesli pozwolisz ?
  to jest jeden z ostatnich szczytow na tym poziomie, do dna jeszcze 19 miesiecy i 6300 pipsow
  pozdro.P
  -----------------------------------------------------------
  :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 • kociobw

  @aisakpr
  www.iagro.pl/s/sprzedam-siano
  :)

 • as1313as

  Marekdaro, generalnie się zgadzam, poziomy wyjdą w trakcie, to jest podobne do mojej
  długiej wizji rynków. Ja zakładam szczyty na luty - marzec, gdziekolwiek nie wystrzelimy
  to potem pierwszy przystanek na 2640, jak pęknie, to moje 2400, potem wysokie
  odbicie, ale nie nad szczyty i powrót do okolic dna. To byłby koniec bessy i początek
  ostatniej, kilkunastoletniej (a może dłuższej), piątkowej hossy, początkowo słabej, ale później jak na piątkę przystało euforycznej. Tak jak to robimy obecnie na małej fali. To z grubsza.

 • marekdaro

  No to ufaj Panu Wojtkowi :-) i radośnie sobie tworzcie ładne wykresy i handlujcie kazdego dnia :-) Good Luck. Prosze nei porownywac mnie z pegasem gospodarz moze chocby po ip to zweryfikowac , ze jest inne. Nie jestem Pegas. Pogadamy w maju i zweryfikujemy wszystko co jak co od wielu to nawet bajek nie mozna wydusic a chart w ksztalcie pupy tak. To jest to !

 • marekdaro

  tak as widzisz to samo jak ja moze pododbne mamy zrodla do weryfikacji ale tak hossa potem bedzie bardzo dluga jak pisalem i bez szalowych peakow przez lata. Widac tylk oze zakladasz strzal ostatni na luty/marzec i potem juz boczniak i w dol. No ja na ostatni wyskok bardzo syzbki i szybkie zejscie licze jeszcze potem na razie kontrakt mam na sp i jest dobrze. jezeli siadzie luty/marzec z poziomami to mam od ciebie sygnal zebny nie podbnierac na ostatni strzal. Bede mial to na uwadze ale chce potrzymac pozycje do maja. Pozdr

 • zulus_chacka

  bardzo ciekawa sytuacja na LOP ( ktorej nie bylo przynajmniej od ponad 4 lat) otaz w trakcie trwania serii laczny LOP wszystkich handlowanych serii kontraktow spada ponizej zamkniecia z dnia wygasniecia poprzedniej serii (3piatek miesiaca)
  tak wiec obecny ruch charakteryzuje sie ucieczka stratnych krotkich pozycji. sadze ze wrocimy do boczniaka w zakresie 2600 2800

 • slow2006

  widze ze juz wszyscy wiedza jakie beda poziomy za tydzien, miesiac, pol roku :)))

 • delubicz

  Pan Wojciech Białek
  18 stycznia napisałem:
  "@Wojciech Białek
  "Na razie traktuję to jako przesunięcie całej sekwencji spadkowej akcji i EUR/USD w czasie."
  A co jeśli to przesunięcie w czasie nastąpi dopiero po pokonaniu ostatnich szczytów na indeksach,to przecież kompletna zmiana scenariusza,a nie przesunięcie. Nie wspomnę już o nowych szczytach na daxie,s&p500 co już mam miejsce. Dla oceny sytuacji na eur/usd proszę spojrzeć co się dzieje na parze gbp/usd,a powinien Pan spróbować rozważyć odmienny dla swojego scenariusz rozwoju sytuacji."

  A więc stało się,nowe szczyty na dax,s&p500,ale przede wszystkim wig20 i fw20 są już faktem,a więc Pana scenariusz z przesunięciem nieaktualny,czy ma Pan nową koncepcję,tymbardziej,że eur/usd bliżej do 1.40 niz do 1.18?

 • ewiggin

  AS: dzięki za odpowiedź. Niestety przeoczyłem, że nie "po fakcie" a "przed faktem". Przepraszam i gratuluję. Trochę mnie wkurzyło, że taki ruch mi uciekł sprzed nosa. Za gorącą głowę jeszcze mam. Jak oznaczasz obecny wzrost (od zeszłego tygodnia?)

 • oktawb

  Witam Panie Wojtku.
  Pana prognoza dotycząca między innymi słabego pierwszego kwartału na rynkach akcji oraz umocnienia się w tym czasie dolara zrymowała mi się z bardzo dawnymi wydarzeniami.
  21.08.2010 na Pana blogu pojawił się artykuł "Pora na zmianę krótkoterminowych trendów" (wojciechbialek.blox.pl/2008/08/Pora-na-zmiane-krotkoterminowych-trendow.html), w którym prognozował Pan (między innymi) powtórne podejście cen ropy do szczytów z lipca. W tym czasie S&P500 było na poziomie około 1270 punktów. Prognoza się nie wypełniła, bo 15.09. wypadł (too big to fall) trup z szafy, a siły deflacji natarły z wielką mocą. Co ciekawe te wydarzenia miały miejsce w samym maksimum wartości inflacji (przynajmniej w Polsce). Dzisiaj wartość S&P 500 doszedł ponownie do poziomu około 1295 punktów, inflacja prawdopodobnie wyszła dołka, rentowności obligacji Portugalii, Hiszpanii, Irlandii odbiły się od poprzednich szczytów. Ta symetria (czy może antysymetria) mnie jakoś intelektualnie niepokoi. Z jednej strony jesteśmy na granicy zaprzeczenia kryzysu deflacyjnego, którego symbolem stał się upadek Lehman Brothers (jeśli chodzi o poziom S&P500), z drugiej strony nie wiem czy ta symetria nie wymaga jakiejś ofiary w postaci trupa z szafy, którego się mało kto spodziewa (przecież jest tak pięknie - Chiny wykupują obligacje, FED daje dolary itp. itd.). Przepraszam za takie filozofowanie, musiałem to napisać bo podświadomie nie daje mi to spokoju ;) Poproszę o komentarz.

  P.S. Jako zwykły śmiertelnik mam utrudniony dostęp do notowań rentowności obligacji oraz CDSów, z tego względu zrobiłem zbiorczą stronkę, na której wyświetlam wykresy z bloomberga. Może się komuś przyda: sites.google.com/site/bloomanalizy/, jakby ktoś chciał korzystać, to mogę tam zamieścić inne wykresy.
  pozdrawiam

 • desintegrator

  Kiedy AT zawodzi pozostaje mi tylko przeczucie że to już koniec wzrostów...A ono często mówiło mi prawdę:)

 • as1313as

  O LOP-ie piszę już trochę, to nie jest LOP na zdrowe wzrosty, zaczynamy stąpać
  po kruchym lodzie, kwestią jest kiedy pęknie. Jesteśmy w piątce, one są albo euforyczne, albo się załamują. Należy cierpliwie czekać (es) i zawężać stopy (el).
  Jeżeli LOP będzie ewidentnie rósł na spadkach - jedziemy w dół.
  Jeżeli wyjdziemy trwale nad dzisiejszy szczyt i dotrzemy do 2850, wzrosty mogą jeszcze
  potrwać do okolic 2960. Jeżeli zaczniemy spadać, obecnie pod 2770 a następnie 2730-40, lecimy niżej.

 • macieja.pl

  @ desintegrator

  "Kiedy AT zawodzi pozostaje mi tylko przeczucie że to już koniec wzrostów...A ono często mówiło mi prawdę:)"

  Świetny argument:) a może narysujesz z czym Cie zawodzi?
  Pozdrawiam

 • as1313as

  Możemy tworzyć kompletną piątkę szukając obecnie dużej trójki, albo dopiero jedynki,
  jeszcze trochę to potrwa, grać należy systemowo, nie emocjonalnie.
  Lekarstwem dla niecierpliwych jest ustawianie pozycji, włączenie alarmów i spacer.
  Walka stoczy się na tej linii, można też łapać na linii przyspieszonej, której tutaj nie zaznaczyłem, myślę, że każdy potrafi.

  www.bankfotek.pl/view/868696

 • as1313as

  www.bankfotek.pl/view/868697

 • marekdaro

  Sagusiek ropa ma szanse do 110 $ dobić do maja. Radze przeanalizowac ta sprytna lokate euro banku z pazdziernika , okres jej trwania co gwarantuje zysk czyli widelki cenowe oraz jak sie ma do tego co pisalem ze grudzien 2012 dno bessy. wyciagnij wnioski kiedy up kiedy down i to ze tlum dostanie tylko to co wplacil a bank z jwgo obrotu kapitalu na ropie zyska swoje :-) zgodnie z ruchem fedu. Sprytne prawda?

 • marekdaro

  link do tej lokaty
  www.finanseosobiste.pl/nowe-produkty-finansowe/eurobank-oferuje-%E2%80%9Eczarne-zloto%E2%80%9D-%E2%80%93-lokate-ze-struktura.html

 • ca-dyk

  Witam...
  Prośba do Pana Witolda(Delubicz)aby się ustosunkował do prognozy w poniższym linku
  szczególnie interesuje mnie eur/usd,usdpln
  analizyrynkowe.cal.pl/analizy/Przeglad_rynkow_2010.pdf
  z góry serdecznie dziękuję.Kacper

 • zulus_chacka

  na godzinach i wskaznikach fw20 obecny ruch 10 sty - 19 sty , wyglada podobnie do okresu 29list - 7 gru

 • stojeipatrze.pl

  @oktawb

  Mała uwaga i pytanko.
  W francuskich masz błąd tzn powinno być bez YR a samo:
  www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GFRN10:IND

  tzn gdyby ktoś chciał skopiować.

  Masz też pytanie. Sam to kiedyś zamierzałem zrobić, plus dodać parę innych gadzetów jak złoto itd ale z braku czasu mi się nie udało. Stąd mam pytanie, robiłeś to poprzez gadzet iframe w ramach tworzia strony an google. Pytanie moje tylko brzmi - co podałeś jako źródło tzn jaki link? Bo przeciez podajac www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GFRN10:IND dostaje sie podgląd na całą stronę a mi chodzi tylko o jej fragment. O ile nie mam problemu ze statycznym obrazkiem (bo to lepiej robic bez iframe) o tyle mam z flashem. Co dokladnie trzeba podac w src? A moze gadzet do gadzetu?

  thanks from the mountains.

 • stojeipatrze.pl

  Czy ktoś może mi powiedzieć czemu spółka KPX stoi przy rosnących cenach surowców? Spółki od sprzętu biją rekordy np w DJIA spolka DE (deere....) dla rolnictwa. Przyznam że zakumulowałem trochę z punktu widzenia AT w okolicy 16.80, ale nie bardzo rozumiem czemu to jeszcze nie wystrzelilo skoro takie spolki jak AGT, LBW i wiele innych rwie do gory?

  JA nie czytalem niusów ale zakładam że coś z kopalniami nie tak tzn moze kopalnie nie placa kasa tylko jakimis obligacjami albo opcjami? Tzn musi byc jakis haczyk czemu to jeszcze nie poszlo up.

 • marekdaro

  SIP dobrze drazysz w tym czym placa kopalnie. Tez mam nad tym zagadke obiecuje wyrwac jakies info.

 • bialek.wojciech

  rtpm:

  "Czy dostępna jest gdzieś analiza porównawcza do cyklu podwyżek stóp jeśli chodzi o złotego ?"

  Dziękuję za to pytanie. Odpowiedź jest dla mnie niezbyt wygodna, bo ja się co prawda spodziewam umocnienia złotego, ale dopiero po osłabieniu w I kw. Tymczasem jest już połowa stycznia a złoty (i akcje) trzymają się mocno, więc się niepokoję. Ale sprawdziłem, co robi średni kurs złotego względem USD i EUR po pierwszej podwyżce stóp procentowych. Odpowiedź, którą uzyskałem: umacnia się. Jeśli analizować 5 ostatnich cykli to średni kurs walut spada o 5 proc. w ciągu 8 miesięcy. Ale jeśli analizować tylko 2 ostatnie przypadki czyli lata 2004 i 2007 (bardziej podobne do obecnej sytuacji ze względu na podobnie niski co obecnie poziom inflacji i stóp procentowych), to okazuje się, że średni kurs USD i EUR względem PLN spadał wtedy średnio aż o 13 proc. w ciągu roku od pierwszej podwyżki stóp.

  "Taka analiza na pewno byłaby wartościowa dla rzeszy uzależnionych od franka szwajcarskiego - a więc obecnie uwikłanych w kredyty. "

  Co do franka, to służę następującym wykresem dnia:

  www.analizy.pekao.com.pl/pdf.php?id=3330

  Wynika z niego, że czas siły franka względem euro (a więc i względem złotego) powinien się już kończyć. Jak czekałem jeszcze tylko - i nadal czekam, choć trochę się niepokoję - na apogeum kryzysu sterfy euro (Portugalia i Hiszpania).

 • stojeipatrze.pl

  @Ca-dyk

  Pan K. Ożóg, autor analizy:
  pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_O%C5%BC%C3%B3g

  chyba na jesieni życia chciał zostać spekulantem hehe. Jakiś track record?

 • bialek.wojciech

  blogsip:

  ""Nie ukrywam, iż preferował bym podawanie dat w przyszłość na wykresie, niż zakładam dni. Każdy pewnie bowiem liczy sobie jaka to data na wykresie. Oczywiście, jeśli to nie problem, i to tylko moja malutka prośba."

  Też by tak wolał, ale albo mój program tego nie potrafi, albo ja nie potrafię go do tego zmusić.

 • stojeipatrze.pl

  @marekdaro, KPX

  noooo, wiedziałem że coś musi być. Dzięki za info.
  Technicznie wygląda ładnie - pozytywne dywergencje rosnie RSI, wszystko ładnie ustawione, za moment 200 sma ema dzienny (18.30), do tego po szczytach (18.65) a potem 22,70 i więcej. Oby, czego Tobie i sobie życzę.

 • bialek.wojciech

  kociobw:

  "Title: Corporate Profits After Tax Series ID: CP Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Release: Gross Domestic Product Seasonal Adjustment: Seasonally Adjusted Annual Rate Frequency: Quarterly Units: Billions of Dollars
  1998-01-01 483.2 1998-04-01 478.2 1998-07-01 474.6 1998-10-01 462.1 1999-01-01 499.0 1999-04-01 520.1 1999-07-01 523.4 1999-10-01 544.4 2000-01-01 520.6 2000-04-01 514.0 2000-07-01 508.1 2000-10-01 486.8 2001-01-01 524.0 2001-04-01 547.1 2001-07-01 496.2 2001-10-01 470.4 2002-01-01 505.0 2002-04-01 548.4 2002-07-01 589.8 2002-10-01 648.8 2003-01-01 627.1 2003-04-01 621.2 2003-07-01 663.2 2003-10-01 727.4 2004-01-01 859.7 2004-04-01 911.5 2004-07-01 960.5 2004-10-01 961.5 2005-01-01 1176.0 2005-04-01 1196.0 2005-07-01 1238.3 2005-10-01 1300.8 2006-01-01 1354.6 2006-04-01 1344.7 2006-07-01 1368.5 2006-10-01 1330.0 2007-01-01 1278.1 2007-04-01 1342.1 2007-07-01 1318.2 2007-10-01 1353.0 2008-01-01 1297.6 2008-04-01 1276.0 2008-07-01 1271.9 2008-10-01 836.8 2009-01-01 976.1 2009-04-01 1031.1 2009-07-01 1173.9 2009-10-01 1270.1 ============= Mar 2011 1,450 73 163 Apr 2011 1,410 78 175 May 2011 1,410 83 186 Jun 2011 1,410 87 196 Jul 2011 1,340 91 205
  "
  Panie kociooooooooooooooooooooo, jest Pan tam? Ponawiam pytanie, czy to są Pańskie prognozy.

 • sagusiek

  MarekDaro poczytam o strukturze choć na nich się b.rzadko zarabia.

  SiP już nie wiem na jaki nick odpisywać. Co do KPX moim zdaniem bez zmarłego wizjonera w tej spółce jest i będzie problem z poukładaniem całej układanki. Akurat w zimę kopalnie nie mają problemów ani ze zbytem ani z kasą a po Australii nawet z ceną. Po prostu bez pana Leszka to będzie jak Apple bez Jobsa. Takie moje zdanie i kurs to chyba odzwierciedla choć AT w pewnym momencie może powie coś innego ;)
  Pozdrawiam

 • japmp

  Szanowny Panie Wojtku

  podniesienie vat o 1 % nie jest wprost podwyżką, stóp ale działa podobnie na rynek a jest to 0,81% w przypadku 23% vatu i 0,91% w przypadku przejścia z 7 na 8% vat.

  Sprawę dodatkowo komplikuje niejasne prawo, które powoduje, że na niektóre produkty również żywnościowe i usługi vat podniesiono z 7 do 23% i z 0 do 23% łącznie daje to co najmniej podniesienie obciążeń fiskalnych około 1/1,25%,

  Obecną podwyżkę stóp (jeśli się odbędzie), jeśli interpretować owy ruch na podatkach jak wyżej, wówczas jest już drugim "pogorszeniem" warunków dla biznesu.

  Rozważając, iż prezes NBP wraz z RPP podniosą stopy o 0,25% łączna podwyżka wyniesie 1,25/1,5%, czyli największa podwyżka w miesiącu w historii jeśli się nie mylę od czasu hiperinflacji.

  Ja bym chętnie zobaczył natomiast jak nasz rynek zachował się po podniesieniu stop w UK lub USA.

  pozdrawiam

 • bialek.wojciech

  pegasus-7:
  "(...) Niestety tym razem mamy do czynienia z fala B wyzszego stopnia i do tego "na piec minut przed" zawaleniem sie systemow finansowych (...)"

  Ile trwa to 5 minut? Bo u mnie to 2017 roku mniej więcej?

  "(...), rozpadem strefy euro na trzy czesci (...)"

  Aż trzy? Można prosić o opis tych 3 części. To ciekawe.

  "(...) i prawdopodomnie z powrotem do starych wylut za dwa lata."

  Latem 2009 zapytany przez Forbes o następny kryzys napisałem tak:

  "Niestety znacznie gorsze są perspektywy strefy euro. Jej cechą charakterystyczną jest funkcjonowanie wielkich systemów bankowych w często już mocno zadłużonych - małych krajach. O ile banki w USA były zbyt duże by upaść, o tyle w Europie banki mogą okazać się zbyt duże, by mogły zostać uratowane. Trwający spadek dolara wypchnie w 2010 roku euro na nowe historyczne rekordy, co wywoła w 2011 roku recesję w europejskim przemyśle. Cykliczny nawrót kryzysu finansowego wznowi procesy odśrodkowe w obrębie Europejskiej Unii Walutowej. Wobec braku perspektyw na solidarną akcję w stylu amerykańskim kapitał rozpocznie ucieczkę z małych zadłużonych krajów europejskich. W 2012 roku niemożność pozyskania finansowanie deficytów budżetowych zmusi te z nich, które nie będą gotowe zrzeczenia się kontroli nad swymi finansami, do opuszczenia Unii Walutowej."

  Ale obecnie myślę, że nie będzie tak źle, to znaczy, że do tego mojego 2017 roku zdołają to jakoś pozszywać. Ale przełom 2012 i 2013 powien być w Europie gorący (patrz IV kw. 2002-I kw. 2003), szczególnie jeśli chodzi o paneuropejskie banki z małych europejskich krajów.
 • model64

  Panie Wojtku więc według wpisu którą projekcję wig 20 uznałby Pan obecnie za najbardziej trafną chyba wielu czeka na blogu na pańskie zdanie

 • bialek.wojciech

  kociobw:

  "DLA zmeczonych tymi wzrostami :) "

  Panie kocio, jak Pan się nie może powstrzymać, to już lepiej niech Pan wkleja serie liczb, a nie zdjęcia odlewów organów płciowych. Litości!

 • arnigo

  Spójrzcie na wykres miesięczny rentowności włoskich dziesiątek. wyglądają na wybicie do ok. 5.6%. Prędzej, czy później stanie się jasne (jeśli już nie jest), że Włochy też są w spirali zadłużenia. Podobnie zresztą wyglądają rentowności obligacji japońskich.

 • bialek.wojciech

  spinnaker01:

  "Na razie jedyne co widzę to zwężający się klin i wybicie w dół po spadkach w Stanach które niedługo powinny się zacząc, sciągając i w dół Nas. Jeśli US nadal będzie rósł a My z nim ;) to w lutym kupuje akcje i trzymam je aż do końca QE2 - skoro FED funduje pewną hossę to nieprzyzwoite by było mu odmówic. "

  Mnie trocję wersja z początku 2005 roku straszy. W końcu zakładam, że 2011=2005, wiec nie mogę radykalnie odrzucać wersji z podobieństwem pierwszych tygodni obu lat.


 • misiekznatury

  Witam.
  As sygnał zakupu wczoraj po 735 na otwarciu (wyjście z trójkąta i nawet mimo tego, że było to pod linią trendu którą dałem pod porzednim wpisem to dla mnie to wyjscie bylo silniejsze i nie wiem czy to nie byla fala B ruchu wzrostowego).
  Pytanie jest takie czy to co obecnie robimy to część rozszerzonej korekty (do tego się skłaniam stad w powyzszym zdaniu napisalem o fali B). Czy jednak nowy impuls w górę a jesteśmy w jego 3 podfali (645 wtedy jest dnem podfali nr 2). odpowiedź pewnie niebawem.

 • bialek.wojciech

  phoenix-2:

  ""What if you wake up one day and your money is just a piece of paper?
  a teraz moja wersja...What if you wake up one day and your gold is just a junk?

  tak przypomina mi sie, pogon za nieruchomościami pare lat temu, pogon za akcjami w 2007, teraz wyobrazam sobie pogon za zlotem(srebro, miedz);] nawet ktos z rodziny ostatnio mowil ze kupi sobie zloto bo podobno dobra lokata na przyszlosc :D:D:D:D"

  W stosownym czasie chętnie pozbieram walające się po ulicach złoto i srebro. Z miedzią byłby problem, mam małe podwórko by przyjąć np. milion ton od Chińczyków... ;-) "

  Może to jest pytanie o to, ile trwa cykl pokoleniowy. Ostatni raz kiedy metale szlachetne okazały się makulaturą to był 21 stycznia 1980 roku. To 31 lat temu. Na akcjach 2008=1974, czyli czyli pokoleniowy 34 lata. To dawałoby złotu czas na uformowanie pokoleniowego szczytu jeszcze do 2014 roku. Ale ja celuję bardziej w okolice lata 2012.

 • arnigo

  teraz spojrzałem na miesięczne rentowności 10tek Portugali. Włoskie wyglądają identycznie ! jak portugalskie przed rokiem !

 • bialek.wojciech

  aisakpr:

  "dajcie sobie "siana" z ta radosna twórczościa! ,narazie mamy 2,87 tak jak Pan Wojtek pisał i górne ogranicznie trójkąta rozbieżnego na WIG20"

  Dziękuję za słowa pociechy! ;-)


 • arnigo

  Panie Wojtku,
  To by się zgadzało z Pana koncepcją q2 2010 = q1 2011. Niech Pan spojrzy na to ... Portugalia Q2 2010 = Włochy 2011

 • bialek.wojciech

  etaurus1747:

  "Problem as131as to ty masz chłopie, ale z erekcją
  :-((("

  Od tej pory będę kasował wszystkie komentarze podpisane etaurus1747.

 • aisakpr

  w 2010 szczyt był 19 .01 ; albo czekamy aż inwestorzy zmienia zdanie ,że dodruk jest lekiem na wszystkie bolączki tego świata

 • arnigo

  Portugalia Q2 2010 = Włochy Q1 2011 of course

 • as1313as

  Jak ma być euforycznie, to nie powinniśmy przebić 2777.

  www.bankfotek.pl/view/868734

 • misiekznatury

  @As spróbuj dać tam gdzie masz II to pierwsze B jako trójkąt bardzo ładnie można go narysować i ma idealną strukturę abcde. I dalej tak samo tylko, że wtedy można to wpisać w falę C. Taka mała propozycja/sugestia może coś z tego będzie.

 • phoenix-2

  @Bialek.Wojciech 2011/01/19 12:01:57

  "Może to jest pytanie o to, ile trwa cykl pokoleniowy. Ostatni raz kiedy metale szlachetne okazały się makulaturą to był 21 stycznia 1980 roku. To 31 lat temu. Na akcjach 2008=1974, czyli czyli pokoleniowy 34 lata. To dawałoby złotu czas na uformowanie pokoleniowego szczytu jeszcze do 2014 roku. Ale ja celuję bardziej w okolice lata 2012."

  Kondratiev przychyliłby się prędzej do 2014 niż 2012 ale "pożywiom uwidim" - być może cykle ulegaja skróceniu?
  Osobiście główkuję nad potencjalnymi przyczynami wyprzedaży na złocie i tak sobie myślę czy nie dojdzie kiedyś do sytuacji: spłacamy długi złotem albo rzucamy ręcznik na ring. Ostatecznie Europa ma te swoje 10 tys. ton oficjalnych rezerw...

 • phoenix-2

  @WB

  A i jeszcze coś - "metale szlachetne okazały się makulaturą to był 21 stycznia 1980 roku" - tylko że wtedy Amerykanie mieli Volcker'a, a teraz mają Bernanke.. ;-)
  en.wikipedia.org/wiki/Paul_Volcker

  "Volcker's Fed is widely credited with ending the United States' stagflation crisis of the 1970s. Inflation, which peaked at 13.5% in 1981, was successfully lowered to 3.2% by 1983.[7]

  The federal funds rate, which had averaged 11.2% in 1979, was raised by Volcker to a peak of 20% in June 1981. The prime rate rose to 21.5% in 1981 as well."

  Sytuacja niby podobna, Ben idzie sprawdzoną ścieżką, choć chyba wtedy "total de_bt" nie był aż 360% GDP (2009)! Podobno gdzieś tak od 400% długi stają się niespłacalne, więc może wuj Sam cichcem chce się "wyinflacjować" gdy reflektory świecą na Zjednoczoną Europę? ;-)
  Czeka nas megahossa na rynku papieru czerpanego i sitodruku... ;-)))

 • ulica_mainstreet

  @phoenix-2
  "Osobiście główkuję nad potencjalnymi przyczynami wyprzedaży na złocie"
  Indie płacą złotem za ropę Iranowi.
  W czasie inflacji nie trzymamy złota.
  Złoto, jako pieniądz rośnie w deflacji.

 • slow2006

  stopki w gore... 25pkt, no to chyba zaczynamy serie podwyzek ? czy to tylko falstart...

 • phoenix-2

  @Ulica_Mainstreet

  Zapominasz o hiperinflacji - też dobry hedge. Dlatego Benek powinien zachować umiar, stąpa po cienkim lodzie...

 • kociobw

  Zgodnie z planem :)

  www.inwestycje.pl/polska/makroekonomia/biec__poczatek_roku_z_wyzszymi_cenami_;113107;0.html

  @slow2006

 • phoenix-2

  @Slow2006

  Serię? Chyba żartujesz...... Raczej "podwyższamy i obserwujemy" przynajmniej kwartał.

 • ulica_mainstreet

  To fajne: Kiedy FED zrobi bessę
  caldaro.files.wordpress.com/2011/01/inverted-yield-curves.png
  Tak jakby 2004?

 • as1313as

  Misiek, nie wiem, czy to miałeś na myśli, dla mnie ewentualne C jest jeszcze nie skończone, może w okolicy 2850, a jak po C będzie wyżej, to idziemy nad 3000.

  www.bankfotek.pl/view/868802

 • marcin-k1973

  witam
  następny szuka szczytu
  www.bloomberg.com/news/2011-01-18/stocks-in-u-s-are-within-a-week-of-significant-market-top-demark-says.html

 • misiekznatury

  AS tak o to mniej wiecej mi chodzilo.

 • eplayer

  @misiek
  ja tego nie uznaje, dla mnie cos co wychodzi ponad poprzedni szczyt nie moze byc korekta
  oznaczenia ABC odnosza sie bowiem do korekty, jesli jest inaczej to dla mnie to absurd, z ktorego nigdy nie bede korzystal
  pozdrawiam


 • misiekznatury

  eplayer niestety ale ostatnio duzo korekt jest ze skrocona fala C albo rozszerzonych z wybiciem szczytow czy to sie nam podoba czy nie.

 • misiekznatury

  Tez jeszcze jakis czas temu nie chcialem o tym slyszec niestety rynek kilka razy zaskoczyl mnie wlasnie takimi ruchami i odswiezylem ksiazke pretchera gdzie kiedys takie kokekty pomijalem:)

 • rtpm

  @Wojciech Białek
  "Co do franka, to służę następującym wykresem dnia:

  www.analizy.pekao.com.pl/pdf.php?id=3330

  Wynika z niego, że czas siły franka względem euro (a więc i względem złotego) powinien się już kończyć. Jak czekałem jeszcze tylko - i nadal czekam, choć trochę się niepokoję - na apogeum kryzysu sterfy euro (Portugalia i Hiszpania). "

  Ten wykres dotyczy WIG20, poszperałem trochę i domyślam się, że chodziło Panu raczej o ten:

  www.analizy.pekao.com.pl/pdf.php?id=3336


  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
  RM.

 • phoenix-2

  @Ulica_Mainstreet 2011/01/19 13:23:49

  "To fajne: Kiedy FED zrobi bessę
  caldaro.files.wordpress.com/2011/01/inverted-yield-curves.png
  Tak jakby 2004?"

  Równie dobrze '94, a nawet lepiej = kryzys azjatycki (kryzys euro)/kryzys rosyjski (kryzys no właśnie czyj?;). Pasuje jak ulał, choć to wróżenie z jednego wykresu...

 • as1313as

  Eplayer, takie korekty istnieją, nazywają się płaskimi lub w biegu i są bardzo mylące.
  Skoro było tak jak niżej, to dlaczego nie może być jak pisze Misiek, chociaż ja czekam
  na inne potwierdzenia.
  www.bankfotek.pl/view/868835

 • phoenix-2

  @Adagol/Arnigo

  strefatajemnic.onet.pl/newsy/ogromna-skala-inwigilacji-polska-zajela-pierwsze-m,1,3781754,artykul.html

  ;-)

 • eplayer

  szczerze powiedziawszy to wyniki w biezacym sezonie lekko rozczarowuja
  coraz wiecej publikacji na czerwono niz zielono, przelozy sie to na jakies znizki czy nie?

 • oktawb

  @stojeipatrze.pl
  Dzięki, poprawiłem na GFRN10

  Jeśli chodzi o źródło, to podaję cały obiekt wykresu, wygląda to w następujący sposób (przy czym musisz zamienić wszystkie http:: na http: w tym co wysłałem):

  <object xmlns="http:://www.w3.org/1999/xhtml" align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-
  444553540000" codebase=quot;http:://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" height="570" id="chart" width="637"><param name="FlashVars" value="ticker=GSPG10YR%3AIND" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http:://www.bloomberg.com/flashsrv/chart.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" flashvars="ticker=GSPG10YR%3AIND" height="570" id="chart" name="chart"
  pluginspage="http:://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http:://www.bloomberg.com/flashsrv/chart.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="637"
  wmode="transparent" /></object>

  W dwóch miejscach tego linka występuje przypisanie wartości GSPG10YR%3AIND do atrybutu ticker, w tych miejscach trzeba zamienić symbol GSPG10YR na symbol interesującego Cię instrumentu i powinno działać, przetestowałem.

  Mam nadzieję, że Gospodarz mnie nie zbanuje za wsadzanie krzaczków w komentarze.
  pozdrawiam

 • bialek.wojciech

  stefank.2:

  "Pytanie do Gospodarza:
  Czy gramy jeszcze wersję z "trupem w szafie" ?

  Rzeczywiście, na razie pierwszy trup w postaci Portugalii został zdecydowanie wkopnięty z powrotem do szafy wspólnym wysiłkiem azjatyckich rządów. Ale do końca kwartału jest jeszcze sporo czasu. Jeśli popatrzeć na 3-miesięczną cykliczność dołków rynków akcji w ostatnim okresie - widoczną dobrze choćby na moim ulubiony AEX-ie - stooq.pl/q/?s=aex dólki luty, maj, sierpnień, listopada - to następny dołek tej klasy wypada w lutym. Spadek trwa miesiąc, więc powinien rozpocząć się w styczniu. W zeszłym roku rozpoczął się na przykład dopiero 20-tego stycznia. W tracie pierwszych 3 tygodni 2010 roku WIG-20 zyskał 4,2 proc. a dolar stracił 2,6 proc. Ale 3 kolejne tygodnie później WIG-20 był już 9 proc. poniżej zamknięcia z końca 2010 roku, a dolar 5 proc. powyżej zamknięcia. W tym roku może być podobnie (tak zakładam).

  "Pytam bo czas ucieka, (...)"

  Niecierpliwi raczej na rynkach finansowych nie odnoszą sukcesów.

  "(...) kolejne scenariusze - delikatnie mówiąc - nie trafione."

  Tak to jest już z tymi scenariuszami, że czasami są nietrafione. Ważne jest by strata poniesiona na nietrafionym scenariuszu była niewielka (a zysk na trafionym duży). Przykładowo jeśli ktoś - tak jak ja - zakładał - błędnie, jak się okazało - korektę na rynkach akcji i umocnienie dolara od początku października

  ... patrz np. tu:

  wojciechbialek.blox.pl/2010/10/10-proc-zysku-z-kupna-dolarow-czy-tylko-3.html

  ... - to na koniec listopada mógł odkupić akcje na tym samym poziomie, na którym je sprzedał, a dolara mógł sprzedać kilka procent drożej. Innymi słowy mógł zamknąć pozycję otwartą w oparciu o błędny scenariusz bez większych strat.

  "Myślę, że część inwestorów jest zaskoczona :) rozwojem sytuacji. Poporoszę o komentarz"

  Ja też jestem zaskoczony, bo nie przewidziałem, że:

  "China and Japan are turning into the euros best friends. Beijing is conducting a charm campaign over purchases of government bonds from the hard-up southern states of Greece, Portugal and Spain. Relatively small amounts, of course but good public relations. For its part, Japan, the second largest owner of foreign exchange reserves after China, says it wants to acquire more than 20% of planned bond issues of the European bail-out fund as a means of boosting market confidence."

  www.marketwatch.com/story/motives-behind-chinas-euro-purchases-2011-01-17?reflink=MW_news_stmp

  Ale zakładam, że to bardziej marketing, niż realne pieniądze.
 • kociobw

  www.eulerhermes-aktuell.de/de/dokumente/press-insolvency-forecast-charts-20100628.pdf/press-insolvency-forecast-charts-20100628.pdf
  @Ulica_Mainstreet 2011/01/19 13:23:49

  "To fajne: Kiedy FED zrobi bessę
  caldaro.files.wordpress.com/2011/01/inverted-yield-curves.png
  Tak jakby 2004?"

  @Ulica_Mainstreet
  :)

 • model64

  czy zauważył ktoś dziwną zbieżność na day jeśli 15 zbliża się z przecięciem 45 to rynek gwałtownie kieruje się w przeciwną stronę dziwne zjawisko występowało przez cały 2010 r i teraz rynek zachował sie podobnie

 • misiekznatury

  @model bardzo czesto dopuszczaja do przeciecia wchodzi sygnal sprzedazy a potem jest nagle odbicie (np ostatnie zejscie na 610). A i zaleznosc o ktorej napisles ma miejsce tylko dla ruchu up. Czyli gdy jest blisko przeciecia 45 od gory przez 15 czyli sygnalu sprzedazy generowanie na pdst tych dwoch srednich.

 • marcin-k1973

  finance.yahoo.com/news/Goldman-profit-slides-53-rb-546325101.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode=

 • marcin-k1973

  ale nie rusza ich to nic ,a nic

 • phoenix-2

  Wygląda na to, że Chińczycy powoli ograniczają płynność na międzybanku:
  www.shibor.org/shibor/web/ShiborJPG_e.jsp

 • pegasus-7

  Witam ...

  Pozostal jeszcze tylko KGHM na polu bitwy, jak juz go wszyscy maja ?, to czas moze na sciezke utarta kiedys przez Universal. Mysle, ze i w tym przypadku dojdzie "z chciwosci pracownikow i SP" do "samograbizy majatku". Nietety wielu krolow tak konczylo. Czas pomyslec i o tym.
  pozdro.P

 • sagusiek

  Ja myślę że może to pb.pl/2/a/2011/01/19/GTC_na_sprzedaz bo kiedyś pamiętam taką jedną deweloperską spółkę, która zaczęła jazdę w 2007 w dół ;)

 • misiekznatury

  @pegasus
  Sorki ale to co piszesz kiedy przyjdzie tylko pytanie ile razy się już dało do tej pory zarobić na wzrostach i ile razy się jeszcze da?? Bez uszczypliwości to nie łatwiej iść za rynkiem niż szukać nie wiadomo czego jak będą spadki to trzeba się do nich przyłączyć. A u Ciebie tylko jeden kierunek jest.

 • stojeipatrze.pl

  @Sagusiek
  "SiP już nie wiem na jaki nick odpisywać. "

  Już się tłumacze;) z kreskami było za długie i mnie denerwowało po jakimś czasie. Chciałem tylko SiP ale takie nicki są już wszędzie zajęte. Dlatego padło na blogSiP, ale dzień później wykupilem domene stojeipatrze.pl wiec zostane przy tym. No chyba że odkupie SiP.pl od kogos bo złożyłem im oferte.

  Pisz SiP i jest git.

  Co do KPX to powinni to sprzedac komus - bo mamy centrum banki na surowcach 0 dobry moment na wyprzedac tyle ze sprzedac komus przynajmnije za 25pln jak nie 30. Skoro rodzina nie ma wizji to niech tym sie ktos zajmie co ma.

 • stojeipatrze.pl

  @ oktawb
  Dzięki za obiekt, ale mnie interesuje wędka:) Stąd pytanie, czy to był gadzet gotowy, i dałeś linka, czy wyciąłeś skądś. Po prostu mam pare miejsc gdzie jest cos we flashu i nie bardzo mialem czas gdzies doczytac jak to wyciac tak jak to zrobiłeś na Twojej stronie. JA obstawiam na iframe, albo cos innego. Za kod (ryba) oczywiście dziekuję.

  Z tą podmianką to oczywiście że tak można zrobić (ja to podglądam poprzez "pokaż źródło strony" w przeglądarce i coś tam z html itd kojarze. Interesuje mnie wędka:)

 • sagusiek

  No to ryzyk fizyk SL są więc zaczynamy najwyżej wieczorem będzie po zabawie ;)

 • zulus_chacka

  wyglada ze idziemy sciezka z okresu co pisalem poprzednio, jestesmy w dniu 7 grudnia

 • as1313as

  No, bo zaraz biura się pozacierają.
  Misiek, esy upolowane?
  Moje zastopowane, jak to nie ta górka, będzie następna, aż do skutku.

 • zulus_chacka

  jestesmy na 1fibonacim fali 2646 2824 na w20 i fw20, niby kupno na tym poziomie, heheheee

 • zulus_chacka

  to w usa potrafi spadac????

 • as1313as

  Wczoraj oddałem fmiedź po 76, dzisiaj mam po 82.

 • zulus_chacka

  objecie na kghm ? na liderze , robi sie coraz ciekawiej

 • model64

  jest bardzo ciekawie i mnie nurtuje jak tym razem rozwinie sie sprawda średnich 15 i 45 sądze zę w ciagu paru dni doczekam sie odpowiedzi

 • zulus_chacka

  reagujemy na spadki w usa, to dobrze, te dwa dni wygladaja u nas tak troche jak szybki wyjazd pod maxa aby ''znajomi krolika'' zamknelli swoje longi wysoko (moze stad takie dziwne wymiany 2810-2815 dzis do godz 15) bo ma nadejsc wkrotce korekta na sp500, nastepnie korealujemy z amerykanami, moze teraz wlasnie przyjdzie tam korekta to i my sie do niej przylaczymy, a wiec pewnie na jakis czas pozostaniemy w zakresie 2600-2800.
  wczorajsze otwracie 2735 pokaze sile rynku w najblizszych dniach

 • wypasior

  @pegasus

  Myślę że masz rację co do KGHM. Upadający skarb państwa ma wielkie oczekiwania co do dywidendy, do tego zarząd i pracownicy też swoją pajdę chcą odkroić. Przy tym wszystkim koszty wysokie, kurczące się złoża itd.... prawdziwy kolos na glinianych nogach. Nie zmienia to faktu, że zrobiono go taranem drugiej fazy "hossy". Bez KGH nigdy nie powtórzylibyśmy 2800 na w20.
  Czasu wiele nie pozostało, takiej hiperboli nie da się ciągnąć długo (łatwiej wysoko niż długo he he).. może już nawet szczytowaliśmy na tym papierze.

 • lemonheads

  Jakoś tak wychodzi, że gdy w USA pojawia się -0,6%, wówczas głos zabiera pegasus-7.

  Przypadek jakiś, czy co?

 • pawel-l

  Irlandczycy wycofują pieniądze z banków. Bank Centralny drukuje bezprawnie 51 mld euro.
  Kto będzie szybszy i kto na tym wygra?
  www.zerohedge.com/article/accelerating-deposit-flight-ireland-forces-irish-central-bank-print-money

  Ja też piszę list do ECB:

  Dear ECB,

  I will be printing 10 Billion euros over the next few days. Just thought I'd let you know.

 • eplayer

  www.bankfotek.pl/view/869149
  dopoki nie wyjda z duzego klina nie ma co liczyc na wieksze spadki
  linia przyspieszonego trendu sie caly czas trzyma i broni sie 45sma na godzinowce
  jesli jutro morgan nie nawali to wyprzedaz na bankach sie skonczy i dalej do gory
  wielkosc spadku lagodzona przez spore POMO dzisiaj
  wlasciwie jest codziennie - naprawde ciezko bedzie zdolowac indeksy w stanach
  u nas dzisiaj tak jak pisalem - duzo punktow w obie strony
  pozdrawiam

 • sagusiek

  Na Sp500 chyba niestety to na tyle jazdy w dół. Zobaczymy co dalej.

 • marekdaro

  tyle tyle okazja do podebrania L nic wiecej. POMO w szczycie mozliwosci.

 • fale_elliota

  no to ja mam zupełnie inne wnioski niż Gospodarz bloga.
  I jak ktoś wspomniał, też odzywam się zwasze gdy SP500 spadnie o 0,6% :)
  pablo.analiza-gieldowa.pl/analizy/447/game_over.html

  Przyznam, że zwaliłem od Gospodarza tytuł wpisu... :)

  pozdr

  pablo

 • ulica_mainstreet

  @phoenix-2
  "Równie dobrze '94, a nawet lepiej = kryzys azjatycki (kryzys euro)/kryzys rosyjski (kryzys no właśnie czyj?;). Pasuje jak ulał, choć to wróżenie z jednego wykresu..."

  Dhaka kontynuuje lot:
  www.dsebd.org/indexGraph/yearly/companygraph.php?graph_id=gen
  Dżakarta i Indie powróciły do spadków.
  Sibor rośnie...

  @Kociobw
  Fajne to studium niewypłacalności, ale Azji tam nie ma ;-)
  Ciekawe, kto ma na nich największą ekspozycję...

 • lemonheads

  fale_elliota 2011/01/19 20:46:58 no to ja mam zupełnie inne wnioski niż Gospodarz bloga.
  I jak ktoś wspomniał, też odzywam się zwasze gdy SP500 spadnie o 0,6% :)


  Tyle, że obecność kolegi jest jak najbardziej pożądana (bynajmniej dla mne chłonnego ciekawych przemysleń i wniosków).
  Pozdrawiam!

 • arnigo

  @ulica
  "kryzys no właśnie czyj?"

  na mapie zaznaczony na czerwono:
  www.dlugpubliczny.org.pl/pl/dlug-europy

 • zulus_chacka

  na gtc dzis co 12 akcja zostala sprzedana w ramach krotkiej sprzedazy - 270k, duuuuzo jak na polske, ktos cos wie???

 • arnigo

  wreszcie czarna świeca na esmini. korekta się powoli zaczyna.

 • arnigo

  wielkość pozycji spekulacyjnej na miedzi nie wróży za dobrze .... fw20

 • sagusiek

  Zulus widzę podobieństwa GTC i Immoeast ale to na razie takie przypuszczenia. Wtedy też Immo wszedł na GPW powstał WIG- Deweloper i skończyło się wiadomo jak. Info wklejałem w południe pb.pl/2/a/2011/01/19/GTC_na_sprzedaz
  Może wkrótce Holendrzy będą mieć problem i kasa potrzebna ;)
  Pozdrawiam

 • viera21

  @zulus
  "Kiepsko wypadły też walory GTC (- 9,7 proc.), którego główny akcjonariusz chce sprzedać 15 proc. walorów w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu."

  dzisiejszy Parkiet - podsumowanie dnia

 • mtex

  Irlandia sobie drukuje brakujące pieniążki, a mnie zastanawia dlaczego wcześniej na to samo nie wpadła Grecja. Czy ktoś zna ma jakieś wytłumaczenie?

 • bbb_29

  3.bp.blogspot.com/_MJqKtyMMr28/TTW4sCiLtkI/AAAAAAAACgw/jlVRjBQi0LA/s1600/2.png

 • kociobw

  @ulica_mainstreet

  wstaw.org/h/e63f1e2e8a7/
  CHINY

 • kociobw

  Kiedy RPP zrobi bessę? Drogie podejście.
  www.funpic.hu/en.picview.php?id=41190&c=-1&s=dd&p=6
  :)
  www.bankfotek.pl/view/869896

 • kociobw

  @pegasus-7
  stooq.pl/q/?s=eurusd&c=3m&t=l&a=lg&b=0
  :)

 • oktawb

  @stojeipatrze.pl
  Hehe oporny jestem.
  Chyba mam coś co może poprawić jakość Twojego życia ;). Patrzenie w źródło strony to masakra. Rozwiązaniem jest zainstalowanie cudownej urody wtyczki Firebug pod firefoxem. Jedną z funkcji tej wtyczki jest pokazywanie kodu elementu na który się wskaże, no i ten firebug wyświetla obiekty flashowe w całej okazałości. Strona, z której można pobrać firebug to: http:://getfirebug.com/
  Teraz krok po kroku co zrobiłem:
  1. Przy pomocy wtyczki firebug wskazałem na flashowy wykres obligacji
  2. Skopiowałem z konsoli firebug odczytany kod obiektu
  3. Wkleiłem kod obiektu do edytora
  4. W dwóch miejscach kodu obiektu występuje ścieżka względna /flashsrv/chart.swf, którą musiałem zmienić na http:://www.bloomberg.com/flashsrv/chart.swf, tak żeby móc z zewnątrz wyświetlać ten ładny wykresik
  5. Zmieniłem oczywiście odpowiednio nazwę instrumentu, tak jak to opisałem w poprzednim komentarzu
  5. Wszedłem na google sites do trybu edit HTML source i wkleiłem kod obiektu.

  W wyniku dostałem od razu Embeded Gadget, oczywiście jeżeli wkleisz to w dowolnym edytorze HTML, efekt będzie bardzo podobny, jeśli chodzi o zmianę rozmiaru wykresu, to zmieniasz po prostu parametry obiektu width i height. Nie potrzeba iframe do wyświetlenia.
  Jeśli masz więcej pytań, to zapraszam do dyskusji
  pozdrawiam

 • goryl.z.buszu

  ALCHEMIA wybicie z idealnego podwójnego dna

  Rzadko się zdarza, aby w przyrodzie występowała tak klasyczna formacja podwójnego dna.

  Popatrzmy na wykres.

  Pierwszy dołek 6,19 PLN z marca 2009 roku

  Drugi dołek 6,25 PLN z lutego 2010 roku

  Szczyt między nimi 8,15 PLN z 21 września 2009 roku

  W tym roku w styczniu nastąpiło wybicie

  Z tej formacji wynika, że kurs wzrośnie do 10,63 PLN

  Cena obecna 8,30 PLN


 • gugogu1

  Panie Wojtku,

  czy nie uważa Pan, że w związku z pierwszą podwyżką stóp, perspektywy wzrostu małych spółek w tym roku prezentują się raczej nieciekawie? (jak wynika z Pana wpisu na blogu z przed roku w 3 przypadkach na 4 wkrótce po podwyżce następowała bessa na tym rynku)

 • sagusiek

  www.pb.pl/rss/a/2011/01/20/Goldman_Sachs_restrukturyzacja_dlugu_Grecji_wysoce_pra

  www.pb.pl/2/a/2011/01/20/4_warianty_rozpadu_strefy_euro

  Takie optymistyczne informacje ;)

 • bialek.wojciech

  gugogu1:

  "czy nie uważa Pan, że w związku z pierwszą podwyżką stóp, perspektywy wzrostu małych spółek w tym roku prezentują się raczej nieciekawie? (jak wynika z Pana wpisu na blogu z przed roku w 3 przypadkach na 4 wkrótce po podwyżce następowała bessa na tym rynku)"

  Te same co powyżej zabawy w synchronizację obecnego cyklu z poprzednimi za pomocą pierwszej podwyżki stóp robię właśnie dla innych klas aktywów. Główny wniosek jaki widzę, to to, że rzeczywiście surowce przeżywając dłużej niż akcje. Oparte na uśrednionym przebiegu cyklu synchronizacje dają szczyt cen surowców w złotych dopiero za ok. 14 miesięcy (ok. marca 2012). Tymczasem takie same synchronizacje dają szczyt cen akcji za 3 miesiące a początek trwałych spadków cen akcji za 8 miesięcy. Głównie wynika to z uwzględniania wpływu ostatniego cyklu, kiedy to po podwyżce z kwietnia 2008 sWIG-80 zaczął spadać już od lipca. Jeśli wyeliminować ten cyklu oraz ten z 1995 roku jako nietypowe, i uśrednieć zachowanie sWIG-u po podwyżkach stóp z 1997, 1999 i 2004 toku to otrzymujemy prognozę wartości sWIG-u 80 na poziomie 17200 w okolicach września tego roku. To ciągle 35 proc. wyżej niż obecny poziom tego indeksu. Ta sama manipulacja zastosowana do WIG-u 20 daje cel 3582 za ok. 7 miesięcy (+30 proc.). Przewaga małych spółek nie jest tu duża , ale jednak jest.

 • bialek.wojciech

  delubicz:

  "A więc stało się,nowe szczyty na dax,s&p500,ale przede wszystkim wig20 i fw20 są już faktem,a więc Pana scenariusz z przesunięciem nieaktualny,czy ma Pan nową koncepcję,tymbardziej,że eur/usd bliżej do 1.40 niz do 1.18?"

  Przeklejam odpowiedź, której udzieliłem Panu poprzednim razem, gdy Pan o to pytał:

  "pyt: A co jeśli to przesunięcie w czasie nastąpi dopiero po pokonaniu ostatnich szczytów na indeksach,to przecież kompletna zmiana scenariusza,a nie przesunięcie.

  odp: Mój scenariusz na I kw. to spadek WIG-u20 do przynajmniej (prawie) półrocznego minmum, to samo na na S&P 500, spadek rentowności amerykańskich 10-latek w stosunku do grudniowych szczytów, spadek EUR/USD w pobliże dołka z czerwca 2010 (1,19) oraz wzrostu USD/PLN do (prawie) półrocznego minimum. Jaką ścieżką rynek osiągnie te cele - jeśli je osiągnie - to już inna kwestia. W zeszłym roku szczyt był np. 20 stycznia bodajże, możkiwa jest korekta niregularna, itp.

  Pyt: Nie wspomnę już o nowych szczytach na daxie,s&p500 co już mam miejsce. Dla oceny sytuacji na eur/usd proszę spojrzeć co się dzieje na parze gbp/usd,a powinien Pan spróbować rozważyć odmienny dla swojego scenariusz rozwoju sytuacji.

  Odp: A co się tam dzieje?" • bialek.wojciech

  oktawb:
  "Z jednej strony jesteśmy na granicy zaprzeczenia kryzysu deflacyjnego, którego symbolem stał się upadek Lehman Brothers (jeśli chodzi o poziom S&P500), z drugiej strony nie wiem czy ta symetria nie wymaga jakiejś ofiary w postaci trupa z szafy, którego się mało kto spodziewa (przecież jest tak pięknie - Chiny wykupują obligacje, FED daje dolary itp. itd.). Przepraszam za takie filozofowanie, musiałem to napisać bo podświadomie nie daje mi to spokoju ;) Poproszę o komentarz."

  Poza dokończeniem kryzysu stery euro oraz groźbą pęknięcia chińskiej bański (patrz dzisiejszy 3-mies. dołek w Szanghaju - stooq.pl/q/?s=shanghai - tak jak pod koniec kwietnia) nic mi jakoś nie przychodzi do głowy. Bo wymuszone buntem politycznym wyborców groźby restrykturyzacji długów krajów peryferyjnych strefy euro i związane z tym kłopoty europejskich banków umieszczałbym ewentualnie dopiero na przełomie 2012 i 2013 roku.

 • bialek.wojciech

  japmp:
  "Rozważając, iż prezes NBP wraz z RPP podniosą stopy o 0,25% łączna podwyżka wyniesie 1,25/1,5%, czyli największa podwyżka w miesiącu w historii jeśli się nie mylę od czasu hiperinflacji."

  Prawie. W listopadzie 1999 stopy wzrosły aż z 13 na 16,5 proc.

 • marjanczuk

  obawiam sie, ze trzeba nieco zrewidowac optymistyczne scenariusze na najblizsze tygodnie
  "trupy" zaczynają wyglądać spod śniegu

  pierwszy tydzien u nas pokazal niebywalą slabosc naszego rynku chocby w porownaniu z grudniem
  i resztą swiata

 • stojeipatrze.pl

  @oktawb
  2011/01/20 08:38:26

  Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc i szczegółowy opis. Wystarczyło mi podać info o pluginie i byłoby ok - bardzo fajny. Już się bawię:)

  pzdr,
  SiP

 • bialek.wojciech

  model64:

  "Panie Wojtku więc według wpisu którą projekcję wig 20 uznałby Pan obecnie za najbardziej trafną chyba wielu czeka na blogu na pańskie zdanie"

  Szukałbym cech współnych tych projekcji. Wydaje mi się, że jest nią początek spadków cen akcji za 6-8 miesięcy ze strefy 3000-3400.

 • bialek.wojciech

  arnigo:

  "teraz spojrzałem na miesięczne rentowności 10tek Portugali. Włoskie wyglądają identycznie ! jak portugalskie przed rokiem ! "

  Proszę mnie nie straszyć! ;-)

 • bialek.wojciech

  phoenix-2:
  "Osobiście główkuję nad potencjalnymi przyczynami wyprzedaży na złocie i tak sobie myślę czy nie dojdzie kiedyś do sytuacji: spłacamy długi złotem albo rzucamy ręcznik na ring. Ostatecznie Europa ma te swoje 10 tys. ton oficjalnych rezerw... "

  Ja mam taką propozycję: jeśli wyobrazić sobie za 2 lata scenariusz z buntem wyborców z krajów peryferyjnych, którzy będą w przyszłości zmiatać rządy, który zobowiązały się do spłaty długów wobec zagranicznych banków do ostatniej kropli krwi proletariackiej, to być może te rezerwy złota trzeba będzie sprzedać, żeby sfinansować jakąś kontrolowaną restrukturyzację?

 • bialek.wojciech

  rtpm:
  "Ten wykres dotyczy WIG20, poszperałem trochę i domyślam się, że chodziło Panu raczej o ten:

  www.analizy.pekao.com.pl/pdf.php?id=3336
  "

  Tak oczywiście. Pozdrawiam.

 • aisakpr

  a jak inwestorzy na złocie reaguja na hasło : inflacja ,banki centralne będą podnosić stopy?

 • bialek.wojciech

  ulica_mainstreet:

  "To fajne: Kiedy FED zrobi bessę
  caldaro.files.wordpress.com/2011/01/inverted-yield-curves.png
  Tak jakby 2004?"

  Na USD/EUR ja jestem w 1993 roku, więc trochę się niepokoję, że to mógłby już być koniec 1994 roku, ale potem sie uspokajam, że FED raczej nie przymierza się - tak jak wtedy - do rozpoczęcia podwyżek stóp.


 • bialek.wojciech

  ulica_mainstreet:
  "Dhaka kontynuuje lot:

  www.dsebd.org/indexGraph/yearly/companygraph.php?graph_id=gen

  Dżakarta i Indie powróciły do spadków. Sibor rośnie... "

  Trup z Bagladeszu? Tak a propos to ostatnio sobie kupiłem do poczytania na wakacjach taką książeczkę Roberta D. Kaplana:

  Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power

  www.amazon.com/Monsoon-Indian-Ocean-Future-American/dp/1400067464

 • sagusiek

  Do zakończenia układanki brakuje mi jeszcze umocnienia dolara...

 • sagusiek

  Na srebrze poniżej 28 usd mamy chyba zakończenie zabawy na L. Witoldzie jak to widzisz ? Pozdrawiam

 • witmike

  @sagusiek
  A jak Ty to widzisz, jeśli można zapytać?
  Ja jestem ubrany w srebro (realnie, nie wirtualnie). Mam się martwić?

 • sagusiek

  Jestem na S nieważne od jakiego poziomu ale długo polowałem ;) Mam na wszystkich wskaźnikach swoich juz S nawet na tygodniowym. Dzisiaj przebicie 28 usd przekonuje mnie patrząc tez na złoto, że sprzedano jak zwykle na szczytach struktury i ulica (przepraszam Panią Ulicę ) znowu ubrana :( Takie moje zdanie, rynek jak zwykle zweryfikuje

 • ulica_mainstreet

  @ Wojciech Białek

  Może jednak demografia?
  Do szukania trupa w szafie:
  pokazywarka.pl/rrrjct/
  I żeby nie czekać na Godota (czyli pęknięcie bańki na nieruchomościach w Chinach, czy Australii), bo to chyba jeszcze chwilę potrwa, oraz dlaczego USA 2007=Japan 1990
  pokazywarka.pl/mc790b-2/

  Jeśli więc nie pomoże produktywność, to "wielki dolar" oznacza po prostu podążanie przez DJ śladem Nikkei po 1990.
  Natomiast samo Nikkei ma bardziej różaną przyszłość.

  Pozdrawiam

 • shazza14

  Indeks Fed z Filadelfii specjalnie skorygowano z 24 w grudniu na 20 by dzisiaj był pozywytny odczyt....Ben Ben ty oszołomie:)

 • eplayer

  @shazza
  pol biedy z ta korekta
  dziwi mnie jak ustalaja jego wartosc
  wszystkie komponenty indeksu wzrosly znacznie w porownaniu do poprzedniego miesiaca podczas gdy zbiorczy spadl, to jest dla mnie zagadka
  Panie Wojtku zna pan moze metodologie ustalanie tego wskaznika, skad takie rozbieznosci w calosciowym a komponentach indeksu?

 • bialek.wojciech

  ulica_mainstreet:
  "Może jednak demografia?
  Do szukania trupa w szafie:
  pokazywarka.pl/rrrjct/
  I żeby nie czekać na Godota (czyli pęknięcie bańki na nieruchomościach w Chinach, czy Australii), bo to chyba jeszcze chwilę potrwa, oraz dlaczego USA 2007=Japan 1990
  pokazywarka.pl/mc790b-2/

  Jeśli więc nie pomoże produktywność, to "wielki dolar" oznacza po prostu podążanie przez DJ śladem Nikkei po 1990.
  Natomiast samo Nikkei ma bardziej różaną przyszłość.
  "

  Świetne wykresy!

 • sagusiek

  Mamy zatrzymanie spadków na SMA100 na 4h na cooper, oil, dax, sp500 ;) Zobaczymy czy wybronią po raz kolejny czy tym razem zaczynamy większą korektę.

 • bialek.wojciech

  ulica_mainstreet:

  "Natomiast samo Nikkei ma bardziej różaną przyszłość."

  Czy w takim razie najbardziej świetlane perspektywy mają Indie:

  nextbigfuture.com/2010/05/old-age-and-dependency-ratios-in-china.html

  ?


 • ulica_mainstreet


  commons.wikimedia.org/wiki/File:Inverse_Dependency_Ratio_-_World_Regions_-_1950%E2%80%932050.png
  Tak wychodzi. I nie ma co europocentrycznie (choć numer z wydłużeniem wieku emerytalnego może dać jakiś efekt) zapominać o Azji Wschodniej.
  Korea? Bangladesz?

 • zulus_chacka

  po takim wyskoku (na 2824) rynek nabral rozpedu i nie bede zdziwiony jak z latwoscia przelecimy ostatni dolek 2646

 • zulus_chacka

  ...i dadam ze taka baza (+20p)bedzie to jeszcze latwiejsze

 • zulus_chacka

  gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,8979733,Gwaltowne_protesty_inwestorow_gieldowych_w_Bangladeszu.html

  to sie nazywa koniec hossy heheheee

 • zulus_chacka

  jak poprzednio spadalo to tez fixingamu podciagali by byl knot, a rano ponownie w dol. teraz to samo ? cudofixy?

 • model64

  zulus... czy ty jesteś aktywny na rynku trzeba było beac na 650 i uciekać na efori teraz byś spoglądał spokojnie i życzę aby spełniła sie Twoja prognoza bo dla mnie to raj

 • zulus_chacka

  ja nie stawiam prognoz, nie wiem co bedzie ,ale wiem co chcialbym aby sie wydarzylo, szklana kula pekla mi juz wiele lat temu, gram to co rynek pokazuje , czesto kupuje na maxach i sprzedaje na minimach , podazam za trendem

 • phoenix-2

  @Bialek.wojciech 2011/01/20 12:55:05

  "Ja mam taką propozycję: jeśli wyobrazić sobie za 2 lata scenariusz z buntem wyborców z krajów peryferyjnych, którzy będą w przyszłości zmiatać rządy, który zobowiązały się do spłaty długów wobec zagranicznych banków do ostatniej kropli krwi proletariackiej, to być może te rezerwy złota trzeba będzie sprzedać, żeby sfinansować jakąś kontrolowaną restrukturyzację?"

  Właśnie. Tylko nie wiem czemu krew proletariacka miałaby gotować się na próżno aż 2 lata? To długo jak na labilną sytuację, choć przynam że nie czuję dynamiki takich procesów.
  Np. wybory w Irlandii tuż tuż, nie wiem jak w innych krajach jednak jeśli presja byłaby wystarczająco silna (ścieżka tunezjyjska?;) to w każdej chwili...
  A presja jest "całkiem całkiem": podatki up, żarcie up, energia up, ciśnienie tętnicze up. ;-)

  Wyprzedaż "skarbów narodowych" można zorganizować jako pewien proces rozłożony w czasie wywierając tym samym ciągłą presję na ceny i to ma sens (wtedy można sprzedać publice, że symultaniczne podwyżki stóp hamują jednak inflację, polityka monetarna działa, wiara wraca, a "złoto opłaciło się sprzedać bo cena spada").
  Efekt jednorazowej akcji byłby silny (cena) ale krótki i przemijający a przecież nie o to chodzi...

 • phoenix-2

  @Aisakpr 2011/01/20 13:08:00

  "a jak inwestorzy na złocie reaguja na hasło : inflacja ,banki centralne będą podnosić stopy?"

  Spekuła pewnie zacznie sprzedawać, a inwestor długoterminowy spokojnie poczeka na zawał systemu.
  Jeśli dynamika podwyżek byłyby "na Volckera" to pewnie wszystkim zaczęłyby pocić się ręce... ;-)

 • phoenix-2

  @Ulica_Mainstreet

  Uprzejmie dziękuję za materiały o demografii, ciekawa lektura.

 • maciekssss

  SP500 zawróci do szczytów. Taka amerykańska tradycja. Ze trzy razy sprawdzić szczyt zanim rozpocznie się korekta.
  Tak to wygląda w większości przypadków.

 • bialek.wojciech

  phoenix-2:

  "Np. wybory w Irlandii tuż tuż, (...)"


  Rzeczywiście to już 11 marca. Fajna data na ten dołek z I kwartału, gdyby wygrała jakaś tamtejsza Samoobrona z hasłami "bailout musi odejść". ;-)


  "phoenix-2 2011/01/20 17:36:03@Bialek.wojciech 2011/01/20 12:55:05 "Following the bailout of Irish banks and the deteriorating state of Irish deb.t that led to the Irish financial crisis, Ireland decided to take a bailout from the European Union and the International Monetary Fund amid fears of a wider European sovereign deb.t crisis contagion. The European Financial Stability Facility then offered Ireland a multi-billion euro offer to help alleviate its deb.t burden.

  Such a move was widely condemned in Ireland, with The Irish Times criticising Fianna Fáil because despite its "primary aims [to] the commitment 'to maintain the status of Ireland as a sovereign State'...The Republican Partys ideals are in tatters now."[5]

  Following the acceptance of the deal on 21 November 2010, the Green Party leader, John Gormley called for a general election to be held in the second half of January 2011, however, he added that the party would support the coalition for the "coming weeks and months."[4] The Labour Party and Fine Gael called for an immediate election[6] in order to seek "political certainty."[7] On 22 November 2010, Taoiseach Brian Cowen indicated that the election would take place in early 2011 after the 2011 budgetary process has been completed[3][7] that was a prerequisite to the bailout.[8] There were fears that the election call could trigger another credi.t downgrade for Ireland.[9]?"


  en.wikipedia.org/wiki/Irish_general_election,_2011

 • marekdaro

  oczywiscie ze tak maciek taze takie baczkowe korekty beda ale zadnej sporej nie do maja jak pisalem. Zreszta macali szczyt 3 razy po 1299 :-) L obowiazuje podebrac trzeba

 • delubicz

  Wojciech Białek
  dziękuję za odpowiedż,ale pozwolę się z Panem nie zgodzić i skupię się wyłącznie na eur/usd,a mianowicie dopiero spadek kursu poniżej wcześniej przez Pana naszkicowanej linii szyi już zanegowanej rgr,oraz spadek poniżej średniej 200 SMA (1.3080) upoważni do stwierdzenia,że eur/usd być może rozpoczęło spadek w okolice 1.19. Dopóki to się nie stanie są to przypuszczenia oparte na Pana analogiach,nie twierdzę,że niesłusznych,ale nie na konkretnej sytuacji technicznej. Reszta,a więc zachowane indeksów jest już tylko pochodną tegoż.
  Rynek pokaże kto miał rację.
  pozdrawiam Witold

 • model64

  że tak powiem delubicz dobrze nam się gaworzyło ,może przedstawisz swoje spojrzenie na rynek szczególnie nasz krajowy czy nadal byczo nastawiony

 • marcin-k1973

  witam
  w srode ,( next weeks FOMC announcement on Wed ),pod to mogą do góry zagrać na 1300 ?

 • arnigo

  "Reszta,a więc zachowane indeksów jest już tylko pochodną tegoż."

  Chyba nie. Eurusd poszedł w górę wraz ze wzrostem spreadu między obligacjami germańskimi (nowe szczzyty rentowności) i Amerykanów (konsolidacja). Pomogła trochę interwencja Azjatów, która obniżyła ryzyko (cdsy) tego spreadu.


 • delubicz

  Witaj @model64,
  jak wcześniej pisałem chciałbym ograniczyć wystąpienia na blogu u Pana Wojciecha,a właściwie zupełnie z niej zrezygnować,ale skoro wszedłem w polemikę z Gospodarzem oznacza to przynajmniej znikomą aktywnośc, nie chciałbym ponownie popaść w niekończące się dyskusje ze wszystkimi,bo nie mam na to czasu. A więc krótko odpowiem,nasz rynek zachowa się tak jak podyktuje s&p500,bez dokładnego powielania. W USA weszliśmy w korektę,ale dopiero spadek poniżej 1262 będzie oznaczał coś większego.Jeszcze w 2010 roku okresliłem zakres wzrostu na 1270-1300,osięgnęliśmy górny pułap,a więc korekta się pojawiła i może ulec pogłębieniu i wydłużeniu.Teraz grający na zniżkę też będą odnosić sukcesy od czasu do czasu,ale po zakończeniu korekty,wzrosty będą kontynuowane. A osobiście uważam,że ta obecna korekta,to jeszcze nie TA na,którą wszyscy czekali.Przepraszam ,ale będę pojawiać się naprawdę rzadko
  pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów Witold

 • maciekssss

  @ marekdaro

  Odnosiłem się do trochę większej skali czasowej. 3 razy w odstępach 1-2 dni, a nie w trakcie jednej sesji. (to 3 jest przykładowe, ale często występujące)
  I raczej jak rynek będzie łaskawy dowieść tam moje L, to na 85% zrobią się z nich S :)
  Sceptycznie podchodzę do Twoich +100 luty +100 marzec.
  Się zobaczy

 • misiupobyku

  Ten wariant z 11 miesięcznym klinem raczej nie za bardzo ma prawo bytu ze względu na strukturę trzeciej fali wyższego rzędu w takim układzie. Ale za to wielce prawdopodobne jest aktualne tworzenie się klina na obecnej piątej podfali (na razie same trójki) i w takim układzie poziom 2800 jeszcze raz z od górnej strony będziemy oglądać. To by się pokrywało też z poglądami Gospodarza, a co będzie zobaczymy.

 • slow2006

  Panie delubicz to mile ze czasami wpada Pan na bloga podzielic sie przemysleniami :)

  wg mnie, jestesmy za nisko na "ta" korekte... o jakies 30-100pkt? od 1300 musielismy sie odbic... dla zasady... moze bedziemy tutaj chwilke... ale niedługo... max 3-6 tygodni... pozniej wybicie, pozniej spadek (korekta)... wyrownanie szczytu... i ... ale jeszcze nie zdecydowalem czy to bedzie druga polowa 2011 czy 2012

 • model64

  w/g ciagle obowiązujacego scenariusza którego sie trzymam to dojdziemy w ok 2900-3000 i korekta 15% i potem wiekszy wzrost 3300-3500,bliżej jednak ok 3500 a że rynek męczy to normalne praktycznie wszyscy czekają na korektę zeby kupic taniej i nic z tego nie wychodzi,drugi scenariusz to efektowne wyjscie w marzec/kwiecien w ok 3150 potem 10% korekty i następny szczyt wczesną jesienią rynek pokaże,nie upieram się przy tym i rynek może jeszcze postraszyc spadkiem ale 2600 może naruszyc nie spadnie duzo nizej i to by była doskonała okazja czy da nam szansę przekonamy się w krótkim czasie

 • marekdaro

  kiedys swoje scenario porownamy radze zachowac na przyszlosc :-) Poki co wychodzić na arenu sp 500

 • lucdas

  Po dzisiejszej sesji i zamknięciu w USA, nasuwa się wniosek, że chyba już jesteśmy po korekcie i wracamy na trend wzrostowy albo ponownie do dużej zmienności.
  Europa, w tym nasza giełda chyba dzisiaj za mocno przeceniona ?
  Google, pokazała niezły wynik za Q 4 na akcji.

 • jerry.uk

  Armaggedon czy powrót do trendu wzrostowego? Dyskutanci na tym blogu rozważają tylko takie możliwości. Dlaczego tak niewiele osób dopuszcza trzecią możliwość - wyczerpującej konsolidacji? Przecież indeksy bardzo często przebywają w trendzie bocznym.

  Uważam, że właśnie taki scenariusz nas czeka i w tym roku nie będzie się opłacała ani gra na wzrosty, ani na spadki, tylko systemowa gra, oparta na dziennych zmianach lub nawet intraday. W tym roku zamierzam grać tylko systemem (pewnie biura maklerskie są zachwycone moją deklaracją, bo utrzymują się przecież z prowizji :-P

 • stojeipatrze.pl

  "Irlandczycy wycofują pieniądze z banków. Bank Centralny drukuje bezprawnie 51 mld euro.
  Kto będzie szybszy i kto na tym wygra?
  www.zerohedge.com/article/accelerating-deposit-flight-ireland-forces-irish-central-bank-print-money

  Ja też piszę list do ECB:

  Dear ECB,

  I will be printing 10 Billion euros over the next few days. Just thought I'd let you know. "

  ODP: Znowu ZH kłamie to bo ZeroCredo. Nie publikuj tych nieprawd.
  Zacznij tutaj i jedz wątkiem w doł:
  forum.gazeta.pl/forum/w,17007,121083570,121135500,Re_to_jest_zaskoczenie_.html

 • stojeipatrze.pl

  @jerry

  Czy dla Ciebie 2007 to boczniak?
  stojeipatrze.blogspot.com/2011/01/trading-room-tydzien-03-czy-mamy-2007.html

  Ja stawiam że ten rok to właśnie kopia 2007.

 • miron50

  qrwa czy to jest normalne HHHHHOOOSSSAAA
  wszystkim się żyje "troszkę" gorzej!!!
  to pojawia się Grecja , Portogulia, Irlandia!!!
  rachunki płacimy mniejsze bo jest dobrze, paliwo tanieje bo jest dobrze a będzie jeszcze lepiej!!!
  żywnośc tanieje bo jest jeeeeej za duzo!!!!
  indeksy rosną bo gospodarki za nimi podążają!!!
  zamiast w 20 mamy w 3 lub w miarę potrzeb w 5
  jazda w jedna lub druga stronę,
  wykresy im gorszy tym lepszy bo łapie się "leszczy!!
  tak na marginesie """""" dziś kghm i pkn dramat ale za to pko i pkobp super!!!!!!
  pytanie brzmi o co w tym burdelu chodzi jak zwykle o kasę dlatego pierdooooolę to i jadę na Małysza!!!!
  Zakopane Górą!!!!
  Pozdrowienia

 • lucdas

  Skoro 2010 był nudny, to atrakcje powinne czekać nas w 2011 r. Dwóch nudnych lat nigdy nie było pod rząd. A czasy są tak niespokojne, że różne atrakcje są niemal gwarantowane.
  Dlatego może zamiast szybkiej korekty (-10%, -20%) albo nawet i (-25% ) rynek zafunduje nam kilka kwartałów szarpanego zjazdu w sumie o (30%, - 40%). To byłby fatalny scenariusz, czyżby jednak, niestety coraz bardziej prawdopodobny, możliwy.

  @jerry

  ciekaw jestem co byś powiedział (zaproponował) w tej swojej trzeciej możliwości inwestorom średnioterminowym (1-2 miesiące) lub długoterminowym (jeden, dwa kwartały) na bieżący rok.

 • zulus_chacka

  nie wiem jak ogol, ale sadzilem ze po takiej koncowce w usa bedzie wyzsze otwarcie na fw20, nawet pomimo surowcow

 • kociobw

  @zulus_chacka
  cdn1.globtrex.piotrj.org/uploads/analyses/1658-WIG20%20dzis%20mozliwe%20korekcyjne%20odbicie.pdf

 • kociobw

  @zulus_chacka
  cdn4.globtrex.piotrj.org/uploads/analyses/1659-EUR%20USD%20dalsza%20presja%20na%20wybicie%20w%20gore.pdf
  :)

 • zulus_chacka

  @kociobw
  tiaaaaa, czyli dzis w bok a potem w dol, nic tylko pakowac shorty po korek

 • as1313as

  Ciąg dalszy spadków nastąpi - po korekcie wzrostowej, jeżeli w Stanach padnie 1260, to zjazd przyspieszy.

  Mój scenariusz bazowy, to niezmiennie spadki w okolice 2400, jak to pęknie to 22xx.
  Ale najpierw musi paść 2600, inaczej jeszcze wszystko możliwe, jak pisuje p Wojciech,
  mamy dwie drogi do bessy, moja to wkrótce duży zjazd, następnie długi, kilkumiesięczny
  boczniak ze sporą zmiennością, zakończony wybiciem w kierunku dna,
  droga gospodarza, to obrona 2600, atak na nowe szczyty i dopiero zjazd, chyba bardzo
  wtedy ostry. Wyjaśni się przy 2600.HEY

 • zulus_chacka

  jak na poranek to bardzo duzu obrot na kghm

 • kociobw

  Panie WOJTKU
  Kiedy RPP zrobi bessę? .
  gwiazdowski.blogbank.pl/2011/01/19/austriackie-gadanie-o-plugu-bastiata/
  :)

 • sagusiek

  forsal.pl/artykuly/480220,szejk_kuwejtu_rozdaje_pieniadze.html
  Tutaj zamieszki chyba nie wybuchną ;)

  Co do rynku czekam na przebicie SMA100 na 4h a potem już pójdzie szybciutko...

 • bialek.wojciech

  bialek.wojciech:

  "Rzeczywiście to już 11 marca. Fajna data na ten dołek z I kwartału, gdyby wygrała jakaś tamtejsza Samoobrona z hasłami "bailout musi odejść". ;-) "

  A propos EUR/USD to wstępnie udało mi się zidentyfikować irlandzką Samoobronę. To "Sinn Fein":

  "Sinn Féin (English pronunciation: /nfen/, Irish: [n fen]) is a political party in Ireland. Originating in the Sinn Féin organisation founded in 1905 by Arthur Griffith, it took its current form in 1970 after a split within the party. Sinn Féin is led by Gerry Adams. It is a party of Irish republicanism and its political ideology is left wing. The party has historically been associated with the Provisional IRA.[4] The name is Irish for "ourselves" or "we ourselves",[5][6] although it is frequently mistranslated as "ourselves alone".[7]
  [/quote]

  en.wikipedia.org/wiki/Sinn_F%C3%A9in

  ' Ireland: Ireland will vote early in early 2011 at the latest. Irelands government has become less popular than the black plague following the economic crisis, and the IMF-EU bailout has further sunk it. As a result, the governing Fianna Fáil, Irelands natural governing party and the top vote-getter since 1932, is hovering between third and fourth. The main opposition, Fine Gael, hasnt benefited as it should, given the incompetence of its leader Enda Kenny. Instead, Irelands traditionally weak Labour Party is hovering between second and first in almost all polls. Furthermore, Sinn Féin, whose leader Gerry Adams is running in the south now, is on route to an historic success in the south thanks to the unpopularity of the IMF-EU bailout. As for Fianna Fáils unlucky coalition partners, the Greens, they will get wiped out."

  welections.wordpress.com/2010/12/26/whats-hot-in-2011/

  Ale na razie nie zanosi się by mieli wygrać:

  www.askaboutmoney.com/showthread.php?p=1127870

  www.ft.com/cms/s/0/93e59330-24d0-11e0-a919-00144feab49a.html#axzz1BenlQ8z3

  "
  Please respect FT.com's ts&cs and copyright policy which allow you to: share links; copy content for personal use; & redistribute limited extracts. Email ftsales.support@ft.com to buy additional rights or use this link to reference the article - www.ft.com/cms/s/0/93e59330-24d0-11e0-a919-00144feab49a.html#ixzz1BeoDB1Pj


  One area where a new government may seek to soften the terms of the deal is over the treatment of Irish bank bondholders.

  The subject of Irish taxpayers footing the bill for the misguided and reckless lending of banks and bondholders could well become a campaign issue, particularly for Labour, which is anxious not to be outflanked by Sinn Féin and other independents.

  But the EU and European Central Bank have been adamant that Ireland should fully repay senior bondholders who lent to Irish banks which then had to be rescued by the state."

  www.ft.com/cms/s/0/93e59330-24d0-11e0-a919-00144feab49a.html#axzz1BenlQ8z3


 • bialek.wojciech

  kociobw:

  "Panie WOJTKU
  Kiedy RPP zrobi bessę? .
  gwiazdowski.blogbank.pl/2011/01/19/austriackie-gadanie-o-plugu-bastiata/
  :)"

  Jako ciekawostka: w poprzednich 4 cyklach NBP/RPP dokonywało pierwszej obniżki stopy lombardowej w kolejno: 10 miesięcy po pierwszej podwyżce (1997-1998), 16 miesięcy później (1999-2001), 9 miesięcy później (2004-2005) oraz 19 miesięcy później. Średnio: rok i 1,5 miesiąca. Gdyby przyjąć najdłuższy okresie - 19 miesiecy - to pierwsza obniżka stóp nastąpi już w sierpniu 2012 (osobiście myślę, że jednak później). I teraz: sprawdziłem - muszę o tym napisać na blogu - że hossa na GPW rozpoczyna się - uśredniając przebiegi WIG-u 20 - w najpóźniej 6 miesięcy po pierwszej obniżce stóp (kolejno 4, 6, 1 i 3). Czyli początek następnej cyklicznej hossy należy sobie zaplanować w karneciku na nie później niż - mniej więcej - I kw. 2013...


 • sagusiek

  Panie Wojtku chyba jednak edek robi nam ciągle psikusa na wykresach ;) Edek w dół indeksy w górę, indeksy w dół edek w górę. To kto w końcu ma problemy UE czy USA ? 7 figur w 2 tygodnie przy takim straszeniu bankructwami a tu edek zachowuje się odwrotnie niż nam się wydawało. Nie biorę pod uwagę nawet surowców bo tutaj też odwrotnie ;)
  Pozdrawiam

 • bialek.wojciech

  sagusiek:

  "Panie Wojtku chyba jednak edek robi nam ciągle psikusa na wykresach ;) Edek w dół indeksy w górę, indeksy w dół edek w górę. To kto w końcu ma problemy UE czy USA ? 7 figur w 2 tygodnie przy takim straszeniu bankructwami a tu edek zachowuje się odwrotnie niż nam się wydawało. Nie biorę pod uwagę nawet surowców bo tutaj też odwrotnie ;) "

  To prawda, ci Azjaci ze swoimi deklaracjami wspierania strey euro pomieszali mi szyki (najwyraźniej Chińczycy i Japończycy boją się taniej konkurencji niemieckich eksporterów). Na razie liczę, że to od końca listopada to korekcyjne płaskie A-B-C prawego ramienia ponad półrocznej RGR, a potem perspektywa marcowych wyborów w Irlandii ponownie pomoże osłabić euro poniżej 1,28, ale to trochę pobożne życzenia, kogoś kto chce przed końcem kwartału przestawić się na stronę inflacyjną (akcje, surowce, złoty) i chciałby to zrobić po możliwie korzystnych cenach (czyki po korekcie na surowcach, akcjach i złotym, i po umocnieniu dolara i amerykańskich obligacji skarbowych), a boi się, że podobnie czekają inni i w rezultacie pociąg odjedzie wcześniej. • zulus_chacka

  na koszyku PLN widac( na ta chwile) 6 czarnych spadowych swiec tygodniowych , ostatnio taki ciag mial miejsc w okresie 2007-2008

 • witmike

  Czy ktoś z Państwa wie, dlaczego w Hiszpanii taka radość od kilku dni?
  Odbiją od górnego ograniczenia trójkąta, czy może już ktoś wie, że iberyjski trup z szafy nie wypadnie?

 • shazza14

  Cieszą się że wujek Ben rozdaje im $:)

 • marekdaro

  czyli zulus dolek lokalny na dolcu bedzie wlasnie jak wtedy za pare miesiecy i szczyt hossy i tak wynika z mojej ukladaki jaka podalem wczensiej. Dobrze idziesz

 • marekdaro

  dolar byl w 2008 najtanszy poczatkiem lipca zatem dodaj sobei te pare meisiecy i masz ostatn iszczyt hossy ewentualnie mniej punktow ale przesuniety dolek walutowy. Takze Panowie ostatnie rajdy tuz tuz.

 • marekdaro

  miej na uwadze znowu kredyty zatem ostatnie naciaganie i ostatnei szczyty logiczne
  biznes.onet.pl/mieszkaniowy-urodzaj,18496,4118074,1,prasa-detal

 • gamera11

  Wracając do IBEX.Kiedyś był pomysł P.Wojtka że gdy giełda grecka pokona roczne dołki zacznie sie korekta.Może teraz sygnałem będzie odbicie sie hiszpańskiego indexu od górnej linii trendu.Czyli wartości 10975 na zamknięciu.Brakuje już tylko 1 %...:)

 • zulus_chacka

  orgr na w20 i fw20 na godzinach , kupno 2770 zasiego ok 2800, zobaczymy....

 • marekdaro

  korekta sie skonczyla kto nei podebral ten gapa :-) serio jeszcze 1260 na sp moga sie zblizyc na dniach ale odbciie up murowane.

 • sagusiek

  MarekDaro tyle to już wiemy :) Nudno tak grać od kreski ale skoro chcą tak grać to tak się gra. SMA100 na 4h i do niej i od niej i od niej i do niej. Gdzie ropę zamknąłem już też wiesz... Pozdrawiam

 • marekdaro

  sagus nei gram na dniowkach podalem mozliwosc zjazdu jeszcze ale wiem jedno tanie jnei bedzie :-) ropka tak widze spoko , L wchodzi bez masla. Ja dokupilem kontrakty juz wczoraj jak pisalem reszta trzymam a mam nizej od 1260 takze luzik. Tak czy siak ladnie to wyglada wg mnie

 • gamera11

  To nie korekta a korekcinka:)

 • real.bronco

  Korektą w USA tego nazwać nie można. To zwykłe fluktuacje +/- 30 pkt. To oznacza że prawdziwa korekta jeszcze przed nami lub że jej wcale nie będzie bo Ben się zawziął by pompować sztuczny efekt bogactwa. Na pewno spadki po dobrych wynikach blue chipów nie należą do dobrych sygnałów, ale i nie ma spadków po złych wynikach jak dzisiejsze BoA. Nadal nie wiadomo więc jaki rozwój może przyjąć sytuacja.

 • as1313as

  Ktoś widzi orgr a ktoś rgr, parę dni się pobujamy, jak nie zrobimy tych orgr-ów,
  to zrobimy rgr-y, ale te są o wiele większe. HEY

 • sagusiek

  Do bankiera 3 pkt więc jeszcze pokombinują ;))

 • marekdaro

  oczywiscie bronco , ze ben pompuje i kasa musi znalezc ujscie wiec znajduje ale dlugo tak se ne da :-) ich czas wisi w powietrzu co nie znaczy , zeby juz armagedon glosic to jeszcze nie teraz.

 • zulus_chacka

  sygnal k po 2770 i wszedl stopy weszly i ktos nakarmil i podaje kontrakty, nie tak powinien wyg;ladac silny rynek, powinno stac ponad 2770, wejsc rejczak i jazda pod 2800,
  czas na weekend
  francja nowe szczyty w tym ruchu,

 • eplayer

  trzeba przyznac ze ten tlusty swiniak ma naprawde grubego palca i jest bardzo zdeteminowany by zwalic nasz rynek
  chyba u niego na pulpicie jest tylko czerowny przycisk sell off

 • marcin-k1973

  eplayer ,
  no daj spokój ,rok do roku nawet od Bovespy jesteśmy silniejsi

 • sagusiek

  hahahaa Panie i Panowie weekend się zbliża i tak robią z nami co chcą już długo :)) Więc dzisiaj wypijmy za skończenie amunicji a w którą stronę się wystrzelają zobaczymy za rok :))

 • as1313as

  Eplayer, do tej pory był zielony, myślisz, że to miało trwać wiecznie?
  Nadszedł mój czas, od pół roku się bujam, cierpliwi będą nagrodzeni.

 • arnigo

  rsi13 djia weekly nie daje miejsca na wysokie zamknięcie tygodnia

 • arnigo

  na sp500

 • eplayer

  dzisiaj jest dzien wygasania opcji w stanach
  mozna sie bylo spodziewac ze bedzie akcja sell off na poczatku sesji korzystajac z okazji wysokiego otwarcia, ale na 3 pkt w usa u nas 20 to trzeba miec gruby palec, nie placze z tego pwoodu tylko komentuje jak szybko co niektorzy z duzym portfelem robia u nas kase
  mimo wszystko pogram jeszcze L
  pozdrawiam

 • sagusiek

  Piękny skorelowany dzień indeksy sobie, waluty sobie, surowce sobie :)))) Oj dzisiaj bedzie sporo płaczu a ile brokerzy zarobią :))

 • eplayer

  co przez caly dzien L-ka utyrala
  Ska jej w pol godziny wszystko zabrala
  jesli zamkniemy sie w okolicach otwarcia to powstanie odwrocony mlot na wykresie
  na doklu taka formacja jest raczej bycza
  wsparcie dalej trzyma
  ponizej 2735 Ska ma pierszenstwo
  teraz gramy jeszcze L
  pozdrawiam i zycze milego weekendu

 • dieter_1

  19-20 stycznia 2011 to wazne okienko Carolana. To tak, zeby nie popadac w euforie.

  Dieter

 • sagusiek

  Dieter1 ta euforia to z jakiego powodu L czy S ?

 • maciekssss

  Na chwilę obecną (godz. 17:08) SP500 ma czarną tygodniową.
  DJ brakuje do czarnej z 1%. Rekord roczny i myk ???
  Się zobaczy.
  Ja już szczyt na SP500 odpuszczam w tym podejściu. Zresztą nasz rynek też :)

 • dieter_1

  @Sagusiek:

  "Dieter1 ta euforia to z jakiego powodu L czy S ?"

  Odp. Hosse mamy od 2 lat, a wiec euforia z powodu L. Dax wymaluje dzisiaj bardzo kiepska swiece daily. BTW ladnie sie dzisiaj na nim zarabia.

  Dieter

 • sagusiek

  Dzięki Dieter za odpowiedź. Zarabia się na nim jak i u nas czyli szybko ;)) Pozdrawiam

 • az1688

  Z mojej rozpiski wynika okno Carolana na 20-21 stycznia (trzy wskazania). Ewentualne spadki powinien potwierdzić spadek EURUSD poniżej 1,35, a ten jakoś celuje bardziej w 1,36.
  Pozdrawiam

 • bialek.wojciech

  Jak ktoś się bardzo nudzi moje dzisiejsze rozważania:

  Dynamika cen produkcji przemysłowej najwyższa od 6 lat:

  www.analizy.pekao.com.pl/pdf.php?id=3390

  "Początek cyklu podwyżek stóp procentowych RPP"

  www.analizy.pekao.com.pl/pdf.php?id=3391 • eplayer

  @dieter
  jesli o okienkach mowa to 20-go mial miejsce lokalny dolek a skoro okienko odwraca to .... ,oczywyscie okienko moze byc kontynuacja, wiec znowu na dwoje babka wrozyla, tak samo dzisiaj byl sygnal Ganna
  kiepsko to wszystko dziala
  poza tym odwrocony mlot to nie jest zla formacja dla bykow, tak samo jak wisielec jest dobry dla misiow tak odwrocony mlot dla bykow
  w praniu wyjdzie co i jak
  nie upieram sie do 2735 na fw20
  ponizej zmienie nastawienie na negatywne
  pozdrawiam

 • real.bronco

  There are numbers of us, myself included, who strongly believe that we did very well in the 1870 to 1914 period with an international gold standard.
  Alan Greenspan
  hehe

 • arnigo

  niemieckie piątki
  www.bankfotek.pl/view/871590

  jeśli rosną do 2.8% (następnego znaczącego oporu) to ok. 1.3750 pewne

 • arnigo

  wiadomo na czym

 • kociobw

  @arnigo

  www.portalhodowcy.pl/minrol/wyk.php?typ=1&wsk=52&okres=1830
  PRawie rok 2008

 • shazza14

  Robiłem symulację wartości wig20 w czasie sukcesów Małysza.Okazuje się żę styczniowe zwycięstwa w pucharze świata generowały wzrost średnio 5% na naszej giełdzie.Jeśli tak będzie i tym razem jedziemy na 2850 :)

 • kociobw

  @ ON OR OFF :))
  www.funpic.hu/en.picview.php?id=41158&c=8&s=dd&p=2
  :)

 • shazza14

  S&P 500 musi się zamknąć poniżej 0.27% by ten tydzień nie był kolejnym 8 z kolei wzrostowy.Seria zostanie zrestartowana i zaczną od nowa.Tak sie manipuluje społeczństwem.

 • wypasior

  DJIA można jak widać malować jedną spółką (dzisiaj GE +7,16%)... w przypadku NASDAQ Composite takie numery siłą rzeczy nie są możliwe.

 • shazza14

  No i zrobili to.Tydzień na minusie .Teraz już mr.Smith powinien przestać sie niepokoić bo widmo 9 wzrostowego tygodnia oddalone i można dalej kupować na potęgę.Kiedyś giełdy służyły do ustalania cen dzisiaj to już tylko element manipulacji.Efekt sztucnego bogactwa dalej w grze!:)

 • sagusiek

  gospodarka.dziennik.pl/forsal/artykuly/314751,miedzynarodowa-organizacja-da-polsce-wiekszy-kredyt.html

  No to mamy pieniądze na 3,45...

 • sagusiek

  Informacja stara ale trochę pasuje do tego co się działo na walutach a chyba nikt nie wklejał linku. Chyba że przeoczyłem to sorry

 • gamera11

  "Problem zadłużeniowy krajów obrzeży strefy euro jest już w cenach akcji w znacznym stopniu uwzględniony analityk Sobiesław Kozłowski DM Banku BPS"

  Co za bełkot przecież IBEX i FTSE MIB najwyżej od 9 miesięcy

 • kociobw

  Kiedy RPP zrobi bessę? TRECIE podejście.
  @gamera11
  www.globtrex.com/Wiadomosci/show/42145-+nbsp+Wyzsze+stopy+moga+zaszkodzic+gieldzie

 • eplayer

  @shazza
  oni nawet jak byli wczoraj na maxach to byli na minusie
  spojrz sobie na swiece tygodniowe i pamietaj ze zaczynali handel we wtorek a nie poniedzialek , wiec jak odnosileś sie na dziennym wykresie to pewnie odliczales 5 swiec do tylu a nie 4
  pozdrawiam

 • panda159159

  Panie Wojtku marzy mi się 1.67 na eur-dol do zakończenia cyklu osłabienia dolara, dlaczego tak myśle umacnianie dolara do euro zaczeło się od od 1980 do1985 roku i miało 1.57. osłabienie dolara od 1985-1992 roku było 1,83 następnie w latach 1992-2001 umocnienie dolara wyniosło 1,57 wyniosło tyle samo co wlatach 1980-85 jeżeli anologia osłabienia dolara była rowna tej z lat 85-92 to ładnie by pasowało zakończyć cykl osłabiania na 1,67, pasował by mi 3 kwartał tego roku na MACD kwartalnym powstała by ładna głowa z ramionami zbiegło to by się z końcem hossy na giełdzie

 • shazza14

  eplayer

  Używam liniowych wykresów jednodniowych a te mi mówią że indexy Włoch i Hiszpanii są na najwyższych poziomach od 9 miesięcy.Pozdrawiam

 • kociobw

  @panda159159
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  "A w razie drastycznej pomyłki zawsze można posiłkować się nagłymi złymi/dobrymi (niepotrzebne skreślić) wynikami ze Stanów Wal-Marta, (chociaż od 12 lat porusza się w przedziale 40-60 $),złymi danymi o produkcji rowerów w Singapurze, dobrymi szczotek do obuwia w Nikaragui, wzrostem/spadkiem indeksu konsumentów sprzączek do nart w Pittsburghu, pogorszeniu indeksu producentów ukulele na Kubie, a przy braku pomysłow... nagle wyjechać na wakacje.
  Inteligentny analityk wszakże w najgorszym razie może przytoczyć dobrą prognozę sprzed pół roku. Tu oczywiście uznany analityk podaje link i datę do tego komentarza. A ponieważ w trakcie kilku miesięcy obstawia się wszystkie poziomy to wystarczy znaleźć wpis tam gdzie akurat się on pojawił."JB.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nowy Rok, najważniejsze święto dla Chińczyków, przypada tym razem 3 lutego. Królik, który jest jednym z 12 symboli chińskiego zodiaku, symbolizuje elegancję, wrażliwość, nieśmiałość i ostrożność.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  :)


 • panda159159

  Panie Wojtku 1.67 eur.dol to jednak marzenie realnie po pomiarach wyszlo mi 1.55 jako koniec cyklu oslabiania dolara jestesmy na poczatku 1994 roku docelowol 3 kwartal jako koniec oslabiania dolara

 • panda159159

  pomylka1995 roku

 • slow2006

  a mi wyszlo 1,46.... ale dopiero jak wybija sie ponad 1,38-1,39, do tej pory jest jeszcze mozliwy spadkowy scenariusz... po wybiciu na 1,37... zobaczymy przyszly tydzien moze byc spadkowy... generalnie moim zdaniem euro przestanie sie umacniac za dluzej niz pol roku...

 • arnigo

  Global food costs jumped 25% last year to an all- time high in December, according to the United Nations. Countries probably spent at least $1 trillion on imports, with the poorest paying as much as 20% more than in 2009, the UN says.

 • macieja.pl

  Scenariusz korekty
  SP500 na początek dotknie poziomów w okolicach 1260(+-2pkt) tam odbicie do 1280 i najprawdopodobniej z tego poziomu dojdzie 1228 tam rozegra się mała bitewka o wsparcie którego byki będą mocno bronić.
  Takie moje widzi mi się :) Oczywiście może to się odbyć dużo szybciej.
  Pozdrowienia

 • jurgenes

  Witam kolegów.

  Dawno nie pisalem poniewaz przeprowadziłem sie z wrocławia do warszawy i nie mam czasu na forum

  Jesli chodzi o WIG20 to pamiętacie panowie - jurgenesowy plan - poziom 2900 do 3000 punktow, konsensu to 2950. Tutaj nic sie nie zmienilo, gramy na te poziomy.

  Pozdrawiam i zycze duzych zyskow.

 • jurgenes

  Ale jak zapali sie poziom 2930 to ja tam juz biore pozycje SSSSSSSS. Pozdrawiam!!

 • ulica_mainstreet

  @macieja.pl

  Plan korekty ;-)
  pokazywarka.pl/ilmcll/

 • bialek.wojciech

  Zapraszam pod nowy wpis:

  wojciechbialek.blox.pl/2011/01/Rozne-wersje-przyszlosci.html

  Zaległości w korespondencji postaram się nadrobić w ciągu dnia.

 • bialek.wojciech

  panda159159:

  "Panie Wojtku marzy mi się 1.67 na eur-dol do zakończenia cyklu osłabienia dolara, dlaczego tak myśle umacnianie dolara do euro zaczeło się od od 1980 do1985 roku i miało 1.57. osłabienie dolara od 1985-1992 roku było 1,83 następnie w latach 1992-2001 umocnienie dolara wyniosło 1,57 wyniosło tyle samo co wlatach 1980-85 jeżeli anologia osłabienia dolara była rowna tej z lat 85-92 to ładnie by pasowało zakończyć cykl osłabiania na 1,67, pasował by mi 3 kwartał tego roku na MACD kwartalnym powstała by ładna głowa z ramionami zbiegło to by się z końcem hossy na giełdzie"

  Być może, choć jak w tym dolarowym cyklu już jestem w 1993 roku, co oznacza, że następny szczyt - odpowiednik tego z 1995 roku - byłby już poniżej szczytu z 2008 roku. Myślałem o czymś pomiędzy poziomami z połowy 2008 roku i listopada 2009 roku.

 • bialek.wojciech

  panda159159:

  "Panie Wojtku 1.67 eur.dol to jednak marzenie realnie po pomiarach wyszlo mi 1.55 jako koniec cyklu oslabiania dolara jestesmy na poczatku 1994 roku docelowol 3 kwartal jako koniec oslabiania dolara"

  Ano właśnie, mnie bardziej coś takiego właśnie wychodzi (tyle, że oczywiście ja chciałem do tego ruchu wystartości w marcu z 1,19, gdy ważyłyby się losy Hiszpanii, a na razie się na to nie zanosi, bo mnie ubiegli Azjaci zatroskani niskim kursem euro zagrażającym ich eksporterom).

Dodaj komentarz

© Blog Wojciecha Białka
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci